Česky English

Úvodní stránka Aktuality Tisková zpráva - Česká republika na ministerské konferenci ESA v Neapoli navýšila svůj podíl na kosmických aktivitách

Tisková zpráva - Česká republika na ministerské konferenci ESA v Neapoli navýšila svůj podíl na kosmických aktivitách

22.11.2012

Tisková zpráva - Česká republika na ministerské konferenci ESA v Neapoli navýšila svůj podíl na kosmických aktivitách Delegace ČR vedená ministrem dopravy Pavlem Dobešem úspěšně završila účast na jednání Rady Evropské kosmické agentury (ESA) na ministerské úrovni, která se konala ve dnech 20. a 21. listopadu 2012 v italské Neapoli. V souladu s usnesením vlády z minulého týdne zde ČR navýšila svůj podíl na aktivitách ESA, což přinese významné prorůstové efekty pro národní hospodářství. Možnost širšího zapojení českých subjektů do aktivit ESA je velmi pozitivní zprávou a jedinečnou příležitostí ke zvýšení konkurenceschopnosti českého průmyslu a vědy.

Oproti informacím uvedeným v tiskové zprávě České kosmické kanceláře, o.p.s., ČR potvrdila účast i v nově vypsaných programech směřujících ke zvýšení technické a technologické úrovně českého průmyslu. Příkladem může být program GSTP, jehož náplní je podpora vývoje technologií využitelných v nejrůznějších oblastech kosmických aktivit, do něhož ČR nově vložila přibližně 130 mil. Kč. Dále se ČR bude účastnit programů ARTES zaměřených na družicovou telekomunikaci, programu Metop-SG určeného pro vývoj meteorologických družic, vývoje družicových navigačních systémů Galileo a EGNOS (EGEP) a programu pro vývoj nosných raket (FLPP). Z programů spíše vědeckého zaměření se ČR bude v příštím období účastnit Rámcového programu pro pozorování Země (EOEP), Programu robotického průzkumu (MREP) a Programu pro sledování blízkého kosmického prostoru kolem Země (SSA).

Na základě usnesení vlády se na financování české účasti v ESA podílí Ministerstvo dopravy a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dosavadní účast ČR na aktivitách ESA se ročně pohybovala přibližně ve výši přibližně 285 mil. Kč, včetně téměř 200 mil. Kč povinného členského příspěvku. Pro následující programové období vložilo Ministerstvo dopravy do nových programů přibližně 340 mil. Kč a MŠMT 175 mil. Kč. Nad rámec toho MŠMT také alokovalo pro období 2013 až 2020 částku ve výši asi 270 mil. Kč na program PRODEX určený na vývoj vědeckých přístrojů, který pro ČR v současné době prakticky nahrazuje národní kosmický program pro podporu vědeckých aktivit. Roční příspěvek se tak v nejbližších letech zvýší oproti předchozímu programovému období přibližně o 90 mil. Kč.

Ministerstvo dopravy, které je koordinátorem kosmických aktivit vlády ČR a gestorem za členství ČR v ESA, tímto krokem úspěšně završilo několikaměsíční přípravy na jednání Rady ESA na ministerské úrovni. Zvýšením své účasti v programech ESA naše republika potvrdila, že kosmickým aktivitám a moderním technologiím přikládá velký význam a že se řadí k vyspělým státům světa, ve kterých jsou kosmické aktivity považovány za strategicky významný sektor národního hospodářství a za standardní součást činnosti průmyslu i akademické sféry se značným přínosem pro rozvoj společnosti.

ESA je mezinárodní vládní organizace, jejímž účelem je zajišťovat a podporovat spolupráci mezi členskými státy v oblasti kosmického výzkumu a technologií za výlučně mírovými účely a vývoj aplikací kosmických systémů. ESA zajišťuje implementaci projektů do reálného uživatelského prostředí prostřednictvím své průmyslové politiky, a slouží tak jako významný nástroj k posilování mezinárodní spolupráce v oblasti kosmických aktivit nejen mezi členskými státy ESA, ale i mezi ESA a třetími stranami. Nejvyšším orgánem ESA je Rada ESA na úrovni ministrů, která určuje hlavní strategie činnosti ESA, včetně programových priorit a nástrojů na jejich realizaci. Těmito nástroji jsou právě nové kosmické programy.

ČR je členským státem ESA od roku 2008. Za uplynulé 4 roky ESA uzavřela téměř šest desítek kontraktů s konsorcii s českou účastí. Okolo dvaceti dalších se očekává v příštím roce. Vyšší účast na aktivitách ESA je silným impulzem pro širší zapojení českých firem, a tím i pro zvýšení jejich konkurenceschopnosti v evropském i mezinárodním měřítku.

Seznam nových volitelných programů do kterých ČR vstoupila na proběhlém jednání Rady ESA na ministerské úrovni, včetně alokovaných prostředků, je k dispozici zde.

 

Pro bližší informace kontaktujte:

Tiskové oddělení Ministerstva dopravy

mobil:  724 757 577

e-mail: press@mdcr.cz

tisková zpráva ke stažení zde.

 

Rada ESA na ministerské úrovni rozhoduje o dalším směřování ESA v oblasti kosmických aktivit.

 

Členské státy zastupují v ESA na nejvyšší úrovni ministři, jejichž resorty odpovídají za koordinaci kosmických aktivit v dané zemi. ČR na jednání zastupoval ministr dopravy Pavel Dobeš (na snímku v zadní řadě vpravo).

 

Ministr dopravy Pavel Dobeš na jednání Rady ESA na ministerské úrovni v souladu s usnesením vlády ze dne 14. listopadu 2012, č. 834, zavazuje ČR k účasti na nových volitelných programech ESA.

 

Autor: Václav Nesládek   |   Sekce: Aktuality | Vybrané aktuality pro průmyslové a akademické subjekty   |   Tisk   |   Poslat článek známému
RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2020

2017 Odbor ITS, kosmických aktivit a VaVaI 

Background image ©ESA - P.Carril
Administraci zajišťuje redakční systém společnosti NETservis s.r.o.