CHIME

Sdílet:


S plánovaným startem v roce 2029 bude mise CHIME přinášet díky jedinečnému spektrometru na palubě satelitů hyperspektrální měření z oběžné dráhy, které budou využity na podporu udržitelného zemědělského a biodiverzitního rozvoje a zkoumání vlastností půdy. CHIME patří k 6 novým misím rozšiřujícím kapacity Programu Copernicus a bude dále konkrétně podporovat i satelitní misi Sentinel-2, a to například při mapování krajinného pokrytí Země (vegetace, voda atd.).

Data z mise CHIME nebo přesněji Copernicus Hyperspectral Imaging Mission (for the Environment) budou užitečné zejména v oblasti bezpečnosti potravin a udržitelného zemědělství + oblasti (nerostných) surovin. V první oblasti budou nové poznatky využity při činnostech jako předpovědi a hodnocení úrody, identifikace druhů rostlin včetně vyhledávání plevelů, zjišťování zdraví a poškození plodin, určení vlastností půd jako struktura a textura či detekce kontaminace půd. Druhá oblast zase bude využívat snímky satelitů na mapování minerálů, objevování nových ložisek nerostných surovin, stanovení složení či charakteristik minerálů nebo monitorování povrchového a atmosférického znečištění způsobeného těžebním průmyslem včetně kontaminace okolní vegetace.

CHIME je také doplňkovou misi pro mise Sentinel, a to konkrétně pro družici Sentinel-2, může totiž pomoci při snížení požadavků na činnosti vyžadující vysoké časové nebo prostorové rozlišení. Konkrétně se to týká zejména mapování vegetace a krajinného pokrytí Země. Hlavním nástrojem CHIME bude spektrometr HIS (Hyperspectral Imager) snímající viditelné a krátkovlnné infračervené záření (400-2500 nm). Celkově budou pro tuto misi postaveny dva satelity, přičemž každý z nich bude při startu disponovat hmotností 1640 kg a pohybovat se budou po kvazipolární, tedy přesněji heliosynchronní oběžné dráze (SSO- sun-synchronous orbit) v nadmořské výšce zhruba 632 km. Družice budou kompatibilní s raketami typu Vega-C a Ariane 6-2, předpokládaný start mise je momentálně stanoven na rok 2029.

Mise CHIME je součástí Programu Copernicus (původně GMES), který je zaměřen na pozorování Země pomocí družic či pozemních stanic s cílem sledovat atmosféru, mořské prostředí, pevninu, změnu klimatu, bezpečnost a nouzové situace. Tento program je uskutečňován pod vedením Evropské komise ve spolupráci s Evropskou kosmickou agenturou (ESA), členskými státy EU a dalšími agenturami EU. V listopadu 2020 podepsala ESA smlouvu s firmou Thales Alenia France na konstrukci satelitů, zatímco má německá OHB SE zajistit nástroje mise. Na projektu se podílejí i české firmy a organizace z oblasti kosmického průmyslu.

Zdroje:

Thales Group, https://www.thalesgroup.com/en/worldwide/space/press-release/thales-alenia-space-build-copernicus-chime-satellites

ESA, https://www.esa.int/Applications/Observing_the_Earth/Copernicus/Copernicus_Sentinel_Expansion_missions

Copernicus, https://www.d-copernicus.de/fileadmin/Content/pdf/Forum_2018/2018_11_08_CHIME_Copernicus_Bonn_Vista.pdf

Rubriky