VZLUSAT-2

1. Jméno vypouštějícího státu nebo států

  • Česká republika společně se Spojenými státy americkými

2. Vhodný poznávací znak kosmického objektu nebo jeho registrační číslo

  • VZLUSAT-2, COSPAR ID: 2022-002DF, NORAD ID: 51085

3. Datum a území nebo místo vypuštění

  • 13. ledna 2022, Spojené státy americké, Florida, Mys Canaveral (Cape Canaveral Space Force Station, startovní rampa SLC-40)

4. Základní údaje o oběžné dráze

a) doba oběhu

  • 95.27 min

b) sklon dráhy

  • 97.5 stupňů

c) apogeum

  • 543 km

d) perigeum

  • 520 km

(Pozn: parametry odpovídají době po umístění objektu na oběžnou dráhu, postupem času dochází k jejich částečným změnám.)

5. Obecná funkce kosmického objektu

  • VZLUSAT-2 je družice typu CubeSat o velikosti 3U, primárním užitečným zatížením družice je experimentální optický systém určen pro průzkum Země. Družice je rovněž osazena detektorem pro záblesky záření Gama, zařízením pro měření radiace, systémem pro přesné řízení orientace a komunikačním modulem v pásmu UHF.