Byla vyhlášena 2. veřejná soutěž programu DOPRAVA 2020+ na podporu výzkumu v oblasti dopravy

Sdílet:


Ministerstvo dopravy společně s Technologickou agenturou ČR (TA ČR) připravilo již 2. veřejnou soutěž v programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy „DOPRAVA 2020+“. V jejím rámci jsou vítány také návrhy projektů zaměřené na témata týkající se zvládání mimořádných událostí, jako je současná pandemie COVID-19.

Cílem programu je prostřednictvím podpory projektů aplikovaného výzkumu rozvíjet dopravní sektor s ohledem na jeho udržitelnost, bezpečnost či přístupnost. V rámci výzvy mohou být navrhovány také projekty z oblasti automatizace a digitalizace. Jeden ze specifických cílů programu se zaměřuje mj. na oblast navigačních a družicových systémů. Vyhlašovaná výzva rovněž reaguje na aktuální situaci a zaměřuje se i na dopravní témata související s řešením mimořádných událostí.

Možnost podání návrhů projektů je otevřená od 9. dubna 2020 do 6. června 2020. Na druhou veřejnou soutěž jsou předběžně alokovány veřejné prostředky ve výši 400 mil. Kč, na jeden projekt může být přidělena maximální výše státní podpory 50 mil. Kč s maximální intenzitou podpory 80 % z projektových nákladů. Výzkumné organizace, podniky a další subjekty mohou projekty navrhovat a v případě úspěchu následně řešit samostatně, či ve spolupráci s dalšími účastníky. 

Podrobné informace ke 2. veřejné soutěži Programu DOPRAVA 2020+ získají zájemci na také na informačním webináři, který proběhne online počátkem května. Všechny aktuální informace a celé znění výzvy, včetně zadávací dokumentace a informacím k aplikačním garancím Ministerstva dopravy, naleznete na webu TA ČR, která je poskytovatelem a realizátorem programu. 

Rubriky