Druhá mise Scout dostala zelenou

Sdílet:


Po výběru první družicové mise Scout loni v prosinci se ESA rozhodla dát zelenou vyjednávání se společností Surrey Satellite Technology Ltd. ve Velké Británii ohledně vývoje druhé mise třídy Scout – HydroGNSS.

Mise Scout jsou nový prvkem programu ESA Earth Observation FutureEO Programme, přičemž doplňují řadu výzkumných misí Earth Explorer. Záměrem je demonstrovat schopnost malých družic dodat vědu s přidanou hodnotou: třeba miniaturizací stávajících technologií nebo demonstrací nových průzkumných technik. Adaptací agilního vývojového procesu je možné mise Scout implementovat velmi rychle, a to během tří let od zahájení vývoje do startu. Navíc za cenu pouhých 30 mil. euro. Tento rozpočet obsahuje vývoj kosmického i pozemního segmentu, start na oběžnou dráhu a testování plus přejímku na ní.

První mise třídy Scout, ESP-MACCS, se zaměří na pochopení procesů v horních vrstvách atmosféry nad tropy. Tyto procesy totiž hrají důležitou roli v celkovém vývoji atmosféry. Druhá mise Scout, HydroGNSS, bude provádět měření klíčových hydrologických klimatických proměnných, a to včetně vlhkosti půdy, stavu tání země nad permafrostem a mokřady, stejně jako v pozemní biomase. A to za použití techniky nazvané GNSS (Global Navigation Satellite System) reflektometrie. Díky tomu doplní mise jako je SMOS a Biomass ESA, Sentinel-1 systému Copernicus nebo SMAP NASA.

Družice sleduje signály stávajících GNSS misí jako Galileo nebo GPS odražené od země, ledu a oceánů. Ačkoliv jde o slabé signály, mohou být zachyceny s pomocí přijímače na malé družici na nízké oběžné dráze Země. Jde tedy o velikost kompatibilní s formátem Scout.

Průmyslové konsorcium se skládá z britské SSTL (Surrey Satellite Technology Ltd.), která je zodpovědná za vývoj kompletního systému, a skupiny vědeckých institucí, které vyvíjí technologie potřebné pro získávání informací o klíčových hydrologických proměnných právě z odražených navigačních signálů. Jde o National Oceanography Centre (Velká Británie), Nottingham Geospatial Institute (Velká Británie), University of Rome La Sapienza (Itálie), Institute of Space Studies Catalonia (Španělsko) a Finnish Meteorological Institute (Finsko).

Pověřený ředitel pro programy pozorování Země v ESA Toni Tolker-Nielsen k tomu uvedl: „Rozhodnutí implementovat po ESP-MACCS misi HydroGNSS demonstruje, že komunita věnující se dálkovému pozorování Země má velký zájem o koncept misí Scout. Jsme si jistí, že zájem ještě vzroste poté, co v roce 2024 získáme první data.“

Další informace jsou k dispozici na portálu Evropské kosmické agentury (ESA).

Rubriky