Družice EarthCARE je připravena na start

Sdílet:


Na 29. května 0:20 h středoevropského času (tedy ještě 28. května v 15:20 h místního) je plánovaný start družice ESA EarthCARE z kosmodromu Vandenberg SFB (Space Force Base) v Kalifornii. Jakmile bude na oběžné dráze, tak se satelit začne věnovat studiu zemské atmosféry: má revolučním způsobem objasnit chápání toho, kterak oblaka a aerosoly ovlivňují zemské klima.

Během uplynulých šesti týdnů připravoval tým inženýrů ESA a spolupracujících firem družici EarthCARE na start. Příprava vyvrcholila revizí připravenosti ke startu (LRR, Launch Readiness Review), která dala vypuštění do vesmíru zelenou.

Projektový manažer mise EarthCARE v ESA Dirk Bernaerts k tomu uvedl: „Chtěl bych poděkovat každému, kdo tvrdě pracoval a dostal nás až do tohoto bodu. Zvláště pak japonské kosmické agentuře a našim průmyslovým partnerům.“

„Byl to emocionálně silný moment pro ty z nás na kosmodromu Vandenberh, kdo byli schopni rozloučit se s naší vzácnou družicí. Sledovali jsme její uložení pod dvě poloviny aerodynamického krytu a uvědomovali si, že už ji nikdy nespatří lidské oči. Samozřejmě, k definitivnímu rozloučení dojde až v okamžiku, kdy budeme EarthCARE vidět odlétat k nebesům.“

Manažer startovací kampaně mise EarthCARE v ESA Bill Simpson dodává: „Šestitýdenní kampaň v Kalifornii, která měla za cíl připravit EarthCARE na start, obsahovala velmi dlouhý seznam toho, co je třeba udělat. Všechno ale šlo nad očekávání dobře. A to i díky dobré práci, kterou odvedly jednotlivé zapojené týmy.“

„Kampaň obsahovala testy, které zaručily, že je družice EarthCARE v dobré kondici poté, co do Kalifornie dorazila z Německa. Následovalo nebezpečné tankování pohonnými látkami a zapouzdření do aerodynamického krytu rakety Falcon 9. Ten ji chrání během prvních fází letu rakety.“

Družice EarthCARE je nejkomplexnější ze všech dosud realizovaných misí v programu ESA Earth Explorer. Jejím cílem je vnést nové světlo do role, kterou hrají mraky a aerosoly v ohřívání či naopak ochlazování zemské atmosféry. Díky tomu budeme moci výrazně lépe porozumět klimatické změně.

Stav našeho klimatu závisí na vysoce komplexních systémech zahrnujících delikátní smyčky a vazby mezi různými komponenty. Zahrnuje procesy, které řídí distribuci energie ze Slunce na Zemi a následné přerozdělování tepla.

Pochopení těchto interakcí a mechanismů je zásadní pro zhodnocení dopadu lidské činnosti, pro předpovídání budoucích klimatických trendů a pro nasazení efektivních strategií pro zmírňování změny klimatu a přizpůsobení se jí.

Vědci pochopitelně dobře vědí, že mraky a aerosoly hrají extrémně důležitou roli jak v ochlazování, tak ohřevu naší atmosféry. Nejistota ale zůstává v přesném posouzení jejich vlivu na energetickou bilanci Země a – vzhledem k probíhající klimatické krizi – také na celkový vliv na ochlazování či oteplování v budoucnu.

Družice EarthCARE, která nese soubor čtyř špičkových přístrojů pracujících společně, má získat obrovské množství dat, která výrazně prohloubí naše porozumění této důležité oblasti, zlepší klimatické modely a podpoří numerické předpovědi počasí.

Mise EarthCARE je společným podnikem ESA a JAXA. Další informace jsou k dispozici na portálu Evropské kosmické agentury (ESA).

Rubriky