Česky English

Úvodní stránka Aktuality Space Industry Day II Workshop

Space Industry Day II Workshop

31.8.2009

Space Industry Day II Workshop Dne 31.8.2009 se při příležitosti 300 dní členství ČR v Evropské kosmické agentuře konal workshop Space Industry Day II. Byl věnován možnostem evropské průmyslové spolupráce v oblasti kosmických technologií, družicové navigace a telekomunikací.

Space Industry Day II Workshop 

 

 

31. srpna 2009

Místo konání:

Pracoviště Ministerstva dopravy, Janovského 438/2, Praha 7

 

31. srpna, při příležitosti 300 dní členství ČR v Evropské kosmické agentuře (ESA), se v Praze konal workshop Space Industry Day II. Workshop pořádalo Ministerstvo Dopravy (MD) ve spolupráci s Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT), Hospodářskou komorou ČR a Českou kosmickou kanceláří (ČKK) za podpory významných profesních asociací – Sdružení pro dopravní telematiku (SDT), Czech Space aliance (CSA), Asociací leteckých výrobců (ALV) a také společností EADS Astrium a Dutch Space. Workshopu se účastnilo více než 50 zástupců českého průmyslu, státní správy, odborné veřejnosti a dále také zástupci společností EADS Astrium a Dutch Space.

Cíle workshopu:

Hlavním cílem workshopu bylo zjištění současného stavu zapojení českých firem do programů ESA a zjištění oblastí jejich dalšího zájmu ve vztahu k ESA. Dalším cílem workshopu byla diskuze týkající se organizačních otázek a informačních toků v souvislosti s členstvím České republiky v ESA.

Workshop zahájil úvodním slovem náměstek ministra dopravy Eduard Havel, který vyzdvihl, že i přes krátké členství ČR v ESA (teprve od listopadu 2008) se český průmysl již aktivně zapojil do některých programů a projektů ESA. Zmínil, že mezi hlavní úkoly MD patří mimo jiné ve spolupráci s MŠMT zajistit plnění dohody s Evropskou kosmickou agenturou. MD má zejména na starosti ty programy ESA, které jsou zaměřené na družicovou navigaci, družicovou komunikaci a integrované aplikace, a které najdou praktické uplatnění především v dopravě. Ministerstvo dopravy již v minulosti podpořilo tuto oblast řadou národních projektů a programů a má zájem na nejvyšší možné návratnosti již vložených prostředků.

Dopolední část workshopu byla věnována současnému stavu zapojení českého průmyslu do aktivit v oblasti kosmických technologií, družicové navigace a komunikace a perspektivám do budoucna. Kromě prezentace organizační struktury ESA a souvisejících rozhodovacích procesů, prezentace programů ESA byly prezentovány strategie jak odborných asociací Česká kosmická kancelář, Sdružení pro dopravní telematiku, Asociace leteckých výrobců ČR a Czech Space Alliance tak i firem Inter-Informatics group, Frencken, TL electronic, CSRC, Honeywell, Iguassu, L.K. Engineering, které se již z větší či menší části zapojili do programů ESA.

Po prezentacích o působení českých firem v programech ESA následovala diskuze o další perspektivě účasti českých institucí v programech ESA a jak by tomu mohla státní správa napomoci.

Shrnutí důležitých bodů diskuse:

  • účastníci workshopu doporučili ustavení pracovní skupiny složené ze zástupců průmyslu, profesních asociací a státní správy, která se bude pravidelně scházet (přibližně 4x ročně) a diskutovat aktuální problémy týkající se programů a projektů ESA.
  • účastníci konstatovali, že je vhodné zejména v tomto počátečním období spolupracovat s průmyslovými partnery, kteří již mají zkušenosti s prací na programech ESA.
  • účastníci workshopu dále zdůraznili nezbytnost národní strategie ČR pro oblast kosmonautiky, která českému průmyslu odpoví na otázku, jaké programy a aktivity ESA podporuje vláda ČR a která by měla být konzultována s průmyslem a odbornými ústavy.
  • zazněl návrh na větší podporu českého průmyslu také ze strany ESA-ČR Task Force (TF) a zdůraznění role TF při vytváření národní strategie.
  • byyl podán návrh na vytvoření národní databáze expertů z oblasti „space“ technologií. Tato databáze by mohla při zapojení do programů ESA podpořit zvláště menší firmy, které by národní experty mohly využít ad hoc.
  • na workshopu bylo také navrženo navázat užší spolupráci mezi průmyslovou sférou a univerzittami za účelem výchovy nových specialistů v oblasti „space“ technologií. Český průmysl by měl definovat požadavky, na jejichž základě mohou univerzity upravit stávající či vytvořit nové studijní programy pro přípravu nových odborníků.
  • účastníci workshopu konstatovali, že český průmysl má zájem se více zapojit do programů ESA. Příležitosti spatřuje především ve specializaci na ta odvětví, která nebyla doposud dostatečně technologicky saturována.

Prezentace společnosti Dutch Space

V odpolední části prezentovala společnost Dutch Space vyvíjenou platformu CX2, která představuje inovativní telekomunikační družicovou platformu určenou pro segment trhu s komerčními geostacionárními telekomunikačními družicemi. V rámci prezentace byly společností Dutch Space, která je členem formujícího se klíčového týmu (core team), představeny možnosti spolupráce s českým průmyslem.

V rámci struktur ESA se v současnosti jedná o vytvoření nového telekomunikačního podprogramu, do kterého se mohou zapojit také české firmy.

Po představení platformy CX2 proběhla bilaterální jednání Dutch Space se zástupci zainteresovaných firem, které projevili zájem o možnou spolupráci. Výsledkem těchto jednání by měly být konkrétní identifikované oblasti zájmu českého průmyslu v platformě CX2, což bude sloužit jako vstupní informace při rozhodovacím procesu o účasti ČR ve vznikajícím podprogramu (elementu) CX2 programu ARTES.

 

Program a pozvánku na workshop možno stáhnout zde.

Sekce: Aktuality   |   Tisk   |   Poslat článek známému
RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2020

2017 Odbor ITS, kosmických aktivit a VaVaI 

Background image ©ESA - P.Carril
Všechna práva vyhrazena © 2020 NETservis s.r.o.