3D tisk může být využit v pátrání po černých dírách

Sdílet:


Rentgenový dalekohled určený k vyhledávání supermasivních černých děr může být vytvořen za pomoci nové technologie 3D tisku zvaná plazmové nanášení kovu.

Kosmický teleskop ESA, který může být využitý též pro mapování struktur žhavých plynů a stanovení jejich fyzikálních vlastností, by měl být vypuštěný na oběžnou dráhu v roce 2033.

Rakouská společnost RHP Technology použila techniku plazmového nanášení kovu jako součást projektu, který má ověřit možnosti výroby velkých prvků struktury teleskopu pojmenovaného Athena (Advanced Telescope for High-ENergy Astrophysics).

Prototypy jsou vyrobeny 3D tiskem a částečně zpracovanou verzí toho, co by se jednoho dne mohlo stát „okem“ teleskopu Athena.

Plazmové nanášení kovu je také kandidátem na výrobu velkých komponent v budoucnosti, jako je například optická lavice Atheny, která bude vyrovnávat a zajišťovat přibližně 600 zrcadlových prvků a která bude největší kdy vytištěnou součástí z titanu.

Celkový tvar s průměrem zhruba 3 m musí být přesný s tolerancí několik desetin mikrometru.

Materiálový inženýr ESA Laurent Pambaguian uvádí: „Zkoumali jsme celý procesní řetězec včetně 3D tisku. Použili jsme titanové slitiny, stejně jako metalický prášek nebo strunový materiál. Výsledek ukázal dobré mechanické vlastnosti a konečnou úpravu. To znamená, že jsme schopni tuto technologii dále vylepšovat nebo zkoušet alternativní materiály.“

RHP Technology vyvinula prototypy ve spolupráci s dvěma dalšími rakouskými firmami: AAC Aerospace a Advanced Composites a s institutem FOTEC Forschungs und Technologietransfer.

Výkonný ředitel RHP Technology Erich Neubauer k tomu uvádí: „Při tradičních výrobních postupech, kdy se frézuje z bloku, přichází více než osmdesát procent materiálu vniveč. Použitím technologie plazmového nanášení kovů jsme dosáhli významných úspor materiálu a nákladů.“

Práce byla podpořena programem ESA Space Solutions, který se zaměřuje na podnikání v Evropě v rozvíjejících se firmách využívajících družicové aplikace a kosmickou technologii ke zlepšování každodenních životů.

Manažerka pro přenos technologií z organizace Brimatech pro ESA Space Solutions v Rakousku Susanne Katzlerová uvedla: „RHP demonstrovala, že i velké součástky pro kosmické aplikace lze vytvořit pomocí 3D tisku. V budoucnosti tato technologie může být využitá i pro pozemské aplikace v průmyslu, aeronautice nebo automobilismu.“

Další informace jsou k dispozici na portálu Evropské kosmické agentury (ESA).

Rubriky