Ambiciózní mise – 2. kolo: Briefing, lessons learned, konzultace s hodnotiteli/ESA

Datum:
6. 9. 2021

Čas:
12:00

Kategorie:
Akademie,Průmysl


Ministerstvo dopravy (MD) a Evropská kosmická agentura (ESA) během on-site workshopu v prostorách Ministerstva dopravy 6. 9. 2021 od 12:30 seznámí účastníky s podobou druhého (a posledního) kola výzvy k předkládání návrhů misí, resp. Phase 0/A/B1 studií pro ambiciózní mise, konkrétně technologické demonstrátory s vědeckým přesahem. V prvním kole (AO 10431) byla z předložených návrhů vybrána pro realizaci studie proveditelnosti jen jedna mise (SLAVIA) a máme za to, že potenciál ČR je větší. Chceme tedy českým pracovištím poskytnout příležitost připojit se v druhém kole, poučeni z předchozích chyb — jak svých, tak cizích. Druhé kolo bude vyhodnoceno do konce roku.

Výzva bude mít podobu zakázky ESA a bude zveřejněna na portálu ESA 7. 9. 2021. Cílem workshopu o den dříve je předat informace ještě před zahájením formálního procesu, aby se česká průmyslová a akademické sféra mohla ještě před zveřejněním výzvy otevřeně komunikovat se iniciátory tj. Ministerstvem dopravy a ESA. Po otevření výzvy o den později již komunikace bude omezena na striktně formální.

Během cca 2-3 hodinového představení výzvy bude podrobně představena zadávací dokumentace, a to včetně lessons learned z hodnocení dříve podávaných návrhů ambiciózních misí. Při hodnoceních, která probíhala v roce 2021, se totiž opakovaly problémy, které jsou odstranitelné, pokud si jich jsou předkladatelé vědomi. Zúčastnit by se měli jak zaměstnanci zodpovědní za přípravu nabídky po formální stránce, tak inženýři a vědci z firem i akademické sféry.

Po plenární části budou prostor pro otázky na Ondřeje Rohlíka (česká delegace do ESA) a Phila Airey (ESA), manažery programu „Rámcový projekt k implementaci podpory, kterou ESA poskytne aktivitám týkajícím se vesmíru v ČR v letech 2020-2025“, v rámci kterého budou Ambiciózní projekty realizovány. Přítomni ke konzultacím budou i další experti z ESA: expert na end-to-end realizace misí, expert na vývoj technologií pro připravované mise a expertka na formální stránku projektového návrhu.

Po 15h bude možnost cca 40 minutových konzultací zamýšlených projektů. To doporučujeme využít každému vážnému zájemci. Lze představit svůj záměr, prezentovat případné pochyby a poradit nad možnými přístupy k realizaci mise i k podobě projektového návrhu.

Místo konání: Zasedací sál P80 v budově Ministerstva dopravy, nábřeží Ludvíka Svobody 1122/2, Praha 1, 110 15.

Předběžný program pro firmy a instituce:

  • 12:00-12:30 – Příchod účastníků, občerstvení, neformální networking
  • 12:30-15:00 – Plenární část pro všechny účastníky: Detailní představení výzvy, lessons learnt (časté chyby pozorované při hodnocení AO10431 a jak se jich vyvarovat)
  • 15:30-19:00 – Bilaterální jednání mezi ESA a firmou/institucí/konsorciem v cca 40 minutových časových slotech podle počtu registrovaných

Vzhledem k vývoji situaci COVID-19 v ČR a Evropě se nepředpokládá, že by akce byla online. Počítáme s interakcí tváří v tvář.

Na akci je nutno se registrovat (tlačítkem níže na stránce).

Před akcí je vhodné projít materiály z loňské akce (na vyžádání, pokud nemáte), loňské úvodní video/pozvánku (https://www.youtube.com/watch?v=cr9Nf7notJg) a zadávací dokumentaci k loňskému AO 10431 (na vyžádání, pokud nemáte).

Kontakt na pořadatele: ondrej.rohlik@mdcr.cz

Rubriky