Česky English

Úvodní stránka Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Webové stránky:
www.msmt.cz

Adresa:
Karmelitská 7,
118 12 Praha 1

Tel. ústředna:
+420 234 811 111

Elektronická adresa:
posta@msmt.cz

 

Odbor zodpovědný za kosmickou problematiku:
Náměstek pro výzkum a vysoké školství

  • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy je ústředním orgánem státní správy zodpovědným za vzdělávání, výzkum a vývoj v oblasti kosmických aktivit, včetně mezinárodní spolupráce.
  • Podílí se na koordinaci kosmických aktivit vlády České republiky. 

 

Aktuality RSS

MSMT-36752/2019 – ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACE PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB.
Dne 17. 10. 2019 byla na MŠMT doručena žádost o poskytnutí informace zaevidovaná pod č. j. MSMT-36752/2019-1. Žadatel požadoval poskytnutí přesného algoritmu dle § 4 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, a to v členění NIV celkem, MP, odvody, ONIV celkem včetně podrobné specifikace, z jakých výchozích dat a konkrétních hodnot je výpočet prováděn.

Vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení programového a koordinačního
Č. j.: MSMT-39388/2019-3

Volné místo - vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení programového a koordinačního
Č. j.: MSMT-39388/2019-3

MŠMT navyšuje svůj příspěvek na výzkumný program EURATOM
Praha, 9. prosince 2019 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy od roku 2020 navýší svůj příspěvek na výzkumný program EURATOM. Ten je pro oblast výzkumu a vývoje jaderných technologií komplementárním programem EU k rámcovým programům EU pro výzkum a inovace, aktuálně Horizontu 2020. Navýšení podpory bude směřovat na výzkum jaderné fúze a jejího využití pro energetické účely.

Volné místo - ministerský rada v oddělení kontroly projektů Evropského sociálního fondu II MŠMT
Č. j.: MSMT-38009/2019-3

Ministerský rada v oddělení kontroly projektů Evropského sociálního fondu II MŠMT
Č. j.: MSMT-38009/2019-3

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACE PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB.
Dne 1. 10. 2019 byla na MŠMT doručena e-mailem žádost o poskytnutí informace. Žadatelka požadovala poskytnutí podrobného plnění rozpočtu kapitoly 333 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v sekci výdaje k 30. 9. 2019 ve strukturovaném rozsahu.

MSMT-35206/2019 – ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACE PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB.
Dne 29. 10. 2019 byla na MŠMT doručena žádost o poskytnutí informace zaevidovaná pod č. j. MSMT-35206/2019-1. Žadatelka požadovala poskytnutí informací týkajících se případných transferů krajům nebo obcím v letech 2017 a 2018 na provoz dětských domovů zřizovaných dle § 12 zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní a ochranné výchovy.

MSMT-3631/2019 – ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACE PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB.
Dne 13. ledna 2019 byla na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, je evidována pod č. j. 3631/2019. Obsahem žádosti je dotaz na způsob stanovování normativů pro soukromé školy podle zákona č. 306/1999 Sb., z čeho se při jejich stanovování vychází a jak se do stanovování normativů promítá navyšování platů ve veřejném školství.

Informace k vyplňování osvědčení vydávaného poskytovateli vzdělávání v zahraničí od školního roku 2019/2020
MŠMT vydává souhrn informací a doporučení k vyplňování osvědčení vydávaného poskytovateli vzdělávání v zahraničí s platností od školního roku 2019/2020. 
RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2019

2017 Odbor ITS, kosmických aktivit a VaVaI 

Background image ©ESA - P.Carril
Administraci zajišťuje redakční systém společnosti NETservis s.r.o.