Česky English

Úvodní stránka Aktuality ESA a Vatikán spolupracují na ochraně historických dat

ESA a Vatikán spolupracují na ochraně historických dat

14.5.2018

ESA a Vatikán spolupracují na ochraně historických dat

Po dohodě podepsané v roce 2016 ESA a Vatikánská apoštolská knihovna představily předběžné výsledky toho, jak používají stejné metody řízení projektů dlouhodobé ochrany dat a jak toto může vést ke vzniku nových iniciativ.

Vatikánská apoštolská knihovna už více než 500 let zachovává, chrání a obnovuje ohromné množství rukopisů a knih.

Nyní knihovna využívá výhod současné technologické éry, a tak se věnuje digitalizaci celé sbírky rukopisů, která obsahuje přes 80 tisíc kodexů. Většina pochází z doby středověku až humanismu.

Cílem knihovního projektu, který začal v roce 2010, je zachovat snímky ve vysokém rozlišení po dlouhou dobu a učinit je volně dostupné on-line skrze Vatikánskou digitální knihovnu.

Podobně jako Vatikánská apoštolská knihovna, tak i ESA potřebuje zachovat a zajistit přístup k ohromným objemům dat.

Například skrze svůj program HDP (Heritage Data Programme) ESA zajišťuje uchování a přístup k archivovaným družicovým datům z dálkového průzkumu Země pro vědce, politiky i komerční sektor.

Ředitel programů dálkového průzkumu Země v ESA Josef Aschbacher k tomu uvádí: „ESA a Vatikánská apoštolská knihovna čelí podobným problémům při zachovávání a řízení velkých objemů historických dat.“

„Knihovna nyní zajišťuje uchování svých rukopisů digitálně s využitím datových formátů, které byly původně vyvinuté v kosmickém sektoru. Nyní hledáme, jak může ESA i Vatikán těžit z pokroků, které byly na tomto poli v poslední době učiněny.“

Projekt zachování materiálů v knihovně je založený na formátu FITS (Flexible Image Transport System), který byl původně vyvinutý na půdě ESA a NASA v sedmdesátých letech a který má kořeny v radioastronomii.

Procedury, formáty souborů a nástroje vyvinuté pro jejich správu knihovnou demonstrují, jak lze tento formát použít též v digitalizaci. Ale také jak je vhodný pro dlouhodobé ukládání družicových dat a informací v rámci ESA.

A naopak se zase ukazuje, že technologie nasazená k využívání družicových dat může být aplikovaná na kulturní dědictví. Jde tedy o zřejmý důkaz mezioborového křížového zhodnocení.

Archivář a knihovník Římskokatolické církve arcibiskup Jean-Louis Brugues k tomu uvádí: „ESA a Vatikánská apoštolská knihovna sdílejí dlouhou historii průkopnické práce ve svých oblastech působnosti, přičemž jejich dlouhodobým společným zájmem je ochrana a celosvětová dostupnost dat a nosičů informací.“

„Společná deklarace mezi ESA, knihovnou a Evropskou komisí přináší synergie mezi expertízou, znalostmi a zdroji dostupnými těmto třem institucím. A připravuje cestu pro konkrétní spolupráci ve prospěch celého lidstva.“

Ředitel Evropské komise pro kosmickou politiku, systém GMES/Copernicus a obranu Philippe Brunet k tomu dodává: „Je důležité učinit historické zdroje mající podobu dat a znalostí široce dostupnými a zkoumatelnými, neboť to podporuje inovace a růst v Evropě.“

„Společná deklarace je základem pro konkrétní kroky v tomto směru.“

Další spolupráce pak dovolí studiu možných budoucích synergií ve vyhodnocování a hodnocená formátů. A pro zkoušení nových technologií a procesů pro zachování a využití dat a znalostí širší komunitou.

V krátkodobém horizontu bude ESA, Vatikánskou apoštolskou knihovnou a Evropskou komisí řešena standardizace formátu FITS a dojde k demonstraci mezioborových aplikací použitím jak na datech historických, tak na datech nových.

Další informace jsou k dispozici na portálu Evropské kosmické agentury (ESA).

Autor: Tomáš Přibyl   |   Sekce: Aktuality   |   Tisk   |   Poslat článek známému
RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2020

2017 Odbor ITS, kosmických aktivit a VaVaI 

Background image ©ESA - P.Carril
Všechna práva vyhrazena © 2020 NETservis s.r.o.