Průmyslový den s Airbus Defence & Space v kontextu přípravy družicové megakonstelace EU Secure Connectivity

Datum:
27. 6. 2022

Čas:
13:00

Kategorie:
Průmysl


Dne 27. 6. 2022 proběhne od 13 do 18h v zasedacím sále Ministerstva dopravy průmyslový den se společností Airbus Defence & Space z francouzského Toulouse. Cílem této akce je podpořit integraci českého průmyslu do dodavatelského řetězce Airbus, zejména v souvislosti s přípravou nabídky Airbus pro vývoj a stavbu družicové megakonstelace EU Secure Connectivity (Bezpečná konektivita). Jedná se pravděpodobně o největší kosmický projekt EU v historii a zároveň o prioritu českého předsednictví Evropské unii v oblasti kosmických aktivit. Bezpečná konektivita má být systém složený z několika družicových konstelací na různých oběžných drahách (LEO, MEO, GEO) s různým uživatelským využitím pro potřeby Evropské unie i pro komerční účely. Shrnutí možné podoby systému je přiloženo v PDF ESA a ve Factsheetu a Q&A stránce EU.

Bezpečná konektivita je program Unie a proto ESA v projektu nebude hrát hlavní roli. Mechanismus zadávání většiny zakázek bude následovat pravidla EU. Záměrem Evropské Komise je projekt realizovat pomocí schématu Public Private Partnership, kde průmysl bude hrát významnou roli co do financování a systémoví integrátoři budou mezi sebou soutěžit o podání té nejlepší nabídky Evropské Komisi. ESA by měla být svěřena část rozpočtu EU pro management R&D zakázek ve fázi Development and Validation, které budou doplněny dodatečnými financemi ČS ESA, jejichž nakládání by se pak mělo řídit pravidly ESA. Z hlediska finančního bude objem zakázek rozdělovaných dle pravidel ESA minoritní (cca 750 milionů Euro) oproti celkovému očekávanému rozpočtu projektu, který se odhaduje na 6 miliard Euro a který se bude řídit pravidly EU.

Vzhledem k tomu, že velcí systémoví integrátoři se budou snažit Komisi předložit co nejhodnotnější nabídky, financování ESA a pravidlo geografické návratnosti je z jejich pohledu spíše překážkou. Na pomoc ESA při tvorbě konsorcií se v případě Bezpečné konektivity proto nelze příliš spolehnout. Z toho důvodu je v tomto projektu klíčové nastavení přímých pozitivních vazeb českého průmyslu na velké systémové integrátory a snaha o zapojení českých firem do nabídek podávaných Evropské Komisi. O výběru zakázek hlavních dodavatelů by měla rozhodovat Komise, nikoli ESA, ta má „pouze“ přispět částečným financováním vybraných aktivit R&D a managementem financí Evropské Komise dle pravidel EU.

Přesný mechanismus zadávání zakázek a rozdělení rolí EU, ESA a průmyslu nebyly ještě právně zakotveny, protože Nařízení EU o Bezpečné konektivitě je teprve v procesu tvorby textu a jeho schvalování probíhá na mnoha úrovních. Česká republika bude mít v rámci předsednictví EU důležitou roli, totiž dokončit proces tvorby Nařízení EU o Bezpečné konektivitě do finální podoby.

Z Airbus D&S přijedou:

  • Mr Jean-François Petit, Head of Business Development EU Connectivity programs
  • Ms Daniela Genta, Head of European Union and Agencies Affairs
  • Mr Christian Calamarte, Senior TC expert with a focus on E2E, and Ground activities
  • Mr Philippe Boissiere, TC expert with a focus on satellite technologies

České firmy dostanou příležitost představit se formou krátkých 2 min prezentací (pitch) a 10 minutových bilaterálních jednání přímo s pracovníky Airbus. Tématem bilaterálních jednání nemusí být nutně program Bezpečná konektivita, ale případně i jiné programy Airbus, EU či ESA.

Program akce je k dispozici ke stažení v druhé Draft verzi a registrovaní účastníci budou o jeho případných aktualizacích informováni.

Registrace je otevřena do 17.6. Vyplňte ji prosím pouze jednou, svodně za firmu. Případné nejistoty ohledně účasti některých osob nám můžete sdělit v doplňujících informacích na konci registračního formuláře.

Prosíme všechny zájemce o dodržení termínu registrace a zejména co nejpřesnější indikaci počtu osob, které fyzicky přijdou.

Rubriky