Celosvětové sčítání požárů

Sdílet:


V uplynulých týdnech jsme zaznamenali devastující požáry v Řecku, Itálii, Španělsku, Portugalsku, Alžírsku, Tunisku a Kanadě. Způsobily jak ztráty na životech, tak masivní škody na ekonomice a životním prostředí.

Požáry jsou přirozenou součástí mnoha ekosystémů, ovšem vědci upozorňují na to, že se stávají četnějšími a většími. V reakci na to přichází nyní aktualizovaná verze atlasu ESA World Fire Atlas, která poskytuje detailní analýzu požárů ve volné přírodě na celém světě.

Růst globálních teploty a narůstající četnost extrémních událostí v počasí vedou k tomu, že mnoho požárů likviduje rozsáhlé oblasti vegetace a lesů. Země jako Řecko nebo Itálie už za sebou mají zkušenosti s devastujícím dopadem požárů velkého rozsahu.

Jen v letošním roce bylo do 29. července 2023 dle systému EFFIS (European Forest Fire Information System) v Evropské unii zničeno ohněm 234 516 hektarů lesa. Situace tak vyžaduje urgentní pozornost a efektivní řešení v boji s narůstajícím nebezpečím, které tyto požáry představují.

Ve světle závažných požárů ESA znovuotevřela svůj World Fire Atlas, který nabízí vhled do distribuce jednotlivých požárů, k nimž dochází v národním i globálním měřítku.

Skrze interaktivní rozhraní mohou uživatelé porovnávat frekvenci požárů mezi jednotlivými zeměmi, stejně jako analyzovat vývoj počtu požárů v čase. Atlas se původně otevřel v roce 2019, kdy vznikl na podporu evropských organizací civilní obrany a hasičů.

Rozhraní využívá noční data z radiometru SLSTR (Sea and Land Surface Temperature Radiometer) na palubě družice Sentinel-3A systému Copernicus. Radiometr pracuje jako teploměr na obloze, když jeho senzory měří teplotní infračervené vyzařování, čímž zjišťují teplotu zemského povrch. Tato je pak následně použita k detekování požárů.

I když atlas nezahrnuje všechny požáry z důvodu omezených počtů přeletu družice a kvůli časté oblačnosti, je statisticky reprezentativní z hlediska trendů měsíc od měsíce či rok od roku. Data z družice Sentinel-3B systému Copernicus budou doplněna v prosinci 2023.

Data z World Fire Atlas ukazují za posledních sedm let výrazný nárůst požárů v Portugalsku, Itálii, Řecku, Francii a Španělsku. Nejvyšší počet z nich byl registrovaný v Portugalsku v srpnu 2016 a v říjnu 2017.

Data také prozrazují, že v Kanadě došlo během prvních sedmi měsíců letošního roku k 11598 požárům. Jde o nárůst o 705 procent ve srovnání s množstvím požárů ve stejném období (od 1. ledna do 31. července) za posledních šest let (od 2017 do 2022).

Kanada v současnosti bojuje s nejhorší sezónou lesních požárů v historii. Dosud shořelo více než 10 miliónů hektarů. V příštích týdnech se očekává, že toto číslo ještě výrazně naroste.

Olivier Arino z ESA to komentuje: „Restart atlasu World Fire Atlas představuje cennou příležitost pro autority, výzkumníky a organizace, aby si rozšířily své znalosti o celosvětově se vyskytujících požárech. Využitím komplexních zdrojů tak mohou vytvářet efektivnější strategie pro prevenci požárů a jejich řízení v globálním měřítku.“

„Pokračující závazek ESA, systému Copernicus a Evropské unie pokračovat v poskytování těchto cenných zdrojů podtrhuje význam kosmických technologií, které jsou schopné řešit kritické výzvy týkající se životního prostředí.“

Další informace jsou k dispozici na portálu Evropské kosmické agentury (ESA).

Rubriky