Česky English

Úvodní stránka Aktuality Ohlédnutí za úspěšnou 1. českou konferencí GMES

Ohlédnutí za úspěšnou 1. českou konferencí GMES

18.6.2012

Ve dnech 29. - 30. května 2012 proběhla na půdě Ministerstva dopravy první národní konferenceGMES, věnovaná evropskému programu monitorování životního prostředí a bezpečnosti (GMES) zaměřená na uživatele. Organizátorem akce byla CENIA, česká informační agentura životního prostředí.

Cílem konference bylo především informovat uživatele o již dostupných produktech a službách programu GMES, poukázat na budoucí portfolio dat a diskutovat potřeby uživatelů, kteří je budou moci využívat.

Konference byla zahájena úvodními projevy gestora GMES (Ministerstvo životního prostředí) a zástupců partnerských ministerstev (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo dopravy). První konferenční den byl rozdělen do tří tematicky zaměřených bloků. Cílem úvodního bloku bylo podat účastníkům konference obecný vhled do evropského programu GMES. Druhý blok nabídl českým účastníkům konference konfrontaci s představiteli evropských institucí, kteří využili prostor pro informování o zapojení svých mateřských institucí do GMES a zkušeností s řešením konkrétních úloh z pohledu evropského spoluřešitele vybraných oblastí GMES. Součástí tohoto nadnárodně orientovaného bloku bylo první oficiální vyhlášení druhého ročníku soutěže GMES Masters 2012. Potencionální řešitelé z České republiky byli vyzváni k zapojení do řady specificky zaměřených kategorií. Závěrečný třetí blok byl věnován uživatelům prostřednictvím prezentací o produktech a službách GMES produkovaných nebo využívaných na lokální, regionální i národní úrovni. Přednesené prezentace kompletně pokryly nejvýznamnější aspekty vztahující s k výstavbě a provozu kosmické infrastruktury, rozvíjení pozemní infrastruktury, sběru a sdílení dat, technické koordinace a v neposlední řadě i službám programu GMES. Příspěvky se mimo jiné dotkly problematické oblasti datové politiky nebo financování programu GMES po roce 2013.

První polovina druhého dne konference měla podobu 5 paralelně probíhajících sekcí věnovaných diskuzi nad jednotlivými tématickými oblastmi služeb GMES (území, atmosféra a klimatické změny, krizové řízení, bezpečnost) a GEOSS. Diskuze mezi uživateli směřovaly k identifikaci problémů a vyjádření potřeb, u kterých uživatelé požadují přijmout konkrétní opatření a najít kvalitní řešení. Odpoledne proběhl workshop zastřešený projektem geoland2. Po celou dobu konference probíhala jako doprovodná akce výstava tematických posterů státních i soukromých společností.

Ohlas na 1.české uživatelské fórum GMES byl vysoký, což dokládá počet téměř 100 přihlášených zájemců. Konference se zúčastnili zahraniční hosté z evropských řídících institucí (Sekci v anglickém jazyce uváděl zástupce Evropské komise z GMES Bureau), institucí zabývajících se kosmickou složkou GMES (ESA), in-situ složkou (EEA) a technickou koordinací (JRC). Pozvání na konferenci přijali i zástupci ze sousedních států - Německa, Rakouska, Slovenska a Polska, z nichž někteří vystoupili s vlastním příspěvkem. Návštěvníky konference byli dále zástupci ministerstev, resortních institucí, krajů, zástupci akademické a výzkumné sféry, studenti, ale i zájemci z řad českých soukromých podnikatelských subjektů. Partnery akce byly firmy GISAT s.r.o., ARCDATA Praha s.r.o. a MDP GEO s.r.o., ze zahraničních firem projevila zájem o partnerství firma ASTRIUM Czech Republic s.r.o.

Účastníci konference se shodli na názoru, že přínosy GMES pro české uživatele spočívají především ve volném a otevřeném přístupu k datům, která budou do budoucna žádaným doplňkový zdrojem informací, jež pomohou řadě oborů významně zaplnit mezeru v dostupnosti dat. Diskutovány byly rovněž pozitiva a rizika přístupu k primárním surovým datům GMES pro vědecké účely. Rozvoj aplikací z dat dostupných pro státní a akademický sektor zdarma přinese velký potenciál pro růst odvětví a trhu s geodaty a aplikacemi. V následujícím období roku 2012 a 2013 bude zveřejněno několik dokumentů vztahujících se k budoucnosti programu GMES. V prvé řadě je očekáváno rozhodnutí EK o způsobu financování programu GMES, v němž Česko prosazuje cestu financování z rozpočtu EU. Dále je to nastavení datové/licenční politiky a přístupu k datům, které má zásadní význam pro podobu koncových služeb, portfolia produktů a jejich dostupnosti.

Konference prokázala připravenost, angažovanost a zájem českých uživatelů o nabízené služby. Dosažení synergických efektů a maximalizace přínosu zapojení ČR v GMES je možné dosáhnout jen na základě vzájemné spolupráce a porozumění potřeb.

1.české uživatelské fórum GMES bylo akcí, která více než dostatečně přispěla k vzájemné informovanosti a je výborným základem rozvíjení další spolupráce. U příležitosti pořádání 1.českého uživatelského fóra GMES proběhla první neformální schůzka zvláštní pracovní skupiny pro datovou politiku GMES při Radě ministra dopravy pro kosmické aktivity.
 

Text přejat beze změn z Českého portálu GEOSS / GMES

Kompletní článek najdete na adrese
http://gmes.gov.cz/clanek/ohlednuti-za-1ceskym-uzivatelskym-forem-gmes

Autor: Václav Šimice   |   Sekce: Aktuality | Vybrané aktuality a články   |   Tisk   |   Poslat článek známému
RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2020

2017 Odbor ITS, kosmických aktivit a VaVaI 

Background image ©ESA - P.Carril
Administraci zajišťuje redakční systém společnosti NETservis s.r.o.