Rizzo Associates Czech a.s.

Průmyslový subjekt Jiné či bez členství v asociaci

Czech Republic
Vejprnická 663/56
Plzeň 31800

tel:
gsm:
email:
www.rizzoassoc.cz


Description

Competences and capabilities


Major Space Projects & References


Space Related Equipment, Labs & CertificatesContact person

Markéta Tolarová
Koordinátor výzkumu a vývoje

tel: +420 377 350 233
gsm:
email:

Map