Aplikace pro cyklisty využívá kosmická data

Sdílet:


Koncem letošního léta bude zveřejněna navigační aplikace, která povede uživatele po bezpečnějších a příjemnějších cestách. Vznikla jako důsledek „sociálního distancování“, které přivedlo více cyklistů do ulic.

Aplikace vyvinutá londýnskou firmou Beeline využívá kosmická data a informace získané formou crowdsourcingu k vytváření doporučených cest. Poskytuje snadno srozumitelné pokyny a může být v zařízení umístěném na řídítcích jízdního kola.

Nadšení cyklisté Tom Putnam a Mark Jenner založili Beeline v roce 2015 s cílem zaměřit se na produkci alternativní navigační služby k aplikaci Google Maps, která je primárně určena pro navigaci automobilovou. Dosud na trh uvedli dvě navigační aplikace, které se jmenují Velo a Moto.

S podporou programu ESA Business Applications, který běží pod záštitou ESA Space Solutions, Beeline nyní pracuje na vylepšeném navigačním systému, který nabídne lidem lepší cyklistický zážitek, a to zvláště v městských oblastech.

Nová aplikace využívá GPS ke sledování polohy chytrého telefonu, ale zároveň využívá i další zdroje jako jsou mapy sklonu cest vycházející z evropských družic dálkového průzkumu Země, stejně jako dat o cyklistické infrastruktuře, místech dopravních komplikací a z dalších zdrojů.

Tyto pak kombinuje s crowdsourcovanými informacemi poskytovanými v reálném čase samotnými cyklisty a následně využívá algoritmus ke stanovení nejpříjemnějšího způsobu cesty z bodu A do bodu B.

Navíc se systém dokáže naučit osobní preference jednotlivých cyklistů, takže doporučení ohledně trasy bere v potaz jejich úroveň a zkušenost.

Při využití crowdsourcovaných informací může být dostupnost cest průběžně aktualizována a je možné pružně reagovat na změny. Například když se ve městě objeví nová infrastruktura určená pro cyklisty.

Zařízení propojené technologií Bluetooth pak zobrazuje informace o absolvované cestě, příkazy ke změně směru či data o rychlosti. Zásluhou toho se může cyklista zaměřovat souběžně na cestu i navigaci.

Kromě individuálních cyklistů se předpokládá využití aplikace doručovacími společnostmi pro vyhledávání rychlejších a bezpečnějších cest. Stejně tak pak firmami zajišťujícími sdílení jízdních kol, které svým zákazníkům mohou nabízet nejpříjemnější cesty.

„Jedním z důsledků pandemie je, že lidé začali více preferovat jízdní kola před přeplněnou veřejnou dopravou. To vede k tomu, že rychle roste počet nových a nezkušených cyklistů na cestách, zvláště pak ve městech,“ doplňuje Tom Putnam.

„Přestože je aplikace zaměřená na všechny úrovně zkušeností, tvrdě pracujeme na tom, abychom zajistili bezpečnější a příjemnější cesty doporučené pro nové cyklisty. Tím získají zkušenosti a jistotu při využívání tohoto – pro ně nového – dopravního režimu dopravy.“

„Cyklistika má mnoho přínosů pro společnost a naše zdraví a navíc v rámci stávajících doporučení týkajících se omezení přenosu koronaviru, nabývá na důležitosti.“ uvádí Fausto Vieira, který působí jako technický dohled v ESA na projektu Beeline.

„ESA je nadšená, že může podpořit vývoj technologie Beeline, která ve srovnání s tradičními známými a běžně používanými platformami nabízí mnohem lepší cyklistický zážitek.“ Další informace (v angličtině) jsou k dispozici na portálu Evropské kosmické agentury (ESA).

Rubriky