Česky English

Úvodní stránka Věda a výzkum

Věda a výzkum

JWST's Near InfraRed Spectrograph (NIRSpec) (Source: ESA, Astrium)

V současné době v ČR neexistují žádné programy specificky zaměřené na výzkum a vývoj v oblasti kosmických aktivit.
 

Významnou roli zde hrají Grantová agentura České republiky (GAČR) a Technologická agentura České republiky (TAČR). GAČR podporuje svými programy základní výzkum v pěti základních oborech: technické vědy, přírodní vědy, lékařské vědy, společenské vědy a zemědělské vědy. Hlavní úlohou a zaměřením TAČR je připravovat a implementovat programy aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

TAČR realizuje či připravuje tyto obecné programy:

  1. Program ALFA se zaměřuje na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje zejména v oblasti progresivních technologií, materiálů a systémů, energetických zdrojů a ochrany a tvorby životního prostředí a dále v oblasti udržitelného rozvoje dopravy.

  2. Program BETA je určen k realizaci výzkumných potřeb orgánů státní správy.

  3. Program OMEGA je zaměřen na podporu projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro uplatnění v řadě oblastí celospolečenského života obyvatel ČR.

  4. Program Centra kompetence je zaměřen na podporu vzniku a činnosti center výzkumu, vývoje a inovací v progresivních oborech s vysokým aplikačním potenciálem a perspektivou pro značný přínos k růstu konkurenceschopnosti ČR.

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu pro roky 2009 až 2017 vyhlásilo nový v EU notifikovaný resortní program výzkumu a vývoje TIP. Program je určen především pro malé a střední podniky (právnické a fyzické osoby z oblasti průmyslové výroby) a pro akademickou sféru (výzkumné organizace a vysoké školy). Program se zaměřuje na projekty, které se týkají výzkumu a vývoje nových materiálů a výrobků, nových pokročilých technologií a nových informačních a řídicích systémů. Jednotlivé projekty mohou být řešeny maximálně v délce 48 měsíců. Každý dokončený projekt musí prokázat takový druh výsledku, aby byl v souladu s aktuálním registrem informací o výsledcích, např. patent, užitný vzor, průmyslový návrh, zkušební provoz, ověřená technologie, software. Výsledky projektů řešených v rámci TIP se musí být nejdříve implementovány a využity v ČR.

Ministerstvo vnitra realizuje v souladu s Meziresortní koncepcí bezpečnostního výzkumu a vývoje ČR do roku 2015 Program bezpečnostního výzkumu ČR na období 2010-2015 a Bezpečnostní výzkum pro potřeby státu v letech 2010 až 2015. Cílem bezpečnostního výzkumu je identifikace, prevence, příprava a ochrana proti jednáním poškozujícím lidské bytosti, hmotné i nehmotné statky a infrastruktury a proti přirozeným nebo průmyslovým katastrofám.

Do působnosti Ministerstva obrany spadá obranný výzkum. Tímto se rozumí výzkum technologií (materiálových i nemateriálových) orientovaný na zabezpečení cílů, úkolů a činností, které vyplývají z působnosti MO při zajišťění obrany a bezpečnosti ČR.

Mezinárodní spolupráci ve výzkumu a vývoji, tj. včetně oblasti kosmických aktivit, zajišťuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
 

Rozcestník:

 

Vybrané aktuality a články:

(15.4.2020)

Byla vyhlášena 2. veřejná soutěž programu DOPRAVA 2020+ na podporu výzkumu v oblasti dopravy

Byla vyhlášena 2. veřejná soutěž programu DOPRAVA 2020+ na podporu výzkumu v oblasti dopravy

Ministerstvo dopravy společně s Technologickou agenturou ČR (TA ČR) připravilo již 2. veřejnou soutěž v programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy „DOPRAVA 2020+“. V jejím rámci jsou vítány také návrhy projektů zaměřené na témata týkající se zvládání mimořádných událostí, jako je současná pandemie COVID-19.

více

Autor: Václav Nesládek   |   Sekce: Kosmické aktivity ČR, Aktuality, Věda a výzkum

(2.4.2019)

Ministerstvo podpoří výzkum a inovace v dopravě dvěma miliardami, žádat o ně bude možné od června

Ministerstvo podpoří výzkum a inovace v dopravě dvěma miliardami, žádat o ně bude možné od června

Chytrá dopravní infrastruktura, provoz autonomních vozidel i navigační a družicové systémy. To jsou jen některé z oblastí, které ministerstvo dopravy podpoří v příštích letech až dvěma miliardami korun díky novému programu DOPRAVA 2020+. Materiál v pondělí schválila vláda a otevřela tím cestu pro všechny potenciální žadatele, kteří se zabývají výzkumnou činností v dopravě. 

více

Autor: Václav Nesládek   |   Sekce: ITS - Inteligentní dopravní systémy, Aktuality, Věda a výzkum

(11.1.2019)

Koncepce výzkumu, vývoje a inovací v resortu dopravy do roku 2030

Koncepce výzkumu, vývoje a inovací v resortu dopravy do roku 2030

Základním strategickým dokumentem pro oblast dopravního výzkumu, vývoje a inovací je Koncepce výzkumu, vývoje a inovací v resortu dopravy do roku 2030. Tento strategický rezortní dokument schválený ministrem dopravy v roce 2016 a aktualizovaný v roce 2018 určuje základní priority dopravního výzkumu, které jsou v souladu s národními strategie pro oblast výzkumu, vývoje a inovací a strategickými materiály z oblasti dopravy. Mezi tyto priority patří udržitelná doprava, interoperabilní doprava, bezpečná doprava, ekonomická doprava, inteligentní doprava a prostorová data v dopravě.

více

Autor: Václav Nesládek   |   Sekce: ITS - Inteligentní dopravní systémy, Aktuality, Věda a výzkum

(25.9.2018)

Teplická hvězdárna je po rekonstrukci opět otevřena veřejnosti!

Teplická hvězdárna je po rekonstrukci opět otevřena veřejnosti!

Dne 20. září 2018 se Hvězdárna v Teplicích opět otevřela pro veřejnost po déle než roční rekonstrukci. Teplická hvězdárna stojí na Písečném vrchu již od roku 1963, kdy byla poprvé otevřena veřejnosti. Po 55 letech se hvězdárna dočkala zcela zásadní rekonstrukce, která zcela změnila její tvář. V rámci rekonstrukce, která probíhala od června 2017 do července 2018, byla nejprve zcela vybourána a poté opět nově vybudována hlavní budova hvězdárny. Zachovány zůstaly pouze původní dvě kopule a částečně i prostory pod nimi. 

více

Autor: Václav Nesládek   |   Sekce: Kosmické aktivity ČR, Aktuality, Věda a výzkum, Vzdělávání v oblasti vesmírné problematiky

(23.6.2017)

První česká technologická nanodružice VZLUSAT-1 úspěšně odstartovala do kosmu

První česká technologická nanodružice VZLUSAT-1 úspěšně odstartovala do kosmu

V pátek 23. června 2017 v ranních hodinách byla nanodružice VZLUSAT-1 dopravena na oběžnou dráhu Země pomocí indického raketového nosiče PSLV-C38 (Polar Satellite Launch Vehicle).  Raketa odstartovala z indického kosmodromu SDSC (Satish Dhawan Space Centre) v 5:59 SEČ. Kosmodrom SDSC se nachází na ostrově Šríharikota v Bengálském zálivu. Český satelit byl vypuštěn na polární dráhu do výšky 505 km a byla mu udělena rychlost 7 km/s. Společně s družicí VZLUSAT-1 bylo vypuštěno dalších 29 nanosatelitů ze 14 zemí.

více

Autor: Václav Nesládek   |   Sekce: Kosmické aktivity ČR, Aktuality, Věda a výzkum, Vzdělávání v oblasti vesmírné problematiky, Vybrané aktuality pro průmyslové a akademické subjekty

(3.12.2016)

Výsledky ministerské rady ESA 2016 – ČR významně navýšila svoji účast ve volitelných programech!

Výsledky ministerské rady ESA 2016 – ČR významně navýšila svoji účast ve volitelných programech!

Česká delegace pod vedením náměstka ministra dopravy Kamila Rudoleckého úspěšně zakončila jednání na ministerské radě ESA, která se konala ve dnech 1. a 2. prosince 2016. V souladu se schváleným mandátem od vlády ČR významně navýšila svoji účast ve volitelných programech ESA. Podívejte se na rychlý přehled nových závazků ČR:

více

Autor: Ondřej Šváb   |   Sekce: Evropská kosmická agentura, GNSS systémy, Kosmické aktivity ČR, Aktuality, Pozorování Země, Družicová komunikace, Věda a výzkum, Vybrané aktuality a články, Vybrané aktuality a články, Vybrané aktuality a články, Vybrané aktuality a články, Vybrané aktuality a články, Vzdělávání v oblasti vesmírné problematiky, Vybrané aktuality pro průmyslové a akademické subjekty

(21.11.2016)

Rozšiřte náš tým! Hledáme specialistku/specialistu na výzkum a vývoj v dopravě a procesy kolem přípravy a návrhů výzkumných programů

Rozšiřte náš tým! Hledáme specialistku/specialistu na výzkum a vývoj v dopravě a procesy kolem přípravy a návrhů výzkumných programů

Zajímá Vás výzkum v dopravě, máte alespoň základní povědomí o výzkumných projektech, o procesech kolem přípravy výzkumných programů? Chtěli byste se zapojit do procesu přípravy výzkumných projektů a programů? Dozvědět se vše o poskytování veřejné podpory na projekty? Přidejte se k nám!

více

Autor: Václav Nesládek   |   Sekce: Aktuality, Věda a výzkum

(29.6.2016)

Navrhněte vědecké využití přístroje SPICE na palubě mise Solar Orbiter

Navrhněte vědecké využití přístroje SPICE na palubě mise Solar Orbiter

Evropská kosmická agentura vyzývá akademické a vědecké kapacity svých členských států k předložení návrhů na vědecké využití a následnou související realizaci a vyhodnocení experimentů pro přístroj SPICE, který se nachází na palubě sondy Solar Orbiter.

více

Autor: Václav Nesládek   |   Sekce: Evropská kosmická agentura, Aktuality, Věda a výzkum

(3.8.2015)

Save the Date - Informační den k pracovnímu programu Horizontu 2020 pro oblast „Inteligentní, ekologická a integrovaná doprava“, 5. listopadu 2015, Brusel

Save the Date - Informační den k pracovnímu programu Horizontu 2020 pro oblast „Inteligentní, ekologická a integrovaná doprava“, 5. listopadu 2015, Brusel

Příslušná generální ředitelství Evropské komise - Výzkum a inovace (RTD), Mobilita a doprava (MOVE) a Komunikační sítě, obsah a technologie (CNECT), jakož i Výkonná agentura pro inovace a sítě (INEA), organizují dne 5. listopadu 2015 v Bruselu informační den, na kterém bude představen pracovní program Horizontu 2020 na léta 2016 a 2017 pro oblast dopravního výzkumu a inovací.

více

Autor: Václav Nesládek   |   Sekce: Aktuality, Věda a výzkum, Vybrané aktuality pro průmyslové a akademické subjekty

(28.8.2014)

Vyhlášení zakázky "Zavádění aplikací a služeb využívající družicové navigační systémy Galileo a EGNOS v ČR"

Vyhlášení zakázky "Zavádění aplikací a služeb využívající družicové navigační systémy Galileo a EGNOS v ČR"

Na základě požadavku Ministerstva dopravy vyzývá Technologická agentura České republiky (TAČR) v rámci programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy (program „BETA“) zainteresované subjekty k podání nabídek na realizaci studie zaměřené na problematiku zavádění aplikací a služeb využívající družicové navigační systémy Galileo a EGNOS v ČR.

více

Autor: Václav Nesládek   |   Sekce: Aktuality, Věda a výzkum, Vybrané aktuality a články, Vybrané aktuality pro průmyslové a akademické subjekty

(6.3.2014)

Lovec planet pomáhá při operacích očí

Lovec planet pomáhá při operacích očí

Specialisté v Nizozemsku dokázali znalosti získané při vývoji teleskopu pro vyhledávání planet přeměnit do chirurgického mikroskopu, který dokáže zachránit zrak lidí ohrožených slepotou.

více

Autor: Tomáš Přibyl   |   Sekce: Aktuality, Věda a výzkum

(27.2.2014)

ESA vybrala k realizaci misi „lovce planet“ PLATO

ESA vybrala k realizaci misi „lovce planet“ PLATO

ESA vybrala jako svoji třetí vědeckou misi střední kategorie kosmickou observatoř určenou ke hledání planet u cizích hvězd. Její vypuštění je plánováno na rok 2024.

více

Autor: Tomáš Přibyl   |   Sekce: Aktuality, Věda a výzkum
RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2020

2017 Odbor ITS, kosmických aktivit a VaVaI 

Background image ©ESA - P.Carril
Všechna práva vyhrazena © 2020 NETservis s.r.o.