Ambiciózní projekty – Výzvy k podání návrhu mise

Sdílet:


Ministerstvo dopravy ve spolupráci s Evropskou kosmickou agenturou (ESA) iniciovalo realizaci nového typu kosmických projektů. Nazývá je „ambiciózní projekty“ a jde o řádově komplexnější, a právě tím i mnohem ambicióznější projekty, než cokoliv, co bylo dosud v ČR realizováno. 

České firmy se v posledních letech etablovaly jako dodavatel vybavení a subsystémů pro kosmické mise. Dalším logickým krokem je vybudovat kapacity pro vývoj a výrobu komplexních systémů a celých kosmických misí. Ty jsou nákladnější, ale také mají mnohem vyšší přidanou hodnotu a provází je vyšší návratnost investic (oznámení říjnové výzvy ze srpna — vč. shrnutí základních parametrů).

Po útlumu českých kosmických aktivit v devadesátých letech a zkraje milénia dostal kosmický průmysl nový impuls se vstupem ČR do ESA koncem roku 2008. Během prvních deseti let se desítky českých firem naplno zapojily do běžících kosmických projektů a etablovaly se jako spolehliví dodavatelé zavedených západních firem, které mají několik desetiletí náskok v budování a upevňování své pozice na trhu. České firmy jsou v rámci ESA hodnoceny jako vysoce flexibilní a agilní. V porovnání s dalšími státy, které do ESA vstoupily v posledních letech je ČR hodnocena jako nejúspěšnější, a může dobře konkurovat i řadě západních zemí. Podle ESA je to dáno historicky tím, že v ČR existuje řada technologicky vyspělých firem, které ve svém úzkém oboru jsou světová špička a jde „jen“ o to, otevřít jim dveře do kosmického sektoru. 

Úspěch přišel díku systematické snaze hledat příležitosti, jak se zapojit do dodavatelských řetězců v rámci programů a misí ESA a také díky vývoji technologií, který ČR realizuje ve spolupráci s ESA jako „svůj národní program“. Jedná se o Rámcový projekt k implementaci podpory, kterou ESA poskytne aktivitám týkajícím se vesmíru v ČR. Vznik tohoto programu schválila vláda na návrh Ministerstva dopravy v roce 2017 a poté jeho vznik česká delegace do ESA prosadila na Radě ESA před ostatními 21 členskými státy.

Nyní s ESA zavádíme Ambiciózní projekty. Ty jsou podle Národního kosmického plánu schváleného vládou v roce 2019 jednou z priorit pro období 2020-2025 a mají řadu cílů, zejména získat či osvojit si integrační schopnosti, zvýšit svou konkurenceschopnost vůči zahraničním partnerům, posílit efektivní spolupráci mezi českými společnosti a akademickou sférou vzájemným doplňováním se a vytvářením hodnotového řetězce.

Na rozdíl od projektů posledních let by tyto ambiciózní projekty měly směřovat k samostatnému kosmickému letu v režii českých aktérů, a to buď jako samostatné mise nebo jako výrazný a zřetelně autonomní element větší mezinárodní mise. V posledních letech se totiž ČR podílela vždy jen na misích navržených a provozovaných v zahraničí (s výjimkou malých experimentálních nanodružic typu cubesat). 

Nové je i to, že navrhovatelé budou muset zohlednit všechny fáze mise včetně zajištění systémového návrhu, vypuštění a provozu na oběžné dráze, tedy nejen vývoj hardware a jeho důkladné otestování před odesláním do zahraničí, což byla dosud typická role českých firem. To bylo dosud dáno hlavně omezením velikostí projektů, které ESA v ČR realizovala. Na mise, které nyní ESA v ČR poptává je připraveno celkem přes miliardu korun. Očekáváme, že to bude stačit na realizaci jedné až tří misí, podle toho, jak dopadne hodnocení konkrétních návrhů misí. 

První ze dvou výzev, zaměřenou na využití nových technologií pro vědecký výzkum, ESA otevřela včera s termínem 14. prosince 2020. Druhá výzva bude následovat také ještě letos a bude zaměřena na demonstraci technologií pro ryze komerční prostředí a pro potřeby státu. 

Výběr misí bude vždy dvoukolový. Až čtyři předkladatelé nejslibnějších návrhů získají kontrakt na studii k rozpracování svého návrhu do nejjemnějších detailů. Na toto cizelování mise je vyhrazeno 10 mil. Kč (400 tis. €) pro každého předkladatele, což představuje 90 % nákladů – desetiprocentní spoluúčastí předkladatelé dávají najevo, že projektu věří a že očekávají, návratnost vložených prostředků. Výstupem studie je nejen podrobný plán mise, důkladně oponovaný experty z celého světa, ale i rozpracování zapojení českých firem do výroby družice. Podíl českých komponent, celková přidaná hodnota a obchodní příležitosti jsou důležitými kritérii pro výběr, která z těchto misí nakonec jako jediná bude realizována (pokud to bude finančně možné, lze realizovat o mise dvě). Prostředky na mise jsou již vládou schváleny a předkladatelé tak mají jistotu, že alespoň jedna z misí, ta nejlepší, bude realizována.

Na MD byl 15. 9. 2020 uspořádán workshop, kde byly představeny detaily připravovaného tenderu a účastníkům předány užitečné tipy, jak přistoupit k návrhu mise tak, aby na nic nezapomněli a vyvarovali se častých chyb. K workshopu jsou zpracovány materiály, které jsou na MD k dispozici i těm, kteří akci propásli.

Kontakt: Ondřej Rohlík, ondrej.rohlik@mdcr.cz

Rubriky