Česky English

Úvodní stránka Aktuality Monitorování pohybů zemského pokryvu

Monitorování pohybů zemského pokryvu

15.5.2019

Monitorování pohybů zemského pokryvu

Sledování poklesu zemského pokryvu má zásadní význam pro oblasti s malou nadmořskou výškou, ale také pro regiony náchylné k nestabilitě půdy.

Pokles zemského pokryvu je snížení nebo rovnou propad povrch, a to díky změnám probíhajícím v podzemí. K poklesu dochází obvykle díky nadměrnému využívání podpovrchových vod, v důsledku těžební činnosti, přirozené konsolidace sedimentů nebo rychlé urbanizace.

Jde o zásadní hrozbu, a to jak v městských, tak i v zemědělských oblastech. Postupný pokles může způsobit poškozování budov, propady domů, trhliny v silnicích a může mít zásadní dopad na životní prostředí i ekonomiku. Pro podporu projektů rozvoje měst a vyhodnocování s tím souvisejících rizik je tak monitorování poklesů nezbytné.

Společně s Benátskou oblastí a regionem Emilia Romagna v Itálii představuje Toskánsko zajímavé místo k analýze. Hned několik měst – jako je třeba Pistoia – je zasaženo poklesem zemského pokryvu.

Konvenční techniky sledování a monitorování tohoto tichého nebezpečí, včetně opakovaného měření optického nebo hladiny podzemní vody, je velmi obtížné provádět dlouhodobě. Za použití radarových dat získaných misí Sentinel-1 systému Copernicus ovšem mohou být vytvořené mapy deformace zemského pokryvu, čímž vznikne regionální monitorovací systém.

Tyto mapy mohou být užitečné při analyzování fenoménu minulých posuvů v Toskánsku v uplynulých letech, stejně jako při vyhledávání místních nestabilních oblastí. Informace jsou pak rutinně posílané místním autoritám zodpovědným za řízení praktik spojených s georiziky.

Projekt probíhá pod vedením Florentské univerzity, která zastupuje italské Ministerstvo civilní obrany. Dále pak pod záštitou regionální toskánské vlády a společnosti TRE ALTAMIRA, které poskytuje měření posunů zemského pokryvu a mapové služby z družicových radarových dat na globální úrovni.

Ředitel TRE ALTAMIRA Alessandro Ferretti komentuje: „Díky družici Sentinel-1 systému Copernicus se mění průmyslové paradigma techniky SAR (Synthetic Aperture Radar – pozn. překladatele) z ‘mapování’ na ‘monitorování’. Toskánsko je prvním italským regionem, který z toho profituje.“

Profesor Nicola Casagli z Florentské univerzity dodává: „Družicová data, která jsou získávána během krátce po sobě jdoucích přeletů a která jsou rychle zpracována, se mohou podílet na detekci změn v deformacích zemského pokryvu. Mohou se tak stát zdrojem dat pro náš systém podpory rozhodování při řízení hydrogeologických rizik.“

Radarové snímky, které třeba radar SAR družic Sentinel-1 v pásmu C získává s centimetrovou přesností, jsou nejlepším způsobem sledování poklesu zemského povrchu a strukturálních poškození napříč širokými oblastmi.

Kromě toho, že zajišťují neustálý tok informací o pohybech z regionálního hlediska, jsou nové snímky z družic Sentinel-1 automaticky nahrávané do již existujících archivů. To dovoluje pravidelně generovat a aktualizovat mapy deformací zemského pokryvu.

Další informace jsou k dispozici na portálu Evropské kosmické agentury (ESA).

Autor: Tomáš Přibyl   |   Sekce: Aktuality   |   Tisk   |   Poslat článek známému
RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2020

2017 Odbor ITS, kosmických aktivit a VaVaI 

Background image ©ESA - P.Carril
Všechna práva vyhrazena © 2020 NETservis s.r.o.