NATO Space Pitch Day – příležitost ke spolupráci s NATO v oblasti sledování Zemi blízkého prostoru (SSA)

Datum:
16. 6. 2021

Čas:
09:00

Kategorie:


Komunikační a informační agentura NATO (NCI) ve spolupráci s velitelstvím vzdušných sil NATO (AIRCOM) pořádá ve dnech 16. – 17. června 2021 historicky první Space Pitch Day, zaměřený na navázání spolupráce v oblasti sledování Zemi blízkého prostoru (SSA – Space Situational Awareness).

NATO Space Pitch Day cílí na sběr technologických návrhů zaměřených na kosmické aplikace, které bude moci NATO využít pro získání lepšího situačního povědomí v oblasti SSA.

Výzva je otevřena subjektům ze všech členských státu NATO, návrhy do výzvy je možno zasílat do 16. května 2021. Vyhodnocení přijatých návrhů pak proběhne v rámci virtuální platformy NITEC Connect. Bližší informace o výzvě naleznete zde: NCI Agency | NATO Space Pitch Day: Submit your solutions!

Rubriky