Česky English

Úvodní stránka Aktuality Observatoř Gaia odhaluje hvězdné sourozence v Mléčné dráze

Observatoř Gaia odhaluje hvězdné sourozence v Mléčné dráze

28.8.2019

Observatoř Gaia odhaluje hvězdné sourozence v Mléčné dráze

Než by opustili domov mladí, tak se hvězdní „sourozenci“ raději zdržují v dlouhodobě stabilních strunových skupinách. Zjistila to nová studie využívající data z observatoře ESA Gaia.

Zkoumání rozložení a minulosti hvězdných sousedů v naší galaxii představuje nemalou výzvu, protože vyžaduje po astronomech určení stáří hvězd. Není to přitom nic triviálního, protože „průměrná“ hvězda podobné velikosti ovšem jiného věku vypadá podobě.

Aby bylo možné určit, kdy hvězda vznikla, musí astronomové studovat populaci hvězd, o nichž se domnívají, že se zrodily ve stejné době. Jenže určit, které hvězdy jsou vlastně „sourozenci“, představuje další výzvu. Hvězdy totiž nezůstávají ve svých „kolébkách“, tedy místech, kde vznikly.

„Aby bylo možné identifikovat, které hvězdy vznikly společně, vyhledáváme hvězdy, které se podobně pohybují. A to proto, že všechny hvězdy, které vznikly ve stejném mračnu nebo mlhovině se pohybují stejným směrem,“ vysvětluje Marina Kounkelová z Western Washington University, která je vedoucí nově publikované studie.

„Známe několik podobných spoluputujících hvězdných skupin v blízkosti Sluneční soustavy, ale observatoř Gaia nám umožňuje zkoumat Mléčnou dráhu v mnohem větším detailu na větší vzdálenosti. Měli jsme tak šanci nalézt mnoho dalších podobných skupin.“

Marina Kounkelová využila data z druhé sady uvolněné v rámci programu Gaia, aby studovala strukturu a aktivitu formování hvězd v prostoru obklopujícím naši Sluneční soustavu – a aby zjistila, jak se měnily v čase. Druhá datová sada, která byla zveřejněna v dubnu 2018, obsahuje informace o pohybech a pozicích více než jedné miliardy hvězd, a to s dosud nevídanou přesností.

Analýza dat z mise Gaia, která probíhá s pomocí algoritmu využívajícího strojové učení, odhalila téměř 2000 dříve neidentifikovaných shluků a shodně se pohybujících skupin hvězd ve vzdálenosti do 3000 světelných let od nás. To je zhruba 750násobek vzdálenosti ke hvězdě Proxima Centauri, která je nejbližší ke Slunci. Studie zároveň stanovila věk stovek tisíc hvězd, což dovolilo sledovat hvězdné „rodiny“ a odhalit nečekané vazby.

„Přibližně polovina z těchto hvězd se nachází v dlouhých řetězcových konfiguracích, které zrcadlí rysy přítomné v mračnech jejich vzniku,“ dodává Marina Kounkelová.

„Obecně jsme se domnívali, že mladé hvězdy opustí místa svého vzniku jen několik miliónů let poté, co se zformují. Tak kompletně ztratí vazby na svoji rodinu. Jenže se zdá, že hvězdy zůstávají společně se svými sourozenci i několik miliard let.“

Řetězce hvězd se také zdají jako zvláštně orientované ve vztahu ke spirálním ramenům naší galaxie – jde o něco, co závisí na věku hvězd v řetězci. Je to zvláště dobře viditelné u mladších řetězců, které se skládají z hvězd mladších než sto miliónů let. Ty mají tendenci být orientované v pravém úhlu ke spirálním ramenům galaxie.

„Blízkost a orientace nejmladších řetězců v Mléčné dráze ukazují, že starší řetězce jsou důležitým ‘fosilním záznamem’ naší galaktické spirální struktury,“ uvádí spoluautor práce Kevin Covey. I on je z americké Western Washington University.

„Původ spirálních ramen je stále předmětem debat, přičemž jsme se dosud neshodli na tom, zdali jde o stabilní nebo dynamické struktury. Studium těchto starších řetězců nám pomůže pochopit, zdali jsou tato ramena statická, zdali se pohybují nebo rozptylují, aby se v řádu stovek miliónů let zformovaly do nových útvarů. Tato doba přitom odpovídá době několika oběhů Slunce kolem galaktického jádra.“

Další informace (v angličtině) jsou k dispozici na portálu Evropské kosmické agentury (ESA).

Autor: Tomáš Přibyl   |   Sekce: Aktuality   |   Tisk   |   Poslat článek známému
RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2020

2017 Odbor ITS, kosmických aktivit a VaVaI 

Background image ©ESA - P.Carril
Všechna práva vyhrazena © 2020 NETservis s.r.o.