Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR

Akademický subjekt Czech Academy of Sciences (AVČR)

Česká republika
Dolejškova 3
Praha 18223

tel:
gsm:
email:
https://www.jh-inst.cas.cz/


Description

Competences and capabilities


Major Space Projects & References


Space Related Equipment, Labs & CertificatesContact person

Martin Ferus
vedoucí Oddělení spektroskopie

tel: 266053204
gsm: 728013044
email:

Map