Univerzita J.E. Purkyně, QED GROUP, a.s.

Akademický subjekt Jiné či bez členství v asociaci

Česká republika
Štěpánská 20
Praha 1 110 00

tel:
gsm:
email:
https://www.qedgroup.cz/cz/


Description

Competences and capabilities


Major Space Projects & References


Space Related Equipment, Labs & CertificatesContact person

PhDr. Kateřina Bernardová, Col. Ret.
Vedoucí výzkumného a vývojového týmu KOSMOW

tel: +420 605 212 873
gsm:
email:

Map