Lessons learned z AO1082 (Rámcový projekt) a briefing k nové výzvě na rok 2022

Datum:
3. 12. 2021

Čas:
08:30

Kategorie:


Ministerstvo dopravy (MD) a Evropská kosmická agentura (ESA) během on-site workshopu v prostorách Ministerstva dopravy 3. 12. 2021 od 8:45 projde tzv. lessons learned z hodnocení dříve podávaných návrhů a seznámí účastníky s podobou nové výzvy plánované na rok 2022 a její zadávací dokumentace, zejména šablonou pro návrh projektu.

Aktualizace 30.11.2021: Potvrzujeme, že akce se koná podle plánu v režimu OTN.

Během celodenního workshopu budou podrobně probrány nedostatky v dosud předložených žádostech, které se s železnou pravidelností opakují od ustavení Rámcového projektu v roce 2017.

Poslední termín k podávání žádostí v rámci AO 10382 bude 28.2.2022. Následně bude výzva ukončena a otevřena nová.

Nová výzva pro rok 2022 nabídne tři termíny pro podávání projektových žádostí a to sice 28.5., 2.9. a 18.11. V druhé části workshopu bude představena zadávací dokumentace této nové výzvy, zejména nová šablona pro návrh projektu.

Po skončení workshopu bude možnost konzultací zamýšlených projektů. Lze představit svůj záměr, prezentovat případné pochyby a poradit nad možnými přístupy k realizaci projektů s ohledem na dopoledne získané informace, zejména tedy otázky fázování projektů, odůvodňování nákladů, sběru požadavků a práce s budoucími zákazníky a zpracování business case.

Zúčastnit by se měli jak zaměstnanci zodpovědní za přípravu nabídky po formální stránce, tak inženýři odpovědní za technickou stránku návrhu a management odpovědný za produktovou/technologickou strategii firmy.

Místo konání: Zasedací sál P80 v budově Ministerstva dopravy, nábřeží Ludvíka Svobody 1122/2, Praha 1, 110 15.

Předběžný program pro:

  • 08:30-08:45 Door opens, participants are seated
  • 08:45-09:45 Introduction to the call and how to use it strategically (Airey)
  • 09:45-10:15 Overview of OSIP and when to use OSIP vs the AO3082 3rd party scheme (Kircher)
  • 10:15-12:30 How to write a good proposal and lessons learnt (Airey)
  • 12:30-13:00 Czech Committee considerations (Rohlík)
  • 13:00-13:30 Lunch break
  • 13:30-15:30 One to one meetings ESA with industry (in the afternoon) – split in 2: Airey/Kircher

Nepředpokládá se, že by akce byla online, vládní opatření to mohou změnit. Počítáme s interakcí tváří v tvář.

Na akci je nutno se registrovat (tlačítkem níže na stránce).

Kontakt na pořadatele: ondrej.rohlik@mdcr.cz

Rubriky