[online] Workshop k Ambiciózním kosmickým projektům

Datum:
15. 9. 2020

Čas:
10:00

Kategorie:
Akademie,Průmysl


Ministerstvo dopravy (MD) a Evropská kosmická agentura (ESA) během online workshopu 15. 9. 2020 od 10:00 seznámí účastníky s podobou výzvy k předkládání návrhů misí, resp. Phase 0/A/B1 studií. Výzva bude mít podobu zakázky ESA a bude zveřejněna na portálu ESA v říjnu. Cílem zářijového workshopu je předat informace dříve, aby se český průmyslový a akademické sféra mohly na výzvy připravit.

Během tříhodinového představení výzvy budou podrobně představena šablona do, které budou návrhy projektů vkládány, a to včetně lessons learned z hodnocení dříve podávaných projektů z ČR.

Po plenární části budou online zodpovězeny obecné otázky Ondřejem Rohlíkem (CZ delegace do ESA) a Philem Airey (ESA), přítomnými manažery programu „Rámcový projekt k implementaci podpory, kterou ESA poskytne aktivitám týkajícím se vesmíru v ČR v letech 2020-2025“, v rámci kterého budou Ambiciózní projekty realizovány.

V odpolední části bude možnost položit specifické otázky, na které bude odpovězeno do týdne během dedikovaných 1on1 Skype hovorech.

Informace k organizaci 1on1 bude poskytnuta ke konci workshopu.

Cílem odpolední 1on1 části není představit svoji práci, své nápady nebo své technologie, ani výměna zdvořilostí či navázání kontaktů. Půjde o rychlé odpovědi na předem připravené otázky.

Místo konání: ONLINE pomocí Skype for Business (aplikace je zdarma). Odkazy na zahájení online přenosu bude zveřejněn před začátkem (https://meet.lync.com/esa.int/dina.paula.carapinha/8ND21E4Y). Prosíme účastníky, aby vypnuli svoji kameru a mikrofon. Dotazy pište do chatu. Podle povahy dotazu odpoví buď přímo přednášející na kameru nebo někdo z týmu písemně do chatu. Zasedací sál Ministerstva dopravy, nábřeží Ludvíka Svobody 1122/2, Praha 1, 110 15.

Předběžný program pro firmy a instituce:

 •  
 • 10:00-13:00 – Plenární část pro všechny účastníky: Detailní představení výzvy a šablony pro podávání projektů, včetně lessons learnt z hodnocení dříve podaných projektů (viz výše)
 • 14:00-16:30 – Bilaterální jednání mezi ESA a firmou/institucí v časových slotech podle počtu registrovaných (viz výše)
 • do 17:00 – Termín pro zaslání žádostí na Dina.Paula.Carapinha@esa.int o 1on1 a dotazů, které chcete zodpovědět
 • 18.9.2020 a 21.9.2020 – Online bilaterální jednání mezi ESA a firmou/institucí v dohodnutých časových slotech oznámených 15.9.2020 po 17:00

Vzhledem k vývoji situaci COVID-19 v ČR a Evropě byla akce je možné, že akce bude transformována na virtuální. Rozhodnutí padlo lze očekávat do 11. 9. 2020.

Shrnutí informací pro den D:

 • Jak se připojit: Pomocí linku https://meet.lync.com/esa.int/dina.paula.carapinha/8ND21E4Y (funguje už od 9:00, samotná akce začíná v 10:00), budete vyzvání k nanistalování aplikace „Skype for business“ (zdarma) a/nebo souhlasu se spuštěním této aplikace. Připojte se jako host a ignorujte výzvy k přihlašování/registraci a zadavání emailu.
 • Co dělat po svém připojení: Ztlumit svůj mikrofon a vypnout (neodesílat) video
 • Co dělat před 10:00: Zkontrolovat svůj email zadaný při registraci. Budeme posílat obě dnešní prezentace. Není třeba procházet je napřed.
 • Co dělat během prezentací: Psát dotazy do chatu
 • Co dělat po prezentacích: Zvážit zda potřebuji konzultaci 1on1 a pokud ano, tak dát do 17:00 vědět (viz slide 104 první prezentace)

V případě, že počet registrovaných překročí kapacity sálu, bude omezen vstup pouze na jednoho účastníka za firmu/instituci. Prosíme, aby účastníci počítali s použitím roušek.

Na akci bylo nutno se registrovat (tlačítkem níže na stránce).

Registrovaným účastníkům byly před workshopem rozeslány tyto dokumnety

 • Presentation 1 – Czech ITT 2 and 3 Final Briefing 2.pdf
 • Presentation 2 – CZ Open Call Lessons learnt – supplemental – Final 2.pdf
 • Virtual Meeting Etiquette.docx

Aktualizace: Přehled ambiciózních projektů vybraných k realizaci je na novější stránce, obecné informace o ambiciózních misích jsou také na jiné stránce. O výzvě k podávání standardních (ne „ambiciózních“) projektů jsou informace na samostatné stránce.

Kontakt na pořadatele: ondrej.rohlik@mdcr.cz

Rubriky