Průmyslový den ESA k příležitostem v druhé periodě Space Safety programu, ESA ESOC

Datum:
16. 3. 2023

Čas:
00:00

Kategorie:
Akademie,Průmysl


Evropská kosmická agentura (ESA) pořádá dne 16. března 2023 v pořadí již třetí Space Safety Industry Day, jehož aktuálním cílem je přiblížit účastníkům nové příležitosti v druhé periodě programu Space Safety (S2P P2) upsané na ministerské radě ESA v závěru roku 2022.

Průmyslový den proběhne po delší době pouze v prezenční formě v centru ESA ESOC v německém Darmstadtu a bude rozdělen do dvou částí, plenární v době od 9 do 12:30h a B2B sekce mezi 13:30 a 17h.

Největší novinkou v rámci S2P P2 je zejm. nové portfolio malých misí pro aplikace kosmického počasí, planetární obrany, kosmické tříště či rozvoje pozemního senzorického segmentu. V přípravě je také servisní mise na oběžné dráze. Samozřejmostí je pak kontinuita v aktivitách a misích zahájených již v rámci první periody programu, která je jak pro ESA, tak zapojené ČS, prioritou.

Příspěvek ČR do druhé periody se sice podařilo navýšit na částku 15.9 MEUR (pro S2P P1 byl český příspěvek roven částce 13.8 MEUR), nicméně výrazná část daných prostředků směřuje právě k zajištění kontinuity již zahájených misí a projektů s předešlou českou účastí.

Příležitosti pro dodatečné zapojení českých průmyslových a akademických subjektů představuje element COSMIC, a to v oblasti Core aktivit a malých misí Aurora Monitoring Mission, SWE Nanosat Mission, Apophis Mission Study, NEO Survey System a VISDOMS v souhrnné výši cca 1.7 MEUR. Programovou deklaraci S2P P2 naleznete v zabezpečené sekci portálu.

Bližší informace jsou zveřejněny společně s registrací a programem na adrese https://indico.esa.int/event/447/. Během registrace nezapomeňte indikovat Váš zájem o případná B2B setkání se zástupci ESA.

Registrace je otevřena do 9. března COB. Oceníme také informaci o Vaší plánované účasti na e-mail vaclav.nesladek(at)mdcr.cz.

Program akce:

09:00 Welcome and Space Safety Period 2 Overview

09:20 The New COSMIC Projects – part 1

 • Aurora Monitoring Mission
 • Space Weather Nanosat Mission
 • NEO Survey System
 • NEOMIR
 • Apophis Mission Study
 • DRACO
 • Laser Tracking and Momentum Transfer

10:35 Coffee Break

10:45 The New COSMIC Projects – part 2

 • VISDOMS (space-based optical component)
 • CREAM (Collision Risk Estimation and Automated Mitigation)
 • Deorbiting Kit
 • The Competitiveness Element

11:25 COSMIC Core Activities

 • Cleanspace
 • Planetary Defence
 • Space Debris
 • Space Weather

12:05 ADRIOS In-Orbit Servicing

12:30 Lunch Break13:30 – 17:00 B2B Meetings
(venue: dedicated meeting rooms)

Rubriky