Česky English

Úvodní stránka Ministerstvo obrany

Ministerstvo obrany

Webové stránky:
www.army.cz

Adresa:
Tychonova 1,
160 01 Praha 6

Tel. ústředna:
+420 973 201 111

Elektronická adresa:
e-podatelna@army.cz

 

Odbor zodpovědný za kosmickou problematiku:
Sekce obranné politiky a strategie, Odbor strategického rozvoje

  • Zastoupení v Koordinační radě ministra dopravy pro kosmické aktivity
  • Organizace se zabývá bezpečnostními a obrannými aspekty kosmických aktivit, a to i ve vazbě na mezinárodní organizace.
  • Ministr obrany zastupuje ČR v řídícím orgánu Evropské obranné agentury - European Defence Agency Steering Board  

Aktuality RSS

2019-12-10 16:50:03 published no news Vojáci 44. lehkého motorizovaného praporu drilovali taktiku v Boleticích Čtyři stovky vojáků ze 44. lehkého motorizovaného praporu z Jindřichova Hradce se sto kusy techniky ladily během dvou týdnů podzimní přípravu ve vojenském újezdu Boletice. V rámci výcviku se vojáci zdokonalovali ve střelbách ručních a lafetových zbraní. Proběhly střelby bojových vozidel Iveco a rota logistiky musela prokázat schopnost komplexního zabezpečení praporu při vedení bojové činnosti v polních podmínkách. Minulý týden se do cvičení zapojili i příslušníci pěší roty Aktivní zálohy. <p>&bdquo;Toto druhé cvičení pod mým velením je vyvrcholením naší přípravy v tomto roce,&ldquo; konstatuje velitel 44. lehkého motorizovaného praporu z Jindřichova Hradce podplukovník gšt. Milan Zvirinský a dodává, že cvičení bylo rozděleno do dvou fází. &bdquo;První týden byl výcvik zaměřen na prověření roty logistiky, která musela zabezpečit bojové jednotky v poli, doplňovat pohonné hmoty, stravu a munici, a současně s jejich výcvikem probíhal výcvik manévrových a podpůrných jednotek, kdy se jednotlivé roty zdokonalovaly v taktických, střeleckých a dalších odbornostech.&ldquo; </p><p> </p><p><strong>Na střelnici Třebovice probíhal výcvik příslušníků Aktivní zálohy</strong> </p><p> </p><p>Současně s profesionálními vojáky probíhal ve vojenském prostoru v Boleticích individuální týdenní výcvik pěší roty Aktivní zálohy 44. lehkého motorizovaného praporu. </p><p> </p><p>&bdquo;Je to již čtvrté cvičení našich záložníků v tomto roce,&ldquo; informuje nadporučík Martin Barabáš ze skupiny přípravy AZ 44. lehkého motorizovaného praporu. &bdquo;Máme tu 37 příslušníků, jsou mezi nimi i nováčci, kteří sbírají zkušenosti v terénu úplně poprvé. Tady na střelnici Třebovice se právě zdokonalují v patrolování a simulovanými scénáři s mnoha incidenty jsou vystaveni do situací, kdy musí na tyto incidenty okamžitě reagovat. Jeden ze scénářů simuloval reálné napadení jednotky silným i slabým nepřítelem, v dalších fázích výcviku se připravovali na bojové střelby družstev, které budou zakončením jedné z části tříletého výcvikového cyklu, kdy jednotka musí tuto podmínku do daného období splnit.&ldquo; </p><p> </p><p><strong>Vojáci museli prokázat schopnost působit v bojových podmínkách jako celek</strong> </p><p> </p><p>&bdquo;Začátkem tohoto týdneprobíhala druhá část cvičení pod taktickým námětem s fiktivním scénářem, kdy náš prapor byl přidělen velitelstvím 4. brigády rychlého nasazení pod mezinárodní velení s cílem provádět stabilizační bojové operace v uvedeném prostoru,&ldquo; pokračuje velitel praporu podplukovník Zvirinský. </p><p> </p><p>Pro vojáky to v první fázi znamenalo vybudovat místo velení a zajistit spojení mezi velením a jednotkami operujícími v poli. Úkolem jednotky pak byl přesun na vzdálenost 60 kilometrů, běhemkterého prošel konvoj mnoha scénáři s jednotlivými incidenty. </p><p> </p><p>&bdquo;Jedním z nich bylo napadení konvoje nepřítelem. Došlo k výbuchům a na tyto situace musela jednotka zvládnout,&ldquo; přibližuje některé scénáře podplukovník Milan Zvirinský a dodává, že tyto incidenty simulují reálné situace, do kterých se jednotka může během svého operačního nasazení dostat. &bdquo;Cílem je dostat jednotku pod tlak, aby dané postupy drilovali tak, aby v případě, že se do podobné situace dostanou, jim naskočily zcela automaticky.&ldquo;</p> yes Jana Deckerová Armada čeština publicationrelated Administrátoři Viktor Meca 2019-11-27 08:31:22 /informacni-servis/zpravodajstvi/vojaci-44--lehkeho-motorizovaneho-praporu-drilovali-taktiku-v-boleticich-217661/ 217661 <!--WTD_I(222008)--> <!--WTD_I(222008)--> <!--WTD_I(222017)--> <!--WTD_I(222009)--> published no news Fotografie kalendáře Vojenského fondu solidarity pomohou těm, kteří to skutečně potřebují Ve středu 27. listopadu se uskutečnil v prostorech Písecké brány v Praze 6 slavnostní křest kalendáře Vojenského fondu solidarity pro rok 2020. Zúčastnili se ho předsedkyně Vojenského fondu solidarity brigádní generálka Lenka Šmerdová, ředitel Vojenské zdravotní pojišťovny Josef Diessl, herec Ondřej Vetchý a mezi čestnými hosty nechyběl ani válečný veterán generálmajor Miloslav Masopust a další významní hosté. <p>Kalendář obsahuje soubor dvanácti vítězných fotografií ze soutěže, kterou pod záštitou náčelníka Generálního štábu Armády ČR armádního generála Aleše Opaty vyhlásila brigádní generálka Lenka Šmerdová.</p><p>&bdquo;Je to již druhý ročník a soutěžilo se na téma &ndash; Já a moje rodina &ndash; a to i v širším smyslu slova,&ldquo; říká brigádní generálka Lenka Šmerdová a dodává, že do soutěže se zapojilo velké množství nejen profesionálních vojáků, ale i civilních zaměstnanců a také mnoho příslušníků aktivní zálohy. Fotografií se sešlo velké množství a zapojily se do něj vojenské útvary a zařízení napříč celou republikou, nechyběli ani zástupci z řad Vojenské policie, Vojenské kanceláře prezidenta republiky nebo Hradní stráže a Vojenského zpravodajství.</p><p>&bdquo;Fotografie byly opravdu nádherné a bylo opět velmi těžké vybrat pouhých dvanáct fotografií, které se vejdou do kalendáře,&ldquo; informuje dále generálka Šmerdová.</p><p><strong>Vojenská zdravotní pojišťovna darovala vytištěné kalendáře Vojenskému fondu solidarity</strong></p><p>Velkou zásluhu na vzniku kalendáře má Vojenská zdravotní pojišťovna, která kalendář na své náklady vytiskla a věnovala Vojenskému fondu solidarity. &bdquo;Jsem velmi rád, že jsme se touto formou pomohli Vojenskému fondu solidarity.&nbsp;A já při tomto slavnostním křtu přeji všem vojákům, aby jeho pomoc potřebovali co nejméně. Nicméně je velmi důležité, že tato forma pomoci existuje,&ldquo; řekl generální ředitel Vojenské zdravotní pojišťovny Josef Diessl.</p><p>Kalendář slavnostně pokřtil i herec Ondřej Vetchý, který s českou armádou spolupracuje už mnoho let. &bdquo;Vážím si toho, že jsem jedním z těch, kteří tady slavnostně pokřtí tento unikátní kalendář,&ldquo; konstatoval Vetchý. &bdquo;Jeho hlavní sílou a myšlenkou je pomáhat těm, kdo to potřebují, a to je v dnešním světě velmi vzácné. Proto jsem jedním z těch, kdo se k české armádě a k našim vojákům hlásí. Podporuji je a vážím si jich.&ldquo;</p><p>Zájemci nejen z řad vojáků, ale i civilní veřejnost budou moci kalendář získat za dobrovolný příspěvek. Výtěžek z prodeje kalendáře poputuje na konto Vojenského fondu solidarity a posléze vojákům nebo jejich rodinným příslušníkům, kteří se ocitnou v tíživé životní situaci.</p> <hr /><p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm"><strong>Kontakt: Vojenský fond solidarity &ndash; mail: <a href="mailto:vfs@army.cz">vfs@army.cz</a></strong></p> no Jana Deckerová Armada čeština publicationrelated Administrátoři Viktor Meca 2019-11-27 15:29:54 /informacni-servis/zpravodajstvi/fotografie-kalendare-vojenskeho-fondu-solidarity-pomohou-tem--kteri-to-skutecne-potrebuji-217682/ 217682 <!--WTD_I(222031)--> <!--WTD_I(222031)--> <!--WTD_I(222033)--> <!--WTD_I(222032)--> published no news Zaměstnanci resortu obrany absolvovali kurz v Americkém centru v Praze Kurz logistiky a řízení životního cyklu, konaný nedávno v Americkém centru v Praze, pořádala americká Kancelář pro obrannou spolupráci pro zaměstnance Ministerstva obrany České republiky. Pracovníci resortu, především ze sekce vyzbrojování a akvizic, si tak během týdenního školení prohloubili znalosti o důležitých aspektech při pořizování, udržování a vyřazování každého vojenského materiálu, neboli o jeho životním cyklu. <p>Kurz IDARM (International Defence Acquisition Resource Management) zahájila jeho ředitelka, Kathleen Peggar, z Námořní postgraduální školy v Kalifornii. </p><p> </p><p>Více než dvacet studentů pak strávilo týden v prostorách velvyslanectví USA přednáškami týkajícími se logistiky, jejího plánování a rizik či užitečných nástrojů k jejímu zlepšení. Lektoři William Chadwick a Keebom Kang studentům rovněž vysvětlili užitečné modely pro řízení finančních prostředků souvisejících s jakýmkoli vojenským systémem. Náklady na koupi vojenského systému totiž představují pouze zlomek toho, kolik stojí systém udržovat. Pro zpestření výuky byli studenti navíc rozděleni do pracovních skupin, ve kterých procvičovali naučené dovednosti na případové studii. </p><p> </p><p>Ředitel odboru řízení a podpory Lubor Koudelka předal poslední den kurzu absolventům certifikáty a poděkoval pořadatelům za dlouhodobou spolupráci při organizování těchto kurzů pro zaměstnance resortu a za celkovou spolupráci se sekcí vyzbrojování a akvizic.</p> yes Martin Hovančík MO čeština publicationrelated Administrátoři Haladova Olina 2019-11-28 07:24:00 /informacni-servis/zpravodajstvi/zamestnanci-resortu-obrany-absolvovali-kurz-v-americkem-centru-v-praze--217751/ 217751 <!--WTD_I(222093)--> <!--WTD_I(222093)--> <!--WTD_I(222094)--> published no news "Pokosové" děti na Zlínsku hltaly vyprávění o bojích v Afghánistánu Poslední listopadový týden navštívili studenty a žáky na základních školách v Polešovicích a Prakšicích zástupci odboru komunikace Ministerstva obrany s projektem Příprava občanů k obraně státu. Společně s nimi do obou obcí Zlínského kraje dorazili příslušníci 74. lehkého motorizovaného praporu Bučovice, kteří dětem mimo jiné nabídli i dechberoucí záběry z jejich působení v zahraničních misích. <p>V teoretické části projektu se děti seznamují se základní strukturou armády, jejím určením, členstvím v NATO nebo s chováním v krizových situacích. Umět zaujmout a udržet jejich pozornost není vždy jednoduché. Ani téma zahraničních operací, které do této části také patří, přednášejícímu zájem předem nezaručí. V případě četaře Jiřího Svobody se ale vyplnilo rčení, že to nejlepší přichází naposledy. Během jeho vyprávění, doprovázeného fotografiemi a filmovými záběry, publikum snad ani nedýchalo.</p><p>&bdquo;Mise jsou náročné fyzicky i psychicky. I v těch nejvypjatějších situacích musíte mít na paměti pravidla nasazení a v boji, byť pod sebevětším tlakem, dokázat jasně rozlišit toho, kdo vás chce opravdu zabít od nevinného civilisty,&ldquo; komentoval Svoboda záběry pořízené během bojů s nepřítelem. Jako účastník pěti zahraničních operací zažil celou řadu situací, kdy byla jeho jednotka napadena povstalci. Ne vždy měli štěstí, někdy došlo ke zranění a bohužel i k úmrtí - to když explodovalo improvizované výbušné zařízení.</p><p><strong>Na Čechy neútočte</strong></p><p>Posluchačům ale přiblížil i nádhernou přírodu Afghánistánu, kmenová společenství místních i jejich mentalitu a pohostinnost. &bdquo;V jedné vesnici nás najednou její obyvatelé donutili stáhnout se z jednoho z jejich obydlí. Zprvu se nám to samozřejmě nelíbilo, ale o něco později jsme se dozvěděli, že zabránili možným zraněním nebo dokonce ztrátám na životech v našich řadách. Chystala se na nás totiž skupina povstalců, s nimiž začali místní vyjednávat a jasně jim dali najevo, že pokud na nás zaútočí, budou mít co do činění s celou jejich vesnicí,&ldquo; zavzpomínal četař Svoboda na jeden z neopakovatelných zážitků.</p><p><strong>Armádní technika zaujme každého a všude</strong></p><p>Obrněná či speciálně upravená technika a ruční zbraně mají během ukázek na veřejnosti pozornost vždy zaručenou. Na školách, spadajících do regionu, kde nesídlí žádná vojenská posádka, jsou okamžitě obsypány hrozny dětí. Také povídání o základech první pomoci, demonstrace zvláštností vojenského zdravotnického vybavení nebo ukázky ochrany jednotlivce před zbraněmi hromadného ničení dokáží žáky i pedagogy snadno zaujmout. Zvlášť když je vojáci zapojí do praktických ukázek. Během chvíle zjišťují, že nasadit si dobře plynovou masku a navléci se do jednorázové pláštěnky či rychle a správně zastavit masivní krvácení opravdu vyžaduje cvik.</p> no kapitán Ladislav Kabát MO čeština publicationrelated Administrátoři Haladova Olina 2019-11-28 09:19:17 /informacni-servis/zpravodajstvi/pokosove-deti-na-zlinsku-hltaly-vypraveni-o-bojich-v-afghanistanu-217722/ 217722 <!--WTD_I(222101)--> <!--WTD_I(222101)--> <!--WTD_I(222100)--> published no news Ministři obrany a zdravotnictví otevřeli pavilon, který poskytuje komplexní péči válečným veteránům i dalším vojákům Váleční veteráni i další vojáci mají v pražských Střešovicích k dispozici unikátní zdravotnické zařízení, kde najdou komplexní péči - od ambulantní až po péči následnou a paliativní. V Ústřední vojenské nemocnici dnes ministr obrany Lubomír Metnar společně s kolegou ze zdravotnictví Adamem Vojtěchem otevřel zrekonstruovaný pavilon B. <p>Slavnostní pásku přestřihli společně s poradkyní náčelníka Generálního štábu AČR brigádní generálkou Lenkou Šmerdovou, druhoválečným veteránem armádním generálem Emilem Bočkem a ředitelem Ústřední vojenské nemocnice Miroslavem Zavoralem. </p><p> </p><p>Poté si hosté prohlédli moderní zdravotnické zařízení, ve kterém válečným veteránům slouží Domov Vlčí mák, Lůžkové oddělení paliativní péče, Oddělení ošetřovatelské péče, Dobrovolnické centrum. Nechybí ani prostory pro tvořivé dílny a kulturní akce či školicí prostory pro lékaře i nelékaře. Druhá část pavilonu v rámci programu Zelená cesta pak poskytuje nadstandartní péči pro všechny vojáky. </p><p> </p><p>&bdquo;Naším cílem ale nebylo jen navýšení lůžkové kapacity, ale také vytvoření příjemného domáckého prostředí i zajištění kvalitního zázemí a podmínek pro práci všech, kdo se na péči podílejí,&ldquo; vysvětlil smysl rekonstrukce ředitel ÚVN Miroslav Zavoral. </p><p> </p><p>Celý pavilon B se podařil rekonstruovat za 161 milionů korun, a to v rekordním čase 19 měsíců. Vzniklo zde 62 nových pokojů. Zvýšila se lůžková kapacita Domova Vlčí mák na téměř dvojnásobek (ze současných 40 na 76). Krom toho je možné hospitalizovat pacienty na lůžkách pro dlouhodobou a paliativní péči. </p><p> </p><p>&bdquo;Všichni vnímáme, že váleční veteráni 2. světové války, účastníci zahraničních operací, ale i další vojáci si zaslouží určitý nadstandard. Jako odměna za to, že byli a jsou ochotni nasadit svůj život za svou vlast a své občany, jim bude sloužit tento moderní pavilon,&ldquo; řekl ministr obrany Lubomír Metnar. </p><p> </p><p>&bdquo;Ústřední vojenská nemocnice patří k výstavním skříním české medicíny, v akutní péči bezesporu. A já jsem rád, že se tu rozvíjí i následná ošetřovatelská péče a dlouhodobá péče,&ldquo; pochválil nemocnici ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. </p><p> </p><p><strong>Vánoční přání válečným veteránům</strong> </p><p> </p><p>Po prohlídce rekonstruovaných prostor navštívil ministr obrany také zde ubytované válečné veterány, se kterými pohovořil a předal jim dárkové balíčky k Vánocům. Zároveň poděkoval za péči o naše hrdiny také zdravotnickému a dalšímu personálu nemocnice.</p> yes Viktor Meca MO čeština publicationrelated Administrátoři Viktor Meca 2019-11-28 15:57:53 /informacni-servis/zpravodajstvi/ministri-obrany-a-zdravotnictvi-otevreli-pavilon--ktery-poskytuje-komplexne-peci-valecnym-veteranum-i-dalsim-vojakum-217735/ 217735 <!--WTD_I(222075)--> <!--WTD_I(222075)--> <!--WTD_I(222076)--> <!--WTD_I(222073)--> published no news Přijďte si poslechnout adventní skladby v podání Ondráše Vojenský umělecký soubor Ondráš svým příznivcům hudebně zpříjemní poslední měsíc v roce 2019. Letos si připravil sérii šesti adventních koncertů, s názvem Čas vzácný přišel, se kterými navštíví několik měst ČR. Na koncertech vystoupí Orchestr lidových nástrojů s dívčím sborem a pěveckými sólisty pod vedením Štěpána Blinky. V jejich provedení zazní vybrané adventní skladby. <p>Námětem koncertu se staly starobylé liturgické zpěvy tzv. roráty, které neodmyslitelně patří k době adventní. &bdquo;Adventní zpěvy, které uslyšíte, se zpívaly v chrámech i domovech našich předků po staletí. Je v nich vyjádřena touha po novém životě, po nové radosti. Jsme stvořeni k radosti. K nekončící radosti. K radosti upřímné, která nebude jen nějakou bublinou k splasknutí,&ldquo; dodává autor námětu a scénáře Martin Kovář.</p><p>První z koncertů se uskuteční v neděli 8. prosince od 19.00 hodin v Divadle Fráni Šrámka v Písku. V následujících dnech se Ondráš vydá i do dalších měst, například do Pardubic, Olomouce, Prušánek či Českých Budějovic. Závěrečný koncert se uskuteční v pátek 20. prosince od 16.30 hodin v prostorách Červeného kostela v Brně.</p><ul><li><em>Vstupné na koncerty se liší podle pořadatele. Pro aktuální informace sledujte http://www.vusondras.cz/</em></li></ul> <hr /><p><strong>Seznam adventních koncertů:</strong></p> <ul><li>8. 12. Písek, Divadlo Fráni Šrámka, 19:00</li><li>10. 12. Pardubice, Dům dětí a mládeže ALFA, 16:00</li><li>11. 12. Olomouc, Dům Armády, 17:00</li><li>17. 12. Prušánky, Kulturní dům, 18:00</li><li>18. 12. České Budějovice, Kulturní dům Vltava, 19:00</li><li>20. 12. Brno, Červený kostel, 16:30</li></ul> <p>&nbsp;</p> no Vojenský umělecký soubor Ondráš MO čeština publicationrelated Administrátoři Haladova Olina 2019-11-29 06:32:59 /informacni-servis/zpravodajstvi/prijdte-si-poslechnout-adventni-skladby-v-podani-ondrase-217763/ 217763 <!--WTD_I(222112)--> <!--WTD_I(222112)--> <!--WTD_I(222113)--> published no news Generál Zůna se zúčastnil bezpečnostní konference v Berlíně Ve dnech 26. a 27. listopadu se v Německu uskutečnila 18. berlínská bezpečnostní konference. Jedná se o největší akci evropské bezpečnostní a obranné politiky, na kterou ročně zavítá více než 1000 účastníků z evropských i neevropských zemí a institucí včetně Severoatlantické aliance. Za Armádu ČR se konference zúčastnil první zástupce náčelníka Generálního štábu AČR generálporučík Jaromír Zůna. <p>Během plenárních zasedání a odborných panelů vystoupili předseda a členové Evropského parlamentu, zástupci Evropské komise, ministři evropských zemí, představitelé národních institucí, armád NATO a EU. </p><p> </p><p>&bdquo;S ohledem na zhoršující se bezpečnostní situaci se bezpečnostní a obranná politika zaměřuje především na prohloubení obranné spolupráce mezi státy, podporu výzkumu a vývoje na poli bezpečnosti, obranu proti hybridním hrozbám, kybernetickou bezpečnost a společný výcvik,&ldquo; vysvětlil generál Zůna. </p><p> </p><p>Během konference Jaromír Zůna jednal s velitelem společného velitelství JSES (Joint Support and Enabling Service) Bundeswehru generálporučíkem Martinem Schelleisem. Generálové hovořili o spolupráci obou zemí a oblastech dalšího rozvoje. </p><p> </p><p>V závěru se generál Zůna setkal s prvním zástupcem Generálního inspektora Bundeswehru viceadmirálem Joachimem Rühlem, který přijede příští týden do České republiky na pracovní návštěvu. </p><p> </p><p>Berlínskou bezpečnostní konferenci organizuje pravidelně nezávislý německý list Behörden Spiegel od roku 2001.</p> yes podplukovnice Vlastimila Cyprisová Armada čeština publicationrelated Administrátoři Ivo Štencl 2019-11-29 09:10:11 /informacni-servis/zpravodajstvi/general-zuna-se-zucastnil-bezpecnostni-konference-v-berline-217755/ 217755 <!--WTD_I(222099)--> <!--WTD_I(222099)--> <!--WTD_I(222098)--> published no news Generál Bubeník vedl jednání výboru COMEDS v Bruselu Ve dnech 25. a 27. listopadu se v Bruselu uskutečnilo 52. plenární zasedání Výboru náčelníků zdravotnických služeb NATO (COMEDS). Jednání vedl jeho předseda brigádní generál Zoltán Bubeník, který je současně i ředitel Agentury vojenského zdravotnictví Armády ČR. Setkání byl přítomen, jako zástupce Vojenského výboru Aliance, generálporučík Vasileios Garmpis. <p>V úvodu zdůraznil generál Bubeník význam a poslání Výboru náčelníků zdravotnických služeb NATO, který slouží jako nejvyšší poradní orgán v oblasti zdravotnického zabezpečení, koordinuje činnost zdravotnických jednotek a přispívá k rozvoji služby jako takové.</p><p>Během programu se přítomní seznámili s obsahem zprávy COMEDS o současném stavu zdravotnického zabezpečení Aliance, poskytování této služby v zahraničních operacích a v rámci mezinárodních úkolových uskupení.</p><p>&bdquo;Výbor náčelníků zdravotnických služeb NATO COMEDS je unikátní platforma, která umožňuje Alianci a jejím partnerům sdílet neocenitelné zkušenosti. Jedná se o tým odborníků, kteří mohou přispívat k rozvoji zdravotnického zabezpečení svými schopnostmi, vědomostmi a sdílením poznatků tak, aby byla tato služba na špičkové úrovni,&ldquo; shrnul generál Bubeník.</p><p>Poté se účastníci věnovali projektům vojenské zdravotní péče, ochrany zdraví vojsk a ochrany proti účinkům chemických, radioaktivních a biologických látek. Generál Bubeník zdůraznil, že zdravotnická péče zahrnuje také preventivní opatření, veterinární službu a psychologickou pomoc.</p><p>Výbor náčelníků zdravotnických služeb NATO (COMEDS) úzce spolupracuje s dalšími aliančními subjekty, odbornými institucemi v oblasti zdravotnického zabezpečení včetně Vojenského výboru EU.</p><p>V závěru ocenil brigádní generál Zoltán Bubeník cenou COMEDS německou polní nemocnici Role 2, která plní téměř 20 let úkoly ve prospěch mise KFOR.</p> no podplukovnice Vlastimila Cyprisová Armada čeština publicationrelated Administrátoři Haladova Olina 2019-11-29 12:46:53 /informacni-servis/zpravodajstvi/general-bubenik-vedl-jednani-vyboru-comeds-v-bruselu-217769/ 217769 <!--WTD_I(222117)--> <!--WTD_I(222117)--> <!--WTD_I(222118)--> published no news Tomáš Procházka byl in memoriam oceněn americkou Bronzovou hvězdou V pátek 29. listopadu udělil zástupce Velvyslanectví Spojených států amerických plukovník Roger Bowman štábnímu praporčíkovi in memoriam Tomáši Procházkovi americké vyznamenání - Bronzovou hvězdu (Bronze star medal). Slavnostní akt se uskutečnil za přítomnosti příslušníků Centra vojenské kynologie, představitelů armády a dalších hostů v prostoru jednotky v Chotyni. Ocenění převzali rodiče vojáka, manželé Procházkovi. <p>Náčelník Generálního štábu Armády ČR armádní generál Aleš Opata vnímá ocenění jako výraz výborné spolupráce s americkou armádou: &bdquo;Už to, že v operaci spolupracujeme s americkými vojáky, potažmo s americkými speciálními silami, je důkazem toho, že mají o Armádě České republiky velmi znamné mínění a věří naším schopnostem. Udělení bronzové hvězdy je dalším velmi silným signálem toho, že si vzájemně věříme a jsme spolu schopni spolupracovat.&quot;</p><p>Vyznamenání udělil náměstek ministra obrany pro americké pozemní síly Ryan McCarthy a schválil prezident Spojených států amerických Donald Trump.</p><p>&bdquo;Toto vyznamenání je uděleno vojenskému psovodu za výjimečnou službu v rámci 1. jednotky podpory a vlivu operace speciálních sil Freedom&acute;s sentinel mise Resolut Support v Afghánistánu. Jeho výjimečné znalosti a zkušenosti a zejména osobní obětavost významně přispěly k úspěchu jednotky během operace,&ldquo; uvedl plukovník Roger Bowman.</p><p>Štábní praporčík in memoriam Tomáš Procházka působil v roce 2018 v zahraniční operaci v Afghánistánu jako starší psovod 1. jednotky podpory a vlivu Úkolového uskupení AČR Resolute Support. Dne 22. října 2018 zahynul na následky střelného zranění po útoku vojáka v afghánské uniformě na základně Šindánd. Byl povýšen do hodnosti štábního praporčíka a vyznamenán Křížem obrany státu MO.</p><p><em>&bdquo;Bronze star&ldquo; je jednostupňové vyznamenání, založené během 2. světové války ve Spojených státech amerických. Jeho udělení příslušníkům ozbrojených bylo podmíněno vykonáním statečného činu v boji proti nepřátelům, případně vynikající službou prokázanou v takovémto boji. Bronzová hvězda patří mezi deset nejvyšších vojenských vyznamenání Spojených států amerických. Medaili dosud obdrželi čtyři vojáci Armády ČR.</em></p> no podplukovnice Vlastimila Cyprisová Armada čeština publicationrelated Administrátoři Viktor Meca 2019-11-29 13:35:59 /informacni-servis/zpravodajstvi/tomas-prochazka-byl-in-memoriam-ocenen-americkou-bronzovou-hvezdou-217774/ 217774 <!--WTD_I(222123)--> <!--WTD_I(222123)--> <!--WTD_I(222128)--> <!--WTD_I(222124)--> published no news Ministerstvo obrany podpoří největší volejbalovou soutěž pro mladé sportovce ve střední Evropě V závěru roku se v Praze uskuteční další ročník největšího volejbalového turnaje mládeže ve střední Evropě Prague Volleyball Games. Záštitu nad ním převzalo i Ministerstvo obrany. Kromě ní resort soutěž podpoří i zapůjčením sportovní haly a pomůže při zajištění ubytování a stravování závodníků. „Koncept tohoto turnaje je ojedinělý nejen v České republice, ale svou velikostí i v celé Evropě," vysvětlila na adresu Prague Volleyball Games náměstkyně ministra obrany Kateřina Blažková. <p><strong>Čím váš úřad <a href="https://www.praguevolleyballgames.cz/">tato soutěž</a> zaujala?</strong> </p><p> </p><p>Ministerstvo obrany dlouhodobě podporuje jak individuální, tak i kolektivní sporty. Mezi nimi je i volejbal, který má zastoupení jak v mužské, tak i v ženské složce ve sportovním klubu VK Dukla Liberec. Po prvním úspěšném ročníku Prague Volleyball Games nás nyní oslovil pořadatel této sportovní akce se žádostí o záštitu a ministr obrany Lubomír Metnar po vyhodnocení všech přínosů rozhodl, že záštitu podpoří. Určitě k tomuto kroku přispěl koncept tohoto turnaje, který je ojedinělý nejen v České republice, ale svou velikostí i v celé Evropě. Je velmi důležité věnovat pozornost mládežnickým týmům a umožnit jim zápasovou konfrontaci i s ostatními zahraničními týmy dané věkové kategorie. </p><p> </p><p><strong>V čem spočívá záštita Ministerstva obrany?</strong> </p><p> </p><p>Ze strany Ministerstva obrany se nejedná jen o prosté vyjádření podpory této akce, nýbrž i o osobní účast nejvyšších zástupců ministerstva při samotném turnaji, přihlášení mládežnického družstva z VK Dukla Liberec, zapůjčení sportovní haly na Ruzyni a v neposlední řadě i s výpomocí při zajištění ubytování a stravovaní. </p><p> </p><p><strong>Vy osobně tedy turnaj navštívíte?</strong> </p><p> </p><p>Ano, tuto akci jsem navštívila již v loňském roce, a pokud mi to časové možnosti dovolí, ráda ji navštívím i letos. </p><p> </p><p><strong>Sama máte k volejbalu jako někdejší vrcholová hráčka velice blízký vztah. Nakolik vám vaše pracovní vytížení vůbec umožňuje věnovat se sportu?</strong> </p><p> </p><p>Není tajemstvím, že volejbal je má srdeční záležitost, věnovala jsem se mu dlouhá léta. Musím přiznat, že je to opravdu těžké najít volný čas, který bych mohla věnovat sportu. Mám rodinu a nemohu volný čas věnovat jen ve prospěch svých zálib. </p><p> </p><p><strong>Pohybujete se dál ve volejbalovém prostředí? Jste v kontaktu například s bývalými spoluhráčkami?</strong> </p><p> </p><p>Hraji jeden celoroční turnaj na severu Čech, odkud pocházím, s bývalými spoluhráčkami. Nyní se pohybuji ve volejbalovém prostředí především skrze mé zaměstnání, kdy vůči VK Dukla Liberec vystupuji v roli jejich zřizovatele. Jinak se stále ráda zajedu podívat na dobrý zápas. </p><p> </p><p><strong>Armádní volejbal, to už není jen záležitost mužů, právě Dukla Liberec má třetí sezonu zastoupení i v ženské extralize. Jaký přínos má volejbal žen pro váš resort?</strong> </p><p> </p><p>Ano, VK Dukla Liberec se rozšířila i na ženskou složku a přestože jejich působení v extralize je zatím krátké, tak se jim za ty tři minulé ročníky podařila již velmi krásná umístění, za která jsme na ně hrdí. Nicméně Ministerstvo obrany klade na své sportovní organizace vysoké nároky a v nadcházejících letech očekáváme posun ženského týmu na stupně nejvyšší. Ve většině sportovních odvětví v resortu Ministerstva obrany mámě zastoupení mužů i žen, navíc v posledních letech nám i nejvyšší příčky při tradičním vyhodnocení nejlepších sportovců Dukly v daném roce vyhrávají především ženy. </p><p> </p><p><strong>Sportovci podporovaní Armádou České republiky jsou už sedm desetiletí nejúspěšnějšími účastníky olympijských her či světových šampionátů. Jak důležité je pro Ministerstvo obrany prezentovat úroveň naší země i prostřednictvím sportu?</strong> </p><p> </p><p>Jak jste správně řekl, armádní sportovní centrum Dukla v loňském roce oslavila sedmdesát let jejího působení. S Duklou jsou nesmazatelně spjatá jména nejlepších sportovců naší republiky, například rodina Zátopkových, Kateřina Neumannová, Jan Železný, z novodobých Ester Ledecká, Josef Dostál, Eva Samková a spousty dalších. Sport k armádě neodmyslitelně patří, fyzická zdatnost je jedním ze základních pilířů každého vojáka. Jsme rádi za každého sportovce, který hrdě reprezentuje nejen svou vlast, ale i Armádu ČR. Dle statistických dat se o České republice ve světě mluví cca ze 67 procent ve spojení se sportem a my jsme pyšní, že z velké části je to právě díky našim sportovcům.</p> yes PVG MO čeština publicationrelated Administrátoři Haladova Olina 2019-12-02 12:09:39 /informacni-servis/zpravodajstvi/ministerstvo-obrany-podpori-nejvetsi-volejbalovou-soutez-pro-mlade-sportovce-ve-stredni-evrope-217817/ 217817 <!--WTD_I(222169)--> <!--WTD_I(222169)--> <!--WTD_I(222168)--> published no news V Londýně se uskuteční dvoudenní setkání nejvyšších představitelů NATO Ministr obrany Lubomír Metnar a náměstek pro řízení sekce obranné politiky a strategie Radomír Jahoda budou za resort obrany doprovázet prezidenta republiky Miloše Zemana při setkání nejvyšších představitelů států NATO v Londýně. Spolu s nimi bude v delegaci ČR také ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček a velvyslanec ČR při NATO Jakub Landovský. <p>Jednání konané při příležitosti 70. výročí založení Severoatlantické aliance se uskuteční v úterý 3. a ve středu 4. prosince 2019. Celý program bude zahájen recepcí u britské královny Alžběty II. v Buckinghamském paláci. Setkání se koná po roce a půl od summitu v Bruselu. &bdquo;Jde o potvrzení spojenecké jednoty a pevnosti Aliance, jejímž plnohodnotným a respektovaným členem je ČR již 20 let,&ldquo; sdělil ministr Metnar.</p><p><strong>Jednat se bude o Rusku, výdajích i terorismu</strong></p><p>Hlavní plánované body jednání reagují na aktuální dění ve světě. Projednávat se bude situace okolo Ruské federace a hrozeb, které činy této země pro NATO znamenají. Záměrem všech spojenců je pokračovat v konstruktivním dialogu i po skončení platnosti Smlouvy o likvidaci raket krátkého a středního doletu (INF). Dalším z bodů, které jsou avizovány, je změna ve společném financování vycházející z ohlášeného snížení podílu USA v této oblasti a růst výdajů na obranu jednotlivých členských států. &bdquo;Rozpočet resortu obrany vzroste v příštím roce o 13% na 75,5 mld. Kč,&ldquo; doplnil ministr krátce k tomuto tématu.</p><p>Mezi dalšími body na programu jednání pak nalezneme modernizační projekty NATO spočívající především v inovaci ve velitelské struktuře a vyhlášení kosmického prostoru jako další z obranných domén. Tématem bude také boj proti terorismu, transformace alianční přítomnosti v Afghánistánu a posílení kooperace NATO a EU, kde je cílem vzájemná efektivní spolupráce obou organizací v silných oblastech jejich působení.</p><p>Výstupním dokumentem setkání bude stručná politická deklarace doplněná o přehled plnění závěrů předchozího summitu v Bruselu.</p> no Marek Vala MO čeština publicationrelated Administrátoři Ivo Štencl 2019-12-02 12:24:35 /informacni-servis/zpravodajstvi/ministr-obrany-se-zucastni-jednani-nato-v-londyne-217819/ 217819 <!--WTD_I(222173)--> <!--WTD_I(222173)--> <!--WTD_I(222183)--> <!--WTD_I(222172)--> published no news Ministr obrany vyzval zaměstnance resortu obrany k podpoře Vojenského fondu solidarity Na dny 1. až 8. prosince 2019 vyhlásil ministr obrany Lubomír Metnar „Týden solidarity“. Osobním dopisem vyzval zaměstnance resortu obrany, vojáky a civilní zaměstnance, k podpoře Vojenského fondu solidarity. <p>&nbsp;</p><p>&bdquo;Sloužíte a pracujete v resortu, který stojí na solidaritě &ndash; jednom ze základních principů, bez něhož se vojáci při své práci neobejdou. Jsem přesvědčen, že je výrazem profesionální hrdosti a cti každého vojáka,&ldquo; zdůraznil ministr obrany.</p><p><!--WTD_I(222188)--></p><p>Ve čtvrtek 28. listopadu 2019 Lubomír Metnar osobně předal předsedkyni Vojenského fondu solidarity brigádní generálce Lence Šmerdové svůj osobní příspěvek, šek na 20 tisíc korun.</p><p>Vojenský fond solidarity už čtvrtým rokem podává pomocnou ruku všem, kteří to potřebují. Jeho pomoc je okamžitá a adresná. Byl založen 9. března 2015 pro všechny vojáky sloužící v Armádě České republiky, Vojenské policii, Vojenském zpravodajství, Hradní stráži a Vojenské kanceláři prezidenta republiky ve spolupráci s Charitou České republiky. Podporuje vojáky a jejich rodiny, kteří se nezaviněně ocitli v tíživé životní situaci.</p><p><!--WTD_I(222189)--></p><p>Díky všem, kteří pravidelně či jednorázově přispívají, mohl Vojenský fond solidarity například pomoci s uhrazením základních životních výdajů raněných či nemocných vojáků, s doplacením hypotéky vdově po vojákovi, s úhradou hypotéky vojákovi s těžce nemocným synem, nebo se zajištěním chůvy pro tři sirotky v předškolním věku. Ve dvou mimořádných sbírkách se také podařilo získat finanční prostředky pro pozůstalé rodiny vojáků padlých v Afghánistánu.</p><p>&bdquo;Věřím, že tomu tak bude i nadále, a že se náš fond stane bezpečným světýlkem naděje pro vojáky a jejich rodiny. Ještě jednou velké díky všem, díky nimž můžeme pomáhat,&ldquo; dodává brigádní generálka Lenka Šmerdová, předsedkyně výboru Vojenského fondu solidarity.</p><p>Na webových stránkách www.army.cz a sociálních sítích bude Týden solidarity provázet projekt &bdquo;Sdílejte s námi příběhy solidarity&ldquo;. Svědčí o tom, že solidarita mezi vojáky funguje a je naprosto přirozenou součástí jejich životů.</p> <hr /><ul><li><!--WTD_I(222191)--></li></ul> no Jana Zechmeisterová, tiskové oddělení MO MO čeština MO 2018 - zpravodajství Administrátoři Ivo Štencl 2019-12-02 15:19:25 /informacni-servis/zpravodajstvi/ministr-obrany-vyzval-zamestnance-resortu-obrany-k-podpore-vojenskeho-fondu-solidarity-217833/ 217833 <!--WTD_I(222186)--> <!--WTD_I(222186)--> <!--WTD_I(222187)--> published no news Mladí piloti z Čáslavi cvičili v Nizozemí Mezinárodní cvičení ORANGE WARDEN 2019 zaměřené na prohlubování koordinace protivzdušné obrany a stíhacího letectva Královských nizozemských vzdušných sil proběhlo na přelomu listopadu a prosince na letecké základně Leeuwarden v Nizozemí. <p>Hlavním cílem bylo prověřit a secvičit primárně noční lety v rámci společných leteckých operací COMAO (Composite Air Operations), kdy v jedné formaci letí letadla různých typů. Piloti také nazkoušeli lety v prostředí mezinárodní spolupráce, navíc za ztížených meteorologických podmínek a při letech nad mořem. </p><p> </p><p>Za Vzdušné síly Armády ČR se cvičení zúčastnilo zhruba dvacet členů létajícího a technického personálu a tři letouny L-159 ALCA dvoumístné varianty z 213. výcvikové letky &bdquo;Šiškovy&ldquo; 21. základny taktického letectva v Čáslavi. Nizozemské vzdušné síly byly zastoupeny letouny F-16, F-35, Learjet 36A s rušícími možnostmi, tankovacím letounem KDC-10 a systémy protivzdušné obrany PATRIOT a NASAMS. </p><p> </p><p>Piloti letky z Čáslavi startovali z letiště Leeuwarden. Primárně působili v prostorech nad Severním mořem. V rámci velkých leteckých formací simulovali útoky na pozemní cíle na pobřeží a protivzdušnou obranu nizozemského vzdušného prostoru. Na základě jejich chování, trajektorie letu, se poté piloti bránící vzdušný prostor Nizozemí rozhodovali o dalším působení na protivníka. Přes nepřízeň počasí bylo uskutečněno 11 letů, z toho osm letů v nočních podmínkách s celkovým náletem přesahujícím 22 hodin. </p><p> </p><p>&bdquo;Je to vynikající příležitost pro mladé piloty, kteří v brzké době odejdou k taktickým letkám, využít a zúročit nabyté dovednosti získané v průběhu výcviku tady na zahraničním cvičení. Získají cenné zkušenosti s nočními lety COMAO, které se u nás standardně nelétají,&ldquo; řekl major P. D., velitel kontingentu. </p><p> </p><p>Všichni piloti před odletem na cvičení museli absolvovat školení o postupech záchrany nad mořem. Při letech používali speciální vybavení jako např. neoprenový voděodolný izolační oděv (emersion suit), který zabraňuje rychlému podchlazení pilota v případě nutného opuštění letounu a pádu do studené mořské vody.<hr /><ul><li><em>213. výcviková letka, nosící název generála. Šišky, létala v prostorech, kde 28. 12. 1941 jeho poškozený bombardér 311. bombardovací perutě RAF Vickers Wellington KX-B nouzově přistál do Severního moře. Pouze tři z šesti vojáků tehdy přežili šest strastiplných dnů v záchranném člunu v chladných vodách. Třetího ledna 1942 je vyplavilo moře na pobřeží u městečka Petten. U památníku v Pettenu si příslušníci &bdquo;Šiškovy&ldquo; letky připomněli tuto událost a uctili památku členů posádky, kteří nepřežili. Položili i květiny na nedaleký vojenský hřbitov v Bergenu, kde byl pochován navigátor bombardéru nadporučík Josef Mohr.</em></li></ul></p> yes kpt. Hana Havrdová Armada čeština publicationrelated Administrátoři Libor Želinský 2019-12-04 10:34:07 /informacni-servis/zpravodajstvi/mladi-piloti-z-caslavi-cvicili-v-nizozemi-217845/ 217845 <!--WTD_I(222208)--> <!--WTD_I(222208)--> <!--WTD_I(222209)--> published no news Velitelé protipirátské operace, mezi nimiž jsou i Češi, přivítali španělského krále Španělský král Filip VI. 29. listopadu navštívil operační velitelství mise EU NAVFOR Somalia Operation ATALANTA ve španělské Rotě. Ve velitelství této mise působí i tři čeští důstojníci. <p>Společná námořní mise Evropské unie v minulých letech výrazně pomohla potlačit pirátství v oblasti kolem Afrického rohu a v Indickém oceánu. Taktické velitelství mise v současnosti disponuje nasazenými prostředky, které nyní tvoří španělská fregata Victoria, helikoptéry působící z lodí, odřad ochrany plavidel, námořní jednotka speciálního určení a námořní průzkumné letouny P-3 Orion. </p><p> </p><p>Král Filip VI. poděkoval příslušníkům operace za práci ve prospěch bezpečnosti v regionu a setkal se s příslušníky velitelství mise, do níž přispělo 19 evropských zemí včetně České republiky. </p><p> </p><p>Pirátství s původem v Somálsku sužovalo mezinárodní lodní dopravu v uvedených oblastech nejvíce v letech 2008 až 2014. Po nasazení vojáků se situace později zlepšila. </p><p> </p><p>Do námořní a letecké základny Rota bylo velitelství EU NAVFOR Somalia přesunuto z britského Northwoodu v březnu roku 2019 jako jeden z konkrétních dopadů Brexitu. Místo v provincii Cádiz na pobřeží Atlantského oceánu je mimo jiné sídlem španělské admirality a domovským přístavem letadlové lodi Juan Carlos I - španělské vlajkové lodi.</p> yes Mjr. Petr Jilek Mise čeština publicationrelated Administrátoři Viktor Meca 2019-12-04 13:16:24 /aktualni-mise/somalsko/zpravodajstvi/velitele-protipiratske-operace--mezi-nimiz-jsou-i-cesi--privitali-spanelskeho-krale-217855/ 217855 <!--WTD_I(222215)--> <!--WTD_I(222215)--> <!--WTD_I(222227)--> <!--WTD_I(222216)--> published no news Do České republiky zavítal viceadmirál Bundeswehru Joachim Rühle Na základě pozvání prvního zástupce náčelníka Generálního štábu AČR generálporučíka Jaromíra Zůny přijel na třídenní pracovní návštěvu do České republiky první zástupce Generálního inspektora Bundeswehru (German Deputy Chief of Defence) viceadmirál Joachim Rühle. <p>Úterý 3. prosince 2019 patřilo návštěvě 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany v Liberci. Hosta přivítal v doprovodu generála Zůny a velvyslance Německa v České republice Christopha Isranga v Kasárnách 6. října velitel jednotky plukovník gšt. Libor Švec. </p><p> </p><p>Během úvodního brífinku se delegace seznámila se schopnostmi a hlavními úkoly pluku, nasazením jeho příslušníků v zahraničních operacích, v rámci integrovaného záchranného systému a aliančních hotovostních sil. Následovala statická ukázka, při které chemici předvedli techniku a materiál pro radiační a chemický průzkum a pozorování, vybavení chemické a radiometrické laboratoře a materiál týmu odběru vzorků SIBCRA (Sampling and Identification of Biological Chemical and Radiological Agents). Hosté také navštívili chemické muzeum v budově velitelství, kde si prohlédli exponáty plynové služby a chemického vojska v průběhu sta let existence této vojenské odbornosti. </p><p> </p><p>„Oceňuji odbornou připravenost a jazykovou vybavenost vojáků v poddůstojnických a praporčických hodnostech,“ pochválil viceadmirál Rühle. Vysoce také ocenil profesionalitu chemiků při plnění odborných úkolů. </p><p> </p><p>Nyní působí chemičtí specialisté v operaci Inherent Resolve v Iráku na základně Al-Taji. Jejich úkolem je poradní a monitorovací činnost při výcviku specialistů chemického vojska irácké armády. </p><p> </p><p>Ve středu 4. prosince jednal generál Zůna s viceadmirálem Joachimem Rühlem v budově Generálního štábu o vzájemné spolupráci obou zemí a oblastech dalšího rozvoje. Host se seznámil s úlohou a strukturou Armády ČR, modernizačními projekty a hlavními prioritami. </p><p> </p><p>„Německo je pro nás strategickým partnerem. Vojáci si vzájemně vyměňují zkušenosti během společných cvičení, v rámci vojenských struktur NATO a EU, při zahraničních operacích a v mezinárodních hotovostních silách. Jak česká, tak německá armáda rozvíjejí svoje schopnosti v oblasti ochrany proti zbraním hromadného ničení a logistického zabezpečení,“ shrnul generál Zůna. Obě země budují prapor národního logistického zabezpečení HNS (Host Nation Support), který bude působit ve prospěch aliančních vojsk. Od roku 2019 se stalo Německo dalším členem Mnohonárodního centra pro koordinaci logistiky MLCC. </p><p> </p><p>Příkladem konkrétní spolupráce obou zemí jsou Battlegroups EU (EU BG), alianční hotovostní síly velmi rychlé reakce VJTF (Very High Readiness Joint Task Force) a alianční předsunutá přítomnost eFP (Enhanced Forward Presence) v Pobaltí. Dále také předurčení 4. brigády rychlého nasazení v rámci konceptu rámcových zemí FNC (Framework Nations Concept) do sestavy 10. německé obrněné divize. Vojáci se rovněž účastní výměnných vzdělávacích pobytů, kurzů a studijních programů na armádních školách. </p><p></p> yes pplk. Vlastimila Cyprisová Armada čeština publicationrelated Administrátoři Libor Želinský 2019-12-04 13:47:01 /informacni-servis/zpravodajstvi/do-ceske-republiky-zavital-viceadmiral-bundeswehru-joachim-ruhle-217860/ 217860 <!--WTD_I(222225)--> <!--WTD_I(222225)--> <!--WTD_I(222226)--> published no news Jubilanti z Dukly, dřívější skvělí sportovci, dostali dárky a kalendář Tradiční společenské setkání s letošními jubilanty Armádního sportovního centra Dukla proběhlo v úterý 3. prosince v Praze. Do Domu armády se dostavili nejen bývalí vynikající armádní sportovci, ale i lidé ze sportovního zázemí, kteří se letos dožili významného životního jubilea. <p>Výroční shromáždění tradičně moderoval sportovní novinář a televizní komentátor Štěpán Škorpil. Vyřídil všem pozdrav od sedmadevadesátileté bývalé oštěpařky a olympijské vítězky Dany Zátopkové, která se kvůli onemocnění nemohla dostavit osobně. "Setkání se každoročně účastním s posvátnou úctou, protože tolik sportovních hvězd, které v minulosti armádu, Duklu a naši zem proslavily doslova po celém světě, lze na jednom místě potkat skutečně jen ve výjimečných případech," řekl Štěpán Škorpil. </p><p> </p><p>Před zaplněný konferenční sál pak předstoupil ředitel ASC DUKLA plukovník Jaroslav Priščák. Letošním oslavencům poděkoval za vynikající reprezentaci armády, za medaile z olympijských her, mistrovství světa či Evropy, za překonání světových, evropských či národních rekordů i za to, že po ukončení své aktivní sportovní činnosti pokračovali v Dukle jako vynikající trenéři či funkcionáři, a popřál jim pevné zdraví, dobrou fyzičku a mnoho radostných dnů. </p><p> </p><p>O tom, že si přítomných jubilantů váží i Armáda České republiky a ministerstvo obrany, svědčila účast náčelníka Generálního štábu AČR armádního generála Aleše Opaty, brigádní generálky Lenky Šmerdové a zástupce náměstkyně ministra obrany pro řízení sekce správy a řízení organizací ministerstva obrany Jaroslava Krautera, kteří společně s představiteli sponzorů předali všem oslavencům dárky. </p><p> </p><p>Nejstarší mezi pozvanými "dukláky" byl 95letý Antonín Veverka, dřívější skvělý cyklista. "Dnes jsem tady poprvé a jsem moc spokojený. Obdivuju všechny ty olympijské vítěze a mistry světa a Evropy, kteří se tu sešli. Duklu sleduju s velikým zájmem a vždy mám radost, když její sportovci vyhrávají," řekl nejstarší oslavenec. </p><p> </p><p>V průběhu večera byl do života uveden také stolní kalendář na rok 2020, který na 106 fotografiích představuje současné sportovce závodící v barvách Armádního sportovního centra DUKLA. Jeho součástí je i pohled do historie ATK, ÚDA a Dukly, jsou zde uvedeny medailové statistiky armádních sportovců od roku 1993 a vyjmenováni všichni armádní olympijští medailisté. Pro všechny příznivce Dukly se tak tento kalendář může stát cenným suvenýrem a hodnotným vánočním dárkem.</p> yes Pavel Nekola MO čeština publicationrelated Administrátoři Libor Želinský 2019-12-05 09:12:11 /informacni-servis/zpravodajstvi/setkani-s-jubilanty-armadniho-sportu-dukla-217873/ 217873 <!--WTD_I(222242)--> <!--WTD_I(222242)--> <!--WTD_I(222243)--> published no news Společnost ČEPS ocenila vojáky a záložníky Ve středu 4. prosince ocenila společnost ČEPS (Česká energetická přenosová soustava) v Míčovně Pražského hradu vojáky z povolání a aktivní záložníky medailemi Za zásluhy o bezpečnost společnosti. Toto vyznamenání je poděkováním společnosti za dlouhodobou příkladnou spolupráci a uznání mimořádného přínosu pracovníků orgánů veřejné správy, samosprávy a příslušníků složek Integrovaného záchranného systému ČR v oblasti zajištění bezpečnosti přenosové soustavy ČR. <p>Nejvyšší ocenění zlatou medaili (první stupeň) obdržel generálmajor Jaromír Alan, ředitel Sekce plánování schopností MO, který během svého vystoupení uvedl: &bdquo;Je potěšitelné, že se opět potvrdila připravenost české armády při krizových situacích. Důkazem toho jsou i vyznamenání udělovaná společností ČEPS. Za oceněné vojáky i za sebe osobně upřímně děkuji. Jménem velení Armády ČR mohu slíbit, že budeme i nadále aktivně se společností ČEPS spolupracovat a v případě havarijních situací poskytneme potřebnou techniku i školené odborníky.&ldquo;</p><p><!--WTD_I(222244)--></p><p>Druhým stupněm (stříbrnou medailí) byli oceněni plukovník gšt. Alois Urban, ředitel Krajského vojenského velitelství České Budějovice a plukovník gšt. Roman Tkačík, ředitel Krajského vojenského velitelství Praha &ndash; Středočeský kraj. Bronzovou medaili (třetí stupeň) získali kapitán Marek Jeřábek, starší důstojník operačního oddělení Krajského vojenského velitelství Praha &ndash; Středočeský kraj, poručík Lukáš Gola, velitel čety pěší roty aktivní zálohy Krajského vojenského velitelství Ostrava, praporčík Tomáš Daněk, starší pracovník štábu Krajského vojenského velitelství České Budějovice, rotný Michal Černík, velitel družstva pěší roty aktivní zálohy Krajského vojenského velitelství Ostrava a rotný Richard Koleška, velitel družstva pěší roty aktivní zálohy Krajského vojenského velitelství Praha - Středočeský kraj.</p><p><strong>Ochrana objektů kritické infrastruktury</strong></p><p>Vyznamenaní záložníci&nbsp;byli oceněni za&nbsp;svoji mimořádnou připravenost a vycvičenost při ochraně objektů kritické infrastruktury. Vojáci z povolání se podíleli na plánování, přípravě a realizaci součinnostních cvičení.</p><p>Letošní největší cvičení vojáků moravskoslezské aktivní zálohy Safeguard Territory 2019 se uskutečnilo ve dnech 22. až 30. srpna a zúčastnilo se ho na devadesát příslušníků Aktivní zálohy Krajského vojenského velitelství Ostrava. Celkem na osmi objektech Moravskoslezského kraje (čtyři vodní nádrže, tři elektrorozvodny a mošnovské letiště) záložníci cvičili ochranu a obranu kritické infrastruktury v případě krizových situací.</p><p>Další významné cvičení se jmenovalo Stráž 2019 &ndash; Safequard a&nbsp;v týdnu od 18. do 23. září se do něj zapojilo&nbsp;více než 90 vojáků aktivní zálohy pěších rot KVV Praha - Středočeský kraj a KVV&nbsp;hlavní město Praha. Vojáci chránili rozvodnu ČEPS na pražském Chodově.</p><p>&nbsp;</p> no podplukovnice Vlastimila Cyprisová Armada čeština publicationrelated Administrátoři Viktor Meca 2019-12-05 10:35:50 /informacni-servis/zpravodajstvi/spolecnost-ceps-ocenila-vojaky-a-zalozniky-217885/ 217885 <!--WTD_I(222258)--> <!--WTD_I(222258)--> <!--WTD_I(222270)--> <!--WTD_I(222260)--> published no news Náměstek Radomír Jahoda přijal parlamentního státního tajemníka německého ministerstva obrany Thomase Silberhorna Ve čtvrtek 5. prosince přijal Radomír Jahoda, náměstek pro řízení sekce obranné politiky a strategie MO na základě příkazu k zastupování, parlamentního státního tajemníka německého spolkového ministerstva obrany Thomase Silberhorna. <p>Tématem jednání byly klíčové otázky evropské bezpečnostní architektury, a to v kontextu právě skončeného setkání hlav států NATO uspořádaného k příležitosti oslav 70. výročí NATO. </p><p> </p><p>Náměstek Radomír Jahoda ocenil rozsah a hloubku vzájemné obranné spolupráce, která významným způsobem přispívá k posilování evropské obrany. </p><p> </p><p>Thomas Silberhorn potvrdil zájem Spolkové republiky Německo o pokračující úzkou spolupráci v oblasti obrany mezi oběma zeměmi a doplnil: &bdquo;Česká republika je naším důležitým partnerem.&ldquo;</p> yes Ondřej Vlk SOPS MO MO čeština publicationrelated Administrátoři Libor Želinský 2019-12-05 10:36:38 /informacni-servis/zpravodajstvi/namestek-radomir-jahoda-prijal-parlamentniho-statniho-tajemnika-nemeckeho-ministerstva-obrany-thomase-silberhorna--217887/ 217887 <!--WTD_I(222264)--> <!--WTD_I(222264)--> <!--WTD_I(222265)--> published no news Ministr Metnar diskutoval s odborníky o akvizicích v obranném průmyslu Stovka odborníků z oblasti obranného a zbrojního průmyslu se zúčastnila konference s názvem Akvizice v obranném průmyslu ve čtvrtek 5. prosince v Praze. Mezi hlavními hosty byl ministr obrany České republiky Lubomír Metnar, náměstek pro řízení sekce vyzbrojování a akvizic Filip Říha a ředitel odboru průmyslové spolupráce Tomáš Kopečný. <p>Zástupci firem se dozvěděli, že ministerstvo obrany bude příští rok hospodařit s částkou kolem 75,5 miliardy korun. Z toho čtvrtina rozpočtu, určeného na obranu, přibližně 18 miliard korun, půjde na investice. Z nich velkou část budou tvořit akvizice v obranném průmyslu a podpora českých dodavatelů, sdělil mimo jiné ministr Metnar. </p><p> </p><p>Ministerstvo podle něj trvale investuje do strategických projektů, výstroje vojáků, zbrojních zařízení. Letos například uzavře kolem 300 smluv na vojenskou výzbroj a výstroj v celkové hodnotě za 17 miliard korun. Mezi novými smlouvami je třeba dohoda o dodávce 62 obrněných vozidel Titus nebo 71 nákladních aut Tatra. &bdquo;U smluv uzavřených za poslední rok tvoří 90 % dodavatelů české firmy a za to jsem velmi rád,&ldquo; řekl ministr Lubomír Metnar. </p><p> </p><p>Ministerstvo plánuje do budoucna posilovat postavení domácích státních podniků i dalších firem působících v obranném a zbrojním průmyslu. Zároveň chce podpořit jejich pozici a význam i na trzích v zahraničí, kde mají řadu odběratelů. Na ministerstvu proto od ledna 2020 opět vznikne sekce průmyslové spolupráce. Kolem ní se soustředí efektivní centralizovaná podpora a nástroje pro rozvoj průmyslového segmentu, který je pro naši zemi velmi důležitý. Ministerstvo také chce dosáhnout nastavení systému, aby se vojenský materiál prodával na bázi vláda-vláda. Naplnění této vize ale potrvá ještě určitě několik let, upřesnil ministr.</p> yes Libor Želinský MO čeština publicationrelated Administrátoři Libor Želinský 2019-12-05 13:24:49 /informacni-servis/zpravodajstvi/ministr-metnar-diskutoval-s-odborniky-o-akvizicich-v-obrannem-prumyslu-217908/ 217908 <!--WTD_I(222274)--> <!--WTD_I(222274)--> <!--WTD_I(222275)--> published no news Zástupci resortu obrany a izraelské vlády podepsali smlouvu o pořízení radarů MADR Ve čtvrtek 5. prosince byla v Praze uzavřena mezivládní česko-izraelská smlouva o pořízení osmi kusů 3D mobilních radiolokátorů (MADR). Svým podpisem ji stvrdili náměstek ministra obrany pro řízení sekce vyzbrojování a akvizic Filip Říha a brigádní generál ve výslužbě Yair Kulas, ředitel agentury izraelského ministerstva obrany Ředitelství mezinárodní obranné spolupráce (SIBAT). <p>&bdquo;Nákup radiolokátorů MADR je jedním z našich klíčových modernizačních projektů. Čeští vojáci tuto techniku nutně potřebují. Ukončíme naši závislost na zastaralých ruských strojích a zároveň získáme špičkový a v boji prověřený systém od našeho důležitého strategického partnera,&ldquo; zdůraznil ministr obrany Lubomír Metnar.</p><!--WTD_I(222278)--> <p>Právě rozměr strategického partnerství mezi oběma stranami ocenil také ředitel agentury SIBAT. &bdquo;Jsem velice spokojen se smlouvou, kterou jsme dnes na českém ministerstvu obrany podepsali. A to především kvůli jejímu přínosu k prohlubování a posilování spolupráce a vztahů s českými spojenci. Dokazuje také důležitost izraelských technologií v boji s hrozbami, které v rámci mezinárodní komunity sdílíme,&ldquo; řekl generál Kulas.</p><p>Hodnota zakázky činí 3,5 miliardy korun s DPH a byla ověřena a potvrzena nezávislým znaleckým posudkem. Izraelské radary, které jsou kompatibilní se systémy NATO, ve výzbroji nahradí dosud požívanou radiolokační techniku ruské výroby, jejíž životnost již byla překročena. Nové radiolokátory budou průběžně dodávány a nasazovány do provozu do roku 2023. Před ostrým provozem standardně projdou zkouškami a zkušebním provozem.</p><p>Součástí nákupu radiolokátorů MADR je také záruka zapojení českého průmyslu do plnění veřejné zakázky v minimální míře 30%. Po oficiálním uzavření mezivládní smlouvy proto následovaly verifikace a výměna smluv mezi výrobcem radarů, společností Elta, a podniky Retia, a.s. a VTÚ, s.p., které budou hlavními partnery na české straně.</p><p>&bdquo;Díky podmínkám kontraktu, které se podařilo i s přispěním ministerstva obrany vyjednat, získává Česká republika natrvalo know-how i výrobní kapacitu, aby mohla radary MADR samostatně provozovat a servisovat,&ldquo; uvedl předseda představenstva společnosti Retia Roman Bohuněk.</p> no Jakub Fajnor, tiskové oddělení MO MO čeština publicationrelated Administrátoři Ivo Štencl 2019-12-05 13:52:44 /informacni-servis/zpravodajstvi/zastupci-resortu-obrany-a-izraelske-vlady-podepsali-smlouvu-o-porizeni-radaru-madr-217919/ 217919 <!--WTD_I(222293)--> <!--WTD_I(222293)--> <!--WTD_I(222295)--> <!--WTD_I(222294)--> published no news Desítky návštěvníků si prohlédly Univerzitu obrany, někteří zájemci na místě rovnou podali přihlášku Univerzita obrany v Brně, jediná vojenská vysoká škola u nás, uspořádala ve čtvrtek 5. prosince den otevřených dveří. Mnozí středoškoláci, kteří přišli na návštěvu, této příležitosti zároveň využili i rovnou k podání přihlášky ke studiu pro příští akademický rok a učinili tak první krok ke své potenciální kariéře profesionálního vojáka. <p>Zájemci o studium i další návštěvníci prožili řadu zajímavostí. Přesně o půl jedenácté je k oknům budovy školy například přilákala střelba, ozývající se zvenčí. Na nástupní ploše kasáren totiž začala dynamická ukázka obrany velitelského stanoviště protivzdušné obrany, které tam improvizovaně zřídil 25. protiletecký raketový pluk ze Strakonic. Ve vozidle Pandur přijela přivolaná jednotka rychlého nasazení, tvořená studenty 4. ročníku Univerzity obrany, která protivníka rychle vytlačila. Kromě zmíněných diváků u oken sledují ukázku přímo u nástupní plochy desítky dalších návštěvníků dne otevřených dveří. </p><p>Mezi návštěvníky byl i Matouš Jirout z brněnského gymnázia v Brně-Bystrci. „Mám v plánu vstoupit do armády a chtěl jsem se dozvědět více informací o studiu na Univerzitě obrany. Velká část mé rodiny v armádě působí a já v tom chci pokračovat,“ řekl sympatický mladý muž, který se rozhodoval pro některou ze specializací v rámci Fakulty vojenského leadershipu. </p><p>Další zájemci využili možnost prohlédnout si moderní laboratoře, například tu, která slouží k testování střelných zbraní a munice. Připravují se v ní studenti Fakulty vojenských technologií, která nově otevře tři studijní programy: Vojenské technologie strojní, Vojenské technologie elektrotechnické a Kybernetická bezpečnost. V rámci prvního ze zmíněných programů je největší zájem o specializace Vojenský pilot, Řídící letového provozu či Zbraně a munice, ve druhém pak Letecké radionavigační systémy a IT. </p><p></p> yes Viktor Sliva MO čeština publicationrelated Administrátoři Miroslav Šindelář 2019-12-05 16:06:09 /informacni-servis/zpravodajstvi/desitky-navstevniku-si-prohledly-univerzitu-obrany--nekteri-zajemci-na-miste-rovnou-podali-prihlasku-217938/ 217938 <!--WTD_I(222304)--> <!--WTD_I(222304)--> <!--WTD_I(222305)--> published no news Kurz generálního štábu na Univerzitě obrany nese jméno generála Kutlvašra V prostorách Centra bezpečnostních a vojenskostrategických studií – válečné školy na Univerzitě obrany v Brně v pátek 6. prosince proběhlo shromáždění k příležitosti udělení čestného názvu 37. Kurzu generálního štábu. Kurz teď nově nese jméno generála Karla Kutlvašra. <p>Osvědčení o pojmenování předal veliteli kurzu plukovníkovi Pavlu Jelínkovi 1. zástupce náčelníka Generálního štábu generálporučík Jaromír Zůna. „Generál Kutlvašr byl vzácný člověk, který měl vynikající průběh kariéry, byl vlastenec, měl vizi a byl přesvědčen, že to, co dělá, je správné, a to bez ohledu na bezpečnostní nebo politické okolnosti. Kurz nese jméno po skutečné osobnosti našich dějin,“ řekl Jaromír Zůna. </p><p>Generál Kutlvašr byl československý legionář, který na konci druhé světové války velel pražskému povstání a spolu s představiteli České národní rady dojednal podmínky kapitulace německých jednotek v Praze. Po roce 1948 se stal obětí politické perzekuce ze strany nastupujícího komunistického režimu. Byl degradován a vězněn, plné rehabilitace se jeho rodina dočkala až po roce 1989. „Účastnil se dvou světových válek, bojoval za svobodu Československa, dokázal skvěle velet vojskům s vysokou mírou znalostí tehdejší vojenské vědy. Vždy převzal maximální zodpovědnost v obtížných situacích jeho života,“ doplnil brigádní generál Bohuslav Přikryl, rektor Univerzity obrany. </p><p> </p><p></p> yes Vladimír Šidla MO čeština publicationrelated Administrátoři Libor Želinský 2019-12-06 12:28:21 /informacni-servis/zpravodajstvi/kurz-generalniho-stabu-na-univerzite-obrany-nese-jmeno-generala-kutlvasra-217947/ 217947 <!--WTD_I(222309)--> <!--WTD_I(222309)--> <!--WTD_I(222310)--> published no news Jednala pracovní skupina států V4 k modernizaci protivzdušné obrany Na konci listopadu se ve slovenském výcvikovém prostoru Lešť uskutečnilo další jednání členů odborné pracovní skupiny států V4 k problematice modernizace protivzdušné obrany. Cílem pracovní skupiny je výměna zkušeností a především společná analýza možností spolupráce při generační obměně zastaralých protiletadlových systémů sovětské či ruské výroby, které jednotlivé státy stále používají. <p>Skupina vznikla na základě rozhodnutí národních ředitelů pro vyzbrojování států V4 vprosinci 2017 v Budapešti a tvoří ji odborníci, kteří ve svých zemích zodpovídají za udržení a rozvoj schopností pozemní protivzdušné obrany. Svojí činností přitom vychází zpriorit spolupráce V4 voblasti obrany. Za resort MO se jednání účastní příslušníci sekce rozvoje sil Generálního štábu AČR a sekce vyzbrojování a akvizic MO plukovník Jaroslav Ackermann a Jiří Kovalčík.<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><!--WTD_I(222317)-->Technicky sofistikované moderní systémy protivzdušné obrany nabývají při obraně státu na důležitosti, a to jak při ochraně úkolových uskupení armády voperacích na území státu či v zahraničí, tak při zajištění protivzdušné obrany důležitých civilních i vojenských center a kritické infrastruktury státu. Umožňují přitom efektivní obranu nejen proti letadlům či vrtulníkům, ale také proti všem dalším prostředkům vzdušného napadení, včetně bezpilotních prostředků, přesně naváděné munice, balistických, hypersonických střel a střel splochou dráhou letu.</p><p></p><p>Analytickou studii tvoří několik základních kapitol, které se zaměřují na aktuální abudoucí hrozby a úkoly a ambice jednotlivých členských států při modernizaci protivzdušné obrany. Analýza se proto věnuje střednědobým a dlouhodobým záměrům států V4 při obměně stávajících zbraňových systémů protivzdušné obrany a při jejich dlouhodobé logistické podpoře a při zajištění celého životního cyklu. Do studie jsou implementovány i zkušenosti z realizace akvizičních projektů jednotlivých států, včetně strategických projektů MO na pořízení &bdquo;Přenosného protiletadlového raketového kompletu RBS-70NG&ldquo; a &bdquo;Protiletadlového kompletu SHORAD&ldquo;. Důvodem pro pořízení těchto protiletadlových kompletů je naplnění prioritního cíle na zachování a především rozšíření nasaditelných schopností protivzdušné obrany velmi krátkého až středního dosahu pro posílení protivzdušné obrany státu a pro bojovou podporu armády na území státu a v zahraničí.</p><p></p><p>Závěr studie pak tvoří rozbor schopností moderních systémů protivzdušné obrany a odborná doporučení pro rozhodovací a akviziční proces jednotlivých států při budoucím pořizování nových a moderních protiletadlových systémů. Závěry odborné studie jsou pro státy V4 důležité i pro objektivní posuzování informací, které k současným zbraňovým systémům voblasti protivzdušné obrany poskytují jejich jednotliví výrobci. V činnosti společné skupiny se tak zúročují dlouhodobé zkušenosti a znalosti odborníků jednotlivých členských zemí ve specifické a vysoce odborné problematice protivzdušné obrany ve prospěch všech členských států V4.</p><p></p><p>Další jednání zástupců odborné pracovní skupiny států V4 k protivzdušné obraně se uskuteční v únoru 2020.</p> yes redakce MO čeština publicationrelated Administrátoři Viktor Meca 2019-12-06 15:31:02 /informacni-servis/zpravodajstvi/jednala-pracovni-skupina-statu-v4-k-modernizaci-protivzdusne-obrany--217954/ 217954 <!--WTD_I(222313)--> <!--WTD_I(222313)--> <!--WTD_I(222320)--> <!--WTD_I(222314)--> published no news Stonožkovým dětem byla věnována slavnostní mše kardinála Duky Stovky dětí, ale i dospělých dnes zaplnilo katedrálu svatého Víta, Václava a Vojtěcha v Praze. Uskutečnila se zde totiž již devátá slavnostní mše svatá věnovaná hnutí Na vlastních nohou Stonožka, se kterým spolupracuje také Armáda ČR. Prostřednictvím hnutí pomáhají děti jiným dětem, a to včetně míst v zahraničí, kde působí česká armáda. <p>Mši celebroval Jeho Eminence Dominik kardinál Duka spolu s vojenskými kaplany a dalšími duchovními. &bdquo;Modlíme se za naše vojáky, kteří jsou na zahraničních misích. Ať se v pořádku a ve zdraví vrátí domů,&ldquo; proneslo během mše jedno ze stonožkových dětí.</p><p>Akce se zúčastnili kromě náčelníka Generálního štábu Armády ČR armádního generála Aleše Opaty také další funkcionáři a příslušníci armády a také bývalí generálové.</p><p><strong>Spolupráce s armádou začala v roce 2000</strong></p><p>Prezidentka Hnutí na vlastních nohou Stonožka Běla Gran Jensen poděkovala za podporu dětem i školákům. Zároveň zavedla novou tradici &ndash; udělila ocenění nesoucí jméno zakladatelky.</p><p>&bdquo;Je to téměř dvacet let, když jsme začali spolupracovat s armádou. V roce 2000 jsme společně předali sanitní vozy během mise v bývalé Jugoslávii, jeden z místních obyvatel se mi rozplakal v náručí,&ldquo; vzpomínala paní Jensen a pokračovala: &bdquo;Chtěla bych za tento silný zážitek poděkovat a zároveň ocenit generálmajora Josefa Šíbu.&ldquo;</p><p>Právě generál Šíba, tehdy jako&nbsp;náčelník sekce bojové přípravy Generálního štábu AČR, spolupráci se Stonožkou zahájil a zůstal ji věren i poté, co odešel do zálohy.</p><p>Mezinárodní hnutí Stonožka sdružuje mateřské, základní a střední školy, které prodejem výrobků svých žáků získávají finanční prostředky. Za ty se pořizují potřebné věci pro jejich vrstevníky v krizových oblastech, kde působí čeští vojáci. Děti tak na dálku pomáhají neznámým kamarádům, kteří nemají to štěstí žít a učit se v míru. V hnutí dnes pracují tisíce dětí a stovky učitelů v českých školách.<br /> &nbsp;</p> no mjr. Tomáš Maruščák, OdKV KaGŠ Armada čeština publicationrelated Administrátoři Viktor Meca 2019-12-06 15:39:31 /informacni-servis/zpravodajstvi/stonozkovym-detem-byla-venovana-slavnostni-mse-kardinala-duky-217959/ 217959 <!--WTD_I(222326)--> <!--WTD_I(222326)--> <!--WTD_I(222328)--> <!--WTD_I(222327)--> published no news Před Mnohonárodním praporem vojenské policie NATO stojí nová výzva, přistoupí k němu Gruzie V Olomouci na začátku prosince proběhla schůzka Mnohonárodního praporu vojenské policie NATO (NATO MNMPBAT). Prapor se pomalu začíná připravovat na novou éru, jejíž součástí je zapojení Gruzie do projektu. <p><p>Iniciativa směřující k zapojení Gruzie vzešla ze summitu NATO ve Walesu v roce 2014 a je součástí opatření zaměřených na podporu výstavby ozbrojených sil Gruzie známých pod zkratkou SNGP (Substantial NATO Georgia Package). Mnohonárodní prapor vojenské policie je určen pro působení v operacích NATO a je schopen plnit širokou škálu specifických vojensko-policejních činností. Od počátku se v projektu intenzivně angažují čtyři státy: Polsko, Česká republika, Slovensko a Chorvatsko. V souladu s Implementační dohodou NATO Gruzie požádala o vstup do projektu a po absolvování příslušných procedur získala status &bdquo;Partner&ldquo;. V praxi to znamená, že se vybraní příslušníci vojenské policie Gruzie mohou účastnit všech aktivit praporu, nicméně zatím nemají hlasovací právo v řídícím výboru. Gruzie však s maximální podporou všech členů projektu cílevědomě pracuje na tom, aby se v budoucnu stala plnohodnotným členem NATO MNMPBAT.</p><p>Jednotka vojenské policie Gruzie se příští rok na podzim zúčastní cvičení v Polsku. Na začleňování Gruzie do projektu dohlíží plukovník Piotr Pawlica z velvyslanectví Polska v Tbilisi.</p><p>&bdquo;Vstup Gruzie do Mnohonárodního praporu vojenské policie NATO je jedinečnou příležitostí, jak využít široké spektrum výcvikových kapacit, kterými jednotka disponuje. Tyto schopnosti mohou být samozřejmě v budoucnu poskytnuty i ve prospěch dalších spojenců. Zúročíme tak mnohaleté zkušenosti z výcviku zahraničních ozbrojených složek vojensko-policejního charakteru, které příslušníci praporu získali při operačním nasazení,&ldquo; uvedl náčelník Vojenské policie (NVP) České republiky plukovník Miroslav Murček.</p></p> yes npor. Nikola Hájková MO čeština publicationrelated Administrátoři Libor Želinský 2019-12-09 08:00:31 /informacni-servis/zpravodajstvi/pred-mnohonarodnim-praporem-vojenske-policie-nato-stoji-nova-vyzva--pristoupi-k-nemu-gruzie-217968/ 217968 <!--WTD_I(222333)--> <!--WTD_I(222333)--> <!--WTD_I(222334)--> published no news Nejnovější číslo A reportu přináší informace o Silách rychlé reakce Aktuální číslo časopisu A report přináší ohlédnutí za dvouletou přípravou vojáků pro začlenění do Sil rychlé reakce, návštěvou ministra Metnara v Afghánistánu, vzniku 533. praporu bezpilotních systémů či připomenutí již patnácti let od plné profesionalizace armády. <p>Pilotní rozhovor s ředitelem Vojenského geografického hydrometeorologického úřadu plk. gšt. Janem Maršou nejen o aktivitách tohoto zařízení.</p><p><!--WTD_I(222341)--></p><p>Další články jsou věnovány schválení Koncepce výstavby Armády České republiky do roku 2030, úhel pohledu vrchního praporčíka přináší informace o nových organizačních strukturách a změnách. Poohlédneme se za výcvikem čtyřicet jedničky na Doupově, operací&nbsp;IRON SWORD či návštěvou Vojenského uměleckého souboru Ondráš&nbsp;mezi vojáky v Pobaltí.</p><p>Pravidelné rubriky jsou zastoupeny Záložníky pod lupou, Interním komunikačním portálem, recenzí knihy Válka začne až zítra a Rukávovými znaky.</p><p>Oblast vojenské techniky přináší články o zkušebním hypersonickém prostředku X-60A či o systému vlastní ochrany a elektronického boje pro Gripen E/F Arexis. Na stránkách vyhrazených vojenské historii se ohlédneme za Františkem Veitlem, příslušníkem 311. čs. bombardovací perutě, od jehož smrti uplynulo sedmdesát pět let.</p><p>&nbsp;</p> <hr /><ul><li><em>Nové číslo časopisu A report najdete <a href="http://www.mocr.army.cz/scripts/detail.php?pgid=226">zde</a>.</em></li></ul> <p>&nbsp;</p> no MO čeština publicationrelated Administrátoři Libor Želinský 2019-12-09 12:08:20 /informacni-servis/zpravodajstvi/nejnovejsi-cislo-a-reportu-prinasi-informace-o-silach-rychle-reakce-217978/ 217978 <!--WTD_I(222342)--> <!--WTD_I(222342)--> <!--WTD_I(222351)--> <!--WTD_I(222344)--> published no news Prezident a nejvyšší velitelé armády poděkovali vojákům na misích v cizině Na vánoční svátky slouží v Afghánistánu, v Mali, na Sinaji, na Golanských výšinách i třeba v Iráku. Českým vojákům plnícím úkoly v zahraničí v pondělí 9. prosince poděkoval a popřál příjemné prožití Vánoc prezident republiky Miloš Zeman. U tradičního spojení pomocí telefonu a videa s veliteli kontingentů byli i ministr obrany Lubomír Metnar, armádní generál Aleš Opata a další zástupci armádního velení. <p>Prezident Miloš Zeman z prostor Pražského hradu se spojil s veliteli pěti jednotek v zahraničí. Česká armáda má teď nejvíce vojáků v Afghánistánu, kde jich slouží asi 250. Na starosti mají například ostrahu spojenecké základny Bagrám. V Mali je teď 120 českých vojáků. V zemi, která bojuje s islámskými radikály, se podílejí na ochraně velitelství výcvikové mise Evropské unie, na ostraze výcvikové základny i na výcviku. </p><p>Na Sinaj vyslala Česká republika jednotku s transportním letounem CASA, která má na starosti monitorování oblasti i přepravu lidí a materiálu. Na Golanech je čtveřice českých vojáků součástí mise, která dohlíží na dodržování míru mezi Sýrií a Izraelem. V Iráku má česká armáda výcvikovou jednotku chemického vojska a cvičí tam i Vojenská policie. </p><p>Čeští vojáci jsou i jinde v cizině – například v Estonsku, Lotyšsku, Kosovu nebo v protipirátské misi v oblasti Indického oceánu. Telefonát prezidenta a nejvyšších velitelů s poděkováním je už zavedenou předvánoční tradicí. </p><p></p> yes Redakce MO čeština publicationrelated Administrátoři Libor Želinský 2019-12-09 13:43:41 /informacni-servis/zpravodajstvi/prezident-a-nejvyssi-velitele-armady-podekovali-vojakum-na-misich-v-cizine-217984/ 217984 <!--WTD_I(222349)--> <!--WTD_I(222349)--> <!--WTD_I(222350)--> published no news Vojenský fond solidarity získal od státních podniků a příspěvkových organizací 550 tisíc Kč Jednání Sekce správy a řízení organizací Ministerstva obrany, která zajišťuje činnosti spojené s výkonem zakladatelské funkce u státních podniků a zřizovatelské funkce u organizačních složek státu a státních příspěvkových organizací, využili v pondělí 9. prosince představitelé státních podniků, aby zástupcům Vojenského fondu solidarity předali symbolické šeky. <p>Reagovali na Týden solidarity, ke kterému vyzval ministr obrany Lubomír Metnar, a celkovou částkou 550 tisíc korun obohatili fond, jenž pomáhá především vojákům a jejich rodinám, kteří se nezaviněně ocitli v tíživé životní situaci. </p><p>„Věřte, že peníze, kterými do fondu přispíváte, pomohou tam, kde to je nejvíce třeba. Za tuto smysluplnou činnost vám velmi děkujeme," uvedl při předávání šeků jeden ze zástupců fondu nadpraporčík Lubomír Volný. K celkové částce přispěla také kancelář náměstkyně ministra obrany Kateřiny Blažkové, která do fondu vložila dalších 10 tisíc korun. </p><p></p> yes Miroslav Šindelář MO čeština publicationrelated Administrátoři Ivo Štencl 2019-12-09 14:19:12 /informacni-servis/zpravodajstvi/vojensky-fond-solidarity-ziskal-od-statnich-podniku-a-prispevkovych-organizaci-550-tisic-kc-217987/ 217987 <!--WTD_I(222362)--> <!--WTD_I(222362)--> <!--WTD_I(222361)--> published no news Na Libavé cvičili noví členové ostravské zálohy Padesát nováčků se stalo členy Aktivní zálohy Krajského vojenského velitelství Ostrava. Na začátku prosince absolvovali závěrečné cvičení ve vojenském prostoru Libavá. V letošním roce k místním zálohám nastoupilo 87 nových vojáků a jednotka je teď naplněna na 95 procent. <p>Cílem cvičení s názvem Drill II. bylo připravit vojáky na začlenění do jednotky, která v příštím roce bude cvičit bojové střelby družstev. Výcvik byl zaměřen na střeleckou přípravu ze samopalu a pistole. Vojáci se zdokonalovali také v orientaci v terénu, poskytování první pomoci, pohybu po bojišti či rádiové komunikaci. </p><p> </p><p>&bdquo;Cvičení v zimních podmínkách prověřilo všechny vojáky po psychické i fyzické stránce. Vážím si toho, s jakým nasazením vojáci splnili stanovené úkoly, zvlášť když se jedná o nové příslušníky, kteří se připojili k jednotce teprve v roce 2019,&ldquo; řekl vedoucí praporčík roty nadrotmistr Jaroslav Holík. </p><p> </p><p>Mezi nováčky byli vojáci, kteří v minulosti absolvovali základní vojenskou službu, nebo ti, které povinná vojenská služba minula a prošli základní přípravou u Velitelství výcviku &ndash; Vojenské akademie ve Vyškově. Zkušenosti jim předával velitelský sbor ostravských záložníků společně s profesionálními vojáky Krajského vojenského velitelství Ostrava. </p><p> </p><p>&bdquo;Po 27 letech jsem zase držel v ruce samopal, z pistole jsem střílel vůbec poprvé. Zaujala mě zdravověda a topografie. Líbilo se mi, jak mě, skoro padesátiletého chlapa, mezi sebe přijala parta mladých kluků. Je to moje první cvičení a jsem z toho nadšený,&ldquo; uvedl desátník Jiří Pustějovský, civilním povoláním elektromechanik. </p><p> </p><p>Hlavní úkol ostravské jednotky je ochrana objektů kritické infrastruktury v Moravskoslezském kraji, ale i nasazení v krizových situacích nevojenského charakteru jako jsou povodně, ekologické havárie apod.</p> yes praporčík Martin Ogořalek Armada čeština publicationrelated Administrátoři Haladova Olina 2019-12-10 08:01:45 /informacni-servis/zpravodajstvi/na-libave-cvicili-novi-clenove-ostravske-zalohy-218010/ 218010 <!--WTD_I(222384)--> <!--WTD_I(222384)--> <!--WTD_I(222385)--> published no news Generál Aleš Opata přinesl dárky válečným veteránům Drobné dárky a ženy také květinu – vánoční hvězdu – dostali váleční veteráni od náčelníka Generálního štábu Armády ČR Aleše Opaty. Armádní generál navštívil v pondělí 9. prosince klienty Domova Vlčí mák a Domova péče o válečné veterány v pražské Ústřední vojenské nemocnici. Doprovázel ho ředitel nemocnice Miroslav Zavoral. <p>&bdquo;Setkání s vámi je pro mě jedno z nejpříjemnějších, jsem rád, že tu mohu být a popovídat si s vámi. Těší mě, že péče, které se vám dostává, se stále zkvalitňuje, o čemž svědčí i nově zrekonstruovaný pavilon B,&ldquo; řekl generál Opata. </p><p> </p><p>O válečné veterány pečuje tým zaměstnanců 24 hodin denně. Generál Opata předal květinu také vrchní sestře Janě Zoufalé a poděkoval celému personálu. </p><p> </p><p>&bdquo;Poskytujeme nepřetržitou péči 49 klientům se sníženou soběstačností, v naprosté většině válečným veteránům i jejich partnerům. Nejstaršímu je 100 let, průměrný věk našich klientů přesahuje 93 let. Chceme jim zajistit co největší možnou kvalitu života, přizpůsobujeme se jejich individuálním potřebám a zvyklostem,&ldquo; vysvětlila Jana Zoufalá. </p><p> </p><p>Váleční veteráni se živě zajímali o dění v armádě, dotazovali se na novinky, modernizační projekty a působení vojáků v zahraničních operacích. Setkání s náčelníkem Generálního štábu je velmi potěšilo. &bdquo;Vánoce máme rádi, setkání s panem generálem je pro nás každý rok oblíbený bod programu, moc to pro nás znamená,&ldquo; uvedla manželka válečného veterána Olga Schmidtová. </p><p> </p><p>Předvánoční setkání zpříjemnil kaplan střešovické nemocnice major Jan Blažek pásmem vánočních písní.<ul><li><em>Domov Vlčí mák poskytuje důstojné prostředí a komplexní služby klientům, především válečným veteránům, kteří vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu potřebují pomoc při zajištění svých potřeb.</em></li><li><em>Po rekonstrukci pavilonu B se zvýšila lůžková kapacita Domova Vlčí mák na téměř dvojnásobek (ze současných 40 na 76). Kromě toho je možné hospitalizovat pacienty na lůžkách pro dlouhodobou a paliativní péči. Součástí komplexu je dále Lůžkové oddělení paliativní péče, Oddělení ošetřovatelské péče, Dobrovolnické centrum a také společenské a edukativní prostory. Druhá část pavilonu pak poskytuje nadstandartní péči všem vojákům, a to v rámci programu Zelená cesta.</em></li></ul></p> yes podplukovnice Vlastimila Cyprisová Armada čeština publicationrelated Administrátoři Haladova Olina 2019-12-10 09:38:29 /informacni-servis/zpravodajstvi/general-ales-opata-prinesl-darky-valecnym-veteranum-218036/ 218036 <!--WTD_I(222431)--> <!--WTD_I(222431)--> <!--WTD_I(222432)--> published no news Kolín ocenil své občany za službu v aktivní záloze V pondělí 9. prosince v budově Městského úřadu Kolín podepsali starosta Kolína Michael Kašpar a ředitel Krajského vojenského velitelství Praha - Středočeský kraj plukovník gšt. Roman Tkačík Memorandum o vzájemné spolupráci v oblasti aktivní zálohy. <p>Při této příležitosti ocenil starosta Kašpar jedenáct pozvaných občanů Kolína, kteří slouží v aktivní záloze. Předal jim mince, pamětní listy a také benefity, které jim město za členství v záloze může nabídnout. Jde například o cestování MHD zdarma, permanentky do zdejšího bazénu nebo bezplatné členství v městské knihovně. Kolín jako první město v České republice těmito benefity poděkoval svým aktivním záložníkům. &bdquo;Dělají to ve svém volném čase. Jsem na ně hrdý. Na radnici přišli všichni a dokonce si někteří brali dovolené,&quot; uvedl Michael Kašpar. </p><p> </p><p>Věří, že podepsané memorandum bude pro město přínosem: &bdquo;Doufám, že budeme zde na kolínské radnici v následujících letech oceňovat mnohem více záložníků žijících v Kolíně. Jsem přesvědčen, že vy, vojáci, budete ve svém civilním životě dobrým příkladem a motivací pro ostatní obyvatele města,&ldquo; sdělil Kašpar. </p><p> </p><p>Význam aktivní zálohy zdůraznil také bývalý starosta Kolína, dnes poslanec, Vít Rakušan. Zmínil především důležitost při odstraňování následků živelních katastrof: &bdquo;Poznal jsem jejich činnost a obětavé nasazení při povodních v roce 2013. Jsem rád, že současné vedení města uzavřelo zmíněné memorandum.&ldquo; </p><p> </p><p>Kolín se tak stal prvním městem v České republice, které ocenilo své záložníky. Vedení města tímto aktem ukázalo, že si jejich práce váží a uvědomuje si jejich důležitost. </p><p> </p><p></p> yes podplukovnice Vlastimila Cyprisová, praporčík Michal Hubálek Armada čeština publicationrelated Administrátoři Viktor Meca 2019-12-10 10:47:44 /informacni-servis/zpravodajstvi/kolin-ocenil-sve-obcany-za-sluzbu-v-aktivni-zaloze-218066/ 218066 <!--WTD_I(222463)--> <!--WTD_I(222463)--> <!--WTD_I(222474)--> <!--WTD_I(222462)--> published no news Armádní nováček, kanoista Tomáš Hendrych, byl mezi oceněnými akademickými sportovci města Brna Svobodník Tomáš Hendrych, letošní armádní nováček, byl jedním z oceněných sportovců na Univerzitě obrany v Brně. Univerzita v pondělí 9. prosince uspořádala slavnost s vyhlášením nejlepších akademických sportovců města Brna pro rok 2019. <p>Pořadatelé vyhlásili a ocenili celkem třináct sportovců z pěti vysokých škol sídlících v Brně. Tomáš Hendrych nastoupil do armády teprve letos, ale svému sportu – kanoistice – se věnuje už několik let a závodil na mnoha různých evropských a světových vodách. </p><p>„Velmi zajímavý závod jsme prožili na švýcarské řece Muota, kde jsme s parťákem Richardem Nachtigalem startovali ještě jako šestnáctiletí junioři. Moc se od nás nečekalo, ale ve sjezdu jsme skončili šestí, což pro nás byl obrovský úspěch. Tehdy celý den pršelo, takže voda vystoupila na povodňový stav, a to byl opravdu zážitek,“ vzpomíná student Univerzity obrany, fakulty vojenského leadershipu, na jeden z momentů své sportovní dráhy. </p><p>Letos dosáhl Tomáš Hendrych ještě lepších výsledků – obsadil pátá místa na Mistrovství Evropy v kategorii dospělých na slovinské řece Soča a na Mistrovství světa v kategorii do 23 let v Bosně a Hercegovině. </p><p>Slavnosti v Brně se zúčastnili i představitelé jednotlivých škol a také Eva Slonková, členka výkonného výboru České asociace univerzitního sportu. Na půdě Univerzity obrany hosty přivítal rektor-velitel brigádní generál Bohuslav Přikryl. „Jsme rádi, že jsme mohli nejlepší akademické sportovce vyhlásit právě u nás. Všichni jste dosáhli významných úspěchů a naplňujete myšlenku sportu, který by měl pomáhat k rozvoji osobnosti, což je i naše krédo,“ uvedl generál Přikryl. </p><p></p> yes Viktor Sliva MO čeština publicationrelated Administrátoři Libor Želinský 2019-12-10 14:44:09 /informacni-servis/zpravodajstvi/armadni-novacek--kanoista-tomas-hendrych--byl-mezi-ocenenymi-akademickymi-sportovci-mesta-brna-218092/ 218092 <!--WTD_I(222487)--> <!--WTD_I(222487)--> <!--WTD_I(222488)-->RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2019

2017 Odbor ITS, kosmických aktivit a VaVaI 

Background image ©ESA - P.Carril