Česky English

Úvodní stránka Aktuality Metanové a ozónové datové produkty z mise Copernicus Sentinel-5P

Metanové a ozónové datové produkty z mise Copernicus Sentinel-5P

21.3.2019

Metanové a ozónové datové produkty z mise Copernicus Sentinel-5P

Mise Copernicus Sentinel-5P byla využita k vytvoření globálních map dvou atmosférických plynů, které jsou zodpovědné za oteplování našeho světa: metanu, který je obzvláště silným skleníkovým plynem, a ozónem, který představuje skleníkový plyn a znečišťovatele v nižších vrstvách atmosféry. Mapy nám nabízí pohled na to, odkud tyto plyny pocházejí.

Družice Sentinel-5P, která byla vypuštěna v říjnu 2017, je první misí rodiny Copernicus zaměřenou výhradně na monitorování atmosféry. Nese pokročilý vícepásmový zobrazovací spektrometr jménem Tropomi, který je schopen detekovat široký rozsah látek znečišťujících ovzduší, a to s vyšší přesností a rozlišením, než kdy dříve.

Před uvolněním dat pro veřejnost strávili vědci měsíce jejich testováním a vyhodnocováním, aby se přesvědčili o jejich přesnosti. Mise je už nyní využívána k mapování znečišťovatelů, jako jsou oxidy dusíku a síry a k monitorování ozónové díry nad Antarktidou.

A nyní jsou k dispozici i data o metanu a ozónu v troposféře, která je nižší částí atmosféry.

Zatímco oxid uhličitý tvoří významnou součást atmosféry a je mnohem častěji spojován s globálním oteplováním, metan má přibližně třicetkrát větší potenciál být skleníkovým plynem. Do atmosféry se dostává především přes fosilní paliva, ze skládek, při chovu hospodářských zvířat, pěstování rýže a z mokřadů.

Jochen Landgraf z Nizozemského institutu pro kosmický výzkum (SRON) k tomu uvádí: „Strávili jsme více než rok pečlivým testováním dat o metanu. Ta jsou nyní volně dostupná každému, což otevírá nové příležitosti v oblasti služeb klimatu.“

„Podobně jako všechny plyny, které vstupují do atmosféry, tak i metan je šířený větrem. Proto není jasné, kde přesně vzniká. Ale díky schopnosti přístroje Tropomi dosáhnout prostorového rozlišení 7 krát 7 km a globálního pokrytí každých 24 hodin, jsme schopni registrovat denní emise metanu na lokální úrovni, stejně jako detekovat velké producenty.“

„Tyto informace jsou zásadní pro politiky pracující na regulacích klimatu. A také pro kontrolu toho, zdali jednotlivé země plní své závazky.“

Michael Buchwitz z Brémské univerzity, který jinak stojí v čele iniciativy ESA CCI (Climate Change Initiative) a věnuje se studiu skleníkových plynů, doplňuje: „V následujících měsících budeme tato data studovat ještě detailněji a srovnávat je s pozemními pozorováními i globálními modely. Očekáváme, že se z nich dozvíme opravdu hodně o metanu v atmosféře a zdrojích jeho emisí.“

V nově uvolněných datech je zahrnutý také troposférický ozón. Ozón vysoko ve stratosféře nás chrání před nebezpečným slunečním zářením, ovšem v nižších vrstvách troposféry jde o znečišťovatele, který může způsobit dýchací problémy a poškozovat vegetaci. Ozón je také plyn přispívající ke skleníkovému efektu.

Diego Loyola z německého Letecko-kosmického střediska DLR vysvětluje: „Ozón v troposféře je znečišťovatel a skleníkový plyn, který se podílí na globálním oteplování.“

„Troposférický ozón představuje obtížně měřitelný skleníkový plyn, protože má krátkou životnost a navíc se jeho koncentrace místo od místa silně mění,“ pokračuje Diego Loyola.

„Bezprecedentní prostorové rozlišení nabízené přístrojem Tropomi na družici Copernicus Sentinel-5P znamená, že nyní můžeme lépe analyzovat komplexní vazby mezi troposférickým ozónem a klimatem.“

Manažer mise Sentinel-5P v ESA Claus Zehner k tomu poznamenává: „S uvolněním nových dat o metanu a troposférickém ozónu můžeme konstatovat, že poskytujeme téměř všechna data z mise Copernicus Sentinel-5P uživatelské komunitě.“

„Oba produkty jsou důležité pro monitorování klimatické změny a také mohou být využité pro získání zkušenosti pro budoucí mise, jako jsou kandidátské projekty na rozšíření programu Copernicus. Jedním z nich je mise pro měření oxidu uhličitého.“

Přístroj Tropomi je společným dílem ESA a Nizozemské kosmické kanceláře.

Další informace jsou k dispozici na portálu Evropské kosmické agentury (ESA).

Autor: Tomáš Přibyl   |   Sekce: Aktuality   |   Tisk   |   Poslat článek známému
RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2020

2017 Odbor ITS, kosmických aktivit a VaVaI 

Background image ©ESA - P.Carril
Všechna práva vyhrazena © 2020 NETservis s.r.o.