Česky English

Úvodní stránka Aktuality Monitorování znečištění atmosféry z požárů

Monitorování znečištění atmosféry z požárů

12.9.2019

Monitorování znečištění atmosféry z požárů

V posledních týdnech plní novinové titulky lesní požáry, které devastují amazonské deštné pralesy. Tyto požáry přitom představují tragédii nejen coby ztráta lesů a biodiverzity, ale také zanechávají výraznou stopu v atmosféře. Mají tak vliv na kvalitu ovzduší a potenciálně také na změnu klimatu.

Vzhledem ke klimatické krizi je ztráta lesních porostů vážným problémem. Každý na Zemi těží z přínosů zdravých deštných pralesů jako jsou ty v Amazonii. Stromy fungují jako pohlcovače uhlíku, když absorbují a ukládají oxid uhličitý z atmosféry – jeden z hlavních skleníkových plynů – a díky tomu pomáhají ochlazovat naši planetu.

Lesy zničené ohněm v minulých měsících ovšem uvolnily většinu z uhlíku uloženého ve své biomase zpět do atmosféry. Krom toho se při požárech dostaly do ovzduší i další znečišťující látky. Mise systému Copernicus Sentinel-5P je proto využívaná k bedlivému sledování kvality ovzduší.

Družice nese špičkový přístroj Tropomi, který je schopen mapovat různé stopové plyny jako je oxid dusičitý, ozón, formaldehyd, oxid siřičitý, metan, oxid uhelnatý a aerosoly. Všechny přitom mají vliv na vzduch, který dýcháme.

Snímek byl sestavený za pomoci dat z družice Sentinel-5P: zachycuje rozdíl v úrovni oxidu uhelnatého mezi červencem a srpnem. Tato znečišťující látka je často spojována s dopravou, ale její koncentrace v atmosféře roste i právě po požárech. Přirozeně, jakmile se dostane do ovzduší, může způsobit problémy lidem snížením množství kyslíku, který je krevní soustava schopná rozvádět.

Další obrázek zachycuje, jak moc formaldehydu bylo během požárů uvolněno do ovzduší ve srovnání s rokem 2018. Na snímku je zachycena i Afrika, která se též potýká s větším množstvím požárů než loni. Formaldehyd je důležitý přechodový plyn při oxidaci metanu a dalších hydrokarbonátů. V atmosféře se rychle rozkládá, ovšem při chemické reakci se stává důležitým zdrojem oxidu uhelnatého. Což je, jak již bylo uvedeno, další nebezpečný znečišťovatel.

Animace zachycuje kouř a aerosoly nad Brazílií. Když jsou vdechnuty, mnohou tyto malé částice způsobovat kardiovaskulární nebo plicní problémy. Aerosoly také mají vliv na klima rozptylem a absorpcí přicházejícího slunečního záření a zachytáváním odcházejícího dlouhovlnného záření, což vede k oteplování planety. Ve dnech 19. a 20. srpna byl kouř z požárů tak intenzivní, že se třeba v São Paulo zdálo, že se den proměnil v noc.

Vzhledem k tomu, že znečištění ovzduší a změna klimatu představují globální problémy, hrají družice klíčivou roli v monitorování složek atmosféry. Díky tomu máme přístup k přesným informacím, což pomáhá reagovat na incidenty, jako jsou právě aktuální požáry. A také formulovat politiku ve vztahu k životnímu prostředí.

Družice Sentinel-5P systému Copernicus monitoruje kvalitu ovzduší, jiný satelit z této rodiny (Sentinel-3) pomáhá při detekování požárů na celém světě. Data ukazují, že v srpnu 2019 bylo detekováno 79 tisíc požárů, zatímco ve stejném měsíci o rok dříve jich bylo jen 16632.

Ředitel programů dálkového průzkumu Země v ESA Josef Aschbacher k tomu uvádí: „V uplynulých měsících jsme pozorovali více a více požárů vegetace na naší planetě. V Brazílii, na Sibiři, v Grónsku, Africe, Španělsku, Řecku a na mnoha dalších místech. Naše družice dálkového průzkumu Země je bedlivě sledují, abychom mohli informovat veřejnost i politiky s neoddiskutovatelnými fakty o naší měnící se planetě.“

Další informace (v angličtině) jsou k dispozici na portálu Evropské kosmické agentury (ESA).

Autor: Tomáš Přibyl   |   Sekce: Aktuality   |   Tisk   |   Poslat článek známému
RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2020

2017 Odbor ITS, kosmických aktivit a VaVaI 

Background image ©ESA - P.Carril
Všechna práva vyhrazena © 2020 NETservis s.r.o.