Česky English

Úvodní stránka Aktuality ESA připravuje výběrové řízení na projekt „Zvýšení bezpečnosti dopravního provozu na úrovňových železničních přejezdech“.

ESA připravuje výběrové řízení na projekt „Zvýšení bezpečnosti dopravního provozu na úrovňových železničních přejezdech“.

15.2.2012

ESA připravuje výběrové řízení na projekt „Zvýšení bezpečnosti dopravního provozu na úrovňových železničních přejezdech“. Na základě výběrového řízení ESA má být vybraným uchazečem zpracována studie proveditelnosti tohoto projektu s cílem vyhodnotit přínos jednotlivých zařízení využívající kosmických technologií pro zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech.

V projektu bude specifikováno řešení (nebo výrobek/prototyp), které bude integrovat kosmická zařízení spolu s pozemními a bude vyhodnocena proveditelnost tohoto řešení. Posouzení proveditelnosti nebude zahrnovat jen technické aspekty, ale bude také řešit např. ekonomické a právní otázky, otázky certifikace a organizačního zajištění.

S pomocí družicové navigace může být sledována poloha vlaku a jeho přibližování k přejezdu. Výstraha přejezdu a jeho uzavření může být nastaveno podle vypočítané doby příjezdu vlaku k přejezdu (závislé na vzdálenosti vlaku od přejezdu a jeho rychlosti).

Družicová komunikace může být využita v územích, která nejsou vybavena pozemními telekomunikačními systémy, kde příjem signálu je vzhledem ke konfiguraci terénu nedostačující nebo v případech mimořádných událostí. Komunikace se předpokládá nejen pro přenos informací o poloze vlaku a o rychlosti s jakou se přibližuje k přejezdu, ale také pro informování strojvedoucího o situaci na přejezdu tak, aby mohl strojvedoucí v případě potřeby učinit preventivní kroky. Také je potřené zajistit komunikaci s dopravními zaměstnanci a dispečerským aparátem.

V souvislosti s řešením bezpečnosti na železničních přejezdech jsou důležité tři následující oblasti:

  • výchova a osvěta
  • dohled nad dodržováním pravidel silničního provozu
  • navrhování přejezdů, v rámci kterého je využívána integrace pozemních a kosmických zařízení pro zvýšení bezpečnosti železničních přejezdů.

Více informací o tomto připravovaném projektu ESA najdete na adrese
http://iap.esa.int/opportunities/iap/improving-safety-at-railway-level-crossings

V souvislosti s tímto projektem bychom Vás chtěli upozornit naa chystaný workshop s názvem „Zvýšení bezpečnosti dopravního provozu na úrovňových železničních přejezdech“, který se bude konat dne 22. února 2012 v budově Ministerstva dopravy.

V souladu s mezinárodními pravidly je výše uvedený workshop určený pouze pro zástupce uživatelů, nikoli pro zástupce prlůmyslové sféry, která by se mohla ucházet o zakázku v rámci výběrového řízení ESA.

Hlavním cíle workshopu je diskuse o požadavcích uživatelů na zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech s ohledem na využití kosmických aplikací. Uživatelé, kterých se týká zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech, se také mohou zapojit do projektu následující formou v těchto oblastech:

  • zajištění potřeb uživatelů a podmínky ověření těchto potřeb
  • požadavky vyplývající z analýzy potřeb uživatelů a provozních podmínek
  • poskytnutí informací o systémech zabezpečení železničních přejezdů používaných v současné době
  • ověření specifikace systému a souvisejících služeb, realizace plánu zavádění služeb.

Jste-li železničním dopravcem, správcem železniční nebo silniční sítě, složkou záchranného systému a máte zájem se workshopu zúčastnit, potvrďte prosím Vaši účast na workshopu nejpozděj do pondělí 20. února 2012 na e-mail: martin.sunkevic@mdcr.cz a martin.pichl@mdcr.cz .

Informace o časovém harmonogramu workshopu najdete zde

Informaci "Work plan ARTES 20 IAP Rail Cross 2012"  ke stažení ve formátu PDF najdete zde 


 

Foto zdroj: Portál Jára M. píšící. bdící

Autor: Václav Šimice   |   Sekce: Aktuality   |   Tisk   |   Poslat článek známému
RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2020

2017 Odbor ITS, kosmických aktivit a VaVaI 

Background image ©ESA - P.Carril
Administraci zajišťuje redakční systém společnosti NETservis s.r.o.