OPTOKON a.s.

Průmyslový subjekt Czech Chamber of Commerce (HKČR)Defence and Security Industry Association of the Czech Republic (DSIA/AOBP)Jiné či bez členství v asociaci

Czech Republic
ČERVENÝ KŘÍŽ 250
JIHLAVA 586 01

tel:
gsm:
email:
www.optokon.com


Description

Competences and capabilities


Major Space Projects & References


Space Related Equipment, Labs & CertificatesContact person

ING. JIŘÍ ŠTEFL
ŘEDITEL SPOLEČNOSTI

tel: 564040111
gsm: 602421028
email:

Map