Česky English

Úvodní stránka Ministerstvo obrany

Ministerstvo obrany

Webové stránky:
www.army.cz

Adresa:
Tychonova 1,
160 01 Praha 6

Tel. ústředna:
+420 973 201 111

Elektronická adresa:
e-podatelna@army.cz

 

Odbor zodpovědný za kosmickou problematiku:
Sekce obranné politiky a strategie, Odbor strategického rozvoje

  • Zastoupení v Koordinační radě ministra dopravy pro kosmické aktivity
  • Organizace se zabývá bezpečnostními a obrannými aspekty kosmických aktivit, a to i ve vazbě na mezinárodní organizace.
  • Ministr obrany zastupuje ČR v řídícím orgánu Evropské obranné agentury - European Defence Agency Steering Board  

Aktuality RSS

2020-01-18 16:50:03 published no news Pražská posádka má nového velitele Novým velitelem Posádkového velitelství Praha se stal plukovník Radek Šíba. Útvar mj. zajišťuje protokolární aktivity prezidenta, parlamentu, vlády i resortu obrany. <p>Během slavnostního nástupu v pondělí 6. ledna předal bojový prapor Posádkového velitelství Praha plukovníku Radku Šíbovi první zástupce náčelníka Generálního štábu AČR generálporučík Jaromír Zůna. Zároveň mu popřál mnoho úspěchů v nové funkci. Generál Zůna také poděkoval podplukovníku Jánu Kotvasovi, který dosud vykonával funkci velitele útvaru z pověření, za dobře vykonávanou práci během celého loňského roku, kdy posádka Praha zaznamenala mnoho změn personálních i organizačních. </p><p> </p><p><strong>Tradice, důvěra a komunikace</strong> </p><p> </p><p>&bdquo;Ve své práci se budu snažit navázat na práci svých předchůdců. To se neobejde bez důvěry a hlavně bez vzájemné komunikace. K mým prioritám se rovněž řadí kvalitní reprezentace Armády ČR na veřejnosti,&ldquo; zdůraznil nový velitel pražské posádky. Plukovník Šíba dosud vykonával funkci zástupce ředitele Společného operačního centra MO, působil také u 43. výsadkového praporu či 4. brigády rychlého nasazení. </p><p> </p><p>Portfolio Posádkového velitelství Praha je široké &ndash; od zabezpečení chodu posádkové služby hlavního města až po zajištění protokolárních aktivit prezidenta, Vojenské kanceláře prezidenta republiky, Parlamentu ČR, Úřadu vlády ČR a resortu obrany. Pro širokou veřejnost jsou nejviditelnějšími prvky prapor Čestné stráže Armády České republiky, Ústřední hudba Armády České republiky a Vojenská hudba Olomouc.</p> yes majorka Eva Cajthamlová, Posádkové velitelství Praha Armada čeština publicationrelated Administrátoři Libor Želinský 2020-01-07 12:37:47 /informacni-servis/zpravodajstvi/prazska-posadka-ma-noveho-velitele-218405/ 218405 <!--WTD_I(222940)--> <!--WTD_I(222940)--> <!--WTD_I(222939)--> published no news Rozpočet na obranu letos přesáhne 75 miliard korun. Cílem je další modernizace a posílení armády, říká ministr Rozpočet v resortu obrany pro letošní rok činí 75,5 miliardy korun. Je to částka o 13% vyšší než v roce 2019, kdy byl rozpočet nižší o necelých devět miliard korun. Na investice půjde téměř čtvrtina letošního rozpočtu, tedy přes osmnáct miliard korun. <p>Rozpočet na obranu v posledních letech stále roste. &bdquo;Cílem je modernizovat a posílit naši armádu,&ldquo; vysvětlil ministr obrany ČR Lubomír Metnar. Resort obrany modernizuje armádu podle koncepcí schválených na řadu let dopředu. Vláda nedávno schválila Koncepci výstavby Armády ČR do roku 2030 a rozvoj se řídí také dalším plánem, Dlouhodobým výhledem pro obranu 2035. </p><p> </p><p><strong>Snaha o co nejlepší výzbroj a výstroj pro vojáky</strong> </p><p> </p><p>&bdquo;Modernizace armády je moje absolutní priorita. Děláme maximum pro to, aby naši vojáci měli k dispozici tu nejlepší výzbroj a výstroj,&ldquo; zdůraznil ministr Metnar. Například jen v roce 2019 uzavřel resort obrany smlouvy a rámcové dohody na techniku, výzbroj a výstroj za 43 miliardy korun. Armáda díky nim dostane například 62 obrněných vozidel Titus, více než 70 nákladních vozů Tatra, 7 lehkých průzkumných vozidel, tisíce balistických přileb nebo mobilní rušiče Starkom. Uzavřeny byly mezivládní smlouvy na nákup osmi mobilních radiolokátorů MADR z Izraele a dvanácti víceúčelových vrtulníků z USA. S výrobcem byl podepsán kontrakt na nákup dvou nových letounů CASA a modernizaci čtyř současných. </p><p> </p><p>Vyzbrojování a modernizace české armády budou stejným tempem pokračovat i v roce 2020. Ministerstvo obrany plánuje formou smluv završit několik dalších strategických projektů, které mají zásadní význam pro zajišťování obrany ČR a plnění závazků naší země v rámci NATO. Armáda by díky tomu měla do budoucna získat 210 nových pásových bojových vozidel pěchoty, 52 děl ráže NATO a systém řízení palby, malý dopravní letoun, tisíce nových českých ručních zbraní, přes třicet tisíc balistických vest, protiletadlový raketový komplet a další výbavu.</p> yes Libor Želinský MO čeština publicationrelated Administrátoři Viktor Meca 2020-01-08 07:50:05 /informacni-servis/zpravodajstvi/rozpocet-na-obranu-letos-presahne-75-miliard-korun--cilem-je-dalsi-modernizace-a-posileni-armady--rika-ministr-218425/ 218425 <!--WTD_I(222945)--> <!--WTD_I(222945)--> <!--WTD_I(222946)--> <!--WTD_I(222944)--> published no news Nový velitel pozemních sil se chce zaměřit na personál, výcvik a nové technologie Brigádní generál Ladislav Jung je od ledna novým velitelem Pozemních sil Armády ČR. Ve funkci vystřídal generálmajora Josefa Kopeckého, který se stal velitelem nově vzniklého Velitelství pro operace. Slavnostní nástup spojený s předáním funkce velitele proběhl ve středu 8. ledna v Národním památníku v Praze na Vítkově. <p>Obřad ve slavnostní síni sledovala přibližně stovka pozvaných hostů, především důstojníků armády. Přítomen byl také náčelník Generálního štábu Armády ČR armádní generál Aleš Opata, který symbolicky předal novému veliteli i bojový prapor Pozemních sil Armády ČR. </p><p> </p><p>&bdquo;Nový velitel Ladislav Jung je zkušený voják, velký profesionál a férový chlap, který prošel všemi velitelskými funkcemi a má zkušenosti i ze zahraničí. Vzhledem k jeho znalostem jsem si jistý, že pod jeho velením pozemní síly zvládnou největší přezbrojení v dějinách naší armády,&ldquo; uvedl generál Aleš Opata. </p><p> </p><p><strong>Hlavní prioritou je teď postarat se o vojáky, říká nový velitel</strong> </p><p> </p><p>&bdquo;Ve své činnosti se chci zaměřit hlavně na tři oblasti &ndash; personál, výcvik a implementaci nových technologií. Hlavní mou prioritou je teď personál. Musíme se dobře postarat o naše vojáky, abychom měli vzdělané, dobře připravené a vycvičené lidi, protože to je základ celých pozemních sil, každé jednotky, každého pluku,&ldquo; řekl brigádní generál Ladislav Jung. U Pozemních sil Armády ČR dosud působil jako zástupce velitele. </p><p> </p><p>Dosavadní velitel generálmajor Josef Kopecký přešel na místo velitele nově vzniklého Velitelství pro operace. Ve svém projevu poděkoval armádě a všem svým kolegům za možnost působit v čele Pozemních sil Armády ČR a za skvělou spolupráci. </p><p> </p><p>Velitelé si mezi sebou vzájemně popřáli hodně úspěchů, symbolicky předali bojový prapor pozemních sil a na závěr v prezidentském salónku spolu s Alešem Opatou podepsali protokol o předání funkce. Zazněla i státní hymna, kterou zazpívala rotmistryně Hedvika Peterková z 15. ženijního pluku v Bechyni. </p><p> </p><p><strong>Pozemní síly jsou jádrem celé armády</strong> </p><p> </p><p>Pozemní síly představují jádro Armády České republiky. Jejich základem jsou bojové jednotky v podobě dvou brigád, do struktury pozemních sil dále patří dělostřelecké jednotky, ženisté, chemici, příslušníci průzkumu a elektronického boje nebo logistické podpory. K jejich základní výzbroji patří kolová a pásová obrněná vozidla, tanky, samohybné kanónové houfnice, minomety, lehká i těžká terénní vozidla. &bdquo;Hlavními úkoly jednotek pozemních sil jsou především vedení obranné a útočné bojové činnosti, ochrana komunikací, objektů a prostorů, stejně jako ochrana civilního obyvatelstva nebo plnění úkolů prevence a reakce na krizové situace v národním i aliančním rozsahu,&quot; upřesnil tiskový a informační důstojník kapitán Ladislav Kabát.</p> yes Libor Želinský Armada čeština publicationrelated Administrátoři Libor Želinský 2020-01-08 13:57:54 /informacni-servis/zpravodajstvi/novy-velitel-pozemnich-sil-se-chce-zamerit-na-personal--vycvik-a-nove-technologie-218432/ 218432 <!--WTD_I(223000)--> <!--WTD_I(223000)--> <!--WTD_I(222999)--> published no news V lednu zahájilo činnost nové Velitelství pro operace V sále Domu armády Praha proběhl ve středu 8. ledna slavnostní nástup k zahájení činnosti nového Velitelství pro operace. Ceremoniálu se zúčastnil náčelník Generálního štábu Armády České republiky armádní generál Aleš Opata. <p>Velitelem Velitelství pro operace se stal generálmajor Josef Kopecký, který dosud zastával funkci velitele Pozemních sil AČR. Jeho zástupcem je brigádní generál Petr Procházka. </p><p> </p><p>„Velitelství pro operace je zodpovědné za plánování, výstavbu a nasazení jednotek v zahraničních operacích, dále za jejich zabezpečení v místě působení. Zodpovídá za jejich předání do podřízenosti jiných operačních velitelství NATO a EU. Na starosti má také vojska nasazená během krizových stavů a mimořádných situací na území České republiky,“ vysvětlil generál Kopecký. </p><p> </p><p>Velitelství pro operace vzniklo 1. ledna 2020 jako nástupce Společného operačního centra Ministerstva obrany. Jeho úkolem je velet jednotkám nasazeným v misích, zahraničních operacích a na území České republiky. Na starosti má plánování a vedení operací. Nový je třístupňový systém velení, který zahrnuje strategickou, operační a taktickou úroveň. Tento systém nahradil od počátku letošního roku dosavadní dvoustupňový. Strategickou úroveň má na starosti generální štáb, který plánuje a zodpovídá za rozvoj a přípravu použití armády. Pod taktickou úroveň velení spadají jednotlivá velitelství pozemních sil, vzdušných sil, teritoria a kybernetických sil a informačních operací. Jejich úkolem je hlavně výcvik jednotek. Velitelství jsou zodpovědná za plánování, organizování a řízení přípravy sil. </p><p></p> yes podplukovnice Vlastimila Cyprisová Armada čeština publicationrelated Administrátoři Libor Želinský 2020-01-08 15:19:54 /informacni-servis/zpravodajstvi/v-lednu-zahajilo-cinnost-nove-velitelstvi-pro-operace-218446/ 218446 <!--WTD_I(222980)--> <!--WTD_I(222980)--> <!--WTD_I(222981)--> published no news Na ministerstvu obrany vznikla Sekce průmyslové spolupráce. Náměstkem se stal Tomáš Kopečný K 1. lednu 2020 vznikla v rámci ministerstva obrany Sekce průmyslové spolupráce. Do funkce náměstka byl na základě výběrového řízení jmenován dosavadní ředitel Odboru průmyslové spolupráce PhDr. Tomáš Kopečný. <p>Hlavními prioritami nově zřízené sekce bude rozvoj domácího obranného průmyslu kvůli zvýšení vlastní obranyschopnosti v případě krize, podpora exportu a českých zájmů na zahraničních trzích a rovněž prohlubování partnerství prostřednictvím spolupráce obranných průmyslů. Právě budování partnerství v oblasti obrany a obranného průmyslu představuje prostor pro utvrzování pozice České republiky jako spolehlivého partnera a otevírá dveře v dalších ekonomických odvětvích a zahraničně-politických sférách pro dlouhodobé prosazování národních zájmů. </p><p> </p><p>Zřízení sekce je reflexí toho, že náš obranný průmysl představuje významnou součást obranyschopnosti České republiky a důležitý nástroj české zahraniční politiky. </p><p> </p><p></p> yes odbor komunikace MO čeština publicationrelated Administrátoři Ivo Štencl 2020-01-09 16:04:49 /informacni-servis/zpravodajstvi/na-ministerstvu-obrany-vznikla-sekce-prumyslove-spoluprace--namestkem-se-stal-tomas-kopecny--218485/ 218485 <!--WTD_I(223010)--> <!--WTD_I(223010)--> <!--WTD_I(223011)--> published no news Náměstek Kopečný se setkal s velvyslancem Burkiny Faso, ujistil ho o podpoře Na Ministerstvu obrany se včera uskutečnilo setkání náměstka pro řízení sekce průmyslové spolupráce Tomáše Kopečného s Dieudonné Kéré, velvyslancem Burkiny Faso. <p>Náměstek Tomáš Kopečný vyjádřil velvyslanci soustrast po včerejším teroristickém útoku na školu v hlavním městě Ouagadougou a ujistil ho o podpoře České republiky. </p><p> </p><p>Na programu jednání byla také spolupráce na poli obrany a bezpečnosti. ČR již několik let pomáhá Burkině Faso v jejím boji proti terorismu, jenž zemi v posledních letech sužuje. Za poslední rok se obětí teroristických útoků v Burkině Faso stalo přes 250 civilistů. Vláda má problémy se zajištěním bezpečnosti v některých oblastech země a konflikt se tak může snadno rozšířit do dalších zemí regionu. </p><p> </p><p>Burkina Faso rovněž představuje křižovatku západní Afriky. Stabilita země má proto přímý vliv na migrační a pašerácké trasy napříč oblastí. Vzhledem k těmto skutečnostem a účasti České republiky na misi v sousední Mali se Česko aktivně podílí na budování burkinabských ozbrojených sil, zejména na školení pilotů a opravách letecké techniky.</p> yes redakce MO čeština publicationrelated Administrátoři Haladova Olina 2020-01-10 07:23:00 /informacni-servis/zpravodajstvi/namestek-kopecny-se-setkal-s-velvyslancem-burkiny-faso--ujistil-ho-o-podpore-218488/ 218488 <!--WTD_I(223016)--> <!--WTD_I(223016)--> <!--WTD_I(223015)--> published no news Součástí kybernetických sil se stali odborníci na civilně-vojenskou spolupráci a PSYOPS Specialisté ze 103. centra CIMIC/PSYOPS jsou od včerejška nově v podřízenosti Velitelství kybernetických sil a informačních operací. To vzniklo vloni v červenci a jeho úkolem je reagovat na hrozby v kyberprostoru a IT prostředí. <p>Do své podřízenosti jednotku převzal brigádní generál Miroslav Feix. &bdquo;Nyní přichází následný krok, kdy psychologické operace a civilně-vojenské záležitosti byly převeleny pod mé velení. Útvar bude nyní reorganizován a postupně začneme budovat,&ldquo; uvedl Feix. </p><p> </p><p>Jednotka v tuto chvíli čítá téměř stovku vojáků, do budoucna se ale počítá s 500 až 600 lidmi. Armáda je chce hledat nejen ve svých řadách, ale i mezi příslušníky aktivní zálohy, kteří mají zkušenosti v IT oborech, a v civilu. </p><p> </p><p>&bdquo;Mým úkolem pro nejbližších pár let je hledat lidi, cvičit je a připravovat je. Všechny schopnosti, které vytvoříme, poté integrovat pro velitelství pro operace,&ldquo; upozornil Feix a zdůraznil význam kybernetické jednotky: &bdquo;Cílem armády je společný všedoménový boj. Ten spočívá v činnosti všech druhů sil ve stejném čase ve všech operačních dimenzích.&ldquo; </p><p> </p><p>Bývalí vojáci 103. centra civilně-vojenské spolupráce a psychologických operací byli pravidelně vyčleňováni jako specialisté do brigádních úkolových uskupení a účastnili se mnoha zahraničních misí. Skupina kybernetických sil a informačních operací, jak se nyní tito specialisté nazývají, je jednotkou plukovního typu, jež je podřízená Velitelství kybernetických sil a informačních operací. </p><p> </p><p>Kybernetické síly přispívají k bezpečnosti a obraně České republiky v kyberprostoru a informačním prostředí. Působí nezávisle, společně nebo v součinnosti s pozemními a vzdušnými silami.<ul><li><em>Více o Velitelství kybernetických sil a informačních operací <a href="https://www.facebook.com/VeKySIO/?hc_ref=ARSx8DTAyrButucEb-jjf-9Az-Ta5n5gGYGpIHpG8WyBOZg5UWg3npG-rk4eczWcg6A&amp;fref=nf&amp;__xts__[0]=68.ARDjFijzFLg7pCXy3MNNwfWCydIStchBRTMUb4upi4DvCVIv9kMEEGHB35KCWTrd4abm13U13v8p4ZjWZ04VZlb202yK9nhRRNBYja6tfY5PCIlzft6ujKLVlx28P4bUykWenlqwbtxpg8Z5fbuGNGd0WGnQeC8Bq7Gvq_-91Pr-t5uv6tP_osd3g2Vy7E5__9CLFD1kF33Ey_cwQteYISLA3aM-0YrTpqN76wveeHtDqPwFUTF1BVU22XLZXGfZduyWBxV8ifM6qc7PITYnOS-uFJxAc3EQXTomKlqP7j51COLO8RV5bJlD0ft5DFLHyoUzrFXX9zy7ya_yf1EbqDT1PEjReLZg7arigk8wPF_XXeM0uG1PMHqk-3PAYX4nLD6VZMcUbAyOcEZJG44zSpmDa4DG-xogu20DWhjqqRgs3WeyjTs4r_WStQlb-ghGa8JcqlD_ElJKgPbRQctGQJzvJ_qwxSSdDcZ6hnwf5ooaMqQIA8jZaL6QUOeucgHhIw&amp;__tn__=kCH-R">zde</a>.</em></li></ul></p> yes kapitánka Jana Gallová, TID Skupiny kybernetických sil a informačních operací Armada čeština publicationrelated Administrátoři Haladova Olina 2020-01-10 07:58:03 /informacni-servis/zpravodajstvi/soucasti-kybernetickych-sil-se-stali-odbornici-na-civilne-vojenskou-spolupraci-a-psyops-218494/ 218494 <!--WTD_I(223026)--> <!--WTD_I(223026)--> <!--WTD_I(223027)--> published no news Čeští vojáci se letos zapojí do více než 130 cvičení v zahraničí Vojáci české armády se v letošním roce zúčastní 132 cvičení, která proběhnou v zahraničí. Nejčastěji se vydají do Německa či na Slovensko, v plánu jsou ale i méně obvyklé destinace – například Jordánsko. <p>Na území Slovenska se uskuteční například cvičení Lešť Exercise 1 a 2 zaměřené na přípravu jednotek před nasazením do operací v Mali a v Afghánistánu či Toxic Leak I-III, které je určené chemickým specialistům a odehraje se za použití reálných bojových látek. </p><p> </p><p>V Německu pak Češi absolvují cvičení European Challenge 2020, které je přípravou na účast v pohotovostních silách. Podle armády jde o výcvikovou aktivitu sil a prostředků vyčleněných pro bojové uskupení EU (EU Battlegroup) pod vedením Německa. Tohoto výcviku se zúčastní 300 příslušníků AČR s 85 kusy techniky. </p><p> </p><p>Dalším velkým mezinárodním cvičením, kterého se zúčastníme, je tradiční Tobruq Legacy. Toto cvičení jednotek pozemní protivzdušné obrany je organizováno na rotačním principu. Zatímco vloni se konalo v Polsku, letos se uskuteční v Litvě. Jde o již páté cvičení tohoto druhu v řadě, které je specifické svou velikostí a zaměřením. </p><p> </p><p>Kromě Evropy se budou čeští vojáci ve svých schopnostech zdokonalovat i v USA či Kanadě, jež jsou našimi tradičními partnery. Z méně obvyklých destinací se liberečtí experti vydají na cvičení v Jordánsku, které je zaměřené na jadernou, chemickou a biologickou ochranu. </p><p> </p><p><strong>Potápěčské peklo s polskými speciály</strong> </p><p> </p><p>V Polsku se uskuteční cvičení Diver Hell (Potápěčské peklo), kde se potkají čeští speciálové z Prostějova a příslušníci polské speciální jednotky Formoza. Dvoutýdenní zdokonalovací výcvik bojových potápěčů se odehraje v reálných podmínkách v extrémním prostředí Baltského moře. Zaměřeno bude na úderné operace na lodě, z vody na pevné objekty či přepravu materiálu na velké vzdálenosti s využitím podvodní techniky. </p><p> </p><p><strong>Nejen výcvik v zahraničí, ale i doma</strong> </p><p> </p><p>České výcvikové prostory letos rozhodně nebudou zet prázdnotou. Uskuteční se v nich celkem 60 cvičení, hostitelem zde bude Armáda ČR. </p><p> </p><p>&bdquo;Mezi nejdůležitější z letošních plánovaných cvičení na území České republiky bude patřit Joint Fires, kterého se zúčastní 250 vojáků ze Slovenska, Polska a Německa. Dále Ample Strike, do něhož se zapojí 400 vojáků z 18 zemí,&ldquo; uvedl náčelník Generálního štábu Armády ČR armádní generál Aleš Opata. </p><p> </p><p>Joint Fires je tradičním dělostřeleckým výcvikem, v němž jde o prohloubení spolupráce v oblasti palebné podpory. Ample Strike je určené předsunutým leteckým návodčím s letovými osádkami a veliteli pozemních jednotek v operačních postupech přímé letecké podpory. Součástí bude také výcvik jednotek aktivní zálohy vzdušných sil, prověření schopnosti Host Nation Support a výcvik pilotů v doplňování paliva za letu. </p><p> </p><p>Plán cvičení i letos sestavila armáda a ministerstvo obrany ze čtyř oblastí, určených na základě politických a vojenských priorit. Jsou to příprava k nasazení v operacích, pohotovostní síly, bilaterální a regionální spolupráce a budování schopností. &bdquo;Vojenská cvičení se zahraničními partnery jsou klíčovým nástrojem k dosažení potřebné úrovně připravenosti sil k obraně ČR a spojenců a jsou nutnou součástí přípravy pro působení v operacích a pohotovostních silách mezinárodních organizací,&ldquo; zdůraznil už v prosinci ministr obrany Lubomír Metnar.</p> yes Libor Želinský Armada čeština publicationrelated Administrátoři Haladova Olina 2020-01-13 07:49:26 /informacni-servis/zpravodajstvi/cesti-vojaci-se-letos-zapoji-do-vice-nez-130-cviceni-v-zahranici-218493/ 218493 <!--WTD_I(223018)--> <!--WTD_I(223018)--> <!--WTD_I(223019)--> published no news Satelitní centrum SATCEN ČR zahájilo operační činnost Plnou operační činnost zahájilo od 1. ledna 2020 Satelitní centrum SATCEN ČR, které získává a analyzuje elektrooptická i radarová obrazová data kosmického průzkumu velmi vysokého rozlišení téměř v reálném čase. Jedná se o naplnění jednoho ze závazků, ke kterému se Česká republika přihlásila v rámci svého členství v Severoatlantické alianci. Satelitní centrum funguje ve struktuře Vojenského zpravodajství. <p>„Díky této nové schopnosti, kterou přispíváme do kolektivní obrany, zvyšujeme kredit ČR v Alianci a potvrzujeme naše spojenecké závazky. Centrum ale nebude sloužit pouze resortu obrany. Jeho výstupy budou využívat i další státní instituce nebo složky Integrovaného záchranného systému,“ uvedl ministr obrany Lubomír Metnar. </p><p> </p><p>Satelitní centrum bude podporovat alianční partnery i českou armádu. Aktuální družicové snímky poskytnou vojákům důležité informace například při průzkumu terénu či při skrytém monitorování sil a prostředků protivníka včetně detekce klamných postavení a maskování techniky. Významný přínos centra může být i v operacích při osvobozování unesených osob, anebo rukojmích. </p><p> </p><p>„Centrum jsme začali budovat v roce 2018 a díky naší historické zkušenosti s obrazovým zpravodajstvím a odborníkům, které máme, je dnes centrum plně funkční a plní své úkoly, které přispívají k bezpečnosti naší země a našich spojenců,“ říká ředitel Vojenského zpravodajství Jan Beroun. </p><p> </p><p>Satelitní centrum bude poskytovat informace o pozicích zájmových objektů a oblastech podle jednotlivých požadavků. Centrum bude získávat elektrooptická (multispektrální) i radarová obrazová data z běžně dostupných družic kosmického průzkumu. Snímky přitom budou k dispozici řádově v desítkách minut od nasnímání požadovaného prostoru a bude na nich možné rozlišit předměty až do velikosti 50 centimetrů či různé druhy povrchů a materiálů. </p><p> </p><p>„Zpravodajské informace ze satelitních snímků jsou skvělým způsobem, jak pomoci našim aliančním spojencům a využít přitom schopnosti našich lidí v oblastech umělé inteligence nebo komunikačních technologií,“ uvedl český velvyslanec při NATO Jakub Landovský. </p><p> </p><p>SATCEN ČR bude zároveň na základě rozhodnutí vlády z pozice národní autority obrazového zpravodajství centralizovat získávání družicových snímků pro státní správu. Centrum bude spolupracovat například s Integrovaným záchranným systémem nebo resorty dopravy či zemědělství, se kterými již byla podepsána memoranda o spolupráci. Centrum může pro státní instituce například monitorovat rozsah škod živelných pohrom a chemických havárií nebo sledovat rizikové jevy v dopravní infrastruktuře, jako jsou pohyby vozovek či mostních konstrukcí. </p><p> </p><p>„Jak technologicky, tak svými schopnostmi patří centrum mezi světovou špičku. Velmi mne překvapil zájem mladých lidí o pracovní uplatnění v Satelitním centru, zejména pak jejich motivace vycházející nejenom z odborného hlediska, ale i zájmu podílet se na zajištění bezpečnosti naší republiky,“ říká ředitel SATCEN ČR Ladislav Stahl. </p><p> </p><p>Z pohledu rozvoje schopností SATCEN ČR existuje záměr, že by Česká republika mohla disponovat vlastní národní družicovou technologií. Projekt nazvaný GOLEM (globální orbitální elektrooptický systém) by mohl být realizován do roku 2024. Dále je se uvažuje o projektu STRATOM (stratosférický obrazový systém) zajišťujícím průzkumné obrazové informace v rámci teritoria ČR. V rovině umělé inteligence probíhá aktuálně vývoj projektu MODES, což je modulární expertní systém využívající strojové učení, jehož schopnostmi bude automatická detekce, extrakce a identifikace zájmových objektů (např. vojenské techniky) na družicových snímcích. </p><p></p> yes Jan Pejšek, odbor komunikace MO MO čeština publicationrelated Administrátoři Libor Želinský 2020-01-13 12:11:32 /informacni-servis/zpravodajstvi/-satelitni-centrum-satcen-cr-zahajilo-operacni-cinnost--218546/ 218546 <!--WTD_I(223083)--> <!--WTD_I(223083)--> <!--WTD_I(223084)--> published yes news V nejnovějším čísle A reportu je mimo jiné rozhovor s ředitelem Agentury personalistiky AČR Poslední číslo časopisu A report přináší reportáže z výcviku 44. lehkého motorizovaného praporu, z taktické přípravy českých vojáků na základně Bagrám v Afghánistánu a ze cvičení roty AZ KVV Karlovy Vary v Centru simulačních a trenažérových technologií v Brně. <p>Pilotní rozhovor s ředitelem Agentury personalistiky AČR brigádním generálem Vratislavem Beranem je zaměřen nejen na nábor nových vojáků a vše, co s ním souvisí. </p><p> </p><p>Další články jsou věnovány ukončení mise vzdušných sil v Pobaltí, zásahu libereckých chemiků po havárii v provozovně likvidace nebezpečného odpadu společnosti Purum v Hamru na Jezeře, nalezení nového smyslu života po těžkém úrazu invalidního bývalého průzkumníka Jakuba Koska, který se nyní chystá na paralympiádu v Tokiu, představení nových praporčíků Armády ČR a jejich působnosti a připravovanému elektronickému systému objednávání výstrojních součástek. </p><p> </p><p>Toto číslo A reportu představuje rovněž sportovce Armády ČR roku 2019 četaře Jana Radu, kalendář Vojenského fondu solidarity pro rok 2020 a zjednodušení přezkoušení jazykových znalostí prostřednictvím informačních technologií. Pravidelné rubriky jsou zastoupeny Záložníky pod lupou, Interním komunikačním portálem, recenzí publikace Bouře nad Gilbertovými ostrovy. </p><p> </p><p>Oblast vojenské techniky přináší články o nákupu nových obrněných vozidel dělostřeleckého průzkumu, o nových granátech pro naši armádu a o letounu JAS-39E Gripen ve výzbroji vzdušných sil Brazílie. </p><p> </p><p>Stránky vyhrazené vojenské historii jsou zaměřeny na pětasedmdesáté výročí zapojení našich dělostřelců u Jasla do přípravy na mohutnou ofenzívu a pětasedmdesáté výročí vysazení paraskupiny Tungsten. </p><p> </p><p><hr /><ul><li><em>Nové číslo časopisu A report najdete <a href="http://www.mocr.army.cz/scripts/detail.php?pgid=226">zde</a>.</em></li></ul></p> yes Vladimír Marek MO čeština publicationrelated Administrátoři Viktor Meca 2020-01-13 12:29:30 /informacni-servis/zpravodajstvi/v-nejnovejsim-cisle-a-reportu-je-mimo-jine-rozhovor-s-reditelem-agentury-personalistiky-acr--218549/ 218549 <!--WTD_I(223081)--> <!--WTD_I(223081)--> <!--WTD_I(223091)--> <!--WTD_I(223082)--> published no news Ministerstvo obrany v roce 2019 čerpalo peníze z rozpočtu nejlépe za poslední čtyři roky Ministerstvo obrany zahájilo hospodaření v roce 2019 s prostředky státního rozpočtu ve výši 66,7 mld. Kč. K poslednímu dni roku 2019 dosáhly veškeré disponibilní finanční prostředky, včetně mimorozpočtových zdrojů, nároků z nespotřebovaných výdajů, apod., částky 71,1 mld. Kč. Z tohoto objemu bylo vyčerpáno 68,3 mld. Kč, tedy 96,1 % rozpočtu. Ministerstvo obrany v roce 2019 tak vyčerpalo o 8,5 mld. Kč více než v roce 2018, kdy bylo vyčerpáno 94,5 % rozpočtu. <p>„Od nástupu do funkce jsem na čerpání finančních prostředků kladl mimořádný důraz. Dosáhli jsme nejlepšího výsledku za poslední čtyři roky, a to jak nominální hodnotou, tak procentním poměrem k celkové výši rozpočtu. Jsem přesvědčen, že v letošním roce může být výsledek ještě lepší. Efektivní čerpání přidělených finančních prostředků proto zůstává mou prioritou,“ říká ministr obrany Lubomír Metnar. </p><p> </p><p>Kromě financování běžného provozu se podařilo zrealizovat několik stovek investičních akcí v celkové výši 14,3 mld. Kč. Mezi nejvýznamnější patřily nákup lehkých obrněných vozidel CBRN (1,4 mld. Kč), kolových obrněných vozidel Titus (617 mil. Kč), kolových obrněných vozidel velitelsko-štábních a spojovacích Pandur (420 mil. Kč), mobilního 3D radiolokátoru MADR (868 mil. Kč), víceúčelových vrtulníků (897 mil. Kč), letounů dvojího řízení L-159T (548 mil. Kč) a letounů CASA c-295 (350 mil. Kč) a pronájem nadzvukových letounů Jas 39 C/D Gripen (1,4 mld. Kč). Investiční akce nemovité infrastruktury byly financovány ve výši 1,9 mld. Kč. </p><p> </p><p>V letošním roce bude MO oprávněno hospodařit s nevyčerpanými prostředky loňského roku ve výši 2,6 mld. Kč. </p><p> </p><p>Převážná většina uvedených nevyčerpaných prostředků ve výši 1,7 mld. Kč spadá do oblasti programového financování. Nepodařilo se např. plně uhradit modernizaci vrtulníků Mi-17 Eurocontrol za 49 mil. Kč, nákup automobilů (osobních, ochranných, terénních) za 95 mil. Kč, ekologizaci vytápění kasáren Prostějov za 124 mil. Kč. V oblasti nemovité infrastruktury nebyly dokončeny úhrady na investičních akcích za 753 mil. Kč. </p><p>V oblasti mandatorních výdajů nebyly dočerpány prostředky v celkové výši 0,3 mld. Kč. </p><p>Další neprofinancované peněžní prostředky ve výši 0,6 mld. Kč představují ostatní výdaje. Jedná se především o nákup materiálu (126 mil. Kč) a služeb (94 mil. Kč), dále o transfery (52 mil. Kč) a nákup munice (29 mil. Kč). </p><p>Z těchto nevyčerpaných výdajů tvořily část výdaje na výzkum, vývoje a inovace, kde nebylo vyčerpáno celkem 121 mil. Kč a výdaje spolufinancované z prostředků EU, kde nebylo čerpáno 199 mil. Kč. </p><p> </p><p>V roce 2020 je primárním cílem použít nespotřebované akviziční prostředky na dofinancování původních věcných záměrů k dokončení investičních projektů a akvizičních akcí v oblasti běžných výdajů k zajištění provozuschopnosti vojenské techniky. </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p></p> yes Jan Pejšek, odbor komunikace MO MO čeština publicationrelated Administrátoři Libor Želinský 2020-01-14 10:06:15 /informacni-servis/zpravodajstvi/ministerstvo-obrany-v-roce-2019-cerpalo-penize-z-rozpoctu-nejlepe-za-posledni-ctyri-roky-218531/ 218531 <!--WTD_I(221663)--> <!--WTD_I(221663)--> <!--WTD_I(221666)--> <!--WTD_I(221662)--> published no news Náměstek Filip Říha podepsal smlouvu na dodávku dvou nových pasivních sledovacích systémů Ministerstvo obrany v letošním roce čeká dokončení řady modernizačních projektů. První z nich byl podpisem smlouvy završen již dnes, v úterý 14. ledna. Náměstek ministra obrany pro řízení sekce vyzbrojování a akvizic Filip Říha a generální ředitel dodavatelské společnosti ERA a.s. Viktor Sotona podepsali smlouvu na dodávku dvou kompletů pasivních sledovacích systémů DPET (Deployable Passive ESM Trucker). Resort obrany za ně českému výrobci zaplatí 1,5 miliardy korun včetně DPH. <p>„Na využití pasivních sledovacích systémů se Armáda České republiky dlouhodobě specializuje. Nákup nových špičkových technologií schopnosti našich vojáků v této oblasti ještě více posílí,“ uvedl ministr obrany Lubomír Metnar. </p><p> </p><p>Základem systému jsou nové pasivní sledovací systémy Věra NG. V každém kompletu je kromě radiolokátorů pět nákladních vozidel Tatra T-815 8x8, terénní automobily, stany, potřebná výpočetní technika a další součásti. </p><p> </p><p>„Nové komplety obdrží vojáci v letech 2021 a 2023. Cena je v místě a čase obvyklá, což máme ověřeno nezávislým znaleckým posudkem,“ objasnil náměstek Filip Říha. </p><p> </p><p>Komplety DPET odpovídají všem normám a požadavkům vojsk NATO. Dokáží například skrytě zjišťovat, analyzovat a vyhodnocovat primární radiolokační data, umožní zmapování, určení přesné polohy a automatické sledování pozemních, leteckých i hladinových cílů. Všechny údaje předají do národních či aliančních systémů velení a řízení. </p><p>Celý systém je vysoce variabilní a vojáci ho mohou podle potřeby nasadit ve složitější či jednodušší variantě. </p><p> </p><p>Systémy DPET jsou novou generací pasivních sledovacích systémů Věra S/M, které naše armáda používá od roku 2000. V příštích letech je ve výzbroji nahradí právě DPET. </p><p></p> yes Jan Pejšek, odbor komunikace MO čeština publicationrelated Administrátoři Libor Želinský 2020-01-14 15:03:17 /informacni-servis/zpravodajstvi/namestek-filip-riha-podepsal-smlouvu-na-dodavku-dvou-novych-pasivnich-sledovacich-systemu-218605/ 218605 <!--WTD_I(223243)--> <!--WTD_I(223243)--> <!--WTD_I(223245)--> <!--WTD_I(223242)--> published no news Letečtí návodčí dostali akreditaci od komise odborníků z USA a NATO Národní program přípravy předsunutých leteckých návodčích po předchozím úspěšném průběhu podzimního kurzu dostal v závěru loňského roku potřebnou akreditaci od komise odborníků z USA a NATO. Získání této akreditace je prestižní záležitostí, předsunutí letečtí návodčí na základně v Náměšti nad Oslavou ji obdrželi už potřetí. <p>Výsledek potvrzuje vysokou úroveň výcviku české jednotky, která znovu prokázala, že patří mezi špičku NATO a partneři v operacích ji vysoce hodnotí. Akreditační proces navazoval na certifikační kurz předsunutých leteckých návodčích, který proběhl loni na podzim u 22. základny vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou. </p><p> </p><p>Činnost předsunutého leteckého návodčího (Joint Terminal Attack Controller - JTAC) zajišťuje pozemnímu veliteli sladění činnosti letectva s dalšími prvky na bojišti tak, aby došlo k účinnému ničení protivníka a ochraně vlastních sil před nežádoucími účinky letecké munice. Tito vojáci se pohybují na zemi, v různém terénu, často pracují s vysílačkami. Navádění letadel na cíl je komplexní činnost, která probíhá ve společném a aliančním prostředí a je proto klíčové, aby návodčí znal stanovené postupy a byl vybaven potřebnou vojenskou technikou. </p><p> </p><p><strong>Praktická část se simulovaným odhozem letecké munice</strong> </p><p> </p><p>Právě výcvik jednotky JTAC je předmětem pravidelných akreditací komise odborníků z USA a NATO. &bdquo;Součástí národního programu přípravy JTAC je základní odborný výcvik, certifikační kurz, který trvá minimálně 6 týdnů. Tyto kurzy dříve probíhaly jen v zahraničních školících zařízeních, ale díky získání akreditace se teď mohou konat i u 22. základny vrtulníkového letectva. Účastníci musí prokázat bohaté teoretické znalosti technik, taktik a procedur vyžadování a provádění blízké vzdušné podpory, letadel a leteckých zbraňových systémů. Náročná praktická část pak probíhá ve vojenských či civilních prostorech se simulovaným odhozem letecké munice. Výcvik s reálným taktickým námětem zahrnujícím navádění se odehrává ve dne, v noci, v zastavěných oblastech, v součinnosti s dělostřelectvem, s bezpilotními prostředky a podobně. Absolventi kurzu musí být schopni zvládnout široké spektrum úkolů, které budou plnit v bojových operacích při podpoře pozemních jednotek. Vrcholem je pak navádění letadel s ostrým odhozem munice proti pozemním cílům s integrací reálného dělostřelectva na leteckých střelnicích ve vojenských výcvikových prostorech,&ldquo; vysvětlil jeden z instruktorů, který je zodpovědný za kvalitu výcviku. </p><p> </p><p><strong>Návodčí se kromě ČR dál cvičí i v zahraničí</strong> </p><p> </p><p>Po celou dobu kurzu jsou studenti průběžně přezkušováni a podrobně je hodnotí instruktoři z oddělení integrace a navádění 22. základny vrtulníkového letectva. </p><p> </p><p>Kromě České republiky se letečtí návodčí dál cvičí ve svých dovednostech i v zahraničí, primárně je to ve Velké Británii a v USA, dalším místem je výcvikové středisko amerického letectva pro vzdušné a pozemní operace v německém Einsiedlerhofu. </p><p> </p><p>Letečtí návodčí mají významnou úlohu také v zahraničních operacích AČR. Od roku 2007 se příslušníci jednotky JTAC z Náměšti pravidelně účastní klíčových zahraničních misí. K doplnění personálu organizuje jednotka dvakrát ročně výběrové řízení, nejbližší termín je teď v plánu 12. a 13. března.</p> yes redakce ve spolupráci s jednotkou JTAC 22. základny vrtulníkového letectva Armada čeština publicationrelated Administrátoři Haladova Olina 2020-01-15 15:38:19 /informacni-servis/zpravodajstvi/letecti-navodci-dostali-akreditaci-od-komise-odborniku-z-usa-a-nato-218556/ 218556 <!--WTD_I(223229)--> <!--WTD_I(223229)--> <!--WTD_I(223228)--> published no news Ministr Lubomír Metnar si ve Vojenském ústředním archivu prohlédl významné historické spisy Ministr obrany Lubomír Metnar se při dnešní návštěvě Vojenského ústředního archivu v Praze-Ruzyni v doprovodu ředitele archivu Josefa Žikeše a bezpečnostního ředitele MO Vlastimila Dušátka seznámil s hlavními činnostmi archivu, organizační strukturou i jednotlivými pracovišti. VÚA pečuje o archiválie a dokumenty, které vznikly z činnosti předchozích i současných složek Ministerstva obrany ČR, Armády České republiky i jiných orgánů a organizací státní správy. <p>Archiv sídlil původně v pražské Invalidovně, po ničivých povodních v roce 2002, kdy došlo také k poškození a zničení některých dokumentů, bylo však místo více než nevyhovující. Po pečlivých úvahách byla vybrána jiná vhodná lokalita a v roce 2011 se začalo s přestavbou bývalého vojenského gymnázia v Praze-Ruzyni. Po ukončení stavebních prací a následném stěhování všech materiálů z dřívějšího stanoviště zahájil nový moderní archiv činnost v březnu 2015. </p><p> </p><p>V diskuzi se přítomní věnovali mimo jiné Elektronickému správnímu archivu Ministerstva obrany. Během prohlídky se hosté v čele s ministrem Metnarem podívali nejen do technického zázemí budovy, ale také na pracoviště restaurátorské dílny, oddělení digitalizace dokumentů nebo do takzvané badatelny, která je určena pro studium dokumentů a archiválií. Ministr nahlédl například do spisu obsahujícího informace o výsadkové skupině Antropoid, jejíž členové, rotmistři Josef Gabčík a Jan Kubiš, provedli 27. května 1942 atentát na Reinharda Heydricha, ale i do dalších, významných archiválií. </p><p> </p><p>&bdquo;Při své návštěvě archivu jsem byl seznámen nejen s jeho historií, ale i s celou škálou profesí a potřebného umu k zachování cenných písemných památek a archiválií. Jsem rád, že náš archiv svým rozsahem, ale také zázemím a výbavou, patří ke světové špičce,&quot; uvedl ministr obrany.</p> yes Michal Voska MO čeština publicationrelated Administrátoři Haladova Olina 2020-01-15 18:01:52 /informacni-servis/zpravodajstvi/ministr-lubomir-metnar-si-ve-vojenskem-ustrednim-archivu-prohledl-vyznamne-historicke-spisy-218628/ 218628 <!--WTD_I(223268)--> <!--WTD_I(223268)--> <!--WTD_I(223267)--> published no news Armádní Agentura KIS má nového ředitele, generál Ridzák míří do Mali K prvnímu lednu se novým ředitelem Agentury komunikačních a informačních systémů stal plukovník gšt. Jaroslav Praus. Ve funkci vystřídal brigádního generála Františka Ridzáka, který letos v červnu převezme velení výcvikové mise EU v Mali. <p>Agentura KIS vznikla v roce 2013 a v armádě má na starosti koncepci, výstavbu a rozvoj spojovacího vojska a rozvoj a provoz komunikačních a informačních systémů. Zabývá se také kybernetickou bezpečností v resortu. </p><p> </p><p>Generál František Ridzák AKIS velel od prosince 2016. Letos v červnu převezme velení výcvikové mise EUTM v africkém Mali. </p><p> </p><p>&bdquo;Chci vám poděkovat za podporu a aktivní přístup k plnění povinností. Naše úsilí bylo odměněno propůjčením bojového praporu prezidentem ČR,&ldquo; řekl v úterý 14. ledna na slavnostním nástupu k předání funkce František Ridzák. </p><p> </p><p>Agentura prochází podle jeho slov v tomto období významným transformačním procesem, který má zjednodušit systém velení a řízení. Od prvního ledna došlo k rozdělení na Sekci KIS, která bude řešit strategické otázky, a podřízenou Agenturu KIS, jež bude výkonným prvkem. </p><p> </p><p>Slavnostní akt v kasárnách 17. listopadu v Praze-Ruzyni se uskutečnil za účasti zástupce náčelníka Generálního štábu &ndash; náčelníka štábu generálmajora Miroslava Hlaváče, náčelníka Vojenské kanceláře prezidenta republiky generálmajora Jana Kašeho, ředitele Sekce logistiky MO generálmajora Štefana Muránského a dalších hostů. </p><p> </p><p>Nový ředitel plukovník Jaroslav Praus v krátkém proslovu zmínil roli Agentury KIS v nové organizační struktuře a také zdůraznil vysokou míru zodpovědnosti příslušníků AKIS směrem k zajištění kvalitních služeb pro uživatele.</p> yes nadpraporčík Patrik Zavřel Armada čeština publicationrelated Administrátoři Libor Želinský 2020-01-16 08:33:21 /informacni-servis/zpravodajstvi/armadni-agentura-kis-ma-noveho-reditele--general-ridzak-miri-do-mali-218635/ 218635 <!--WTD_I(223277)--> <!--WTD_I(223277)--> <!--WTD_I(223276)--> <!--WTD_I(223276)--> published no news Generál Opata se zúčastnil konference Vojenského výboru NATO v Bruselu Ve dnech 13. až 15. ledna se náčelník Generálního štábu Armády České republiky armádní generál Aleš Opata zúčastnil konference Vojenského výboru NATO v Bruselu. Hlavními tématy jednání bylo nasazení vojsk v zahraničních operacích, aktivity NATO a aktualizace koncepčních aliančních dokumentů. <p>Jednání zahájil předseda Vojenského výboru NATO vrchní maršál letectva Sir Stuart Peach, který hovořil o zvyšování připravenosti aliančních vojsk, posilování vojenských schopností a modernizaci velitelské struktury. S ohledem na současnou situaci v Iráku zdůraznil, že bezpečnost nasazených vojáků a personálu je prioritní a že i když se vzdělávací aktivity pozastavily, výcviková mise pokračuje dál. Po něm s projevem vystoupil generální tajemník NATO Jens Stoltenberg. Vyzdvihl témata, která budou klíčová v roce 2020 pro jednání ministrů obrany, zdůraznil význam aliančních operací ke zlepšení regionální bezpečnosti v Afghánistánu a Iráku. Připomněl, že irácká vláda má zájem o mezinárodní angažovanost. Zdůraznil nezbytnost dopracování strategických koncepcí.</p><p>V úvodu byli generálové informováni o stavu současných zahraničních operací a operačním zapojení aliančních vojsk. Hlavně se věnovali nasazení jednotek v Afghánistánu, Iráku a Kosovu. &bdquo;Rozvoj a budování schopností iráckých ozbrojených sil má pro země Alianci vysokou prioritu. V budoucnu se uvažuje omezit vzdělávací aktivity pod velením mise Operation Inherent Resolve (OIR) a soustředit je v rámci mise NMI (NATO Mission in Iraq). Tím by se zlepšila koordinace a realizace výcvikových aktivit ve prospěch tamních ozbrojených složek,&ldquo; uvedl generál Opata.</p><p>Významným tématem byl stav strategických dokumentů, jako je Koncepce odstrašení a obrany (Deterrence and Defence - DDA) v euroatlantické zóně a Koncepce válčení NATO (NATO Warfighting Capstone Concept - NWCC). Ta popisuje předpokládaný vývoj operačního prostředí, identifikuje rizika a definuje priority rozvoje ozbrojených sil. Oba dokumenty vycházejí z vojenské strategie NATO, stanovují priority Aliance a její přístup k současným a budoucím hrozbám.</p><p>Generálové se také věnovali aktuálním bezpečnostním otázkám a byli seznámeni se stavem výstavby velitelství mnohonárodního sboru severovýchod. V závěru setkání byly shrnuty hlavní výstupy z jednotlivých agend, doporučení pro nadcházející jednání ministrů obrany v únoru 2020 a dále upřesnění ke květnovému zasedání Vojenského výboru NATO na úrovni náčelníků generálních štábů a konference v září v Římě.</p> no podplukovnice Vlastimila Cyprisová Armada čeština publicationrelated Administrátoři Viktor Meca 2020-01-16 08:53:38 /informacni-servis/zpravodajstvi/general-opata-se-zucastnil-konference-vojenskeho-vyboru-nato-v-bruselu-218643/ 218643 <!--WTD_I(223284)--> <!--WTD_I(223284)--> <!--WTD_I(223288)--> <!--WTD_I(223285)--> published no news Výstava na radnici Prahy 3 představuje příběhy českých vojáků v zahraničních operacích 1990-2020 Vojenský historický ústav Praha připravil v rámci orálně historického výzkumného projektu Paměť vojáka – příběhy zahraničních operací výstavu s názvem „… s vědomím rizika – příběhy českých vojáků v zahraničních operacích 1990-2020“. Jejím cílem je ukázat působení českých vojáků v zahraničí za uplynulých 30 let na základě osobních vzpomínek dvanácti vybraných českých novodobých válečných veteránů, kteří jsou zde představeni na osobitých portrétních fotografiích doplněných autentickými citacemi z rozhovorů. <p>Lidé si příběhy vypravují, naslouchají jim a od pradávna se z nich učí. Zrcadlí se v nich prožitek jedince a individuální zkušenost. Jde-li o vypravování vojáků, kteří byli nasazeni ve válečných konfliktech, napříč mnoha světadíly, hodnota vzpomínek v sobě nese hluboké poselství pro budoucí generace. </p><p>Výstava „… s vědomím rizika – příběhy českých vojáků v zahraničních operacích 1990-2020“ zobrazuje nedávnou historii novodobých misí a zároveň prezentuje výsledky historického výzkumu VHÚ Praha. Od roku 2017 byly nahrány desítky rozhovorů s našimi novodobými válečnými veterány, jež jsou uloženy v orálně historické sbírce VHÚ Praha. Na pozadí velkých i malých dějinných událostí se odehrává nespočet lidských příběhů. </p><p>V České republice je v současné době přibližně 15 000 novodobých válečných veteránů. Z pochopitelných důvodů se tak na výstavě může prezentovat jen pouhý zlomek z nich. Expozice přináší dvanáct silných lidských příběhů, tří žen a devíti mužů. Každý je jiný, společné je jim nasazení v novodobé zahraniční operaci. </p><p>Nasazení v misi je pro vojáka, v jakékoliv hodnosti a odbornosti, nejnáročnějším obdobím jeho vojenské kariéry. Mezi vybranými veterány jsou vojákyně a vojáci různých hodností (mužstvo, poddůstojníci a důstojníci), zastoupeny jsou rovněž nejrůznější vojenské odbornosti (velitelé, bojovníci, štábní pracovníci, logistik, kaplan, lékařka a mírový pozorovatel OSN). </p><p>Tematicky jsou představeny mise v Zálivu, Afghánistánu, Iráku, na Balkáně, v Pobaltí a mise OSN ve Středoafrické republice. Jedním z narátorů byl i štábní praporčík in memoriam Patrik Štěpánek, který v roce 2018 zemřel v Afghánistánu po útoku sebevražedného atentátníka. I Patrik Štěpánek svůj příběh přímo v Afghánistánu vyprávěl pracovníkům VHÚ Praha, kteří zde prováděli terénní výzkum. </p><p>Výstava vznikla ve spolupráci Vojenského historického ústavu Praha a městské části Praha 3, připravili ji pracovníci Odboru zahraničních aktivit, komunikace a propagace VHÚ Praha. </p><p>Výstavu je možné vidět v Galerii pod radnicí v Praze 3 na Havlíčkově náměstí 9/700. Je otevřená pro veřejnost od 16. ledna 2020 do 26. března 2020 a vstup je zdarma. </p><p></p> yes VHÚ MO čeština publicationrelated Administrátoři Haladova Olina 2020-01-16 13:01:59 /informacni-servis/zpravodajstvi/vystava-na-radnici-prahy-3-predstavuje-pribehy-ceskych-vojaku-v-zahranicnich-operacich-1990-2020-218654/ 218654 <!--WTD_I(223317)--> <!--WTD_I(223317)--> <!--WTD_I(223318)--> published no news V české armádě od ledna vznikl nový prapor bezpilotních systémů Průzkumná činnost v terénu, zaměřování cílů na straně nepřítele, včasné rozpoznávání hrozeb například při ochraně vlastních konvojů – to všechno umějí moderní bezpilotní systémy, tzv. drony. Česká armáda je používá už několik desítek let a tyto technologie budou hrát v budoucnu stále důležitější roli. I proto v armádě od ledna vznikl nový prapor bezpilotních systémů. K založení praporu vojáci uspořádali ve čtvrtek 16. ledna slavnostní nástup v areálu posádky v Prostějově, kde 533. prapor bezpilotních systémů bude sídlit. <p>Prapor vznikl na bázi roty bezpilotních prostředků, která do konce loňského roku patřila do sestavy 102. průzkumného praporu. Nově založený prapor bude mít do tří set vojáků &ndash; takový je cílový stav plánovaný na rok 2025. &bdquo;Prapor bude plnit úkoly na různých místech v souladu s požadavky a potřebami NATO. Jednotka bezpilotních prostředků byla nasazena už v roce 2015 v Afghánistánu a i na toto její působení nově vzniklý prapor samozřejmě naváže,&ldquo; vysvětlil plukovník Petr Šnajdárek, vedoucí oddělení systému velení a řízení Armády ČR, který dosud odpovídal za odbornou výstavbu praporu. Po potřebných přípravách dosáhne prapor počátečních operačních schopností letos v říjnu a plných operačních schopností v lednu 2025. &bdquo;Příprava a výcvik vojáka, který by chtěl působit v novém praporu, trvá dva až pět let. Záleží na typu bezpilotního prostředku, který bude obsluhovat,&ldquo; upřesnil Petr Šnajdárek. </p><p> </p><p>Čeští vojáci mají v současnosti k dispozici desítky různých bezpilotních systémů, jsou mezi nimi malé i větší stroje. Nejvýkonnějším prostředkem ve výzbroji Armády ČR je nyní letoun ScanEagle. Jeho maximální vzletová hmotnost je 25 kg, má dolet přes 100 kilometrů a výdrž přes dvacet hodin. Deset těchto strojů obdržela česká armáda od vlády USA pro potřeby boje proti terorismu. Nasazeny jsou od roku 2015 na misi v Afghánistánu, kde nalétaly už přes 3500 letových hodin. Letos do října by měl být komplet systému Scan Eagle doplněn o nové a modernizované komponenty, které si armáda už objednala. </p><p> </p><p><strong>Armáda plánuje koupit ještě jeden velký bezpilotní systém o váze až několik set kilo</strong> </p><p> </p><p>Vojáky při slavnostním nástupu v Prostějově přijel pozdravit i náčelník Generálního štábu Armády ČR armádní generál Aleš Opata. &bdquo;Moderní bezpilotní systémy a technologie hrají v současných podmínkách stále významnější roli. V armádě je chceme podporovat a rozvíjet, i proto jsme rozhodli o vzniku nového praporu. 53. pluk průzkumu a elektronického boje, jehož je prapor součástí, se tím posouvá do nové dimenze,&ldquo; řekl Aleš Opata. Potom symbolicky předal znak nového praporu jeho pověřenému veliteli majoru Janu Štrbíkovi. </p><p> </p><p>V současnosti má armáda několik desítek menších průzkumných bezpilotních prostředků o váze mezi dvěma až 25 kilogramy. V budoucnu chce do výzbroje pořídit ještě víceúčelový bezpilotní stroj o váze až několika stovek kilogramů, na který bude možné kromě pozorovacích senzorů instalovat také zbraňové systémy, doplnil Aleš Opata. </p><p> </p><p>Hlavním důvodem vzniku 533. praporu je současné prostředí ozbrojených konfliktů, v němž se ukazuje, že jednou z nejdůležitějších schopností soudobých armád je zajistit včasný přístup k informacím nejen o vlastních jednotkách, ale hlavně o potenciálním protivníkovi, včetně schopnosti okamžitého působení na cíle. Bezpilotní technologie v tom hrají velmi významnou roli, a proto armáda rozhodla o posílení schopností českých ozbrojených sil vznikem praporu bezpilotních systémů.</p> yes Libor Želinský a desátník David Herber Armada čeština publicationrelated Administrátoři Libor Želinský 2020-01-16 17:34:20 /informacni-servis/zpravodajstvi/v-ceske-armade-od-ledna-vznikl-novy-prapor-bezpilotnich-systemu-218687/ 218687 <!--WTD_I(223353)--> <!--WTD_I(223353)--> <!--WTD_I(223352)--> published no news Ocenění vojáci z mise pomohli postiženému chlapci Šest desítek vojáků dnes v Národním památníku na pražském Vítkově bylo oceněno za působení v misích v Afghánistánu, Kongu a na Golanských výšinách. Součástí slavnostního nástupu bylo i předání peněz, které mezi sebou vybrali čeští vojáci v Afghánistánu na výcvik asistenčního psa pro malého chlapce. <p>Medaile Za službu v zahraničí převzali příslušníci velitelství 19. Úkolového uskupení Armády ČR v misi Resolute Support v Afghánistánu, kteří zajišťovali podporu českým jednotkám v zemi, vojáci 6. jednotky Vojenské policie KAMBA, jejichž úkolem byla ochrana českého zastupitelského úřadu v Kábulu a pozorovatelé misí OSN MONUSCO v Kongu a OSN UNDOF na Golanských výšinách. </p><p> </p><p>Vybraní vojáci byli oceněni Záslužným křížem ministra obrany ČR a Čestným odznakem AČR Za zásluhy. Předáno bylo také jedno americké vyznamenání - The Air Commendation Medal. To je udělováno vojákům za službu v rámci velitelství vzdušných sil USA v zahraničních operacích. </p><p> </p><p>&bdquo;Mým úkolem byla poradenská činnost ve prospěch příslušníků afghánských vzdušných sil. Ta se týkala údržby vrtulníků, plánování údržby či výcviku techniků. Rovněž jsem zpracovával analýzy provozuschopnosti a bojeschopnosti afghánských strojů,&ldquo; prozradil oceněný, podplukovník Dušan Häutler. Služba pod americkým velením pro něj byla první zkušeností tohoto druhu. &bdquo;Práce to byla nesmírně inspirativní pro moji další kariéru. Viděl jsem, jakým způsobem se řídí různá letectva armád našich spojenců a mohl jsem se seznámit s jejich způsoby velení a řízení,&ldquo; uvedl v české armádě velitel 223. letky oprav z Náměště nad Oslavou Dušan Häutler. </p><p> </p><p>Součástí 19. Úkolového uskupení Armády ČR v misi Resolute Support byla také jednotka Scan Eagle, jež pomocí bezpilotního systému zajišťovala vzdušnou podporu české strážní rotě BAF a koaličním partnerům působícím v provincii Parwan. &bdquo;Naším úkolem bylo zajišťovat jednotkám, které vyjíždějí mimo základnu, vzdušný monitoring pomocí systému Scan Eagle. Tím, že letíme nad nimi, můžeme pozorovat široké okolí a sledovat, zda se neděje něco neobvyklého &ndash; například, že se do jednotky chce zařadit někdo cizí a ohrozit ji,&ldquo; prozradil velitel týmu Scan Eagle nadporučík P. Ž. </p><p> </p><p><strong>Těžký úkol v nelehké době</strong> </p><p> </p><p>Nastoupeným vojákům v projevu poděkovali náměstek pověřený řízením sekce obranné politiky a strategie Radomír Jahoda a generálmajor Josef Kopecký, velitel Velitelství pro operace. </p><p> </p><p>Vojáci 19. Úkolového uskupení podle něj měli &bdquo;těžký úkol v nelehké době&ldquo;: &bdquo;Všichni jste odvedli kus práce. Dobře jste zvládli podporu našim jednotkám na území Afghánistánu, díky vám mohli plnit náročný a nebezpečný úkol.&ldquo; </p><p> </p><p>Odvahu, tentokrát příslušníků mírových misí OSN v Kongu a na Golanských výšinách, ocenil i náměstek pověřený řízením sekce obranné politiky a strategie Radomír Jahoda: &bdquo;Také tyto mise nejsou zcela bez rizika. I zde se jedná o službu v konfliktních oblastech s určitou mírou nebezpečí.&ldquo; </p><p> </p><p><strong>Pomoc nejen v zahraničí, ale i doma</strong> </p><p> </p><p>Všichni hosté pak bez výjimky ocenili počin příslušníků 19. Úkolového uskupení, kteří, podle slov náměstka Radomíra Jahody, &bdquo;daleko od své vlasti, v často vypjatých a nebezpečných situacích, nezapomněli pomáhat také postiženým dětem či lidem v nouzi v ČR.&ldquo; Výsledkem bylo dnešní předání šeku na 3 543 dolarů (79 000 Kč) rodičům pětiletého postiženého Marka Svobody. Částka poslouží jako příspěvek na asistenčního psa Spajka a jeho výcvik.</p> yes Olga Bálintová Armada čeština publicationrelated Administrátoři Viktor Meca 2020-01-17 13:49:14 /informacni-servis/zpravodajstvi/oceneni-vojaci-z-mise-pomohli-postizenemu-chlapci-218725/ 218725 <!--WTD_I(223388)--> <!--WTD_I(223388)--> <!--WTD_I(223387)--> published no news Agenturu vojenského zdravotnictví vede nový ředitel Ladislav Šlechta Pomoc vojákům doma i na zahraničních misích, pacientům jako letečtí záchranáři v některých regionech, obrazně všem obyvatelům jako veterináři při epidemiích ptačí chřipky nebo prasečího moru – ve všech těchto situacích a rolích působí příslušníci Agentury vojenského zdravotnictví Armády ČR. Agentura má od ledna nového ředitele, jímž se stal plukovník Ladislav Šlechta. <p>Ladislav Šlechta dosud působil jako zástupce ředitele a ve funkci vystřídal brigádního generála Zoltána Bubeníka. Ten agenturu vedl více než pět let a nyní přešel na místo ředitele Sekce vojenského zdravotnictví. </p><p> </p><p>&bdquo;Od ledna jsme začali nově budovat 6. zdravotnický prapor, jehož součástí je 6. a 7. polní nemocnice a roty nemocniční podpory a zdravotnických odsunů. Je bezpodmínečně nutné zabezpečit doplnění těchto jednotek personálně i materiálně, intenzivně procvičovat a sladit veškeré postupy, tak abychom v roce 2023 dosáhli plných operačních schopností. Takové jsou teď hlavní priority. Dál bude samozřejmě pokračovat zdravotnické a veterinární zabezpečení ostatních jednotek Armády ČR v rámci výcviku, zahraničního nasazení, ale i každodenní péče o zdraví vojáků, což je naší základní povinností,&ldquo; vysvětlil plukovník Ladislav Šlechta, který se stal příslušníkem jednotek vojenského zdravotnictví v roce 2003. </p><p> </p><p><strong>Jedním z úkolů bude výstavba polní nemocnice</strong> </p><p> </p><p>Agentura vojenského zdravotnictví prochází procesem změny struktury. Vznik 6. zdravotnického praporu je jen začátkem, v dalších letech bude následovat výstavba 7. zdravotnického praporu a dalších zdravotnických prvků. Prioritním úkolem je zabezpečení dvou brigádních úkolových uskupení na bázi 4 . a 7. brigády a splnění dalších závazků vůči koaličním partnerům. Z nich nejvýznamnější je výstavba polní nemocnice na úrovni ROLE 3. </p><p> </p><p><strong>Každodenní činnost těchto vojáků je vždy ostrou akcí</strong> </p><p> </p><p>Pod správu agentury spadají veškerá zdravotnická a veterinární zařízení v resortu obrany vyjma praporních obvazišť a tzv. kamenných vojenských nemocnic. Výjimečnost Agentury vojenského zdravotnictví spočívá v rozsahu a způsobu plnění úkolů. &bdquo;Jsou to jedni z mála vojáků, kteří prakticky nevykonávají odborný výcvik, protože jejich každodenní činnost je vždy ostrou akcí,&ldquo; řekl brigádní generál Zoltán Bubeník. Agentura je výkonným prvkem s celoresortní působností pro realizaci zdravotní péče, hygienicko-protiepidemického a veterinárního zabezpečení a prvkem odpovědným za výcvik kynologických odborností a biologickou ochranu vojsk. </p><p> </p><p>Zdravotníci i veterinární pracovníci agentury jsou součástí celé řady hotovostních skupin vyčleňovaných v rámci Integrovaného záchranného systému. Vojenští veterináři se zapojili do práce při epidemiích ptačí chřipky nebo afrického moru prasat. Příslušníci Odboru letecké záchranné služby a urgentní medicíny zabezpečují komplexní letecké zdravotnické služby v Jihočeském, Plzeňském a Karlovarském kraji. Součástí Agentury vojenského zdravotnictví je i unikátní Infekční nemocnice v Těchoníně, která je také připravena v případě potřeby fungovat ve prospěch občanů České republiky. </p><p> </p><p>Agentura vojenského zdravotnictví podporuje i české vojáky na zahraničních misích. Polní nemocnice působila v zahraničí jako celek sice naposledy v roce 2007, ale vojenští lékaři po jejím návratu nezaháleli a v následujících letech vyslali více než dvě desítky polních chirurgických týmů, které působily v koaličních nemocnicích v Afghánistánu nebo Iráku. V nejbližších dnech odletí do Afghánistánu polní chirurgický tým, který posílí norskou vojenskou nemocnici na mezinárodním letišti v Kábulu. Také výcviková mise v Mali bude doplněna o výjezdní zdravotnický tým, který bude působit v tamní německé vojenské nemocnici.</p> yes kapitánka Lada Ferkálová, Agentura vojenského zdravotnictví MO čeština publicationrelated Administrátoři Libor Želinský 2020-01-17 14:26:53 /informacni-servis/zpravodajstvi/agenturu-vojenskeho-zdravotnictvi-vede-novy-reditel-ladislav-slechta-218670/ 218670 <!--WTD_I(223326)--> <!--WTD_I(223326)--> <!--WTD_I(223327)--> published no news Univerzita obrany přivítala zájemce o studium, příští týden se představí i v Praze „Správně, přijďte si pro zápočet,“ ohodnotil s nadsázkou děkan Fakulty vojenského leadershipu plukovník Jan Drozd odpověď jednoho z účastníků prezentace této fakulty při dnu otevřených dveří Univerzity obrany v Brně, který proběhl ve čtvrtek 16. ledna. Odpověď se týkala míry uplatnění absolventů jediné vojenské vysoké školy v České republice po skončení studia a zněla – 100 %. <p>Jistota uplatnění ve struktuře Armády České republiky je jen jednou z výhod, kterou obsahuje studium na Univerzitě obrany. Pro mnohé zájemce je dalším důvodem pro podání přihlášky i záměr rozvíjet své zájmy a využít odborné zaměření. „Už odmalička se hodně zajímám o zbraně a o vojenskou tematiku a rozhoduji se mezi dvěma obory na Fakultě vojenských technologií,“ uvedl nastávající maturant z elektroprůmyslovky v Dobrušce Patrik Chlanda. </p><p>On i další desítky návštěvníků Dne otevřených dveří v době mezi prezentacemi jednotlivých fakult zhlédli dynamickou ukázku v podání studentů 3. ročníku Univerzity obrany a příslušníků 25. protiletadlového raketového pluku ze Strakonic. Další zájemci pak využili přítomnost rekrutačních pracovníků a spolu s podáním přihlášky ke studiu učinili první kroky ve své plánované vojenské kariéře. </p><p>Pro technicky zaměřené zájemce o studium připravili organizátoři možnost prohlédnout si moderní laboratoře, ve kterých se připravují studenti Fakulty vojenských technologií. Ta v příštím akademickém roce otevírá tři studijní programy: Vojenské technologie strojní, Vojenské technologie elektrotechnické a Kybernetická bezpečnost, a to s řadou specializací. Absolventi programu Kybernetická bezpečnost mohou najít uplatnění například u nově zřízeného Velitelství kybernetických sil a informačních operací, které reaguje na významný nárůst aktivit v kybernetickém prostoru. </p><p>Univerzita obrany se představí zájemcům také na Evropském veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus 2020. Ten proběhne na výstavišti v pražských Letňanech od úterý 21. do čtvrtka 23. ledna. </p><p></p> yes Viktor Sliva MO čeština publicationrelated Administrátoři Libor Želinský 2020-01-17 16:00:07 /informacni-servis/zpravodajstvi/univerzita-obrany-privitala-zajemce-o-studium--pristi-tyden-se-predstavi-i-v-praze--218679/ 218679 <!--WTD_I(223334)--> <!--WTD_I(223334)--> <!--WTD_I(223335)-->RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2020

2017 Odbor ITS, kosmických aktivit a VaVaI 

Background image ©ESA - P.Carril
Všechna práva vyhrazena © 2020 NETservis s.r.o.