Webinář k vystavování autorizačních dopisů projektových žádostí do programů ESA

Datum:
5. 11. 2020

Čas:
09:00

Kategorie:
Akademie,Průmysl


Ministerstvo dopravy zve všechny zájemce o kosmické projekty ESA k účasti na online workshop, na kterém představí nový standardizovaný formát podkladů žádaných ministerstvem pro vyhodnocování projektových žádostí do volitelných programů ESA, které před podáním vyžadují vystavení autorizačního dopisu delegace České republiky do ESA, konkrétně ARTES 4.0, GSTP, InCubed a NAVISP.

Vystavování autorizačních dopisů delegací ČR do ESA je povinnost vyplývající z implementačních pravidel výše uvedených volitelných programů ESA a je závazné pro všechny členské státy ESA. Autorizační dopis plní pro členské státy funkci kontrolního mechanismu nad rámec převážně technického vyhodnocování nabídek ze strany ESA. Žadatelé musí ESA autorizační dopis předložit jako součást své projektové žádosti, jinak ESA projektovou žádost automaticky vyřadí z hodnocení. Pro ČR plní autorizační dopis důležitou funkci, jelikož zajišťuje, že navrhované projekty jsou v souladu se strategickými záměry ČR a Národním kosmickým plánem.

Na workshopu se účastníci seznámí se strukturou nového formuláře, který bude sloužit ke shrnutí nejdůležitějších údajů o projektové žádosti, dále s postupem celého procesu podání a vyhodnocování žádosti, pro žadatele bude připraveno ukázkové vyplnění nového formuláře a prostor bude dán otázkám.

Hlavní změny oproti stávajícímu formuláři a procesu:

  • Konkrétní podoba formuláře bude odvislá od typu žadatele a vezme v potaz rozdílné role průmyslu, akademické sféry
  • Formulář rovněž zohlední výši cílové úrovně technologické připravenosti (TRL).
  • Nastavení formálního schvalovacího procesu s termíny zajistí dostatek času pro vyhodnocení žádostí.
  • Český jazyk formuláře a typizované otázky zajistí urychlí proces vyhodnocování.
  • ESA Full proposal a PSS formuláře nebudou vyžadovány v předstihu.

Odkaz na virtuální meeting (MS Teams) bude zaslán registrovaným zájemcům spolu s novým formulářem před konáním akce. Podklad pro seminář naleznete zde.

Rubriky