Cílové datum startu Webbova teleskopu: 18. prosince 2021

Sdílet:


ESA, NASA a Arianespace společně určily jako datum startu Ariane 5 k misi VA256 sobotu 18. prosince 2021. Půjde o třetí start Ariane 5 v letošním roce, během něhož se z evropského kosmodromu ve Francouzské Guayaně vydá do vesmíru Kosmický teleskop Jamese Webba (James Webb Space Telescope, JWST).

Důležité milníky předstartovní přípravy má JWST už za sebou nebo se k nim kvapem blíží. Jde například o finální revizi analýzy letu, odeslání jednotlivých částí rakety Ariane 5 z kontinentální Evropy do Francouzské Guayany nebo připravované odeslání teleskopu na kosmodrom, které se plánuje na konec září 2021.

Projekt JWST je mezinárodním partnerství mezi NASA, ESA a Kanadskou kosmickou agenturou (Canadian Space Agency, CSA). Jako součást mezinárodní dohody o spolupráci poskytne ESA vynesení teleskopu pomocí rakety Ariane 5. Ve spolupráci s partnery byla ESA zodpovědná za vývoj a kvalifikaci úprav Ariane 5 pro misi JWST a za zajištění veškerých služeb souvisejících s dopravou observatoře do kosmického prostoru. Krom toho ESA dodává pro JWST přístroj NIRSpec a 50 procent přístroje MIRI, stejně jako personál pro zajištění letových operací.

„ESA je hrdá na to, že Webbův teleskop odstartuje z evropského kosmodromu na palubě Ariane 5, která byla upravena speciálně pro tuto misi. Postupujeme podle plánu, kosmodrom je plně zaměstnán přípravami na příjezd tohoto mimořádného nákladu a jednotlivé části Ariane 5 sem postupně přijíždějí. Jsme – stejně jako všichni partneři projektu – plně zaměřeni na úspěch této mise, kterou se podaří realizovat jen jednou za generaci,“ uvádí ředitel kosmické dopravy v ESA Daniel Neuenschwander.

„Nyní známe přesný termín dne, kvůli němuž tisíce lidí pracovaly mnoho let – a k němuž milióny dalších na celém světě vzhlíží. Webbův teleskop a raketa Ariane 5 jsou připraveny, a to díky vynikající práci všech našich partnerů. Už teď se těšíme na závěrečnou předletovou přípravu na evropském kosmodromu,“ dodává ředitel vědy v ESA Günther Hasinger.

Ariane 5 dopraví teleskop přímo na přechodovou dráhu k jeho cílové destinaci, k druhému Lagrangeovu bodu L2. Po oddělení od nosiče bude JWST pokračovat ve své čtyřtýdenní cestě k vlastnímu bodu L2. Bod L2 je od Země čtyřikrát tak daleko jako Měsíc: je 1,5 miliónu kilometrů od Země přímo ve směru od Slunce.

Webbův teleskop bude pozorovat vesmír na vlnových délkách, které jsou delší než viditelné světlo: zvláště ve spektru blízkém infračerveném a středním infračerveném. Aby to mohl dělat, nese sadu špičkových kamer, spektrografů a koronagrafů. Webbův teleskop bude pokrývat delší vlnové délky světla než Hubbleův teleskop a má stonásobně zvýšenou citlivost, což nám otevře nové okno do vesmíru. Delší vlnové délky umožní Webbu odhalit skryté části naší Sluneční soustavy, nahlédnout do prachových mračen, kde se formují hvězdy a planetární systémy, odhalit složení atmosfér exoplanet a pohlédnout ještě dále v čase, takže budeme mít možnost spatřit první galaxie zformované na počátku vesmíru.

Díky svým unikátním schopnostem je Webb klíčovou misí ve flotile vědeckých programů ESA, které mají za cíl odkrývat tajemství vesmíru. Jeho objevy doplní ostatní stávající a nadcházející mise ESA zkoumající exoplanety: Cheops, Plato a Ariel. JWST také naváže na detekce z chystané mise ESA Euclid, aby bylo možné lépe porozumět struktuře našeho vesmíru. Objevy Webbu navíc pomohou lépe nastavit parametry pro budoucí klíčové mise ESA, rentgenovou Athena a detektor gravitačních vln LISA.

O raketě Ariane 5

Ariane 5 je programem ESA. Nosič je vyráběný společností ArianeGroup. Za provoz Ariane 5 z evropského kosmodromu ve Francouzské Guayaně na severovýchodním pobřeží Jižní Ameriky je zodpovědná společnost Arianespace. Francouzská kosmická agentura CNES udržuje a vyvíjí infrastrukturu kosmodromu, stejně jako poskytuje základní podporu pro nosiče a přípravu družic. ESA infrastrukturu vlastní a je autoritou zodpovědnou za návrh nosných raket.

Další informace jsou k dispozici na portálu Evropské kosmické agentury (ESA).

Rubriky