Česká firma 5M s.r.o. vyrobí speciální sendvičové panely pro servisní modul družice PLATO!

Sdílet:


Kunovické společnosti 5M s.r.o. se podařilo uspět v tendru vědecké mise spadající pod Evropskou kosmickou agenturu (ESA) a zapojí se tak do projektu PLATO dodávkou většiny strukturních prvků servisního modulu družice. Na projektu PLATO se podílí konsorcium evropských firem v čele s OHB System AG a dalšími partnery Thales Alenia Space a RUAG CH. Cílem mise PLATO je hledat a studovat Zemi podobné planety v planetárních systémech, vně našeho Slunečního systému ve vzdálenosti cca 1,5 milionu kilometrů od Země. Objektem výzkumu budou zejména planety v takzvané obyvatelné zóně, tedy v takové vzdálenosti od mateřské hvězdy, která umožňuje vznik a existenci vody v kapalném skupenství na povrchu planety.

Velký úspěch zaznamenala společnost 5M s.r.o., která vyhrála tendr Evropské kosmické agentury (ESA) na dodávku kompozitních panelů pro servisní modul družice PLATO. Jejím cílem je hledat a studovat Zemi podobné planety v planetárních systémech, vně našeho slunečního systému ve vzdálenosti zhruba 1,5 milionu kilometrů od Země.

„Jsme hrdí, že jsme byli vybráni, abychom panely vyrobili a dodali,“ neskrývala emoce Jana Kašpar Jelínková, mluvčí ryze české firmy, která se zabývá vývojem a výrobou kompozitních a sendvičových materiálů.

Výzkum ESA se zaměří na planety v takzvané obyvatelné zóně, tedy v takové vzdálenosti od mateřské hvězdy, která umožňuje vznik a existenci vody v kapalném skupenství na povrchu planety.

Družice PLATO se skládá ze dvou hlavních částí, tzv. „payload“ modulu, který ponese vědecké přístroje – sestavy speciálních kamer, optických prvků, a hardwarového vybavení tzv. „servisního“ modulu, který zabezpečuje životně důležité funkce družice a je jejím nosným prvkem.

Společnost 5M se zapojí do výroby servisního modulu. „Vyrobíme všechny kompozitní uhlíkové sendvičové panely a jejich spojovací prvky, které tvoří strukturální část servisního modulu,“ prozradila mluvčí společnosti. Servisní modul poskytuje podporu payload modulu a je dále zodpovědný za řízení příkazů, kontrolu výšky, teploty, komunikaci a výrobu i distribuci elektrické energie. Jeho nedílnou součástí je též sluneční štít s integrovanými solárními články. „Kompozitní sendvičové panely vyrobené naší společností vytvoří kompletní páteř a vnější obal servisního modulu, dohromady jde o 29 panelů, které poskytnou oporu všem výše zmíněným zařízením a technologiím instalovaným uvnitř a vně modulu,“ doplnila Kašpar Jelínková.Vyrobené sendvičové panely musí splňovat vysoké nároky kladené na mechanické vlastnosti a kvalitu za podmínky zachování co nejnižší hmotnosti a schopnosti provozu v extrémních podmínkách kosmického prostředí.

Zdroj: 5M s.r.o., cehFoto: 5M s.r.o, ESA

Rubriky