Webinař: Prověřování přímých zahraničních investic z bezpečnostních důvodů v ČR

Datum:
8. 4. 2021

Čas:
15:00

Kategorie:


Dne 1. května 2021 vstupuje v účinnost zákon č. 34/2021 Sb. o prověřování přímých zahraničních investic, který umožní prověření investic ze třetích zemí do českých firem, které jsou zásadní pro bezpečnost České republiky a jejího vnitřního či veřejného pořádku.

Jedním z důležitých faktorů, které je nutné brát v potaz při plánování některých zahraničních investic do bezpečnostně citlivých sektorů, je jejich možný dopad na bezpečnost či veřejný a vnitřní pořádek státu, ve kterém ke kapitálovému vstupu dochází. I když je naprostá většina zahraničních investorů vedena čistě obchodními zájmy, existuje nezanedbatelné riziko, že akvizice může být vedena i jinými motivy, než je dosahování ekonomického zisku. Riziko může představovat odcizení klíčových dat, duševního vlastnictví, či pokud se jedná kontrolu nad firmou patřící do kritické infrastruktury, i ohrožení řádného fungování celého státu.

Účinnou obranou vůči těmto rizikům představuje nově zřízený mechanismus, který umožní prověřit, zda vybrané zahraniční investice představují bezpečnostní hrozbu nebo nikoli. Nastavení systému nebude zbytečně zatěžovat nerizikové investory a zaručí zachování otevřeného investiční prostředí v České republice. Tento národní prověřovací mechanismus začne fungovat dne 1. května 2021, kdy vstupuje v účinnost zákon č. 34/2021. Sb. o prověřování zahraničních investic.

Hlavním cílem webináře je rozšířit povědomí českých firem o tomto tématu a představit nejdůležitější body zákona č.34/2021 o prověřování zahraničních investic.

Datum:  8.4.2021

Čas: 15:00-16:00

Místo konání: online webinář přes Microsoft Teams

Kapacita účastníků: 300

Registrace: ZDE

Tento webinář je určen především pro:

  • firmy, které se podílejí na výzkumu a výrobě vojenského materiálu či zboží dvojího použití, jsou součástí kritické nebo kritické informační infrastruktury
  • média s celostátním významem
  • firmy, jejichž výrobky či výzkumná činnost mohou mít bezpečnostní aplikaci (např. umělá inteligence, robotika, polovodiče, kybernetická bezpečnost, letecké a kosmické technologie, obranné technologie, chemické technologie, technologie v oblasti skladování energie, kvantové a jaderné technologie, nanotechnologie,  biotechnologie apod.).

Vystupující:

  • Ota Šimák, ředitel odboru obchodní politiky a mezinárodních ekonomických organizací, MPO
  • Petr Lang, odbor obchodní politiky a mezinárodních ekonomických organizací, MPO

Webináře se budou moci zúčastnit pouze registrované osoby. Registrace provádějte do úterý 6. dubna 2021 prostřednictvím webového formuláře ZDE. Po vyplnění registračního formuláře zašleme nejpozději den před konáním webináře na Vámi uvedenou e-mailovou adresu odkaz k připojení. Případné dotazy zasílejte na adresu fdi-screening@mpo.cz.

Webinář bude probíhat v češtině, předpokládaná délka je 60 minut. Maximální kapacita webináře je 300 účastníků.

Účast na webináři je bezplatná.

Zdroj: MPO

Rubriky