Česky English

Úvodní stránka Ministerstvo obrany

Ministerstvo obrany

Webové stránky:
www.army.cz

Adresa:
Tychonova 1,
160 01 Praha 6

Tel. ústředna:
+420 973 201 111

Elektronická adresa:
e-podatelna@army.cz

 

Odbor zodpovědný za kosmickou problematiku:
Sekce obranné politiky a strategie, Odbor strategického rozvoje

  • Zastoupení v Koordinační radě ministra dopravy pro kosmické aktivity
  • Organizace se zabývá bezpečnostními a obrannými aspekty kosmických aktivit, a to i ve vazbě na mezinárodní organizace.
  • Ministr obrany zastupuje ČR v řídícím orgánu Evropské obranné agentury - European Defence Agency Steering Board  

Aktuality RSS

2020-07-07 16:50:02 published no news Ostrá premiéra pro nové řidiče roty logistiky z Jindřichova Hradce Na nádraží v Jindřichově Hradci absolvovali tento týden příslušníci 44. lehkého motorizovaného praporu praktickou část výcviku v přepravě po železnici. Pro nové řidiče roty logistiky praporu to byla ostrá premiéra v nakládání a zajištění různých druhů kolové techniky na železniční vozy. V příštím týdnu čeká rotu logistiky odborně taktické cvičení ve vojenském újezdu Boletice, které má prověřit jejich schopnosti, včetně železniční přepravy techniky. <p>Řidiči roty logistiky z Jindřichova Hradce v minulých dnech prošli teoretickou přípravou v nakládání techniky na železnici a nyní si teorii ověřili poprvé a naostro přímo v praxi na nádraží v Jindřichově Hradci. Pro vojáky je přeprava po železnici jednou z možností přepravy většího množství techniky a nákladu, kterou využívají především na delší vzdálenosti. Výhodou tohoto způsobu přepravy je i to, že se celá jednotka přepravuje společně a nemusí se řešit například dopravní zabezpečení přesunu doprovodem Vojenské policie nebo jiných vozidel a předejde se i případným komplikacím v případě technické závady na přepravované technice nebo omezením dopravy na silničních komunikacích. </p><p> </p><p>&bdquo;Zachování této schopnosti přepravy techniky považuji za velmi důležité. Máme tu dnes na nádraží téměř všechny typy naší kolové techniky od Tatry 815, vozidel IVECO, jeřáby, pojízdnou dílnu, polní kuchyň až po cisternu na pitnou vodu,&ldquo; říká velitel 44. lehkého motorizovaného praporu podplukovník Milan Zvirinský a dodává, že v příštím týdnu začíná ve vojenském újezdu Boletice odborně taktické cvičení roty logistiky, které vojáci zahájí právě kombinovaným přesunem. To znamená, že část jednotky se bude přesouvat po vlastní ose, ale druhá část právě po železnici. </p><p> </p><p><strong>Spolupráce řidiče s navádějící osobou musí být stoprocentní</strong> </p><p> </p><p>V praktické části si noví řidiči poprvé vyzkoušeli především najíždění a navádění vozidel na železniční vozy, různé způsoby upevňování a zajišťování vozidel během přepravy a připomněli si také, jaké existují typy železničních vozů, včetně způsobů jejich přebírání a odstrojení. </p><p> </p><p>Při najíždění techniky na železniční vozy musí řidič plně spolupracovat s osobou, která jej navádí. Vzhledem k velikosti techniky není možné, aby se řidič orientoval jen přes zpětná zrcátka, proto se musí přesně řídit signály pro navádění vozidla. </p><p> </p><p>&bdquo;Musím pozorně sledovat toho, kdo mě navádí, a musím se na něj a jeho pokyny plně spolehnout. Je to především o perfektní spolupráci, proto jeho pokyny musí být jasné a zřetelné,&ldquo; říká jeden z řidičů a dodává, že tuto odbornost provádí naostro poprvé, a proto plné soustředění a respekt šly zpočátku ruku v ruce. </p><p> </p><p>&bdquo;Vyzkoušeli jsme si tu v klidu různé druhy vozidel, včetně jejich upevnění. Důležitou součástí bylo i dodržování bezpečnostních opatření a zásad, které jsou vyžadovány jak při práci v železniční stanici, tak i během samotné přepravy. V příštím týdnu začne výcvik na Boleticích, a to už musí všechno klapnout na sto procent,&ldquo; usmívá se armádní řidič.</p> yes Jan Deckerová Armada čeština publicationrelated Administrátoři František Bobisud 2020-06-24 10:17:39 /informacni-servis/zpravodajstvi/ostra-premiera-pro-nove-ridice-roty-logistiky-z-jindrichova-hradce-222068/ 222068 <!--WTD_I(227373)--> <!--WTD_I(227373)--> <!--WTD_I(227374)--> <!--WTD_I(227371)--> published no news Hladinu Labe rozvířily vojenské čluny Ovládat člun, sledovat navigační praporky a k tomu určovat směr přívozového soulodí pontonové mostové soupravy – to všechno se v těchto dnech učí na Labi v Litoměřicích vojáci pontonové roty 152. ženijního praporu. Kurz strojníků malých vojenských plavidel se strojním pohonem nebo přívěsnými motory je kvůli koronavirové krizi vůbec prvním výcvikem na vodě organizovaným v letošním roce. <p>Celkem se na vodním cvičišti sešlo deset posluchačů, které školí šest instruktorů. Během tří týdnů se učí ovládat tlačný motorový člun MO 634 a laminátový člun RUS-B. &bdquo;V první fázi jsme se věnovali převážně teoretické části a bezpečnosti při výcviku na vodě s technikou i bez ní. Druhá etapa byla zaměřená na praktickou část, jako je obsluha jednotlivých dílů a soulodí. Patřilo sem také řízení samostatného plavidla a činnost s praporky,&quot; upřesňuje velitel kurzu poručík Ondřej Bajer. </p><p> </p><p>Poslední týden už si získané znalosti a dovednosti jen dolaďují. Kurz vyvrcholí ve čtvrtek, kdy je čeká závěrečná zkouška: &bdquo;Zahrnuje teoretickou část, která obsahuje bezpečnostní opatření, strojní teorii, signály na vodě i otázky z konstrukce a údržby plavidel. Praktická část je taková autoškola, kdy nejdříve musíte projít testem, potom jdete na jízdy a nakonec přijde technická část,&quot; vysvětluje průběh zkoušky poručík Bajer. Ten, kdo kurz úspěšně absolvuje, získá dva kupony strojníka na řízení MO 634 i na ovládání člunů s přívěsnými motory. </p><p> </p><p><strong>Pro nováčky je kurz náročný</strong> </p><p> </p><p>Nejtěžší z celého výcviku je podle účastníka kurzu desátníka Kamila Červenky vše zkombinovat dohromady: &bdquo;Umět řídit loď, pozorovat praporky, podle kterých se řídíme a zároveň i různé přístroje na palubní desce. Občas vám z toho jde hlava kolem.&ldquo; </p><p> </p><p>Kamil Červenka nastoupil k pontonové rotě teprve na začátku letošního roku a ve svých 21 letech je takzvaně pontonem nepolíbený. I proto je pro něj kurz poměrně náročný. &bdquo;Kromě samotného řízení člunů, které je samo o sobě dost těžké, také hodně záleží na přírodních podmínkách. Jak silný je proud vody, jaký fouká vítr a podobně. Například v prvních dnech byla voda téměř stojatá, takže se plulo úplně jinak než teď po deštích. Řeka má mnohem větší průtok a s pontovými díly i s čluny se musí pracovat mnohem razantněji.&ldquo; </p><p> </p><p><strong>Výcviky na sebe musí navazovat</strong> </p><p> </p><p>Naplánovat výcviky pro pontonovou rotu na celý kalendářní rok není jednoduché. Podle velitele roty kapitána Josefa Kurfiřta jde hlavně o to, aby jednotlivé části na sebe logicky navazovaly: &bdquo;Nejdřív se musí nacvičit základní činnosti, které jsou u rot našeho ražení hodně specifické. Už jenom proto, že pracujeme se speciální technikou a ve specifickém prostředí vodní překážky. Do této přípravy patří třeba i současný kurz strojníků člunů. Veškerá snaha by pak měla vyvrcholit taktickým výcvikem, ideálně ve spolupráci s jinými útvary. To se povedlo například v předchozích dvou letech. Letos nám bohužel okolnosti nedovolily takovýto výcvik realizovat.&ldquo; </p><p> </p><p>Prioritou pontonové roty a zároveň 152. ženijního praporu je v současné době připravit úkolové uskupení na bázi pontonové čety pro nasazení v zahraniční operaci eFP (enhanced Forward Presence, předsunutá přítomnost) Lotyšsko. &bdquo;S tímto cílem organizujeme nejen odborný výcvik na vodě, ale i další druhy přípravy tak, aby byli příslušníci pontonové roty připraveni v polovině roku 2021 na zahájení plnění úkolů zahraniční operace,&ldquo; dodal kapitán Kurfiřt.</p> yes kapitánka Zuzana Králová Armada čeština publicationrelated Administrátoři Viktor Meca 2020-06-24 11:18:03 /informacni-servis/zpravodajstvi/hladinu-labe-rozvirily-vojenske-cluny-222069/ 222069 <!--WTD_I(227376)--> <!--WTD_I(227376)--> <!--WTD_I(227375)--> published no news České předsednictví prokázalo, že země V4 jsou schopné převzít svůj díl odpovědnosti za udržování míru a stability v Evropě V Praze se dnes setkali ministři obrany Visegrádské čtyřky (V4), aby shrnuli a zhodnotili končící české předsednictví. Ministři, mimo jiné, vyjádřili společné odhodlání pokračovat v rozvoji a modernizaci ozbrojených sil. Nejen pro případ budoucích krizí podobných té koronavirové, ale také jako příspěvek ke kolektivní obraně. Konkrétním výstupem fungující spolupráce je pak projekt společného nákupu munice přes alianční agenturu NSPA, který Česko povede i poté, co předá předsednictví Polsku. <p>Podle ministra obrany ČR Lubomíra Metnara našly Česko, Slovensko, Polsko a Maďarsko při plánování nákupu společný průsečík v podobě malorážné munice. &bdquo;V současné době diskutujeme o množství, kolik jednotlivých druhů daná země bude potřebovat,&ldquo; uvedl na tiskové konferenci s tím, že ambicí ČR je tuto dohodu dotáhnout a i podepsat smlouvu do konce letošního roku. </p><p> </p><p>Slovenský ministr obrany Jaroslav Naď aktivitu ČR v oblasti společných akvizic uvítal: &bdquo;Je čas, abychom skutečně přešli ke konkrétním krokům. (&hellip;) Věřím, že modernizační projekty, které naše státy čekají, můžeme koordinovat a pomoci tak obranným průmyslům našich zemí.&ldquo; Státy V4 by tak podle něj mohly spolupracovat například na modernizaci BVP či tanků T-72. &bdquo;Dochází zde k různým průnikům, které mohou být zajímavé,&ldquo; prohlásil Naď. </p><p> </p><p>Vlajkovou lodí a dalším konkrétním důkazem spolupráce visegrádské čtyřky je rovněž bojové uskupení EU, tzv. EU Battle Group a logistické velitelství V4 v Polsku. Bojové uskupení V4 by mělo být schopno pohotovosti v prvním pololetí 2023, česká armáda by do něj měla zapojit od 300 do 600 vojáků. </p><p> </p><p>Představitelé ministerstev obrany Visegrádu diskutovali i o zkušenostech v zahraničních misích. Česká republika vidí společný potenciál především v Pobaltí, Slovensko by se po vzoru ČR také rádo orientovalo na oblast Afriky. &bdquo;To v minulosti nebylo. Mohu potvrdit, že velmi intenzivně komunikujeme s Českou republikou o možném společném působení, například v rámci mise EUTM.&ldquo; </p><p> </p><p>Státy V4 si také v reakci na změny bezpečnostního prostředí v posledních letech předsevzaly, že aktualizují východiska obranné spolupráce v nové Dlouhodobé vizi obranné spolupráce. Předešlý dokument byl beze změn od roku 2014. Náměstek polského ministra obrany Pawel Woźny považuje aktualizovanou vizi za důležitý strategický dokument a základ pro polské předsednictví V4. </p><p> </p><p><strong>České předsednictví bylo úspěšné</strong> </p><p> </p><p>Navzdory složité situaci, se kterou se nejen evropské země musely v uplynulých měsících potýkat, bylo podle všech členů iniciativy V4 české předsednictví úspěšné: &bdquo;Prokázalo se, že tyto čtyři země jsou ve všech aspektech schopné spolupracovat velmi efektivně a je to důkaz, že jsou připraveny a odhodlány převzít svůj díl odpovědnosti za udržování míru a stability v Evropě. A to je také důvod, proč Visegrádská čtyřka vznikla,&ldquo; shrnul za všechny účastníky maďarský ministr obrany Tibor Benkö.</p> yes redakce MO čeština publicationrelated Administrátoři František Bobisud 2020-06-24 11:57:38 /informacni-servis/zpravodajstvi/ceske-predsednictvi-prokazalo--ze-zeme-v4-jsou-schopne-prevzit-svuj-dil-odpovednosti-za-udrzovani-miru-a-stability-v-evrope-222094/ 222094 <!--WTD_I(227383)--> <!--WTD_I(227383)--> <!--WTD_I(227384)--> <!--WTD_I(227382)--> published no news Pandemie zrušila exhibice armádní hudby a Čestné stráže, přesto o ně veřejnost nepřijde V úterý 23. června navštívil Posádkové velitelství Praha náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Aleš Opata. Generál se zajímal o výcvik jednotky, materiální zabezpečení a plánované úkoly. <p>V kasárnách Čínská přivítal generála Opatu velitel posádky Praha plukovník gšt. Radek Šíba a vojáci Čestné stráže a Ústřední hudby AČR. Pro tyto umělce z řad armády to byla zároveň první příležitost k exhibici od vypuknutí pandemie. </p><p> </p><p>Ústřední hudba AČR, pod vedením zástupce velitele majora Patrika Spinka, představila poutavou formou své muzikantské umění a náročné pochodové sestavy v &bdquo;show programu&ldquo;, kterým excelovala na několika festivalech vojenských hudeb v zahraničí i na domácím festivalu v Olomouci a Kroměříži. V současné době vojenští hudebníci svůj program inovují a cizelují tak, aby byli připraveni ho prezentovat široké veřejnosti v co nejlepším formátu, jakmile se festivalové programy opět rozjedou. </p><p> </p><p><strong>Tóny vystřídaly rázné a pečlivé cviky s puškou, zapojili se i nováčci</strong> </p><p> </p><p>Exhibiční jednotka Čestné stráže AČR následně předvedla své vystoupení, které podobně jako vystoupení Ústřední hudby naznalo v letošním roce řadu změn. Oba celky do svých řad přijaly největší počet nováčků v historii. </p><p> </p><p>Vedoucí exhibice praporčík Otakar Málek a rotný Martin Červinka k tomu dodávají: &bdquo;Díky pandemickým opatřením nebylo v letošním roce jednoduché se sejít a ve větší míře trénovat. Toto období jsme však využili k dokonalému začlenění všech nováčků. Hlavně díky jejich talentu a chuti učit se novým věcem, zvládli dnešní ostré vystoupení s noblesou.&ldquo; </p><p> </p><p><strong>DrillFest se v letošním roce neuskuteční</strong> </p><p> </p><p>DrillFest &ndash; mezinárodní přehlídka exhibičních vystoupení jednotek česných stráží středoevropského a jihoevropského regionu se letos v Praze a Karlových Varech neuskuteční. Důvodem jsou stále platná hygienická a epidemiologická pravidla přijatá kvůli pandemii koronaviru. </p><p> </p><p>Přesto veřejnost o vystoupení vojáků Čestné stráže AČR zcela nepřijde. Zhlédnout je bude moci třeba na zářijové akci Den s armádou v Sokolově nebo během programu Dne otevřených dveří základny Kbely. </p><p> </p><p>Po exhibičních vystoupeních generál Aleš Opata promluvil k vojákům, poděkoval jak Ústřední hudbě AČR, tak i příslušníkům Čestné stráže AČR za jejich práci a reprezentaci Armády ČR na veřejnosti. Na závěr návštěvy generál uvedl, že se za vojáky půjde podívat ještě v rámci jejich polního výcviku.<hr />&nbsp; </p><p> </p><p><h3>Kde budete moci vidět exhibiční vystoupení Čestné stráže AČR v nejbližší době?</h3> </p><p> </p><p>&nbsp;<ul><li><em>5. září 2020: Den s armádou, Sokolov</em></li><li><em>11. září 2020: Den otevřených dveří základny Kbely, Praha.</em></li></ul>&nbsp;</p> yes majorka Eva Cajthamlová Armada čeština publicationrelated Administrátoři Haladova Olina 2020-06-24 15:06:28 /informacni-servis/zpravodajstvi/pandemie-zrusila-exhibice-armadni-hudby-a-cestne-straze--presto-o-ne-verejnost-neprijde-222106/ 222106 <!--WTD_I(227396)--> <!--WTD_I(227396)--> <!--WTD_I(227397)--> <!--WTD_I(227395)--> published no news Vojáci z Přáslavic se připravují do Lotyšska V uplynulých dnech začal komplexní polní výcvik 6. Úkolového uskupení AČR pro alianční Předsunutou přítomnost (eFP - enhanced Forward Presence) Lotyšsko, které bude postaveno na bázi 72. mechanizovaného praporu z Přáslavic a mělo by být vysláno do zahraniční operace začátkem příštího roku. <p>Jde o první společné vyvedení úkolového uskupení, které si klade za cíl sjednotit příslušníky z různých útvarů armády (Přáslavice, Bučovice, Jince, Olomouc, Lipník nad Bečvou) ve vševojskových činnostech a sladit činnost palebné čety. Výcvik je především zaměřen na palebnou službu u minometů a kompletní činnost se zapojením rekognoskačního družstva, družstva řízení palby a samotné palebné jednotky. Vyvrcholením tohoto prvního společného výcviku je pak technický nácvik střeleb, kdy se propojí součinnost všech prvků palebné čety. </p><p> </p><p>Kromě toho byl výcvik zaměřen také na zdravotnickou přípravu, kterou vedl zdravotník úkolového uskupení. &bdquo;Mým cílem je začít přípravu vojáků, kteří se chystají na náročný kurz CLS (Combat LifeSavers &ndash; poskytování první pomoci na bojišti) a dále připravit všechny příslušníky na závěrečné přezkoušení z této oblasti,&ldquo; říká zkušený instruktor. Vojáci si tedy vyzkouší i práci na vyšší úrovni, než jsou základní dovednosti všech vojáků Armády ČR v podobě Tactical Combat Casualty Care (bojový záchranář). </p><p> </p><p>V rámci komplexního výcviku se provádí dále taktická příprava v podobě bojových drilů se zaměřením na reakci na incident, dělostřelecký přepad a reakci na odstřelovače. Součástí tohoto tréninku je i ošetřování zraněného pod taktickým námětem. </p><p> </p><p>&bdquo;V další části výcviku jsme se zaměřili na střeleckou přípravu vojáků. Kladu velký důraz na odstranění špatných návyků při manipulaci se zbraní, která se může vyskytnout u některých převážně mladých vojáků, a osvojení si odstraňování případných závad na zbrani, ke kterým by mohlo při boji dojít,&ldquo; upřesnil velitel jednotky nadporučík Martin Dřímalka. </p><p> </p><p>Během výcviku došlo i k přeškolení řidičů na techniku T-815/7 PRAM. Řidiči musí prokázat a prohloubit technické znalosti, jízdu po komunikaci a hlavně jízdu v obtížném terénu. Je nutné znát, čeho je tato technika v terénu schopna. </p><p> </p><p>Procvičována je vedle všech zmíněných oblastí také topografické příprava, ukončená zrychleným přesunem. Vojáci si sami plánují osy přesunu a plní různé úkoly za přesunu z vševojskových odborností. Aby měl výcvik tu správnou dynamiku, byl pojat jako soutěž dvoučlenných družstev.</p> yes kapitánka Martina Štěpánková Armada čeština publicationrelated Administrátoři Haladova Olina 2020-06-25 07:04:19 /informacni-servis/zpravodajstvi/vojaci-z-praslavic-se-pripravuji-do-lotysska-222128/ 222128 <!--WTD_I(227431)--> <!--WTD_I(227431)--> <!--WTD_I(227430)--> published no news Zemřel Vlastimír Medek, účastník druhoválečného domácího odboje Ve věku 96 let zemřel v úterý 23. června ve Vojenské nemocnici v Olomouci Vlastimír Medek, válečný veterán a účastník domácího odboje v době 2. světové války. Poslední roky svého života trávil ve Středisku komplexní péče o veterány VN Olomouc. <p>Vlastimír Medek se narodil 23. února 1926 do vlastenecké sokolské rodiny v Nevojicích na jižní Moravě. Toužil po studiu, ale za války takovou možnost neměl. Vyučil se proto strojním a stavebním zámečníkem. Byl účastníkem domácího odboje a jako zaměstnanec brněnského testovacího ústavu se podílel na sabotážích zkoušek motorů pro německé ponorky. Ze zaměstnání byl ale propuštěn. Poté byl přidělen jako řidič na brněnské vojenské letiště, odkud v roce 1944 pomáhal obstarávat zbraně pro ozbrojenou protifašistickou skupinu v Nevojicích, odkud nakonec přešel také do lesů k partyzánům. </p><p> </p><p>Po válce studoval hutní inženýrství a směřoval k vědě. Zprvu vyznával levicové názory, po únoru 1948 ale názor změnil. Nikdy nebyl členem komunistické strany. V roce 1968 založil Ústav rozvoje vynálezectví a zlepšovatelství, ale posléze byl pro nesouhlas se vstupem vojsk Varšavské smlouvy odsuzován uličním výborem a měl problémy v zaměstnání. Jeho syn později emigroval. </p><p> </p><p>Za svou odbojovou činnost obdržel Vlastimír Medek několik ocenění. U příležitosti Dne veteránů v listopadu 2013 byl ministrem obrany Vlastimilem Pickem vyznamenán Záslužným křížem.</p> yes Petr Hlaváček MO čeština publicationrelated Administrátoři Haladova Olina 2020-06-25 08:52:50 /informacni-servis/zpravodajstvi/zemrel-vlastimir-medek--ucastnik-druhovalecneho-domaciho-odboje-222138/ 222138 <!--WTD_I(227437)--> <!--WTD_I(227437)--> <!--WTD_I(227436)--> published no news Zemřel generál Radovan Procházka, po listopadu 1989 spoluzakládal české tajné služby Ve věku 93 let dnes nad ránem zemřel generálporučík v. v. Radovan Procházka. Po sametové revoluci působil ve vedení Bezpečnostní informační služby, byl ředitelem Úřadu pro zahraniční styky a informace a od roku 1993 šéfoval vojenské rozvědce. Za svou činnost obdržel Řád prezidenta USA „Legion of Merit“, český prezident ho v roce 1997 vyznamenal Řádem Bílého lva. Před dvěma týdny mu byla Bezpečnostní radou státu udělena Cena BRS za významný přínos v oblasti bezpečnostní politiky České republiky pro rok 2020. <p>Generálporučík Radovan Procházka spolu se svým o čtyři roky starším bratrem vyrůstali v rodině velitele Hradní stráže T. G. Masaryka, ruského legionáře podplukovníka Vladimíra Procházky. Vojenské povolání otce určilo i osud syna Radovana. </p><p> </p><p><strong>Zpravodajcem už od jedenácti let</strong> </p><p> </p><p>&bdquo;Náš otec - voják - nás s bratrem vychovával tak, abychom hned, jakmile dospějeme, byli připraveni postavit se na obranu naší země,&ldquo; vzpomínal v roce 2017 na dobu svého dětství generál Procházka. Bylo to v době, kdy se dostával k moci Adolf Hitler, proto své syny vedl k tomu, aby si uměli poradit v jakýchkoli nebezpečných situacích, a i přes jejich nízký věk je přirozeně zapojil i do zpravodajské práce. </p><p> </p><p>Do zpravodajské činnosti byla rodina plukovníka Procházky plně zapojena i během války, všichni se také angažovali v květnovém povstání v Praze. I tady je otec využíval jako spojky. </p><p> </p><p>Radovan Procházka chtěl být po válce lesním inženýrem. Ale otcova smrt (zemřel v únoru 1946 za nevyjasněných okolností po srážce s ruským nákladním vozidlem) ho nasměrovala jinam. &bdquo;Považoval jsem za povinnost pokračovat v jeho tradici a odešel jsem do vojenské akademie a po vyřazení v roce 1948 jsem jako poručík pěchoty nastoupil do posádky v Brně,&ldquo; pokračoval generál Procházka. V té době už byl napojen na zpravodajskou skupinu plukovníka Kordy a v Brně už plnil plně zpravodajské úkoly. </p><p> </p><p><strong>Navrhli mu trest smrti</strong> </p><p> </p><p>Ani Radovan Procházka se však po komunistickém puči nevyhnul zatčení. Stalo se to v roce 1951. Měl navržený trest smrti, ale nakonec dostal &bdquo;jen&ldquo; patnáct let a posléze ještě dvanáct navrch. Prošel věznicemi v Opavě, Leopoldově a skončil na Bitýzu a na lágru Vojna (za účast v odboji mu Ministerstvo obrany ČR udělilo Osvědčení o účasti v odboji a odporu proti komunismu). </p><p> </p><p><strong>Kulisák Národního divadla</strong> </p><p> </p><p>Minuly ho obě amnestie v roce 1960 i 1962. Propuštění se dočkal až v březnu 1964. &bdquo;Bylo to neuvěřitelné, oznámili mi, že jsem vzorný vězeň a schopen další převýchovy,&ldquo; vzpomínal generál Procházka. Velmi brzy si sehnal místo kulisáka v Národním divadle, kde vydržel až do revoluce 1989. </p><p> </p><p><strong>Po roce 1989 zpátky do špionáže</strong> </p><p> </p><p>Byla to doba, kdy se pomalu vracel ke zpravodajské činnosti. &bdquo;V té době jsem také pro naši rozvědku vymyslel krycí název ÚZSI (Úřad pro zahraniční styky a informace) a tam jsem působil až do ledna roku 1993,&ldquo; pokračoval generál Procházka. &bdquo;Se zřízením České republiky si mě vytáhnul můj spolužák z akademie generál Pezl a převzal jsem Vojenské zpravodajství.&ldquo; </p><p> </p><p>Tady však jeho vyprávění skončilo. Zpravodajské informace totiž zůstávají pro většinu lidí tabu. &bdquo;Ze zpravodajství se nikdy neodchází, a to ani v devadesáti,&ldquo; uzavřel tehdy před dvěma lety rozhovor generál Procházka. </p><p><!--WTD_I(227434)--></p> yes Jana Deckerová, redakce MO čeština publicationrelated Administrátoři Haladova Olina 2020-06-25 10:36:12 /informacni-servis/zpravodajstvi/zemrel-general-radovan-prochazka--po-listopadu-1989-spoluzakladal-ceske-tajne-sluzby-222117/ 222117 <!--WTD_I(227410)--> <!--WTD_I(227410)--> <!--WTD_I(227407)--> <!--WTD_I(227409)--> published no news Piloti v Náměšti si musí zvykat na nové značení letištní dráhy Kvůli narůstající odchylce magnetického od zeměpisného pólu Země museli vrtulníkáři na svém letišti v Náměšti nad Oslavou přeznačit ranvej. <p> </p><p> </p><p>Poloha magnetického severu se mění v čase a v posledních několika letech výrazně akceleruje. Piloti létajících strojů, vrtulníky nevyjímaje, musí být detailně obeznámeni s termínem &bdquo;deklinace&quot;, který značí právě to, o kolik stupňů se odchyluje zeměpisný severní pól od toho magnetického. Ve vrtulníku se nacházejí různé kompasy, které pilota navigují vzhledem k magnetickému severnímu pólu. &bdquo;V současné době je na letišti Náměšť naměřena 5stupňová deklinace. Před vzletem vrtulníku je přitom klíčové, aby přístroje na palubě byly v souladu s magnetickým kurzem dráhy,&quot; uvedl navigátor, major Břetislav Sedlář. O přírůstku deklinace nebylo podle něj pochyb, čekalo se jen na vhodnou příležitost, kdy se pustit do přeznačení dráhy. </p><p> </p><p>Dráha musela být odborně zaměřena Vojenským geografickým a hydrometeorologickým ústavem v Dobrušce. Přeznačení z 31/13 na 30/12 magnetických stupňů doprovázela další opatření, jako například softwarové změny na řídící věži, změny ve výcviku létajícího personálu, či úpravy v letecké informační příručce a letištním řádu základny. &bdquo;Přeznačení nespočívalo jen v překreslení velkých prahových číslic označení příslušné dráhy. Bylo přeinstalováno i svislé značení, které pomáhá osádkám letadel při pojíždění a orientaci na rozlehlé letištní ploše. Dodavatelská firma obnovila taktéž naváděcí čáry, do kterých použila novou směs žlutého křemičitého písku vytvářející v nočních hodinách světelný efekt pro lepší rozpoznatelnost čar pilotem,&quot; doplnila náčelnice letištní služby majorka Markéta Kolářová. </p><p> </p><p><strong>Spolu s přeznačením i zdrsnění</strong> </p><p> </p><p>Spolu s přeznačením byla ranvej rovněž částečně zdrsněna kvůli požadovaným brzdným účinkům letounů a zlepšení odvodu zbytkové vody při dešti. &bdquo;Každý rok se musí provádět kalibrační měření dráhy speciálním strojem vybaveným zkrápěním a zjišťuje se kluzkost dráhy tak, aby letadla i při špatných klimatických podmínkách mohla bezpečně dobrzdit,&quot; prozradil správce letiště Luděk Michna. Zdrsnění bylo provedeno speciální technikou a jen na nejkritičtějších prvních 450 metrech dráhy. </p><p> </p><p>Ranvej na letišti Náměšť byla postavena v roce 1956 a uvedena do provozu v roce 1960. Je dlouhá 2 400 a široká 45 metrů. Letiště Náměšť je zařazeno do systému HNS (Host Nation Support), což znamená, že je schopno zabezpečit potřeby jednotek NATO. Dále je letiště určeno jako intervenční, a je tudíž připraveno přijmout v případě potřeby například i civilní dopravní letadla. V neposlední řadě slouží jako záložní pro potřeby letadel z jiných vojenských letišť. Každý rok probíhá oprava vlastními silami letištní služby základny, nicméně i přes velké úsilí náměšťských letišťářů vyžaduje stav dráhy brzkou generální opravu. V letošním roce bylo na dráze odpracováno celkem 1 272 hodin, spotřebováno 14, 5 tun betonu. Generální oprava byla naposledy provedena v roce 1980, kdy byla na povrch položena tenká vyztužená cementová deska a životnost tímto způsobem ošetřené dráhy byla stanovena na 20 let. V květnu si prohlédl probíhající práce velitel Vzdušných sil AČR generálmajor Petr Hromek a podpořil potřebu generální opravy dráhy.</p> yes kapitánka Jindřiška Budiková Armada čeština publicationrelated Administrátoři Haladova Olina 2020-06-25 12:57:03 /informacni-servis/zpravodajstvi/piloti-v-namesti-si-musi-zvykat-na-nove-znaceni-letistni-drahy-222047/ 222047 <!--WTD_I(227423)--> <!--WTD_I(227423)--> <!--WTD_I(227422)--> published no news Na bezpečnosti a armádě nebudeme šetřit, slíbil premiér V Míčovně Pražského hradu se ve čtvrtek 25. června 2020 uskutečnil již sedmý ročník prestižní konference Naše bezpečnost není samozřejmost. Konference se zúčastnili vrcholní představitelé státu, ministr obrany ČR a ministři obrany Slovenska a Maďarska, náčelník Generálního štábu Armády ČR a další zástupci resortu obrany. Pořadatelem konference je sdružení Jagello 2000, hlavní organizátor Dnů NATO. Konference se věnovala především dopadům koronavirové krize na bezpečnost Česka, a to s ohledem na roli Evropské unie a Severoatlantické aliance. <p>Z účasti na letošním ročníku se omluvil prezident Miloš Zeman. Jeho zdravici přednesl ředitel zahraničního odboru Kanceláře prezidenta republiky Rudolf Jindrák. </p><p> </p><p>&bdquo;Současná situace s pandemií koronaviru nemůže a nemá být důvodem, aby témata obrany a bezpečnosti zapadla. Naopak ukazuje, jak a kde bychom mohli být zranitelní,&ldquo; napsal prezident. Zároveň vyzval účastníky konference, aby dokázali francouzskému prezidentovi Macronovi, že NATO a odborná bezpečnostní komunita není &bdquo;ve stavu mozkové smrti&ldquo;. Připomněl, že dlouhodobě podporuje pokračování mise v Afghánistánu, neboť podle něj zůstává jedním z klíčových nástrojů v boji proti terorismu. </p><p> </p><p><strong>Naše bezpečnost je naše odpovědnost</strong> </p><p> </p><p>Premiér Andrej Babiš ve svém vystoupení slíbil, že vláda nebude navzdory krizi způsobené pandemií šetřit na bezpečnosti a armádě včetně nákupu moderní techniky. Naopak. Česká republika míří k tomu, aby v roce 2024 dostála svému aliančními závazku a na obranu dávala 2 procenta HDP. </p><p> </p><p>&bdquo;Naše armáda pomáhala nejen během koronavirové krize, ale i během povodní, které následovaly. Byl jsem v Šumvaldu a viděl jsem tu povodňovou katastrofu. Čtyřicet armádních ženistů se svou technikou zachraňovalo majetek občanů. Pomáhali postiženým rodinám. Je důležité, že lidé chápou, že armáda je tu pro ně i v okamžicích neočekávané přírodní události,&ldquo; řekl Andrej Babiš. </p><p> </p><p>Premiér dále zdůraznil, že naše členství v NATO považuje za naprosto zásadní pro bezpečnost České republiky. &bdquo;Armádu si neudržujeme kvůli NATO a kvůli tomu, že jsme to někomu slíbili. Armádu budujeme především kvůli sobě, kvůli našim občanům. Naše vlastní bezpečnost a odolnost je především naše vlastní zodpovědnost,&ldquo; dodal. </p><p> </p><p><strong>Armádu musíme budovat a udržovat</strong> </p><p> </p><p>Ministr obrany Lubomír Metnar ve svém vystoupení podpořil vyjádření premiéra o důležité roli armády v době koronavirové krize a připomněl, že je ale třeba také ji udržovat, rozvíjet její schopnosti a modernizovat zastaralou techniku. V další části projevu se ministr Metnar věnoval rozvoji obranných schopností, růstu obranného rozpočtu a akvizičním projektům. V souvislosti s významem našeho členství v NATO a principem kolektivní obrany také připomněl, že své aktivity cílevědomě směřujeme tam, kde je to pro Alianci nejpřínosnější. </p><p> </p><p>Působíme v zahraničních misích. Naši prioritou zůstávají alianční operace v Pobaltí, Afghánistánu a Iráku. V roce 2022 jsme připraveni již počtvrté chránit s gripeny vzdušný prostor pobaltských spojenců. Výrazně také přispíváme do Sil rychlé reakce NATO,&ldquo; vysvětlil ministr. </p><p> </p><p>Prostřednictvím videorozhovoru, který vedl velvyslanec ČR při NATO Jakub Landovský, se do diskuse živě zapojil i zástupce generálního tajemníka NATO Mircea Geoana. Ve svém vystoupení zdůraznil, že krize nás posilují. Podle jeho slov je to právě spolupráce a solidarita, které nám pomohou překonat složité období. Ocenil také činnost aliančních center výjimečnosti podporujících rozvoj NATO v různých oblastech. Jedno z 25 aliančních center výjimečnosti je také ve Vyškově a sdružuje ty největší odborníky v oblasti ochrany proti zbraním hromadného ničení. </p><p> </p><p><strong>Modernizace armády se nesmí zastavit</strong> </p><p> </p><p>V odpoledních hodinách vystoupil ministr obrany Lubomír Metnar ještě jednou v panelu opět na téma zajištění obrany a bezpečnosti ČR v době pandemie. Připomenul, jak důležité je hájit naši bezpečnost nejen u nás, ale i za hranicemi. </p><p> </p><p>&bdquo;Všichni oceňují armádu, že v krizi přijde rychle na pomoc. Kdykoliv v minulosti ale musel stát šetřit, armáda byla na prvním místě. Taková chyba se nesmí opakovat! Modernizace armády se nesmí zastavit, protože se starou výbavou nedokážeme plně zajistit naši obranyschopnost. Pandemie ukázala, že krize nebo války se neplánují, přicházejí velmi rychle a musíme na ně být připraveni. Musíme být rozpočtově zodpovědní a musíme zabezpečit, že úroveň naší bezpečnosti neklesne pod přijatelnou mez,&ldquo; řekl Lubomír Metnar. </p><p> </p><p><strong>Při zajišťování obrany je nejdůležitější otázkou výše výdajů na obranu</strong> </p><p> </p><p>Na závěr svého příspěvku zdůraznil, že při zajišťování obrany je nedůležitější výše příspěvků na tuto oblast. &bdquo;Sami sebe považujeme za spolehlivého spojence a je v našem bytostném bezpečnostním zájmu, aby nás takto vnímali i ostatní. K 2 % proto opravdu spějeme. Mezikrokem, který je časově příslušný této vládě, je 1,4 % do roku 2021. Tomu ale musí odpovídat i každoroční nárůst výdajů rozpočtu na obranu, který nám umožní naplňovat požadavky na rozvoj schopností,&ldquo; dodal.</p> yes Vladimír Marek MO čeština publicationrelated Administrátoři Haladova Olina 2020-06-25 13:54:09 /informacni-servis/zpravodajstvi/na-bezpecnosti-a-armade-nebudeme-setrit--slibil-premier-222140/ 222140 <!--WTD_I(227449)--> <!--WTD_I(227449)--> <!--WTD_I(227450)--> <!--WTD_I(227452)--> published no news Dobrý ženista musí umět předvídat a mít dobrou představivost Postavit rohatku a ježka či umět zamaskovat armádní techniku tak, aby ji nepřítel neodhalil. To vše a mnoho dalšího se v těchto dnech učí desítka nováčků, kteří se zanedlouho stanou plnohodnotnými příslušníky 152. ženijního praporu 15. ženijního pluku. <p>Třítýdenní intenzivní doškolovací výcvik se odehrává v posádce 15. ženijního pluku v Bechyni a účastní se ho vojáci, kteří za sebou mají zatím jen několik týdnů základní vojenské přípravy. </p><p> </p><p>&bdquo;Doškolovací výcvik slouží k prohloubení toho, co se naučili ve Vyškově a k získání odborných znalostí z ženijní problematiky,&ldquo; vysvětluje velitel 1. roty všeobecné ženijní podpory kapitán Jan Dvořák. </p><p> </p><p>Kromě standardních částí vojenského výcviku se kurz soustředil na ženijní problematiku. Nováčci si například vyzkoušeli vystrojení dílu pontonové mostové soupravy, která se používá při zřizování pontonových mostů nebo přívozových soulodí. </p><p> </p><p><strong>Jak postavit ženijní zátaras? Hlavně rychle a z toho, co máte po ruce</strong> </p><p> </p><p>Učili se také rozmisťovat ženijní zátarasy. &bdquo;Aby byl zátaras efektivní, musí být těžké ho překonat, být dostatečně odolný a nesmí omezovat pohyb vlastních jednotek. Důležité je rovněž, aby se dal vybudovat co nejrychleji a z dostupných zdrojů,&ldquo; uvádí Dvořák. </p><p> </p><p>Nováčci se tak učili postavit rohatku a ježka, což jsou drátěné konstrukce, které se řadí mezi přenosné protipěchotní nevýbušné zátarasy. </p><p> </p><p>Kromě maskování, které slouží nejen k utajení rozmístění vojsk, ale také k oklamání o jejich složení a záměrech, se nováčci učili správně rekognoskovat komunikace, zjistit stav a povahu vozovek, nalézt kritická místa komunikace a umět je správně zpevnit: &bdquo;Zpevnění se provádí pomocí takzvaných hatí. Jde o konstrukci z větví, které se kladou za sebou na rozbahněný terén, močál, mokřad, aby jednotky při přesunu nezapadly. Dobrý ženista také musí umět předvídat nástrahy rozmanitosti počasí a správně vnímat terén a jeho členitost,&ldquo; zdůrazňuje Dvořák. </p><p> </p><p><strong>Vycvičit ženistu je běh na dlouhou trať</strong> </p><p> </p><p>Třítýdenní výcvik zakončí test, poté se nováčci přesunou na své pozice &ndash; ženista či starší ženista &ndash; na jednotlivých rotách. Jejich cesta k získání ženijní odbornosti tím ale zdaleka nekončí. &bdquo;Než se z nich stanou plnohodnotní ženisté, musejí ještě absolvovat například několikaměsíční ženijní kurz ve Vojenské akademii ve Vyškově a mnoho dalšího,&ldquo; říká velitel 152. ženijního praporu podplukovník Tomáš Hurta. Kromě speciálních kurzů je podle něj klíčová dobrá představivost a schopnost předvídat. &bdquo;Vycvičení ženisty je tedy běh na dlouhou trať,&ldquo; dodává Hurta. </p><p> </p><p>&nbsp;</p> yes rotmistryně Hedvika Peterková Armada čeština publicationrelated Administrátoři Haladova Olina 2020-06-29 12:00:06 /informacni-servis/zpravodajstvi/dobry-zenista-musi-umet-predvidat-a-mit-dobrou-predstavivost-222169/ 222169 <!--WTD_I(227474)--> <!--WTD_I(227474)--> <!--WTD_I(227475)--> published no news Nejnovější číslo A reportu přináší informace o převzetí výcvikové mise v Mali Poslední číslo časopisu A report přináší reportáže o výcviku českých vojáků během pandemie koronaviru. Konkrétně jsou zaměřeny na pokračování výběrového řízení k výsadkářům, kurz vojenského plavání v bechyňské posádce, na práci několika techniček gripenů, či na maturity vojenských oborů v Moravské Třebové. <p>Pilotní rozhovor časopis vedl tentokrát s vedoucím katedry epidemiologie, bývalým děkanem Fakulty vojenského zdravotnictví z Hradce Králové profesorem Romanem Chlíbkem, který působil od počátku vypuknutí pandemie koronaviru v krizovém týmu Ministerstva zdravotnictví. Další články jsou zaměřeny na přípravu protiletadlovců, kurz pro vojenské pozorovatele OSN ve Vyškově, cvičení Adamant Warrior na Libavé, ale i na unikátní schopnosti využívat kapacity letecké techniky k tankování, případně k převozu materiálu či raněných.</p><p><!--WTD_I(227498)--></p><p>Peter Smik, vrchní praporčík Armády ČR, bilancuje svůj rok ve funkci, ohlíží se za svojí spoluprací s praporčíky, hovoří i o tom, jak se mu podařilo nastavit všechny potřebné procesy spojené s výkonem jeho funkce.&nbsp;</p><p>Pravidelné rubriky jsou zastoupeny Záložníky pod lupou, Interním komunikačním portálem a recenzí knihy Zvon zrady, která se zabývá Mnichovskou dohodou a tehdejším Československem.</p><p>Oblast vojenské techniky přináší články zaměřené na modernizaci dělostřelecké techniky v podobě nákupu systému Caesar, nákup vazacích prostředků pro přepravu nákladu pod vrtulníky či informace o modernizaci letectva.</p><p>Stránky vyhrazené vojenské historii jsou věnovány stému výročí časopisu Vojenské rozhledy, ale i šestisetletému výročí Bitvy na Vítkově.</p> <hr /><ul><li><strong><em>Nové číslo časopisu A report najdete <a href="http://www.mocr.army.cz/scripts/detail.php?pgid=226">zde</a>.</em></strong></li></ul> <p>&nbsp;</p> no Michal Voska MO čeština publicationrelated Administrátoři Viktor Meca 2020-06-29 15:29:36 /informacni-servis/zpravodajstvi/nejnovejsi-cislo-a-reportu-prinasi-informace-o-prevzeti-vycvikove-mise-v-mali--222199/ 222199 <!--WTD_I(227496)--> <!--WTD_I(227496)--> <!--WTD_I(227522)--> <!--WTD_I(227497)--> published no news Armáda si na Vítkově připomněla Den ozbrojených sil Veřejnost, politici, ale především armáda dnes na Vítkově oslavili Den ozbrojených sil ČR. U příležitosti jednoho z nejvýznamnějších vojenských svátků se uskutečnil slavnostní nástup a zhruba pěti desítkám vojáků a dalších osobností byla předána resortní ocenění. <p>Den ozbrojených sil ČR připadá na 30. červen. Tehdy, v roce 1918, se uskutečnil slavnostní nástup 21. a 22. československého střeleckého praporu v Darney, během něhož francouzský prezident Raymond Poincaré předal nejen bojový prapor československým legionářům, ale také poprvé uznal Československou národní radu v Paříži za oficiální vládu nově vznikajícího státu. </p><p> </p><p>Ministr Metnar i generál Opata dnes u příležitosti oslav udělili vysoká resortní vyznamenání. Zpětně, k výročí konce druhé světové války, dnes ministr obrany ocenil in memoriam například generála zeměpisné služby Ubalda Kovaříka nebo vojenského pilota nejen z období druhé světové války Josefa Dudu. Ministr Metnar i náčelník Generálního štábu Opata také vyzdvihli nasazení vojáků v boji proti pandemii koronaviru. Podle Metnara armáda v uplynulých měsících prokázala, že služba vojáka je především službou vlasti a jejím občanům. </p><p> </p><p>&bdquo;Poděkování a uznání dnes zaslouží zejména ti z vás, kdo byli nasazeni v době pandemie COVID-19. Ať už jste sloužili na hranicích, v odběrových týmech, rozváželi ochranné pomůcky či pomáhali v nemocnicích,&quot; řekl mimo jiné ve svém vystoupení ministr obrany Lubomír Metnar. </p><p> </p><p>&bdquo;Legionáře obdivuji. Často neměli dostatečnou výzbroj a výstroj. V první světové válce jich padly tisíce. Většina z nich za stát, který v té době ještě neexistoval,&ldquo; uvedl v projevu náčelník Generálního štábu armádní generál Aleš Opata. Dnešní armáda podle něj musí čelit mnoha výzvám, včetně kybernetických hrozeb, hybridní války a terorismu. Své schopnosti zdokonaluje také za hranicemi a důkazem toho je, že nedávno převzala velení mise EUTM v Mali. Za zásadní úkol považuje generál Opata v současné době modernizaci a inovace. &bdquo;Vznikl i prapor bezpilotních systémů, používáme tedy i drony. Nepřítel se stále vyvíjí, musíme se snažit s ním minimálně držet krok,&ldquo; zdůraznil v projevu. </p><p> </p><p><strong>O službu v armádě mají lidé zájem, od září se otevře pobočka střední vojenské školy</strong> </p><p> </p><p>V projevech rovněž zaznělo, že roste počet profesionálních vojáků a stabilní zůstává i poměrně velké množství zájemců o službu v aktivní záloze. Vzrůstající zájem o službu v Ozbrojených silách ČR se promítl také do vojenského školství. &bdquo;Společné úsilí ministerstva, armády a Karlovarského kraje přineslo ovoce. Od září tak bude v Sokolově otevřena pobočka Vojenské střední školy Moravská Třebová se třídou zaměřenou na strojírenství,&ldquo; konstatoval ministr obrany Lubomír Metnar. &bdquo;Jsem za to rád, protože po těchto technických oborech je u armády poptávka,&ldquo; poznamenal.</p> yes redakce MO čeština publicationrelated Administrátoři Ivo Štencl 2020-06-30 13:05:38 /informacni-servis/zpravodajstvi/armada-si-na-vitkove-pripomnela-den-ozbrojenych-sil-222222/ 222222 <!--WTD_I(227540)--> <!--WTD_I(227540)--> <!--WTD_I(227539)--> published no news Gripeny vyrazily k mlčícímu JAK-40. Cvičný zásah prověřil schopnosti komunikace Letouny JAS-39 Gripen hlídají vzdušný prostor České republiky a v případě potřeby startují k nekomunikujícím letounům či letounům v tísni. Právě to byl případ cvičení, při kterém byla prověřena nejen vizuální komunikace, ale i schopnosti rychlé reakce na potenciální hrozbu. <p>&bdquo;Dnes se cvičila součinnost s piloty z 21. základny taktického letectva. Prakticky šlo o air policing, pomoc letadlům, které jsou v nouzi či neodpovídají. V našem případě byla simulována závada po zásahu blesku, kdy letoun přišel o navigační a komunikační prostředky. S pomocí dvojice hotovostních gripenů byl letoun doprovozen na přistání na letišti v Pardubicích, tedy nejbližší letiště odpovídající parametry pro přistání letounu JAK-40. Tomu samozřejmě předcházela řada úkonů, využití vizuálních dorozumívacích prostředků, které by měl znát každý pilot. Pro jakéhokoliv pilota v nouzi znamená přiblížení gripenů znamení, že někdo o nás ví, je to dobré, někdo mi pomůže,&quot; uvedl major Ondřej Kudělka, pilot letounu JAK-40 z 24. základny dopravního letectva v pražských Kbelích.</p><p>A jak takový ostrý zásah vypadá a kdo k němu vydává rozkaz? Čáslavská základna vyčleňuje do nepřetržité hotovosti v rámci NATINAMDS (Integrovaný systém protivzdušné a protiraketové obrany států Severoatlantické aliance) dva víceúčelové nadzvukové letouny JAS-39 Gripen a jeden letoun jako zálohu. Stroje disponují odpovídajícím zbraňovým vybavením. V případě, že dojde k narušení vzdušného prostoru, případně pokud letoun neodpovídá, či vykazuje další, zvláštní znaky, jako je kupříkladu změna kurzu atp., v ten okamžik dostávají hotovostní piloti jasný povel k okamžitému vzletu Alfa Scramble.</p><p>Signál alfa představuje vzlet do patnácti minut. Čáslavští stíhači to obvykle zvládnou ještě před limitem. Cvičný vzlet se nazývá Tango Scramble a piloti při něm musí prokázat svoji profesní připravenost. V tomto případě povel k okamžitému vzletu byl doprovázen informací o narušiteli. Tím se stal zmíněný letoun JAK-40, se kterým se nepodařilo navázat spojení a který se od příhraničí pohyboval dále do vnitrozemí. Po vzletu bylo s letounem navázáno během několika minut vizuální spojení, při kterém dvojice letounů zevrubně kontroluje nejen stav letounu, tedy potenciální hrozby, ale také se snaží monitorovat situaci na palubě, pokud by šlo například o únos. Během roku se odehraje celá řada podobných vzletů, zatím vždy kvůli závadám či pochybení pilota.&nbsp;</p> no Michal Voska Armada čeština publicationrelated Administrátoři Haladova Olina 2020-07-01 07:01:41 /informacni-servis/zpravodajstvi/gripeny-vyrazily-k-mlcicimu-jak-40--cvicny-zasah-proveril-schopnosti-komunikace-222214/ 222214 <!--WTD_I(227529)--> <!--WTD_I(227529)--> <!--WTD_I(227530)--> published no news Zemřela veteránka bojů u Sokolova Janina Černá-Malinská Dnes se koná rozloučení s jednou z posledních válečných veteránek bojů u Sokolova Janinou Černou-Malinskou. Zemřela 22. června ve věku 96 let. <p>Podplukovnice v.v. Janina Černá-Malinská se narodila 9. prosince 1923 v Lucku na Volyni, kde její rodiče vlastnili pivovar. V roce 1940 byla celá rodina internována a vysídlena do Kazachstánu - jedinou možností na přežití se tak stal vstup do čs. armády. </p><p> </p><p>V Buzuluku prošla vojenským a zdravotnickým výcvikem a poté se účastnila bojů o Sokolovo jako sanitářka. Během bojů dostala hnisavý zánět pohrudnice. K jednotce se vrátila po částečném vyléčení těsně před koncem války. Poté se usadila společně s manželem Václavem Černým a synem Zbyňkem v Československu. Kvůli zdravotním komplikacím se dlouhodobě léčila v plicním sanatoriu. </p><p> </p><p>V roce 2003 jí ministr obrany udělil Záslužný kříž III. stupně.</p> yes redakce, FB Hrdinové od Sokolovo MO čeština publicationrelated Administrátoři Haladova Olina 2020-07-01 10:10:43 /informacni-servis/zpravodajstvi/zemrela-veteranka-boju-u-sokolova-janina-cerna-malinska-222239/ 222239 <!--WTD_I(227553)--> <!--WTD_I(227553)--> <!--WTD_I(227552)--> published no news Velitelství pozemních sil oficiálně zahájilo činnost v nové posádce Ve středu 1. července se v Žižkových kasárnách v Olomouci uskutečnil slavnostní nástup Velitelství pozemních sil. Za přítomnosti náčelníka Generálního štábu AČR armádního generála Aleše Opaty, poslanců Parlamentu České republiky Antonína Staňka a Pavla Jelínka a desítek dalších hostů tak velitelství udělalo pomyslnou tečku za přesunem z Prahy a oficiálně zahájilo svoje působení v nové posádce. <p>&bdquo;Velitelství pozemních sil je prvkem velení, který z ryze vojenského hlediska musí být schopen plnit své úkoly z jakéhokoliv prostoru dislokace dle potřeb ozbrojených sil. Proto redislokace velitelství pozemních sil není pro nás vojáky žádnou výjimečnou situací,&ldquo; pronesl v úvodu ceremoniálu velitel pozemních sil brigádní generál Ladislav Jung.</p><p>Přestěhování velitelství je jedním z důsledků letošní změny systému velení a řízení armády z dvoustupňového na třístupňový. V souvislosti s touto změnou se na Velitelství pozemních sil zvýšil počet služebních míst o několik desítek osob. Do současných prostor Generálním štábu, kde od roku 2013 velitelství sídlilo by se tak již nevešlo, a přesun do stále používaných kasáren v Olomouci se ukázal jako nejefektivnější a finančně nejméně náročná varianta.</p><p>Do Olomouce, tradiční vojenské posádky, se velitelství přesunulo ve dvou vlnách na přelomu měsíců května a června. Po celou dobu dál plynule plnilo požadované úkoly, spojené s přípravou a nasazováním podřízených jednotek.</p><p><strong>Nový systém velení prověřila pandemie</strong></p><p>&bdquo;Šíření onemocnění COVID-19 prověřilo funkčnost nového systému velení dříve, než jsme očekávali. I v této komplikované době ale proběhl přesun Velitelství pozemních sil hladce,&ldquo; ocenil před nastoupenými vojáky generál Opata.</p><p>Po třech týdnech zabydlování velitelství v nových prostorech mohl generál Jung v rámci slavnostního nástupu zahlásit náčelníkovi Generálního štábu AČR generálu Opatovi: &bdquo;Pane generále, Velitelství pozemních sil je dnešním dnem připraveno plnit všechny úkoly po redislokaci do posádky Olomouc. Jsme připraveni efektivně velet a řídit podřízené svazky a útvary.&ldquo;</p> <hr /><h3>Velitelství pozemních sil</h3> <p><em>Představuje jeden z prvků taktické úroveň velení a řízení armády, který především řídí přípravu podřízených jednotek do operací, případně i nebojovou činnost v závislosti na poslání, úkolech a situaci daného taktického uskupení. </em></p> <p><em>Pozemní síly přitom představují jádro struktury Armády České republiky. Tvoří jej více než 10 tisíc vojenských profesionálů. V současnosti je tvoří bojové síly (brigáda rychlého nasazení a mechanizovaná brigáda), síly bojové podpory (dělostřelecký a ženijní pluk, pluk radiační, biologické a chemické ochrany, pluk průzkumu a elektronického boje) a síly bojového zabezpečení (pluk logistické podpory). Na podzim letošního roku se pozemní síly rozrostou o výsadkový pluk, další bojový prvek.</em></p> no major Ladislav Kabát, tiskový a informační důstojník Velitelství pozemních sil Armada čeština publicationrelated Administrátoři Viktor Meca 2020-07-01 13:59:32 /informacni-servis/zpravodajstvi/velitelstvi-pozemnich-sil-oficialne-zahajilo-cinnost-v-nove-posadce-222252/ 222252 <!--WTD_I(227572)--> <!--WTD_I(227572)--> <!--WTD_I(227574)--> <!--WTD_I(227573)--> published no news Jako do peřiny: Výsadkáři na Seči trénovali seskoky do vody Takový výcvik závidí snad úplně každý: Sto třicet výsadkářů z Chrudimi včera, kdy byla obloha bez mraků a teploty šplhaly ke třicítce, trénovalo na vodní nádrži Seč seskoky do vody. Ty se konají jednou do roka a mezi vojáky jsou jednoznačně nejoblíbenější. <p>&bdquo;Dnes je to můj šestý seskok do vody, je to pro mě příjemná změna. Dopad do vody je jako do peřiny,&ldquo; líčí výcvik nadrotmistr Luděk Kocourek, pracovník štábu organizačního prvku pro výstavbu výsadkového pluku a jeden z těch, kteří si výsadek z vrtulníku ve třísetmetrové výšce opravdu užívali. </p><p> </p><p>Skákat do vody mohou jen ti vojáci, kteří mají splněné přezkoušení z vojenského plavání &ndash; zvládnou uplavat 100 metrů v maskáčích &ndash; a mají za sebou alespoň 20 seskoků na padáku. </p><p> </p><p><strong>Do vody už bez padáku</strong> </p><p> </p><p>Strojení do padáku a nasedání do vrtulníku Mi-171š probíhalo kousek od vodní nádrže. Vojáci mají pro jistotu pod postrojem padáku plovací vesty. Zajímavostí je, že výsadkář s padákem přímo do vody neskáče. Chvíli před tím, než se dotkne vodní hladiny, se totiž odpoutává z postroje a do vody se noří, když už padák drží v ruce. </p><p> </p><p>&bdquo;Zhruba sto metrů před dopadem na vodní hladinu si dává záložní padák na bok. Následně si odepíná nožní popruhy a rozepne prsní popruh. Při kontaktu kanady s vodní hladinou vysedne z padákového postroje a jde do vody. Vesta ho udržuje nad hladinou a on vyčká příjezdu záchranářů s člunem. Ti jej i s padákem naloží a převezou na břeh. Kdyby voják do vody přistával ustrojený v padáku, hrozí mu nebezpečí utonutí,&ldquo; popisuje nadrotmistr Milan Hejč, instruktor výsadkové přípravy 43. výsadkového praporu. </p><p> </p><p>Na břehu si každý sbalí hlavní padák, který putuje na sušení. Teprve když je suchý, je sbalen standardním způsobem a uložen do skladu. </p><p> </p><p>Seskoky do vody jsou u vojáků 43. výsadkového praporu z Chrudimi jednou z podmínek získání odznaku výsadkáře. Aby voják získal odznak II. stupně, musí absolvovat dva seskoky do vody, pro I. stupeň pět seskoků do vody a na mistra 10 seskoků.</p> yes kapitánka Simona Mužátko Armada čeština publicationrelated Administrátoři Viktor Meca 2020-07-02 10:51:57 /informacni-servis/zpravodajstvi/jako-do-periny:-vysadkari-na-seci-trenovali-seskoky-do-vody-222273/ 222273 <!--WTD_I(227595)--> <!--WTD_I(227595)--> <!--WTD_I(227596)--> published no news Nakládání techniky, to je práce i adrenalin Správně si najet, zařadit jedničku a pak už jen udržet směr – to je základ nakládání techniky na dopravní prostředek. Právě tuto dovednost trénovali v bechyňské posádce na sníženém plošinovém podvalníku P 50 N vojáci 152. ženijního praporu. <p>Výcvik v nakládání musí každý řidič profesionál sloužící u tohoto praporu absolvovat jednou za dva roky.&nbsp; </p><p> </p><p>Nadrotmistr Pavel Křivohlavý, instruktor bojové přípravy štábu praporu, má na starosti výcvik řidičů a strojníků. Podle něj je při nakládání nejdůležitější souhra navigátora a samotného řidiče. &bdquo;Musí být mezi nimi důvěra, aby ten, co je v autě, věřil tomu navádějícímu. Je tam moment, kdy technika při najíždění stoupá nahoru na podvalník a řidič kouká do nebe a nic jiného nevidí. To je takový psychologický zlom a je to i lehce adrenalinový zážitek obzvlášť pro ty, co jedou vůbec poprvé.&ldquo; </p><p> </p><p>Právě tuto zkušenost má za sebou i četařka Monika Marešová z pontonové roty: &bdquo;Měla jsem z toho opravdu respekt, ale všechno dopadlo dobře. Nakonec se mi nakládání líbilo a klidně bych to cvičila i častěji.&ldquo; Pětadvacetiletá řidička, která má v současné době řidičské oprávnění skupiny C i civilní E, nejraději sedí za volantem Tatry &bdquo;osmikoly&ldquo; soupravy PMS (pontonová mostní souprava). Ta je určená na převážení pontonových dílů. </p><p> </p><p>&bdquo;Zaměstnání v nakládání je pro nás důležité, protože ho hned na konci srpna využijeme v praxi. Jedeme totiž na cvičení na Labi v Litoměřicích a část techniky chceme převážet po železnici. Je to vlastně taková příprava na příští rok, kdy se podobným způsobem budeme přesouvat na nasazení v zahraniční operaci v Lotyšsku,&ldquo; potvrdil důležitost cvičení velitel pontonové roty kapitán Josef Kurfiřt. </p><p> </p><p>Kromě klasických vojenských vozidel, jako jsou Tatra 815 a 810, se zkoušela nakládat i speciální technika, jako je například&nbsp;Iveco roty EOD nebo zemní stroj JCB. Podle četaře Libora Svobody z roty logistiky je nejdůležitější si všechno dobře vyměřit. &bdquo;Tam jde hlavně o to, aby se vozidlo dobře navedlo na střed, protože jinak z&nbsp;nájezdu může spadnout. Za celou dobu mé vojenské praxe, což už je více než&nbsp;15 let, jsem ale nezažil, že by se to někomu stalo.&ldquo; </p><p> </p><p>V současné době je v rámci 15. ženijního pluku 252 řidičů na pozicích řidič, starší řidič a starší řidič &ndash; specialista. Více než&nbsp;stovka míst je ale neobsazených. Kromě mužů za volant v poslední době usedají i ženy. U pluku je jich na jmenovaných pozicích celkem dvacet.</p> yes kapitánka Zuzana Králová Armada čeština publicationrelated Administrátoři Haladova Olina 2020-07-02 13:22:50 /informacni-servis/zpravodajstvi/nakladani-techniky--to-je-prace-i-adrenalin-222284/ 222284 <!--WTD_I(227605)--> <!--WTD_I(227605)--> <!--WTD_I(227606)--> published no news Na letišti v Pardubicích byli odměněni vojáci 20. Úkolového uskupení po návratu z Afghánistánu Přes tři desítky vojáků převzaly včera medaile Za službu v zahraničí. Stalo se tak během slavnostního nástupu 20. Úkolového uskupení Armády ČR u příležitosti ukončení působení v misi Resolute Support v Afghánistánu. Ocenění vojákům předal velitel Velitelství pro operace generálmajor Josef Kopecký. Vojáci slavnostní nástup běžně absolvují v Praze na Vítkově, kvůli doznívajícím koronavirovým opatřením se konal v menším počtu na pardubickém letišti. <p>&bdquo;Zahraniční mise jsou pro nás úkolem, který plníme od roku 2001 a i nadále v něm budeme pokračovat. Cením si práce každého vojáka nasazeného v zahraniční operaci. Jsem rád, že jste svůj úkol splnili, zvládli jej a domů se vrátili v pořádku,&ldquo; pochválil jednotku generál Kopecký. Společně s poslancem Janem Řehounkem a náměstkem primátora města Pardubice Janem Nadrchalem vyzamenal nastoupené vojáky medailemi Za službu v zahraničí. Vybraní příslušníci jednotky byli oceněni dalšími resortními vyznamenáními.&nbsp;</p><p>Velitelem 20. Úkolového uskupení AČR v misi Resolute Support byl podplukovník Peter Hatala, velitel Správy letiště Pardubice. Jeho jednotku tvořilo 34 vojáků z 16 různých útvarů. V rámci slavnostního nástupu poděkoval především těm, kteří vojáky podporovali z domova: &bdquo;Děkuji všem rodinným příslušníkům, kamarádům, známým a kolegům vojáků mé jednotky, kteří jim pomáhali vytvářet dobré podmínky a zázemí pro úspěšné zvládnutí mise. Bez vaší podpory, tolerance a trpělivosti by to nešlo.&ldquo;</p><p>Jednotka 20. Úkolového uskupení AČR působila v zahraničí půl roku. Jejím hlavním úkolem bylo zajištění nepřetržitého velení a řízení podřízeným jednotkám a prvkům a to především zabezpečením systému administrativní a logistické podpory. Šlo zejména o akviziční činnost v prostoru nasazení, organizaci a zajištění dopravy materiálu a osob, opravy, revize a skladování materiálu. Součástí poskytované podpory byla i výjezdová skupina Vojenské policie, finanční a právní služba, komplexní komunikační a informační servis.</p> no nadporučice Iva Machová Armada čeština publicationrelated Administrátoři Haladova Olina 2020-07-03 09:37:03 /informacni-servis/zpravodajstvi/na-letisti-v-pardubicich-byli-odmeneni-vojaci-20--ukoloveho-uskupeni-po-navratu-z-afghanistanu-222296/ 222296 <!--WTD_I(227620)--> <!--WTD_I(227620)--> <!--WTD_I(227619)--> published no news Pobočka vojenské střední školy v Sokolově se letos otevře Uspokojit poptávku armády pro technických oborech a rozšířit možnosti vojenského studia i do dalších regionů byly hlavními důvody otevření nové pobočky Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy MO v Sokolově. Co stálo za úspěchem otevření pobočky v letošním roce, o tom hovořil hejtman Karlovarského kraje Petr Kubis a brigádní generálka Lenka Šmerdová na tiskové konferenci, která se uskutečnila ve čtvrtek 2. července v Karlových Varech. <p>&bdquo;I když se v předchozích letech nedařilo budoucím studentům zvládnout přijímací zkoušky, letos to konečně vyšlo. Myslím, že nábor ovlivnilo jak to, že jde o prestižní školu, tak i oblíbené Dny otevřených dveří pro rodiče i uchazeče o studium, které škola uspořádala přímo v Sokolově, řada besed pro žáky 9. tříd základních škol s novodobými veterány, vojáky ze 4. brigády rychlého nasazení. Snažili jsme se o propagaci studia v tisku i v rádiích,&ldquo; vysvětlil hejtman Petr Kubis.</p><p>K podpoře náboru probíhaly celorepublikové reklamní a infomační kampaně v rozhlase, na internetu, sociálních sítích a v Atlasu školství. Byly organizovány Dny otevřených dveří, pobočka se propagovala během akcí na veřejnosti. Nově si mohli studenti vyzkoušet přijímačky nanečisto a využít zveřejněné tříměsíční tréninkový plány ke zvládnutí disciplín z tělesné přípravy. Zkouška zdatnosti se nakonec z důvodu koronavirových opatření nekonala.</p><p>Za velice důležitou považovala generálka Šmerdová intenzivní komunikaci, jak se zájemci, tak žáky i rodiči: &bdquo;Vysvětlovali jsme, jaké je zaměření výuky a uplatnění po ukončení studia. Informovali jsme o způsobu ubytování a stravování, povinnosti nošení uniformy, možnosti získání stipendia i zájmových činnostech.&ldquo;</p><p>Nová pobočka vojenské střední školy bude v areálu střední školy ISŠTE v Sokolově, která se pyšní nejmodernějším výukovým vybavením i sociálním zázemím.</p> <hr /><p><em><strong>Pobočka Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy MO v Sokolově:</strong></em></p> <ul><li><em>Poskytuje čtyřleté denní studium s maturitou, obor strojírenství.</em></li><li><em>Vzdělání je zaměřeno na službu vojáka z povolání, absolventi najdou uplatnění u všech útvarů Armády ČR i složek Ozbrojených sil ČR.</em></li><li><em>Žáci zahájí školní rok 1. září v Moravské Třebové, kde složí 26. září slib, do Sokolova se přesunou 1. října.</em></li><li><em>Po prvním kole přijímacích zkoušek odevzdalo přihlašovací lístky 19 žáků, z toho 18 chlapců a 1 dívka.</em></li><li><em>Do druhého kola přijímacích zkoušek se přihlásilo 11 uchazečů (10 chlapců, 1 dívka), výsledky budou známy 9. července.</em></li><li><em>Nejvíce přijatých žáků pochází z Plzeňského, Karlovarského a Ústeckého kraje, dále z Královehradeckého a Jihočeského kraje a z Prahy.</em></li></ul> <p>Podrobnosti o studiu najdete na: <a href="https://www.vsmt.cz/files/aktuality/aktuality.aspx">https://www.vsmt.cz/files/aktuality/aktuality.aspx</a></p> no podplukovnice Vlastimila Cyprisová Armada čeština publicationrelated Administrátoři Haladova Olina 2020-07-03 12:14:49 /informacni-servis/zpravodajstvi/pobocka-vojenske-stredni-skoly-v-sokolove-se-letos-otevre-222310/ 222310 <!--WTD_I(227629)--> <!--WTD_I(227629)--> <!--WTD_I(227630)--> published no news Vojáci 7. brigády si prohlédli, kde se vyrábí armádní tatrovky, vyzkoušeli si i jízdu na polygonu Třicet vojáků – řidičů - z velitelství a praporů 7. mechanizované brigády navštívilo 30. června výrobní závod kopřivnické Tatry. Zážitkem byla nejen prohlídka závodu, ale především možnost se vozidly svézt spolu s nejlepšími testovacími řidiči. <p>Tatrovky jsou v Armádě ČR nejobvyklejším typem nákladního vozidla a jen u 7. mechanizované brigády jich jsou více než tři stovky. Nejčastěji jde o T810 a T815 s korbou a plachtou jako univerzální prostředky přepravy, cisterny na vodu či palivo, přepravníky kontejnerů Multilift, jeřáby či tahače. </p><p> </p><p>Vojáci se během přednášky dozvěděli nejen o autech jim známých, ale i o platformách vozidel Tatra a vozech, které jsou teprve ve vývoji. Prohlédli si také již motorem osazené a pojízdné tatrovácké podvozky 6x6 pro vozidla Titus. </p><p> </p><p>Dvaašedesát těchto kolových obrněných vozidel by armáda měla dostat v letech 2022 a 2023. Titusy nahradí zastaralou techniku a budou jimi vybaveny jednotky 4. brigádního úkolového uskupení. &bdquo;Jejich plně řízená přední i zadní náprava upoutala okamžitě naši pozornost &ndash; velkému a těžkému vozidlu propůjčuje při řízení hbitost a celkově dobré jízdní vlastnosti,&ldquo; prozradil desátník Vladimír Jaroň ze 71. mechanizovaného praporu Hranice. </p><p> </p><p><strong>V kabině dakarského speciálu s Tomášem Tomečkem</strong> </p><p> </p><p>V závěru návštěvy si vojáci vyzkoušeli jízdu na kopřivnickém polygonu ve vojenských i civilních verzích tatrovek jako spolujezdci. Nadrotmistr Tomáš Drábek, stejně jako mnozí další, usedl do dakarského speciálu i s jeho řidičem, Tomášem Tomečkem, který jezdí závod po původní trase v Senegalu. &bdquo;Byl to vrcholný zážitek, adrenalin, vidíte jak to má v ruce&hellip; Ten chlap je opravdu jiný &bdquo;level.&ldquo; </p><p> </p><p>Vojáci si ze svých projížděk pochvalovali nejčastěji výkon novějších motorů nebo automatickou převodovku. Desátník Vladimír Jaroň vysvětlil: &bdquo;Výkonu obzvláště v těžkém terénu není nikdy dost, automatika usnadní práci a pomůže snáze zvládnout náročné situace.&ldquo;</p> yes kapitán Karel Hausmajer Armada čeština publicationrelated Administrátoři Haladova Olina 2020-07-03 15:48:02 /informacni-servis/zpravodajstvi/vojaci-7--brigady-si-prohledli--kde-se-vyrabi-armadni-tatrovky--vyzkouseli-si-i-jizdu-na-polygonu-222262/ 222262 <!--WTD_I(227584)--> <!--WTD_I(227584)--> <!--WTD_I(227585)--> published yes news 533. prapor bezpilotních systémů má nového velitele V posádce Prostějov se v pátek 3. července uskutečnil slavnostní nástup, jehož součástí bylo předání funkce velitele. Stal se jím podplukovník Petr Manda, který vystřídal majora Jana Štrbíka. Prapor bezpilotních systémů by měl dosáhnout počáteční operační způsobilosti letos v říjnu, útvar také postupně nabírá nové vojáky. <p>Slavnostního aktu se zúčastnil velitel pozemních sil brigádní generál Ladislav Jung, 1. náměstek primátora statutárního města Prostějov Jiří Pospíšil a další hosté. V rámci nástupu předal velitel pozemních sil spolu s velitelem 53. pluku průzkumu a elektronického boje, plukovníkem Pavlem Andráškem, resortní vyznamenání a pamětní medaile pluku. </p><p> </p><p>Nový velitel praporu, podplukovník Petr Manda, dosud působil na Sekci zpravodajského zabezpečení. Ve funkci vystřídal majora Jana Štrbíka, který velel jak organizačnímu prvku výstavby, tak samotnému praporu od jeho vzniku. </p><p> </p><p>&bdquo;Chci vám všem poděkovat za práci. Jsem hrdý na to, co děláte, včetně dlouhodobého působení v Afghánistánu. Věřím, že veškeré úkoly vždy splníte s hrdostí a se ctí,&ldquo; rozloučil se s vojáky major Jan Štrbík a svému nástupci popřál ve funkci mnoho úspěchů. </p><p> </p><p>Štrbík bude v budoucnu působit v Itálii na letecké základně Sigonella, kde NATO v rámci sil NAGSF (NATO Alliance Ground Surveillance Force) operuje s největšími průzkumnými bezpilotními prostředky RQ-4 Global Hawk. </p><p> </p><p>&bdquo;Intenzivní odhodlání, zkušenosti, dovednosti a odborné znalosti mého předchůdce, majora Štrbíka, jsou významným přispěním nejen v oblasti výstavby praporu, ale taktéž v celkovém rozvoji bezpilotních systémů v rámci Armády České republiky. Rozběhnutí a udržení schopností však není zásluhou jednoho člověka, ale je to především zásluha vaše, lidí, kteří stojíte zde před tribunou, a doufám, že v tomto budeme i nadále úspěšně pokračovat,&ldquo; prohlásil podplukovník Petr Manda. </p><p> </p><p>Prapor bezpilotních systémů se intenzivně připravuje k zahájení počáteční operační způsobilosti, které má dosáhnout v říjnu 2020. Postupně také probíhá nábor personálu, který je již na 75 % a zájem o tuto jednotku je opravdu veliký. Součástí 53. pluku průzkumu a elektronického boje Opava jsou: 532. prapor elektronického boje Opava, 533. prapor bezpilotních systémů Prostějov a 102. průzkumný prapor Prostějov </p><p> </p><p><strong>102. průzkumný prapor jako první v armádě získal průzkumné prostředky UGV-Pz</strong> </p><p> </p><p>Vojenský technický ústav, s. p., předal vojákům z 2. roty 102. průzkumného praporu v Prostějově dva automatizované bezosádkové pozemní průzkumné prostředky UGV-Pz. Průzkumný prapor je tak první v Armádě České republiky, který disponuje tímto nejmodernějším prostředkem z dílen státního podniku. </p><p> </p><p>UGV-Pz je velikým přínosem primárně v plnění úkolů průzkumu s pomocí moderních technologií a pozorovacích prostředků. Uvedený systém, který je zatím prototypem, tvoří dvě v podstatě identické dílčí soupravy UGV-Pz. Každá je tvořena bezosádkovým průzkumným vozidlem (UGV, postaveném na bázi platformy TAROS 6&times;6), určeným jako nosič účelové (zde průzkumné) nástavby senzorů a zařízení k vedení optoelektronického, radiolokačního průzkumu, detekce, rekognoskace, identifikace a akvizice pozemních cílů, s možností osazení dalšími systémy elektronického boje. </p><p> </p><p>Další součástí soupravy prototypu prostředku UGV-Pz je pozemní řídící stanice (GCS), sestávající ze dvou pracovišť operátorů (operátor řízení platformy a operátor průzkumu) a z pracoviště velitele prostředku UGV-Pz. Pozemní řídící stanice UGV-Pz je modulární, je řešena jako výnosná, její subsystémy jsou uložené v kufrech PELI, nebo v transportních látkových obalech. Subsystémy GCS jsou přepravitelné buď na platformě UGV, nebo ve vozidle LOV 50 B, které současně slouží pro přepravu tříčlenné obsluhy UGV-Pz a jako tažné vozidlo přepravníku UGV-Pz (postaveného na bázi přívěsu CL ARM 35 KV).</p> yes Michal Voska Armada čeština publicationrelated Administrátoři Ivo Štencl 2020-07-07 10:12:45 /informacni-servis/zpravodajstvi/533--prapor-bezpilotnich-systemu-ma-noveho-velitele-222324/ 222324 <!--WTD_I(227655)--> <!--WTD_I(227655)--> <!--WTD_I(227657)--> published yes news Ministr obrany předal profesorský dekret Zuzaně Šinkorové z Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany Ministr obrany Lubomír Metnar dnes předal jmenovací dekret profesorce plukovnici gšt. Zuzaně Šinkorové, vedoucí katedry radiobiologie Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany. <p>Docentku Zuzanu Šinkorovou jmenoval před dvěma týdny prezident republiky Miloš Zeman profesorkou v oboru Ochrana vojsk a obyvatelstva. Stalo se tak na návrh Vědecké rady Univerzity obrany v Brně. Rozhodnutí prezidenta republiky podléhalo kontrasignaci předsedou vlády. </p><p> </p><p>&bdquo;Jsem velice rád, že Univerzita obrany a její fakulta v Hradci Králové má tak úspěšné akademiky, jako je zde paní docentka plukovnice Šinkorová,&ldquo; uvedl ministr obrany při předávání profesorského diplomu. </p><p> </p><p>Slavnostního aktu předání jmenovacího dekretu se zúčastnil&nbsp;rektor-velitel Univerzity obrany v Brně brigádní generál Bohuslav Přikryl.<hr /><strong>Plukovnice gšt. doc. MVDr. Zuzana Šinkorová, Ph.D.</strong><ul><li><em>Působila od roku 1994 jako výzkumný pracovník v Mikrobiologickém ústavu AV ČR v Praze. Svou vědecko-výzkumnou činnost od počátku své vědecké kariéry zaměřuje na studium prenatálního a časně postnatálního vývoje imunitních buněk na experimentálních modelech zvířat.</em></li><li><em>V poslední době se zabývá problematikou lidské ankylosující spondylitidy a testováním křížové reaktivity lidských klonů monoklonálních protilátek na experimentálním modelu zvířete.</em></li><li><em>Od počátku svého akademického působení zastávala docentka Šinkorová postupně pozice vysokoškolského učitele, náčelníka odborné skupiny až po vedoucí katedry radiobiologie FVZ Univerzity obrany v Brně. </em></li><li><em>Je spoluautorkou učebních textů a skript pro výuku vojenské radiobiologie, biofyziky a základů radiobiologie a radiační ochrany. </em></li><li><em>V současné době působí aktivně v pěti odborných společnostech, z toho jsou dvě zahraniční (International Society for Advanced Cytometry a Evropská společnost pro radiační výzkum).</em></li></ul>&nbsp; </p><p> </p><p>&nbsp; </p><p> </p><p>&nbsp; </p><p> </p><p>&nbsp; </p><p> </p><p>&nbsp;</p> yes Šárka Pospíšilová, Univerzita obrany MO čeština publicationrelated Administrátoři Viktor Meca 2020-07-07 13:47:23 /informacni-servis/zpravodajstvi/ministr-obrany-predal-profesorsky-dekret-zuzane-sinkorove-z-fakulty-vojenskeho-zdravotnictvi-univerzity-obrany-222339/ 222339 <!--WTD_I(227666)--> <!--WTD_I(227666)--> <!--WTD_I(227665)-->RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2020

2017 Odbor ITS, kosmických aktivit a VaVaI 

Background image ©ESA - P.Carril
Všechna práva vyhrazena © 2020 NETservis s.r.o.