Lessons learnt z AO11109 (Rámcový projekt 3PP/C3PFP) a konzultace k budoucím projektům

Datum:
6. 9. 2023

Čas:
09:00

Kategorie:


Ministerstvo dopravy (MD) a Evropská kosmická agentura (ESA) během prezenčního workshopu v prostorách Ministerstva dopravy 6. 9. 2023 od 9:00 projde tzv. lessons learned z hodnocení dříve podávaných návrhů projektů v rámci Výzvu AO 11109. Během workshopu projdou zadávací dokumentaci, zejména šablonou pro návrh projektu a upozorní na zásadní místa a častá pochybení předkladatelů, která končívají odmítnutím projektů a promarnění úsilí vloženého do tenderu. Cílem je, aby k pochybením nedocházelo, tj. bude vysvětleno, jak k problematickým pasážím přistupovat, co je nadbytečné a co naopak zásadní.

Účast považujeme za zásadní a to jak pro subjekty, které o zapojení do kosmických projektů teprve uvažují, tak i pro ty, které jsou již v této doméně aktivní případně i ve výzvě dříve uspěly, protože i jejich návrhy projektů jsou v řadě aspektů problematické a byť úspěšné, tak, jak se ukazuje, na hraně přijatelnosti (dosud nejlepší hodnocení projektového návrhu bylo na úrovni Good, kde škála je Worthless – Barely Acceptable – Fair – Good – Very Good – Excellent – Perfect). Dosažení úrovně Good je zároveň podmínkou pro vystavení dopisu o podpoře projektu a tím jeho realizaci. Cílem akce je, aby projektové návrhy byly kvalitní a nepotáceli se těsně nad hranicí pro přijetí, ale byly hodnoceny vysoko a s rezervou tj. aby firmy mohly u podaných projektu rovnou počítat i s jejich realizací a nemuseli žít několik měsíců v nejistotě a následně projekt podávat přepracovaný znovu.

Po skončení workshopu bude možnost konzultací zamýšlených budoucích projektů. Lze představit svůj záměr, prezentovat případné pochyby a poradit nad možnými přístupy k realizaci projektů s ohledem na dopoledne získané informace, zejména tedy otázky fázování projektů, odůvodňování nákladů, sběru požadavků a práce s budoucími zákazníky a zpracování business case, což jsou nejproblematičtější části projektových návrhů (řazeno od kritických po nejkritičtější).

Zúčastnit by se měli jak (1) zaměstnanci zodpovědní za přípravu nabídky po formální stránce, tak (2) inženýři odpovědní za technickou stránku návrhu, tak zejména (3) management odpovědný za produktovou/technologickou strategii firmy.

Místo konání: Zasedací sál P80 v budově Ministerstva dopravy, nábřeží Ludvíka Svobody 1122/12, Praha 1, 110 15.

Předběžný program:

  • 08:45-09:00 Door opens, participants are seated, coffee is served.
  • 09:00-10:00 Introduction to the call and how to use it strategically — Phil Airey, Eike Kircher (programme managers)
  • 10:00-12:00 How to write a good proposal and lessons learnt — Marco Peru (CO), Stephane Combes (TO)
  • 12:00-12:30 Lunch break
  • 12:30-16:30 One to one meetings of ESA with industry (20 minutes slots foreseen) – split in two consultation groups if needed: Airey/Kircher

Na akci je nutno se registrovat (tlačítkem níže na stránce).

Kontakt na pořadatele: ondrej.rohlik@mdcr.cz, +420 736 105 259

Rubriky