Česky English

Úvodní stránka GUF Workshops

GUF - Galileo User Forum Workshops

GUF Workshop

je českou iniciativou sdružující konečné uživatele aplikací globálních systémů družicové navigace GNSS (Global Navigation Satellite System). Hlavním organizátorem je Ministerstvo dopravy ČR.

Prostřednictvím workshopů GUF vedou účastníci odbornou diskuzi s evropskými institucemi odpovědnými za rozvoj družicové navigace jako je Evropská komise, Evropský úřad pro dohled nad družicovými navigačními systémy (GSA) a Evropská kosmická agentura (ESA).

Účel workshopů GUF

Tyto workshopy mají za úkol formulovat společná stanoviska a doporučení uživatelů, která by měla být zohledněna při rozvoji systémů družicové navigace a jejich zavádění do praxe.
Hlavním cílem workshopu tedy není jen představení současných trendů a technických možností družicových systémů pro určitou oblast, ale také definování potřeb a požadavků konečných uživatelů GNSS na budoucí systémy družicové navigace, zejména na budoucí evropský systém Galileo. Jedná se zejména o požadavky na budoucí garantované služby, které má Galileo na rozdíl od současných družicových navigačních systémů poskytovat.

Témata předešlých workshopů GUF

Přestože většina aplikací GNSS najde své uplatnění v dopravě, nechce Ministerstvo dopravy zapomínat ani na další perspektivní odvětví, která představují na trhu globálních navigačních družicových systémů nezanedbatelný potenciál.

Již konané workshopy GUF:

Více o jednotlivých workshopech v našich Aktualitách, nebo na příslušných webových odkazech.

 • Workshop GUF - „Využití služeb GNSS na podporu elektromobility a chytrých sítí“
  11. června 2014 - Praha, Ministerstvo dopravy, více zde.
 • Workshop GUF - „Využití služeb GNSS pro osoby se sníženou schopností pohybu nebo orientace“
  20. září 2013 - Ostrava, Česká republika, více zde.
 • Workshop GUF - "GNSS pro optimalizovanou logistiku"
  14. března 2013 - Praha, Česká republika, více zde.
 • Workshop GUF - Crisis Management
  18. září 2012 - Praha, Česká republika, více zde.
 • GNSS spatial data collection for mapping
  14. června 2011 - Praha, Česká republika, více zde.
 • Safer railways via GNSS
  25. listopadu 2010 - Brussels, Belgium,  více zde.
 • Workshop GUF – Benefits of Satellite Navigation for Urban Mobility
  2.. června 2010 - Brussels, Belgium, více zde.
 • GNSS for in-vehicle and co-operative systems and for enhancing the road safety 
  17. února 2010 – Mladá Boleslav, více zde.
 • Workshop GUF – EGNOS & Civil Aviation
  3. prosince 2009 - Pražský dům v Bruselu, více zde.
 • Agriculture Workshop GUF
  15. července 2009 - Pražský dům v Bruselu, více zde.
 • Workshop GUF – GALILEO for railways
  12. října 2008 - Drážďany, Německo, více zde.

 

(1.7.2014)

Veřejná konzultace k OS SIS ICD

Veřejná konzultace k OS SIS ICD

Evropská komise za účelem veřejné konzultace představila novou verzi dokumentu, jenž definuje otevřenou službu systému Galileo, tzv. "Signal in Space Interface Control Document, SIS ICD".

více

Autor: Martin Šunkevič   |   Sekce: Evropská kosmická agentura, GUF Workshops, Národní kontaktní bod Galileo, GNSS systémy, Aktuality, Vybrané aktuality a články, Vybrané aktuality a články, Vybrané aktuality pro průmyslové a akademické subjekty

(5.3.2014)

Konference European Space Solutions 2014 v Praze

Konference European Space Solutions 2014 v Praze

Ve dnech 11. – 13. června 2014 bude Ministerstvo dopravy a Magistrát hlavního města Prahy hostit v Kongresovém centru uživatelskou konferenci European Space Solutions 2014. Pořadatelem konference, která je vrcholnou platformou pro setkání zástupců všech zainteresovaných subjektů v oblasti aplikací evropských kosmických programů Galileo, EGNOS a Copernicus, je Agentura pro evropský GNSS (GSA) a Evropská komise.

více

Autor: Václav Nesládek   |   Sekce: Agentura GSA, GUF Workshops, GNSS systémy, Kosmické aktivity ČR, Aktuality, Pozorování Země, Vybrané aktuality a články, Vybrané aktuality a články
RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2020

2017 Odbor ITS, kosmických aktivit a VaVaI 

Background image ©ESA - P.Carril
Administraci zajišťuje redakční systém společnosti NETservis s.r.o.