Česky English

Úvodní stránka GNSS systémy EGNOS

EGNOS - Evropská „podpůrná“ geostacionární navigační služba

Artemis and Spot 4 communicating via the Silex (Image: ESA)

EGNOS

Systém EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service) je evropský projekt, který formou diferenciálního signálu poskytuje korekce k signálu GPS. Korekce jsou poskytovány pro území Evropy a jsou důležité pro eliminaci chyb, jimiž jsou vysílané signály nevyhnutelně zatíženy (konkrétní chyby jsou uvedeny níže). Zpracováním diferenciálního signálu v GNSS přijímači dochází ke zpřesnění určení polohy.

Systém EGNOS je jedním ze systému SBAS (Satellite Based Augmentation System), který je vyvíjen společně Evropskou  kosmickou agenturou (ESA), Evropskou komisí (EC) a Evropskou organizací pro bezpečnost leteckého provozu (EUROCONTROL).

V dubnu roku 2009 bylo převedeno veškeré vlastnictví systému EGNOS z Evropské kosmické agentury na Evropskou komisi a oficiálně byl systém spuštěn v říjnu 2009.
    
EGNOS je prvním dokončeným projektem EU v oblasti satelitní navigace a je současně předchůdcem projektu Galileo.

Služby poskytované systémem EGNOS:

 • základní služba (Open Service - OS) – základní signál, poskytovaný zdarma, spuštěno 1. října 2009. Volně dostupná služba pro podporu všeobecně volně rozšířených aplikací GNSS. 
 • služba "kritická" z hlediska bezpečnosti (Safety of Life service - SoL) – rozšířený signál zahrnující informaci o integritě, která během několika vteřin oznámí uživateli snížení kvality signálu pod určitou mez. Tato služba byla certifikována 2. března 2011 a oficiálně zpřístupněna pro využití při navigaci především v letecké dopravě. Je certifikována z hlediska mezinárodních standardů Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO) a pravidel Otevřeného nebe (Open Sky Regulations) a byl k ní vydán Servis Definition Document (SDD). Tento dokument popisuje očekávaný výkon a schopnosti systému pro podporu SoL aplikací na bázi EGNOS. Více zde.
 • komerční služba "EGNOS Data Access Server" (EDAS) – Služba EDAS šíří data EGNOS v reálném čase prostřednictvím internetu a rozšiřuje tak možnosti pro šíření signálu EGNOS. EDAS by měl být součástí komplexního systému CDDS (Commercial Data Distribution System). Návrh architektury CDDS není dosud uzavřen, stejně tak není jasný obchodní model této služby.

   

Obr. Architektura služby EADS

 

Provozovatelem systému EGNOS je konsorcium ESSP SAS (European Satellite Service Provider). ESSP SAS je společnost s ručením omezeným sídlící ve francouzském Toulouse, jejímiž zakladateli a podílníky je sedm klíčových evropských poskytovatelů letových provozních služeb - AENA, DFS, DGAC/DSNA, ENAV, NATS, NAV-EP a Skyguide. Tato společnost obdržela v roce 2010 od Národního bezpečnostního úřadu Francie v souladu s Nařízením Komise (EC) č. 2096/2005 certifikaci ANSP (Air Navigation Service Provider). V současné době ESSP SAS poskytuje dostupné navigační služby EGNOS bezplatně. Více na: http://www.essp-sas.eu/.

Provoz systému EGNOS zahrnuje především řízení této infrastruktury, údržbu a trvalé zdokonalování a obnovu systému, certifikaci a normalizaci spojené s programem a uvádění na trh.
 

Vývoj systému EGNOS:

 • 1994 – EC schvaluje zahájení projektu EGNOS
 • 1996 – Vypuštění telekomunikační družice INMARSAT
 • 1998 – Vypuštění telekomunikační družice INMARSAT, stanoveny požadavky programu
 • 2003 – EP potvrzuje, že EGNOS spadá do Evropské družicové navigační politiky, spuštěno první MCC (Německo), testování signálu
 • 2005 – Spuštěn EGNOS v1 (iniciační provozní fáze)
 • 2006
  • Modernizace na EGNOS v2.1 (spuštění dataserveru pro přístup k datům z monitorovacích stanic v reálném čase).
  • Rozšíření pokrytí signálem na oblast severní Afriky
 • 2009
  • Služba EDAS dostupná v testovací verzi.
  • Vlastnictví systému převedeno z ESA na EC. Provoz systému EGNOS spravuje na základě smlouvy s Evropskou komisí společnost European Satellite Services Provider (ESSP SaS) se sídlem v Toulouse ve Francii. Předmětem smlouvy je správa provozu a údržba systému EGNOS do konce roku 2013.
  • Spuštěna služba Open service (1. říjen)
 • 2010
  • Spuštěn GSA web portál pro uživatelské komunity a vývojáře aplikací
  • Vyhodnocení ověřovací fáze EDAS a zahájení provozní fáze
  • Plán výstavby 3 RIMS (Maroko Řecko, Egypt) pro zlepšení pokrytí severní Afriky
  • Dohoda mezi EC a JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency) o budoucí kompatibilitě mezi Galileo/EGNOS a QZSS (plánovaný japonský
   družicový navigační systém)
  • 4. čtvrtletí – dokončení procesu certifikace ESSP SaS pro civilní letectví,
   na základě ověření systému bude spuštěna služba SoL.
  • Zhodnocení financování programu EGNOS:
   náklady spojené se zabezpečením provozu systému EGNOS a na jeho technologickou údržbu a obnovu do poloviny roku 2014 byly vyčísleny na 110 M€. Toto obsahuje náklady na infrastrukturu, zabezpečení šíření signálu, poskytování služeb, správu a provoz programu
 • 2012 / 2013 – plánována modernizace na EGNOS v3 (zahrnuje implementaci nového signálu „L5“, který bude poskytovat systém GPS)
 • Dlouhodobý plán pro SoL:
  • rozšíření služby SoL na aplikace v silniční, železniční a námořní dopravě
  • na základě multi-regionálního konceptu posílit spolupráci s ostatními poskytovateli služeb SBAS s cílem zajistit globální pokrytí

 

Podrobější informace o systému EGNOS najdete na:

http://www.egnos-pro.esa.int/index.html

http://www.gsa.europa.eu/

 
RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2020

2017 Odbor ITS, kosmických aktivit a VaVaI 

Background image ©ESA - P.Carril