Česky English

Úvodní stránka Aktuality Mapování světových lesů

Mapování světových lesů

21.9.2017

Mapování světových lesů

Díky datům z družic vybavených radary mohli vědci vytvořit globální mapu, která kvantifikuje množství dřeva v našich lesích. Jde o klíč k pochopení uhlíkového cyklu Země a skrze něj také ke globálním změnám.

Lesy hrají kritickou roli v koloběhu uhlíku na Zemi. Obecně se dá říci, že lesy jsou „sklady uhlíku“, neboť absorbují a ukládají oxid uhličitý z atmosféry. Lesy, které jsou pokácené nebo spálené ovšem uvolňují část uloženého uhlíku zpět do atmosféry.

Aby bylo možné lépe pochopit koloběh uhlíku, vědci používají odhady zásob uhlíku uloženého v lesích na základě dat z dálkového průzkumu Země. Jedním z parametrů sloužících jako podklady pro tyto výpočty je „objemu porostních zásob“, který vyjadřuje množství kubických metrů dřeva v přepočtu na hektar. Objem zásob představuje uhlík uložený nad zemí a je jednou z nejdůležitějších proměnných v globálním koloběhu uhlíku.

Lesníci využívají tyto informace k odhadování komerční ceny oblasti, zatímco pro vědce slouží jako podklad při modelování klimatu.

První konzistentní globální mapa objemu porostních zásob z roku 2010 byla prezentována v polovině září na setkání GlobBiomass Final User Consultation, které se uskutečnilo v ústředí UN Food and Agriculture Organization v Římě.

Projekt ESA GlobBiomass dláždí cestu pro od náhodného pozorování Země k operačnímu globálnímu monitorování zásob uhlíku. Projekt využívá radarová a optická data – včetně dat z rodiny družic Sentinel – k vývoji nových algoritmů ve spolupráci s odbornými týmy z celého světa.

„Výsledky projektu GlobBiomass představují špičkové metodiky dálkového průzkumu Země pro mapování lesní biomasy,“ uvádí Chris Schmullius z Univerzity Friedricha-Schillera v německé Jeně.

„Poprvé totiž byla optická a radarový data společně zkoumána na regionální i globální úrovni, aby tak bylo možné připravit operační monitorování s pomocí flotily ESA Sentinel.“

Ke globální mapě ještě tým představil mapy lesní biomasy a indikátory změn v pěti oblastech. Například byl prezentovaný dopad řízení využití zemského pokryvu na biomasu v jihoafrických savanách mezi lety 2005 a 15.

„Po třech letech intenzivní práce a diskusí máme velkou jistotu v přesnost našich odhadů týkajících prostorového rozmístění biomasy na světě,“ doplňuje Maurizio Santoro z Gamma Remote Sensing.

„Nyní probíhá ověření v několika měřítcích, které by tento dojem mělo potvrdit. Globální odhady stojícího objemu světových lesů a nadzemní biomasy budou veřejně zpřístupněné počátkem roku 2018.“

Biomasa jako „základní klimatická proměnná“ (Essential Climate Variable) bude středem pozornosti dalšího projektu ESA v rámci iniciativy CCI (Climate Change Initiative) v roce 2018.

„Pokud pohlédneme do budoucnosti, tak mnohaleté informace z plánované družicové mise ESA Biomass nabídnou unikátní příležitost ke studiu změn v uložení uhlíku v lesích. Z dlouhodobého hlediska pak jeho spojení se změnami v klimatu,“ uvádí Thuy Le Toan z CESBIO ve Francii.

Další informace jsou k dispozici na portálu Evropské kosmické agentury (ESA).

Autor: Tomáš Přibyl   |   Sekce: Aktuality   |   Tisk   |   Poslat článek známému
RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2020

2017 Odbor ITS, kosmických aktivit a VaVaI 

Background image ©ESA - P.Carril
Všechna práva vyhrazena © 2020 NETservis s.r.o.