Česky English

Úvodní stránka Aktuality Mise CryoSat zkoumá led v polárních jezerech

Mise CryoSat zkoumá led v polárních jezerech

5.8.2019

Mise CryoSat zkoumá led v polárních jezerech

Rychle se měnící klima v Arktidě není spojena pouze s táním ledovců a úbytkem mořského ledu, ale také se ztenčováním ledu na hladině jezer. Přítomnost jezerního ledu může být snadno monitorována snímkovacími senzory a standardními družicovými pozorováními. K nim se nově přidává radarová družice CryoSat, která tak pomáhá sledovat jeden z klíčových indikátorů změny klimatu.

Družice CryoSat patří do rodiny satelitů ESA Earth Explorer, přičemž nese unikátní radarový výškoměr. Tento přístroj je tradičně využíván k měření síly mořského ledu plovoucího na hladině oceánů a k monitorování změn v rozlehlých pozemních ledovcích. Tím jsou získávána data o množství polárního ledu a jeho proměnách v čase.

Přitom v severoamerických polárních regionech a v subarktických oblastech pokrývají jezera mezi 15 a 40 procenty pevniny, díky čemuž hrají významnou roli v místním klimatu. Stejně tak jsou zásadním prvkem v životě společnosti a důležitým útočištěm vodního života.

Protože jsou jezera využívána pro aktivity, jako je rybaření, lov nebo cestování, znalost síly ledu je důležitým faktorem při vyhodnocování bezpečnosti. Sledování změn v objemu vody a její hladině je též důležité pro zásobování domácností či průmyslu.

Výškoměr družice CryoSat byl poprvé použitý k měření síly ledu u Velkého Otročího jezera a u Velkého medvědího jezera v severozápadní Kanadě. Vědci z University of Alberta a York University pak zdokumentovali svá zjištění v práci publikované v Institute of Electrical and Electronics Engineers Transactions on Geoscience and Remote Sensing.

Velké Otročí jezero a Velké Medvědí jezero byly vybrány pro svůj hladký a rovný povrch ledu. Díky tomu byli vědci schopni rozlišit radarové odrazy oblastí ledem pokrytých a ledem nepokrytých. Měřením rozdílu mezi časem, který radarový signál potřebuje k odražení od horní a od spodní části ledu, jsou vědci schopni měřit sílu ledového příkrovu na hladině jezera.

Vzdálenost mezi těmito dvěma odraznými vrstvami narůstá během zimy, což představuje sezónní výkyv v síle jezerního ledu. Získané hodnoty je pak možné měřeními v terénu ověřovat a dodatečně kalibrovat.

Christian Haas z Brémské univerzity (dříve působil právě na University of Alberta a na York University) k tomu uvádí: „Díky družici CryoSat jsme schopni studovat sezónní změny v síle ledu, stejně jako objem a proměnlivost mnoha dalších menších jezer v subpolárním pásu.“

„Přestože jsme se rozhodli studovat dvě největší jezera v regionu, stejná metoda měření může být použita na mnoho dalších menších jezer.“

„Krom monitorování síly ledu může být tato metoda využita také ke sledování obnovy úrovně vody a jejího objemu v zimním období.“

Manažer kvality dat mise CryoSat Jerome Bouffard k tomu uvádí: „Jsme potěšeni, že se nám daří z CryoSatu získávat i takovéto výstupy. Družice nám poskytuje klíčové informace o různých typech povrchů, což je důležité pro pochopení role, kterou hraje led v systému Země. A to jak z globálního, tak lokálního pohledu.“

Další informace jsou k dispozici na portálu Evropské kosmické agentury (ESA).

Autor: Tomáš Přibyl   |   Sekce: Aktuality   |   Tisk   |   Poslat článek známému
RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2020

2017 Odbor ITS, kosmických aktivit a VaVaI 

Background image ©ESA - P.Carril
Všechna práva vyhrazena © 2020 NETservis s.r.o.