Agentura pro Kosmický program EU dnes v Praze zahájila svoji činnost

Sdílet:


Agentura EU pro kosmický program (EUSPA) dnes v Praze oficiálně zahájila svoji činnost. Z ČR se tak nově bude řídit podstatná část Kosmického programu EU. Pod jednu střechu se zde dostávají stávající unijní družicové systémy Galileo a EGNOS pro navigaci, Copernicus pro družicové snímkování, nově připravovaný telekomunikační GOVSATCOM, i infrastruktury pro sledování provozu na oběžných drahách, kosmického počasí a mnohé další. Kosmický program EU bude také podporovat podnikání a inovace, zapojení malých a středních podniků do výstavby kosmické infrastruktury a celou řadu aktivit zaměřených na rozvoj a zavádění služeb dle požadavků uživatelů.

„Vesmírné aplikace a družicové systémy používáme téměř všichni každý den. Moderní společnost je na nich závislá. Proto jsem rád, nová Agentura EU pro Kosmický program sídlí právě v České republice. Je to obrovská příležitost i pro naše firmy a odborníky a také skvělý výsledek našeho společného jednání v EU,“  říká ministr dopravy Karel Havlíček.

EUSPA bude mít kromě provozu, bezpečnosti a rozvoje navigačních systémů Galileo a EGNOS, na starosti také bezpečnostní akreditaci napříč celým Kosmickým programem EU, rozvoj trhu a uplatnění aplikací družicových systémů Kosmického programu EU v praxi, kontakt s uživateli, sběr uživatelských požadavků, přípravu specifikací pro nové generace evropských družicových systémů a mnohé další. Jedním z nových úkolů bude také podpora inovací a start-upů a formulace priorit pro vesmírnou část rámcového programu EU pro výzkum a vývoj, Horizon Europe. 

Nová agentura EUSPA nahrazuje původní agenturu pro evropský globální navigační družicový systém, GSA, která v Praze sídlila od roku 2012 a výrazně rozšiřuje svoji působnost a posiluje své kompetence.  

Družicová navigace a pozorování Země nacházejí široké uplatnění v celé řadě oborů, jako je doprava, logistika, zemědělství, řízení nakládání s přírodními zdroji, sledování životního prostředí, smart cities a v mnohých dalších. Na družicových službách budou z velké části také záviset autonomní systémy. Význam družicových systémů a jejich ochrany proto rychle roste, což je i důvodem pro vznik programu, rozvoj jeho infrastruktury a služeb. 

O razantní posílení GSA usilovalo Ministerstvo dopravy, které bylo, jako resort odpovědný za většinu kosmických aktivit ČR, architektem a odpovědnou institucí českého vyjednávání. Vše se povedlo díky spolupráci se Stálým zastoupením v Bruselu, Úřadem vlády, dalších rezortů a vládním zmocněncem pro spolupráci s GSA téměř 8 let. Zásadní roli hrála také úzká spolupráce s Evropským parlamentem, zejména europoslancem Evženem Tošenovským a jeho týmem. „Státní správa dokázala vystupovat jako jeden celek, což bylo pro úspěch klíčové,“ říká vedoucí Oddělení kosmických technologií a aplikací Ministerstva dopravy. 

Díky úspěšnému jednání v EU je v České republice unikátní technologicky zaměřená agentura, jejíž význam si dobře uvědomují i ostatní členské státy EU. Důvodem je rychle rostoucí význam kosmických aktivit, družicový systémů, které využívají miliardy lidí po celém světě každý den.

Sídlo EUSPA přináší České republice obrovské příležitosti. České firmy mobu být u zdroje informací, aniž by museli létat na jednání do Bruselu. Odborné zázemí EUSPA je spolu jejími pravomocemi velkým lákadlem pro zahraniční technologické firmy, které naopak budou jezdit na jednání k nám. A jde také o velkou příležitost pro české odborníky. Kromě expertů na družicové systémy totiž EUSPA potřebuje i právníky, finanční experty, odborníky na bezpečnost, rozvoj trhu a mnohé další.  

Více na EU Agency for the Space Programme (europa.eu). Informace o českém kosmickém průmyslu zde na Českém kosmickém portálu – Czech Space Portal.

Zdroj: MD, CzechSpacePortal

Rubriky