Česky English

Úvodní stránka Aktuality Družice Sentinel-5P zlepšuje denní předpověď ozónu

Družice Sentinel-5P zlepšuje denní předpověď ozónu

10.1.2019

Družice Sentinel-5P zlepšuje denní předpověď ozónu

Od nynějška jsou využívána měření stavu atmosférického ozónu prováděná misí GMES/Copernius Sentinel-5P v každodenních předpovědích kvality ovzduší.

Družice GMES/Copernicus Sentinel-5P (což je zkrácené označení mise Sentinel-5 Precursor) byla vypuštěna v říjnu 2017. Jde o první satelit v programu GMES/Copernicus věnovaný monitorování zemské atmosféry. Je součástí flotily Sentinel, kterou ESA vyvíjí pro programy monitorování životního prostředí Evropské unie.

Družice je vybavena pokročilým multispektrálním zobrazovacím spektrometrem pojmenovaným Tropomi. Detekuje unikátní „otisky“ atmosférických plynů v různých částech elektromagnetického spektra, aby získala představu o přesné koncentraci široké škály látek znečišťujících životní prostředí – a to s mnohem lepším prostorovým rozlišením, než bylo dosud dosažitelné.

Dříve než bylo plánováno, nyní získává služba CAMS (Copernicus Atmosphere Monitoring Service), která je zasazena do systému ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts) Evropské unie, přístup k datům z mise Sentinel-5P v téměř reálném čase. Data jsou využívána pro průběžné analýzy, stejně jako pro tvorbu předpovědí.

Ozón může být užitečný i škodlivý. Záleží na tom, kde se nachází.

Vysoko ve stratosféře je ozón důležitý, protože chrání život na Zemi od škodlivých slunečních paprsků ultrafialové radiace.

Ovšem níže v atmosféře představuje ozón výrazného znečišťovatele ovzduší – jde o hlavní složku v městském smogu. Může způsobovat dýchací potíže, stejně jako poškozovat vegetaci.

Předtím, než bylo možné zařadit data z nové mise GMES/Copernicus Sentinel-5P do systému předpovědí, bylo je nutné pečlivě monitorovat a testovat.

Data byla poprvé k dispozici v červenci a od té doby je CAMS používá k výzkumným experimentům paralelně s operační částí systému. To dovolovalo vyřešit případné dětské nemoci.

Protože byla považována za dostatečně kvalitní, byla následně pasivně vložena do operačních dat. To proto, aby bylo možné zjistit rozdíly mezi předpovědí a skutečným modelem.

Vědkyně programu CAMS Antje Innessová vysvětluje: „Nejprve bylo zapotřebí hodně technické práce, aby bylo možné zařadit nová data do procesního řetězce v ECMWF.“

„Pak mohla začít vědecká práce. Monitorujeme data pasivně a pracujeme s týmy z německého letecko-kosmického střediska DLR, abychom mohli vyřešit případné problémy.“

„Nakonec mohla začít asimilace dat. Nyní se tak již promítají do předpovědí CAMS.“

Vedoucí služby Vincent-Henri Peuch k tomu dodává: „Krátce poté, co byla koncem roku 2017 mise GMES/Copernicus Sentinel-5P vypuštěna, začali jsme monitorovat v téměř reálném čase data týkající se ozónu. Od července jsme je pak zařadili do operačního systému.“

„Ukázalo se, že data jsou dobré kvality a nyní je tak již aktivně v našem systému používáme.“

Manažer mise GMES/Copernicus Sentinel-5P v ESA Claus Zehner poznamenává: „Zavedení těchto dat do produktu CAMS představuje skutečně důležitý mezník a my nemůžeme být šťastnější.“

Systém CAMS také rutinně monitoruje data z mise týkající se emisí oxidu dusičitého a oxidu uhelnatého, které také vypadají slibně a které také mají šanci být v dohledné době zařazené do tvorby předpovědí.

Mise GMES/Copernicus Sentinel-5P nenabízí pouze bezprecedentní přesnost, ale také 2600 km široký záběr sběru dat. To umožňuje zmapovat celou planetu jednou za 24 hodin.

Všechna měření atmosférických plynů a aerosolů z mise jsou „sloupcová data“, což znamená, že tyto pokrývají celou hloubku atmosféry.

Další informace jsou k dispozici na portálu Evropské kosmické agentury (ESA).

Autor: Tomáš Přibyl   |   Sekce: Aktuality   |   Tisk   |   Poslat článek známému
RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2020

2017 Odbor ITS, kosmických aktivit a VaVaI 

Background image ©ESA - P.Carril
Všechna práva vyhrazena © 2020 NETservis s.r.o.