Družice FLEX a ALTIUS vynese raketa Vega-C

Sdílet:


Kontrakt se společností Arianespace zajišťuje společné vypuštění dvou družic, které opět o něco rozšíří znalosti o naší rodné planetě. Mise FLEX, která bude shromažďovat informace o zdraví světové populace rostlin, stejně jako mise ALTIUS, která bude měřit profily ozónu a dalších stopových prvků v horních vrstvách atmosféry, poletí na raketě ESA Vega-C z evropského kosmodromu v polovině roku 2025.

Kontrakt podepsal výkonný ředitel ESA pro programy dálkového průzkumu Země Toni Tolker-Nielsen, ředitel kosmické dopravy v ESA Daniel Neuenschwander a ředitel společnosti Arianespace Stéphane Israël.

Obě mise budou mít zásadní přínos jak pro vědu, tak pro společnost.

FLEX je mise třídy Earth Explorer. Družice Earth Explorer jsou základním stavebním kamenem programu ESA FutureEO. Vznikají proto, aby dokázaly, že průkopnické kosmické technologie mohou přinést nové informace o tom, kterak naše planeta pracuje jako komplexní systém. Stejně jako pomohou lépe pochopit náš rychle se měnící svět.

Ačkoliv jsou primárně postaveny pro vědecké účely, mnohé z těchto misí získávají informace s přímým praktickým dopadem. Navíc jakmile jsou technologie a aplikace odzkoušeny, tak mise Earth Explorer vytváří pevné základy pro budoucí družicové výpravy.

FLEX pomůže řešit jednu z největších výzev dnešní doby: pochopení stavu zemské vegetace, které je kritické pro zajištění a udržení potravinové bezpečnosti.

Rostoucí populace planety vyvíjí čím dál větší tlak na produkci jídla, krmiva, biopaliv a farmaceutických produktů. Odhaduje se, že bude zapotřebí více než padesátiprocentní nárůst zemědělské produkce do roku 2050, aby bylo možné uspokojit potřebu. Přesné informace o zdravotním stavu rostlin a produktivitě jsou přitom zásadní pro řízení zdrojů.

Ačkoliv je fotosyntéza jedním z nejzákladnějších procesů na planetě, dosud ji nebylo možné přímo měřit ve velkém rozsahu. Když však rostliny fotosyntézu provádí, emitují slabé fluorescentní záření.

Lidskému oku je záření neviditelné, ale – což je pozoruhodné – může být měřeno z vesmíru. Inovativní přístroj FLEX (Fluorescence Imaging Spectrometer) bude schopný měřit fluorescentní signály, čímž vnese nové světlo do procesu fungování vegetace. Informace budou využitelné při hodnocení fungování, stavu nebo poškození rostlin.

ALTIUS je družice menší třídy, ovšem i tak zaplní velmi zásadní mezeru v pozorování hraniční vrstvy atmosféry. Je vyvíjená v rámci programu ESA Earth Watch a financována především Belgií s podílem Kanady, Lucemburska a Rumunska.

Nová mise je navržena tak, aby měřila vertikální profily ozónu a dalších atmosférických plynů.

Ač se ozónová díra nad Antarktidou se v posledních letech zotavuje, představuje stále vážný problém. A – což je potřeba zdůraznit – chápání a monitorování zemského atmosféry s růstem podílu skleníkových plynů, které pohánějí klimatickou změnu, je jedním z největších problémů životního prostředí, kterému dnes lidstvo čelí.

S přístrojem provádějícím měření v ultrafialovém, viditelném a blízkém infračerveném spektru bude mise ALTIUS (Atmospheric Limb Tracker for Investigation of the Upcoming Stratosphere) měřit stratosférický ozón a další atmosférické stopové plyny, jako je oxid dusičitý a aerosoly. Ty totiž mají vliv na kvalitu ovzduší.

Jak název napovídá, ALTIUS se nebude „dívat“ přímo dolů k Zemi, ale bude pozorovat atmosféru nad zemským horizontem. Použitá technika dovoluje, aby stopové plyny, jako třeba ozón, byly profilovány: znamená to, že jejich koncentrace jsou pozorovatelé v různých výškách s různým vertikálním rozlišením.

Kontrakt, který nyní podepsala Arianespace, zajišťuje cestu do vesmíru pro obě družice z evropského kosmodromu ve Francouzské Guayně.

Obě budou dopraveny na oběžnou dráhu na palubě nové rakety ESA Vega-C. Ta přitom vychází ze stávající řady Vega, přičemž k prvnímu startu se chystá v roce 2022.

Vega-C je silnější než její předchůdkyně a je schopná realizace široké palety misí. Jde o raketu o výšce 35 m se startovní hmotností 210 t. Je schopná dopravit zhruba 2200 kg na referenční polární oběžnou dráhu ve výšce 700 km, což přesně splňuje potřeby evropského průmyslu a institucí.

Ačkoliv kontrakt na vypuštění misí FLEX a ALTIUS předpokládá jejich společný start na jedné raketě v roce 2025, je zde prostor pro alternativní varianty sdíleného startu v případě, že dojde ke zdržení vynesení jedné nebo druhé během jejich náročného vývoje.

Další informace jsou k dispozici na portálu Evropské kosmické agentury (ESA).

Rubriky