Česky English

Úvodní stránka Aktuality Vzduch, který dýcháme

Vzduch, který dýcháme

27.6.2019

Vzduch, který dýcháme

Znečištění ovzduší je globálním problém životního prostředí, který se projevuje na našem zdravotním stavu – zvláště pokud žijeme v městských oblastech. Nejenže má negativní vliv na naše ekosystémy, ale také výrazně ovlivňuje náš zdravotní stav. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) je každoročně spojeno se znečištěním ovzduší zhruba osm miliónů předčasných úmrtí. Jde o více než dvojnásobné číslo oproti předchozím odhadům.

Jedním ze znečišťovatelů se silným dopadem na zdraví je oxid dusičitý. V Evropské unii je největším zdrojem emisí oxidů dusíku silniční doprava, dále pak znečištění z průmyslových aktivit a domácí kotle.

Podle zprávy „Kvalita ovzduší v Evropě“ (Air Quality in Europe) publikované organizací EEA (European Environment Agency) zaznamenalo devatenáct členských států EU koncentrace oxidu dusičitého nad roční limitní hodnotou.

Oxid dusičitý ovšem nejenže poškozuje ekosystém, navíc způsobuje významné respirační problémy: od kardio-plicních onemocnění přes zhoršování astma až po ovlivňování kognitivních (rozpoznávacích) schopností.

Protože je kvalita vzduchu čím dál vážnějším problémem, byla v roce 2017 vypuštěna družice Copernicus Sentinel-5P za účelem zmapování znečišťovatelů ovzduší na celé planetě. Díky špičkovému přístroji Tropomi je schopná detekovat atmosférické plyny a získat tak obraz znečišťovatelů ovzduší přesněji a s výraznějším prostorovým rozlišením, než bylo dříve s pomocí kosmických prostředků myslitelné.

Přidružený profesor při Wageningen University a vědec Nizozemského královského meteorologického institutu (KNMI) Folkert Boersma komentuje: „Prostorové rozlišení dat z družice je tak dobré, že můžeme zaměřit původce emisí ve vysokém detailu a také můžeme detekovat přechody emisí ve velkých městech.“

Coby součást sympózia Living Planet se v polovině května v Miláně konala i akce School Lab, která nabídla školákům z oblasti Lombardie a Milána unikátní příležitost sestavit a provozovat svoji vlastní monitorovací stanici ovzduší. School Lab se zaměřuje na to, aby studenti objevili úžasnou vědu a techniku stojící za dálkovým průzkumem Země.

Každá stanice je založena na počítači Rasperry Pi a je vybavena sadou senzorů měřících různé charakteristiky okolního vzduchu. Měří hodnoty oxidu dusičitého, oxidu uhličitého, oxidu uhelnatého a koncentraci částic, jakož i teplotu a vlhkost. Pro stanovení své pozice jsou vybaveny GPS přijímačem. A pokud má stanice WiFi přístup, automaticky odesílá svá měření na on-line mapu, kde jsou následně viditelná v reálném čase.

V průběhu následujícího týdne pak byly výsledky publikovány na interaktivní mapě. Ukázalo se, že jak děti, tak široká veřejnost se může podílet na monitorování různých parametrů ovzduší, stejně jako může získat vhled do znečištění ovzduší a do toho, jak družice pomáhají monitorovat tyto ukazatele.

Itálie patří ke špičce evropských zemí ve zdravotních problémech souvisejícími s dopady oxidů dusíku. Je po boku zemí jako Německo, Francie, Španělsko a Velká Británie. V severní Itálii se nachází hustě osídlená a silně průmyslová oblast Po Valledy, kde najdeme jedno z nejvíce znečištěných ovzduší v Evropě.

Další informace jsou k dispozici na portálu Evropské kosmické agentury (ESA).

Autor: Tomáš Přibyl   |   Sekce: Aktuality   |   Tisk   |   Poslat článek známému
RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2020

2017 Odbor ITS, kosmických aktivit a VaVaI 

Background image ©ESA - P.Carril
Administraci zajišťuje redakční systém společnosti NETservis s.r.o.