Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.

Průmyslový subjekt Association of the Czech AeroSpace Industry (ALV)Confederation of Industry of the Czech Republic (SPČR)

Česká republika
Beranových 130
Praha 199 05

tel:
gsm:
email:
www.vzlu.cz


Description

Competences and capabilities


Major Space Projects & References


Space Related Equipment, Labs & CertificatesContact person

Eliška Hotovcová
Projektový manažer

tel: 225115331
gsm: 724824895
email:

Map