EU a ESA: Kosmický den v Bruselu – tři rady ministrů k budoucnosti kosmických aktivit v jeden den

Sdílet:


Dne 28. května 2019 se uskutečnilo zasedání vesmírné části Rady pro konkurenceschopnost a Rada ESA na ministerské úrovni. Poprvé po 8 letech však byla tato zasedání obohacena i o jednání tzv. Rady pro vesmír (Space Council), smíšené platformy Rady EU a Rady ESA, na níž ministři členských států obou mezinárodních organizací diskutují o vzájemné spolupráci EU a ESA a o dalším směřování kosmických aktivit v Evropě. Impulzem pro obnovení Space Council je příprava nového Kosmického programu EU a potřeba užší spolupráce v návaznosti na dynamický rozvoj kosmického průmyslu a využití družicových systémů ve světě.

V rámci dne byla vedena politická diskuse k tématu posílení úlohy Evropy jakožto globálního hráče, prosazování mezinárodní spolupráce, vesmírné diplomacie či příspěvku Evropy k budování nového mezinárodněprávního režimu. Přítomní ministři rovněž přijali společné závěry „Space as an enabler“. ČR, kterou v Bruselu tentokrát zastupoval místopředseda vlády Karel Havlíček, vnímá kosmické aktivity jako oblast s vysokou přidanou hodnotou a významnými dopady na rozvoj hospodářství a posilování dobrého jména ČR. Společné jednání a úzkou spolupráci EU, ESA a jejich členských států považujeme za základ pro zajištění stabilního technologického rozvoje Evropy v řadě ekonomických sektorů a posílení její globální konkurenceschopnosti.

V ČR také od roku 2012 sídlí Agentura pro evropský družicový navigační systém Galileo a EGNOS (GSA), na jejíchž základech od roku 2021 vyroste Agentura pro kosmický program EU (EUSPA). EU tak konsoliduje své dosavadní kosmické programy Galileo, EGNOS, Copernicus a SST v rámci Kosmického programu EU a zároveň zakládá nové programy zaměřené na družicovou telekomunkaci (GOVSATCOM) a komplexní sledování blízkého okolí Země (SSA). Ministerstvo dopravy, které kosmické aktivity v ČR koordinuje, dlouhodobě o posílení GSA vyjednávalo.

Foto: MD, stále zastoupení ČR při EU

Rubriky