Evropští kosmičtí atašé navštíví v říjnu Prahu

Datum:
5. 10. 2022

Čas:
08:00

Kategorie:


Ministerstvo dopravy, pod záštitou českého předsednictví v Radě EU, se ujme zavedené zvyklosti a uspořádá pro atašé pracovní skupiny pro vesmír výjezdní neformální zasedání, při kterém v termínu 5. až 7.  října kosmičtí atašé jednotlivých členských států EU zavítají do Prahy, kde budou jednat o unijních družicových systémech, navštíví Agenturu EU pro kosmický program (EUSPA) a ČR bude prezentovat své národní priority v kosmických aktivitách.

Pracovní skupina pro vesmír je jednou z pracovních skupin Rady EU, která se schází za účelem projednávání aktuální agendy, ať už legislativních či nelegislativních návrhů. Pracovní skupina je tvořena z atašé pro danou problematiku, kdy každý členský stát je obvykle zastoupen jedním atašé. V rámci rotačního předsednictví v Radě EU je zaběhlým zvykem, že předsednický stát uspořádá tzv. neformální výjezdní zasedání na svém území, za účelem prezentace svého státu a také dle své specializace, kdy prezentuje své priority a aktivity v daném odvětví, v tomto případě v oblasti kosmických aktivit. V rámci tohoto neformálního setkání atašé pracovní skupiny pro vesmír se nabízí jedinečná příležitost pro prezentaci využití družicových systémů EU v praxi a jiné jejich využití na území České republiky, které si klade za cíl vyzdvihnutí využívání těchto systémů na národní úrovni a jejich zapojení do každodenní praxe.

Hlavním tématem budou především unijní družicové systémy, a proto bude hlavní program věnován semináři v Agentuře EU pro kosmický program (EUSPA), jejíž hlavní sídlo je v Praze. Dále je pro atašé připraven workshop, který se uskuteční v reprezentativních prostorách Magistrátu hlavního města Prahy, a to se zaměřením na aktuální výzvy v oblasti kosmických aktivit. V neposlední řadě je v rámci prezentace České republiky a Prahy připraven doprovodný kulturní a společenský program.

Rubriky