Český start-up rozluštil uměleckou záhadu

Sdílet:


Madona s dítětem je historická malba skoro stejně magická jako úsměv Mony Lisy. Nyní bylo českou firmou InsightART potvrzeno, že jde o pravé Rafaelovo plátno. Posloužil k tomu rentgenový skener, který umělecké dílo prověřil.

Pět set let starý obraz byl dlouho přičítán Rafaelovi, současníkovi Leonarda Da Vinciho a Michelangela, ovšem v poslední době se vynořily pochybnosti o jeho autenticitě.

Turbulentní historií Madony s dítětem prošly některé z významných evropských historických postav, krvavé bitvy i lukrativní obchody. Obraz získal papež Leo X, na jehož popud visel ve Vatikánu. Pak dílo prošlo rukama francouzské královské rodiny a Napoleona. Jenže na konci 19. století obraz zmizel z obecného povědomí. Nyní je součástí soukromé sbírky.

To, že je Rafael opravdu autorem tohoto mistrovského kusu, bylo opakovaně potvrzeno odbornými studiemi z celého světa, stejně jako nezávislou mezinárodní komisí. Nyní bylo jejich zjištění podpoření start-upem InsightART fungujícím z podnikatelského inkubátoru ESA provozovaného Czech Investem v Praze. Ten využívá technologii pracující s kosmickými detektory ke zkoumání uměleckých děl.

Robotický rentgenový skener InsightART byl již dříve použit k identifikaci dříve neznámé malby od Vincenta van Gogha. Stroj využívá částicový detektor vyvinutý v CERNu (evropské laboratoři pro fyziku částic), který byl přestavěn pro účely kosmického průzkumu a vyrobený českou firmou ADVACAM.

„Tato technologie, která je využívaná také k měření radiace na Mezinárodní kosmické stanici, je schopná detekovat a počítat jednotlivé fotony, stejně jako určit jejich přesnou vlnovou délku,“ vysvětluje hlavní technik společnosti InsightART Josef Uher.

„Zatímco standardní rentgenové přístroje vytvářejí toliko černobílé snímky, skener RToo poskytuje ‘barevné’ – čili spektrální – rentgenové snímky, což umožňuje zobrazit materiály na základě jejich elementárního složení,“ dodává.

Umělecké dílo je naskenováno ve vysokém rozlišení. Od základových vrstev až po finální glazuru. Tím ve vysokém rozlišení vynikne vnitřní struktura Rafaelovy malby.

„Během procesu bylo jasné, že práce byla vytvořena vrstvu po vrstvě samotným Rafaelem, bez pomoci jeho asistentů a učňů,“ vysvětluje restaurátor umění a spoluzakladatel společnosti InsightART Jiří Lauterkranc.

Firma získala obchodní konzultace a finanční podporu z podnikatelského inkubačního střediska ESA v Praze.

„Jsme zvyklí na různé druhy technologických aplikací, které využívají družicová data, navigační systémy, letouny nebo satelity. Ale kombinace kosmické techniky a umění není příliš obvyklá: jde proto o unikátní projekt,“ vysvětluje projektový manažer podnikatelského inkubačního střediska ESA Michal Kuneš.

Středisko je součástí programu ESA Space Solutions, což je obecně místo setkání skvělých obchodních nápadů zahrnujících kosmické aktivity ve všech oblastech společnosti a ekonomiky. Jeho posláním je podporovat podnikatele v Evropě při rozvoji svých podniků využívajících družicové aplikace a kosmické technologie.

Další informace (v angličtině) jsou k dispozici na portálu Evropské kosmické agentury (ESA).

Rubriky