Česky English

Úvodní stránka Aktuality Organizace OECD používá data ESA pro sledování zeleného růstu

Organizace OECD používá data ESA pro sledování zeleného růstu

7.9.2018

Organizace OECD používá data ESA pro sledování zeleného růstu

Satelitní data ESA jsou využívána pro sledování nového indikátoru OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) „Green Growth“ (Zelený růst) informujícím o stavu zemského pokryvu.

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj OECD definuje zelený růst jako „udržování ekonomického růstu a vývoje, ovšem při zachování přírodních komodit, které pokračují v poskytování zdrojů a služeb životního prostředí, na kterých závisí naše zdraví.“

Ztráta biodiverzity a narůstající tlak na služby ekosystému začínají představovat globální výzvu. Proto roste důležitost monitorování zemského pokryvu v kontextu zeleného rozvoje. A právě to je poselství nejnovější publikace OECD.

Zpráva o monitorování změn zemského pokryvu se snaží zdůraznit důležitost sledování změn zemského pokryvu coby „nejlepší měřitelné hodnoty, která vypovídá o tlaku na zemské ekosystémy a biodiverzitu.“

Jedním z klíčových způsobů, kterým OECD doporučuje tento nově zaváděný indikátor zeleného růstu sledovat, je skrze projekty ESA CCI (Climate Change Initiative) a Cover.

Projekt ESA poskytuje vědecké komunitě a státním institucím důležité datové sady z dálkového průzkumu Země, které pomáhají lépe chápat a vyhodnocovat klimatické změny. Tyto robustní dlouhodobé globální datové sady jsou vyžadované také systémem GCOS (Climate Observing System).

Datové sady použité k vývoji tohoto nového indikátoru OECD poskytují informace o změnách v typech zemského pokryvu.

Vědecký vědoucí projektu CCI Land Cover Pierre Defourny z Lovaňské katolické univerzity (Belgie) uvádí, že hlavním cílem je poskytování harmonizovaných a konzistentních dat týkajících se dlouhodobého stavu zemského pokryvu a změn, které jsou „imunní“ vůči krátkodobým sezónním a dočasným změnám, jako je sněhová pokrývka v zimě nebo střídání plodin na polích.

„V současném vydání hlavní indikátor rozlišuje mezi devíti základními typy pokrytí zemského povrchu: lesy, traviny, mokřady, křoviny, řídká vegetace, pole, poušť, vnitrozemská voda a uměle vytvořený povrch,“ vysvětluje ekonom OECD Ivan Haščič.

„Hledáme ovšem způsob, jak měřit změny na stupni od čistě přírodní krajiny až po antropogenní pokryv. Jde o to, že v globálním měřítku jsou oblasti přírodní vegetace kritické pro zachování biodiverzity a pro poskytování služeb ekosystému.“

Rozvoj zemědělství a urbanizace patří k největším hybatelům změn využití zemského pokryvu.

ESA začala studovat zemský pokryv z globálního pohledu startem mise Envisat, s jejíž pomocí v rámci iniciativy GlobCover vytvořila dvě datové sady GlobCover2005 a GlobCover2009.

Iniciativa byla zahájena v roce 2005 jako partnerský projekt JRC, EEA, FAO, UNEP, GOFC-GOLD a IGBP. Jejím cílem bylo vyvinout službu schopnou přinášet globální data a mapy týkající se využití zemského pokryvu, a to za pomoci senzoru MERIS s rozlišením 300 m instalovaného právě na družici Envisat.

„Roční globální mapa zemského pokryvu zahrnuje období 24 let od roku 1992 do roku 2015,“ vysvětluje Olivier Arino z ESA. „Je skvělé vidět, že mezinárodní organizace jako OECD využívají data ESA, aby mohly řešit velké globální problémy. Data zároveň mají potenciál podporovat jednotlivé členské státy v jejich snaze plnit mezinárodní závazky, jako jsou třeba Cíle trvale udržitelného rozvoje OSN.“

Nejnověji pak byl stejný tým CCI schopen demonstrovat možnosti mise GMES/Copernicus Sentinel-2 na mapách s rozlišením 10 m, které pokrývaly velké oblasti Afriky a Střední Ameriky.

Další informace jsou k dispozici na portálu Evropské kosmické agentury (ESA).

Autor: Tomáš Přibyl   |   Sekce: Aktuality   |   Tisk   |   Poslat článek známému
RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2020

2017 Odbor ITS, kosmických aktivit a VaVaI 

Background image ©ESA - P.Carril
Všechna práva vyhrazena © 2020 NETservis s.r.o.