AMBIC – oči Česka ve vesmíru

Sdílet:AMBIC (Ambicious Czech Satellite) je česká družice zaměřená na pozorování Země z vesmíru a zasílání snímků ve vysokém rozlišení. Jejím cílem je poskytovat pro další analýzu obrazová data státnímu sektoru České republiky a zajistit tak nezávislost na zahraničních subjektech. Družice ponese i technologický demonstrátor pro nouzový komunikační kanál mezi orgány českého státu po celém světě.


„Mít schopnost pozorovat a nezávisle komunikovat je strategickou výhodou. Využití družice bude velmi široké, od krizových situací až po ekologii, dopravu nebo bezpečnost,“ říká generální ředitel VZLÚ Josef Kašpar.


„Družice umožní mimo jiné rychlé monitorování situací pro zvládání krizí, dodá informace pro integrovaný záchranný systém. Mohla by pomoci získat data například při požárech, povodních, tornádu, nebo při sledování situace na dálnicích,“ dodává Michal Kubík.


Předpokládané možnosti využití dat z družice AMBIC jsou:
• Krizové situace, monitorování a poskytování dat IZS
• Nakládání s odpady, sledování skládek
• Sledování situace v chráněných oblastech přírody
• Monitorování a vyhodnocení světelné kontaminace českých měst
• Monitorování míst určených pro budování nové infrastruktury
• Sledování koridorů určených pro budoucí výstavbu dálnic
• Monitorování železničního koridoru, jeho stavu a vyhodnocení možných rizik.


Na projektu pod vedením Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu se podílí konsorcium firem, do kterého patří v aktuální fázi společnosti Pekasat SE, SAB Aerospace a World from Space. Projekt do budoucna počítá se širokým zapojením českého průmyslu, v jehož rámci se partneři budou moci zapojit do vývoje, testování, vynesení a operování samotné družice a jejích subsystémů.
Pekasat v rámci projektu zajišťuje obousměrnou komunikaci družice s pozemní stanicí. „Komunikace je v pásmu S a X, mimo jiné i za pomocí naší pozemní stanice ve Vlkoši u Kyjova. Dále předzpracováváme data a krátkodobě je ukládáme. Spolupracujeme také na vývoji MOC (Mission Operation Centre) pro tuto misi. Výzvou je zajištění vysoké dostupnosti, rychlosti a kvality přenosu a zpracování dat,“ popisuje technický ředitel společnosti Pekasat SE Ján Segiňák.


World from Space zajišťuje v rámci projektu komunikaci s budoucími uživateli, je prostředníkem mezi uživateli a vývojovým týmem. „Máme na starosti zpracování dat stažených na pozemní stanice do standardizované podoby produktů, které jsou srozumitelné pro experty koncových uživatelů,“ vysvětluje ředitel společnosti World from Space Roman Bohovic s tím, že pro něho osobně je výzvou dlouhý časový horizont: „Od uživatelů se snažíme zjistit, jaká data budou potřebovat kolem roku 2030, přitom je pro ně někdy těžké představit si současné možnosti, natož ty za mnoho let.“
Družice AMBIC bude vybavena primární panchromatickou („černobílou“) kamerou s rozlišením pod dva metry a sekundární multispektrální („barevnou“) kamerou s rozlišením pod pět metrů. Hmotnost družice by měla být 80-120 kilogramů, plánovaná výška oběhu Země je 550 km.


Projekt má současně vyvinout platformu, která bude využitelná i v dalších misích. Výzkumný a zkušební letecký ústav tak navazuje na své předchozí projekty. „Základ integrace družic jsme si vyzkoušeli na CubeSatech, teď pokračujeme dál. Současné technologie potřebují větší platformu, která by je vynesla do vesmíru. Z pohledu ústavu a schopností České republiky je to projekt, který je logickým krokem k tomu umět vyrábět a provozovat družice s byznysovým nebo strategickým nákladem,“ dodává Josef Kašpar s tím, že navazuje na projekty VZLUSAT-1 (byl nejdéle fungující českou a československou družicí) a VZLUSAT-2 (první českou družici, která dokázala pořídit snímky ČR ve vysokém rozlišení).
„V projektu AMBIC dokončujeme fázi B1, která popsala technické provedení družice. Čekáme na rozhodnutí ministerstva dopravy, zda projekt dostane podporu do realizačních fází,“ vysvětluje Michal Kubík. AMBIC patří do výzvy s názvem „Ambiciózní projekty ministerstva dopravy.“ Zda bude schválen, by mělo být jasné na podzim. Pokud se tak stane, start družice se předpokládá v roce 2028. Náklady by neměly překročit 720 milionů korun (30 milionů EUR).

Zdroj: VZLÚ

Rubriky